User Tools

Site Tools


apachepro

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

apachepro [2020/05/02 18:22]
apachepro [2020/08/03 16:00] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== APACHE PRO ======
 +**APACHE PRO – 2006/08/28 – Tokyo, Korakuen Hall – “This Is War”**\\
 +01. GENTARO vs. Gedo\\
 +02. BADBOY Hido vs. Jun Kasai\\
 +03. Daisuke Sekimoto vs. Mammoth Sasaki\\
 +04. Barbed Wire Board Street Fight Death Match: Satoshi Kojima & Kintaro Kanemura & Tetsuhiro Kuroda vs. Shiro Koshinaka & Togi Makabe & Takashi Sasaki\\
 +Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV
 +
 +**APACHE PRO / JUN KASAI PRODUCE – 2008/12/25 – Shin-kiba, 1st Ring – “NUTSVILLE XMAS”**\\
 +01. Thumbtacks Death Match: “Black Angel” Jaki Numazawa vs. Masashi Takeda\\
 +02. Philadelphia Banana Death Match: Ricky Fuji vs. The W*inger\\
 +03. Bunkhouse Death Match: Mr. Gannosuke vs. Yoshihito Sasaki\\
 +04. Barbed Wire Board Street Fight: Tetsuhiro Kuroda & Mammoth Sasaki & Koji Nakagawa vs. Takashi Sasaki & GENTARO & Kamui\\
 +05. Razor Cross Board Death Match: Jun Kasai vs. MASADA\\
 +Running Time: 90 minutes – Source: DVD
 +
 +**APACHE PRO – 2009/03/16 – Shin-kiba, 1st Ring**\\
 +01. Koji Nakagawa & Ricky Fuji vs. Yoshihito Sasaki & Keita Yano\\
 +02. Tetsuhiro Kuroda vs. Kamui\\
 +03. Apache Rules: GENTARO vs. gosaku\\
 +04. Chan Death Match: Daisuke Sekimoto vs. The W*inger\\
 +05. Apache Rules – Handicap Match: Brahman Shu & Brahman Kei & Ken45° vs. Takashi Sasaki & Masashi Takeda\\
 +Running Time: 90 minutes – Source: SAT TV
 +
 +**APACHE ARMY – 2011/01/28 – Shin-kiba, 1st Ring**\\
 +01. Kintaro Kanemura vs. Yuki Sato\\
 +02. Arashi & Apache Osaka vs. Tomohiko Hashimoto & Tomohiro Waki\\
 +03. Rocky Title: Shinjuku Shark vs. Kikutaro\\
 +04. Kohei Sato & Kenichi Yamamoto vs. Tomohiko Hashimoto & Apache Kozakai\\
 +05. Masato Tanaka vs. Tetsuhiro Kuroda\\
 +Running Time: 75 minutes – Source: DVD
 +
 +**APACHE ARMY – 2011/02/26 – Shin-kiba, 1st Ring**\\
 +01. Madoka vs. Tomohiro Waki\\
 +02. Apache Rocky Title: Shinjuku Shark vs. Iitomo Ariyama\\
 +03. Arashi vs. Tetsuhiro Kuroda\\
 +04. Kenichi Yamamoto & Apache Kosaki vs. Tomohiko Hashimoto & Yusaku Obata\\
 +05. WEW Heavyweight Title: Tomohiro Ishii vs. Kintaro Kanemura\\
 +1 Disc – Source: DVD
 +
 +**APACHE ARMY – 2011/03/25 – Shin-kiba, 1st Ring**\\
 +01. Kazushi Miyamoto vs. Yusaku Obata\\
 +02. Yoshikazu Yokