User Tools

Site Tools


2aw

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

2aw [2020/07/05 20:15]
2aw [2020/08/03 16:00] (current)
Line 1: Line 1:
 +======2AW======
 +
 +**2AW - 2019/06/20 - Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring\\
 +**01. Ricky Fuji & Shiori Asahi vs. Ayame Sasamura & Hiroshi Yamato\\
 +02. Rina Shingaki vs. Bambi\\
 +03. Dinosaur Takuma vs. Kotaro Yoshino\\
 +04. Kaji Tomato & Taishi Takizawa vs. Kunio Toshima & Shu Asakawa\\
 +05. Ayumu Honda vs. Yuki Sato\\
 +06. Ayumu Honda & Kunio Toshima & Shu Asakawa vs. Kaji Tomato & Taishi Takizawa & Yuki Sato\\
 +07. Chiba Six Man Tag Team Titles: Ayato Yoshida & Tank Nagai & Tatsuya Hanami vs. Rasse & Yapper Man 1 & Yapper Man 2\\
 +08. UWA World Middleweight Title: Fuminori Abe vs. Kyu Mogami\\
 +1 Disc - 135 minutes - Source: NicoNico
 +
 +
 +
 +**2AW / BIG JAPAN - 2019/07/11 - Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring - “BREAK & ADVANCE”\\
 +**01. Kaji Tomato & Shiori Asahi & Tatsuya Hanami vs. Toshiyuki Sakuda & Yuki Ishikawa & Yuya Aoki\\
 +02. Ayame Sasamura & Tank Nagai vs. Rina Shingaki & Takayuki Ueki\\
 +03. Daisuke Sekimoto & Takuho Kato vs. Ayumu Honda & Shu Asakawa\\
 +04. Hideyoshi Kamitani vs. Kotaro Yoshino\\
 +05. Hardcore Match: Ryuji Ito vs. Kyu Mogami\\
 +06. Taishi Takizawa & Takuya Nomura vs. Ayato Yoshida & Yuji Okabayashi\\
 +1 Disc - 135 minutes - Source: NicoNico
 +
 +
 +
 +**2AW - 2019/07/12 - Tokyo, Shinjuku FACE - “OMEGA ONE NIGHT ONLY EASTERN ~ OMEGA NIGHT 2019” [2 DISC-SET]\\
 +**01. Kotaro Nasu & Yuta Suzuki vs. Revlon & Ryuichi Sekine\\
 +02. Bambi & Cherry vs. ASUKA & Ayame Sasamura\\
 +03. MEN's Teioh & Toru Owashi vs. Gabai Ji-chan & MIYAWAKI\\
 +04. KAZMA SAKAMOTO vs. Kaji Tomato\\
 +05. MPW Tohoku Tag Team Titles / UWA World Tag Team Titles: Ikuto Hidaka & Minoru Fujita vs. Makoto Oishi & Shiori Asahi\\
 +06. Masato Tanaka & Takuya Sugawara vs. Naoki Tanizaki & Yuji Hino\\
 +07. Makoto Oishi & Naoki Tanizaki & Shiori Asahi & Yuji Hino vs. ASUKA & Ikuto Hidaka & Masato Tanaka & Takuya Sugawara\\
 +2 Discs - 180 minutes - Source: NicoNico
 +
 +
 +
 +**2AW - 2019/08/03 - Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring - “GRAND SLAM IN SHINKIBA” [2 DISC-SET]**\\
 +01. Bambi & Dinosaur Takuma vs. Rina Shingaki & Tatsuya Hanami\\
 +02. 2AW Openweight Title First Champion Tournament - Loser Revival Three Way Match: Kaji Tomato vs. Ayumu Honda vs. Kunio Toshima\\
 +03. 2AW Openweight Title First Champion Tournament - Loser Revival Three Way Match: Shu Asakawa vs. Ricky Fuji vs. Shiori Asahi\\
 +04. Chiba Six Man Tag Team Titles: Rasse & Yapper Man 1 & Yapper Man 2 vs. Ayame Sasamura & Ayato Yoshida & Chibayan\\
 +05. 2AW Openweight Title First Champion Tournament - Loser Revival Final Match:\\
 +Kaji Tomato vs. Shu Asakawa\\
 +06. 2AW Openweight Title First Champion Tournament - Block A Final: Tank Nagai vs. Yuki Sato\\
 +07. 2AW Openweight Title First Champion Tournament - Block C Final: Minoru Fujita vs. Kyu Mogami\\
 +2 Discs - 180 minutes - Source: NicoNico
 +
 +
 +
 +**2AW - 2019/09/01 - Tokyo, Korakuen Hall - “GRAND SLAM IN KORAKUEN HALL” [2 DISC-SET]\\
 +**01. CHANGO & Chibayan & Dinosaur Takuma & Latrell Upton vs. Hiroshi Yamato & Ricky Fuji & Shiori Asahi & Tatsuya Hanami\\
 +02. Ayame Sasamura & Ayumi Hayashi vs. Bambi & Rina Shingaki\\
 +03. Chiba Six Man Tag Team Titles: Rasse & Yapper Man 1 & Yapper Man 2 vs. Ayumu Honda & Kunio Toshima & Kyu Mogami\\
 +04. 2AW Openweight Title - First Champion Tournament - Semi-Final: Shu Asakawa vs. Tank Nagai\\
 +05. 2AW Openweight Title - First Champion Tournament - Semi-Final: Ayato Yoshida vs. Minoru Fujita\\
 +06. Kaji Tomato & Yuki Sato vs. Ryota Nakatsu & Taishi Takizawa\\
 +07. 2AW Openweight Title - First Champion Tournament - Final: Ayato Yoshida vs. Shu Asakawa\\
 +2 Discs - 165 minutes - Source: NicoNico
 +
 +
 +
 +**2AW - 2019/09/29 - Chiba, 2AW Square - “INFINITY 2019 ~ 2019 AUTUMN” [2 DISC-SET]\\
 +**01. Hikaru Sato vs. Tatsuya Hanami\\
 +02. Kaji Tomato & Kotaro Yoshino vs. Shiori Asahi & SUSHI\\
 +03. Rina Shingaki vs. Saori Anou\\
 +04. Hagane Shinnou & Yuji Kito vs. Keizo Matsuda & Kunio Toshima\\
 +05. Shu Asakawa & Taishi Takizawa vs. Akiyori Takizawa & Super Tiger\\
 +06. Ayato Yoshida & Dinosaur Takuma vs. Jake Lee & Koji Iwamoto\\
 +2 Discs - 150 minutes - Source: NicoNico
 +
 +
 +
 +**2AW - 2019/10/11 - Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring - “GRAND SLAM IN SHINKIBA” [2 DISC-SET]\\
 +**01. Ayato Yoshida & Tank Nagai vs. Chibayan & Tatsuya Hanami\\
 +02. Bambi & Shota vs. Ayame Sasamura & Ricky Fuji\\
 +03. Rina Shingaki vs. Tae Honma\\
 +04. Minoru Fujita & Shiori Asahi vs. Ryota Nakatsu & Taishi Takizawa\\
 +05. Chiba Six Man Tag Team Titles: Ayumu Honda & Kunio Toshima & Kyu Mogami vs. CHANGO & Dinosaur Takuma & Kaji Tomato\\
 +06. 2AW Openweight Title: Shu Asakawa vs. Yuki Sato\\
 +2 Discs - 165 minutes - Source: NicoNico
 +
 +
 +
 +**2AW - 2019/11/19 - Chiba, 2AW Square - “FUJITA PRO WRESTLING SCHOOL PERFORMANCE ~ AUTUMN SPECIAL LESSON 2019”\\
 +**01. Dinosaur Takuma & Kaji Tomato vs. Ryuichi Sekine & Yuma 24\\
 +02. Aky & Yuko Kandori (aka. Yuko Miyamoto) vs. Ayame Sasamura & Rina Shingaki\\
 +03. Minoru Fujita vs. Shiori Asahi\\
 +04. Ayato Yoshida & Tank Nagai & Tatsuya Hanami vs. Kyu Mogami & Shota & Yasu Urano\\
 +1 Disc - 105 minutes - Source: NicoNico
 +
 +
 +
 +**2AW - 2019/11/20 - Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring - “2AW / BIG JAPAN BREAK & ADVANCE” [2 DISC-SET]\\
 +**01. Shiori Asahi & Yuji Okabayashi vs. Frank Atsushi & Kaji Tomato\\
 +02. Kota Sekifuda & Tatsuhiko Yoshino vs. Ayame Sasamura & Rina Shingaki\\
 +03. Daisuke Sekimoto vs. Dinosaur Takuma\\
 +04. Kyu Mogami & Shu Asakawa & Taishi Takizawa vs. Kosuke Sato & Yuki Ishikawa & Yuya Aoki\\
 +05. Daichi Hashimoto & Kazuki Hashimoto vs. Ayato Yoshida & Tatsuya Hanami\\
 +06. Tank Nagai vs. Takuya Nomura\\
 +2 Discs - 150 minutes - Source: NicoNico
 +
 +
 +
 +**2AW - 2019/11/23 - Yokohama Radiant Hall\\
 +**01. Daiki Wakamatsu vs. Naka Shuma\\
 +02. Ayame Sasamura & Rina Shingaki vs. Kunio Toshima & Mitsuya Nagai\\
 +03. Naoki Kamata vs. Tatsuya Hanami\\
 +04. Kotaro Yoshino & Tank Nagai vs. Tomoya Hirata & Toru Sugiura\\
 +05. Dinosaur Takuma & Hiroshi Yamato & Shiori Asahi vs. Ayumu Honda & Ryota Nakatsu & Shu Asakawa\\
 +06. Jiro Kuroshio vs. Kaji Tomato\\
 +07. Ayato Yoshida & Shiro Koshinaka vs. Kyu Mogami & Taishi Takizawa\\
 +1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico
 +
 +
 +
 +**2AW - 2019/12/11 - Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring\\
 +**01. Daiki Wakamatsu & Naka Shuma vs. Ayumu Honda & Taishi Takizawa\\
 +02. Kyu Mogami & Minoru Fujita vs. Ayame Sasamura & Tatsuya Hanami\\
 +03. Dinosaur Takuma & Ricky Fuji vs. Kunio Toshima & Shu Asakawa\\
 +04. Rina Shingaki vs. Tequila Saya\\
 +05. 2AW Openweight Title No. 1 Contender Match: Ryota Nakatsu vs. Shiori Asahi\\
 +06. Chiba Six Man Tag Team Titles: Ayato Yoshida & Kotaro Yoshino & Tank Nagai vs. Fuminori Abe & Hiroshi Yamato & Mineo Fujita\\
 +07. Kaji Tomato vs. Yuki Sato\\
 +1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico
 +
 +
 +
 +**2AW - 2019/12/14 - Chiba, 2AW Square**\\
 +01. Shiori Asahi & Yasu Urano vs. Kunio Toshima & Kyu Mogami\\
 +02. Miyuki Takase & Ricky Fuji vs. Rina Shingaki & Trans Am Hiroshi\\
 +03. Costume Change Battle Royal: Kaji Tomato vs. Ayumu Honda vs. Tank Nagai vs. Kotaro Yoshino vs. Dinosaur Takuma vs. Ayato Yoshida\\
 +04. Hiroyo Matsumoto vs. Ayame Sasamura\\
 +05. Shu Asakawa & Taishi Takizawa vs. Tatsuya Hanami & Yuya Aoki\\
 +1 Disc - 105 minutes - Source: NicoNico
 +
 +
 +
 +**2AW - 2019/12/22 - Chiba, Oriental Hotel Tokyo Bay Ballroom\\
 +**01. Daiki Wakamatsu vs. Naka Shuma\\
 +02. Kunio Toshima & Kyu Mogami vs. Ayame Sasamura & Ricky Fuji\\
 +03. Shiori Asahi vs. Ayumu Honda\\
 +04. Tank Nagai & Tatsuya Hanami vs. Shu Asakawa & Taishi Takizawa\\
 +05. Kaji Tomato vs. Dinosaur Takuma\\
 +06. Shotaro Ashino & Yusuke Kodama vs. Ayato Yoshida & Kotaro Yoshino\\
 +1 Disc - 105 minutes - Source: NicoNico
 +
 +
 +
 +**2AW - 2019/12/29 - Chiba, 2AW Square - “LAST SHOW OF THE YEAR”\\
 +**01. Shunsuke Sayama vs. Naka Shuma\\
 +02. Three Way Match: Shiori Asahi vs. Kyu Mogami vs. Chibayan\\
 +03. Ayame Sasamura vs. Rina Shingaki\\
 +04. Ricky Fuji vs. CHANGO\\
 +05. Dinosaur Takuma vs. Daiki Wakamatsu\\
 +06. Taishi Takizawa vs. Ayumu Honda\\
 +07. Kaji Tomato vs. Hiroshi Yamato\\
 +08. Shu Asakawa vs. Tatsuya Hanami\\
 +1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico
 +
 +
 +
 +**2AW - 2020/01/10 - Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring - “2AW GRAND SLAM IN SHINKIBA” [2 DISC-SET]**\\
 +01. Daiki Wakamatsu vs. Naka Shuma\\
 +02. Minoru Fujita & Rina Shingaki vs. Ayame Sasamura & Taylor Adams\\
 +03. Ricky Fuji & Shiori Asahi vs. Hiroshi Yamato & Tatsuya Hanami\\
 +04. Three Way Match: Kaji Tomato vs. CHANGO vs. Dinosaur Takuma\\
 +05. Chiba Six Man Tag Team Titles: Ayato Yoshida & Kotaro Yoshino & Tank Nagai vs. Ayumu Honda & Kyu Mogami & Taishi Takizawa\\
 +06. 2AW Openweight Title: Shu Asakawa vs. Ryota Nakatsu\\
 +2 Discs - 150 minutes - Source: NicoNico
 +
 +
 +
 +**2AW - 2020/02/14 - Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring\\
 +**01. 2AW First Tag Team Champions Tournament - Semi-Final: Kyu Mogami & Minoru Fujita vs. Shu Asakawa & Taishi Takizawa\\
 +02. 2AW First Tag Team Champions Tournament - Semi-Final: Ayako Yoshida & Tank Nagai vs. Tomoya Hirata & Toru Sugiura\\
 +03. Shiori Asahi vs. Ayumu Honda\\
 +04. CHANGO & Dinosaur Takuma & Kaji Tomato vs. Rina Shingaki & Tatsuya Hanami & Taylor Adams\\
 +05. Hiroshi Yamato vs. Kotaro Yoshino\\
 +06. 2AW First Tag Team Champions Tournament - Final: Kyu Mogami & Minoru Fujita vs. Ayako Yoshida & Tank Nagai\\
 +1 Disc - 135 minutes - Source: NicoNico
 +
 +
 +
 +**2AW - 2020/02/15 - Chiba, 2AW Square - “FUJITA PRO WRESTLING SCHOOL PERFORMANCE ~ WINTER SPECIAL LESSON 2020”**\\
 +01. Minoru Fujita & Ryuichi Sekine vs. Kotaro Yoshino & Ricky Fuji\\
 +02. Aky & Maika Ozaki vs. Rina Shingaki & Shiori Asahi\\
 +03. Ayumu Honda vs. Shota\\
 +04. Yasu Urano & Yuko Miyamoto & Yuma 24 vs. Kyu Mogami & Shu Asakawa & Taishi Takizawa\\
 +1 Disc - 90 minutes - Source: NicoNico
 +
 +
 +
 +**2AW - 2020/02/23 - TKP Garden City Chiba - “GRAND SLAM IN TKP GARDEN CITY CHIBA”\\
 +**01. Naka Shuma vs. Daiki Wakamatsu\\
 +02. Ricky Fuji & Shiori Asahi vs. Latrell Upton & Taylor Adams\\
 +03. Matsuya Uno & Tsukushi vs. Mikoto Shindo & Rina Shingaki\\
 +04. Ayumu Honda vs. Kyu Mogami\\
 +05. Kunio Toshima & Taishi Takizawa vs. Kotaro Yoshino & Tatsuya Hanami\\
 +06. CHANGO & Kaji Tomato & Yuji Okabayashi vs. Ayato Yoshida & Minoru Fujita & Tank Nagai\\
 +07. 2AW Openweight Title: Shu Asakawa vs. Dinosaur Takuma\\
 +1 Disc - 105 minutes - Source: NicoNico
 +
 +
 +
 +**2AW & BIG JAPAN - 2020/03/05 - Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring - “BIG ADVANCE”\\
 +**01. Kaji Tomato & Daiju Wakamatsu vs. Takuho Kato & Masaki Morihiro\\
 +02. Kota Sekifuda & Kunio Toshima vs. Drew Parker & Tylor Adams\\
 +03. Ayato Yoshida & Dinosaur Takuma vs. Hideyoshi Kamitani & Yuya Aoki\\
 +04. Tatsuya Hanami & Syuma Naka vs. Kazuki Hashimoto & Kosuke Sato\\
 +05. Tank Nagai vs. Orca Uto\\
 +06. Yuji Okabayashi & Ryuchi Kawakami & Yuki Ishikawa vs. Shu Asakawa & Taishi Takizawa & Ayumu Honda\\
 +1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico
 +
 +
 +
 +**2AW - 2020/03/25 - Tokyo, Korakuen Hall - “GRAND SLAM IN KORAKUEN HALL”\\
 +**01. Daiki Wakamatsu vs. Chicharito Shoki\\
 +02. Ricky Fuji & Shiori Asahi & Shunsuke Sayama vs. Dinosaur Takuma & Latrell Upton & Rina Shingaki\\
 +03. Hiroshi Yamato & Taylor Adams vs. Kyu Mogami & Minoru Fujita\\
 +04. Kotaro Yoshino & Naka Shuma & Tatsuya Hanami vs. Takahiro Katori & Tomoya Hirata & Toru Sugiura\\
 +05. Kengo Mashimo & Kunio Toshima vs. Ayumu Honda & Taishi Takizawa\\
 +06. 2AW Tag Team Titles: Ayato Yoshida & Tank Nagai vs. CHANGO & Kaji Tomato\\
 +07. 2AW Openweight Title: Shu Asakawa vs. Yuji Okabayashi\\
 +1 Disc - 120 minutes - Source: TV
 +
 +
 +
 +**2AW - 2020/04/28 - Chiba, 2AW Square - “GRAND SLAM IN SAMURAI TV”**\\
 +01. Shu Asakawa vs. Daiki Wakamatsu\\
 +02. Three Way Match: Shiori Asahi vs. Kyu Mogami vs. Rina Shingaki\\
 +03. Kengo Mashimo & Kunio Toshima vs. Ayato Yoshida & Taylor Adams\\
 +04. Tank Nagai vs. Dinosaur Takuma\\
 +05. 2AW Tag Team Titles: CHANGO & Kaji Tomato vs. Kotaro Yoshino & Tatsuya Hanami\\
 +06. 2AW Openweight Title: Yuji Okabayashi vs. Taishi Takizawa\\
 +1 Disc - 120 minutes - Source: TV
 +
 +
 +
 +**2AW - 2020/05/10 - Chiba, 2AW Square - “GRAND SLAM IN SAMURAI TV”\\
 +**01. Tatsuya Hanami vs. Naka Shuma\\
 +02. Dinosaur Takuma & Kyu Mogami vs. Chibayan & Rina Shingaki\\
 +03. Ricky Fuji vs. Chicharito Shoki\\
 +04. Taylor Adams vs. Daiju Wakamatsu\\
 +05. Ayumu Honda & Shu Asakawa vs. Ayato Yoshida & Tank Nagai\\
 +06. 2AW Tag Team Titles: CHANGO & Kaji Tomato vs. Kengo Mashimo & Kunio Toshima\\
 +1 Disc - 120 minutes - Source: TV
 +
 +
 +
 +**2AW - 2020/05/23 - Chiba, 2AW Square - “GRAND SLAM IN SAMURAI TV”**\\
 +01. Kotaro Yoshino & Tatsuya Hanami vs. Chicharito Shoki & Daiju Wakamatsu\\
 +02. Ayumu Honda vs. Naka Shuma\\
 +03. Taishi Takizawa vs. Taylor Adams\\
 +04. Shiori Asahi vs. Ayato Yoshida\\
 +05. 2AW Tag Team Titles: CHANGO & Kaji Tomato vs. Dinosaur Takuma & Kyu Mogami\\
 +06. 2AW Openweight Title: Yuji Okabayashi vs. Tank Nagai\\
 +1 Disc - 120 minutes - Source: TV
 +
 +
 +
 +**2AW - 2020/06/09 - Chiba, 2AW Square - “GRAND SLAM IN SAMURAI TV”\\
 +**01. Ricky Fuji vs. Daiju Wakamatsu\\
 +02. Rina Shingaki vs. Chibayan\\
 +03. Shu Asakawa vs. Latrell Upton\\
 +04. Kengo Mashimo vs. Tatsuya Hanami\\
 +05. Ayato Yoshida & Chicharito Shoki vs. Kosuke Sato & Yuji Okabayashi\\
 +06. 2AW Tag Team Titles: CHANGO & Kaji Tomato vs. Ayumu Honda & Taishi Takizawa\\
 +1 Disc - 120 minutes - Source: TV
 +
 +
 +
 +**2AW - 2020/07/05 - Chiba, TKP Garden City Chiba - “GRAND SLAM IN TKP GARDEN CITY CHIBA”\\
 +**01. Chicharito Shoki vs. Takuro Niki\\
 +02. Kyu Mogami & Shiori Asahi vs. Daiju Wakamatsu & Naka Shuma\\
 +03. Ricky Fuji & Tank Nagai vs. Latrell Upton & Taylor Adams\\
 +04. Ayame Sasamura vs. Rina Shingaki\\
 +05. Kengo Mashimo & Kunio Toshima vs. Kotaro Yoshino & Tatsuya Hanami\\
 +06. CHANGO & Dinosaur Takuma & Kaji Tomato vs. Ayumu Honda & Shu Asakawa & Taishi Takizawa\\
 +07. 2AW Openweight Title: Yuji Okabayashi vs. Ayato Yoshida\\
 +1 Disc - 120 minutes - Source: TV
 +
 +
 +
 +**2AW - 2020/07/10 - Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring\\
 +**01. Shu Asakawa vs. Takuro Niki\\
 +02. Ayame Sasamura & Chicharito Shoki vs. Daiju Wakamatsu & Rina Shingaki\\
 +03. Shiori Asahi vs. Taylor Adams\\
 +04. Dinosaur Takuma & Kyu Mogami vs. Ayato Yoshida & Tank Nagai\\
 +05. Kengo Mashimo vs. Kotaro Yoshino\\
 +06. Kengo Mashimo & Kunio Toshima vs. Kotaro Yoshino & Tatsuya Hanami\\
 +07. 2AW Tag Team Titles: CHANGO & Kaji Tomato vs. Ayumu Honda & Taishi Takizawa\\
 +1 Disc - 135 minutes - Source: NicoNico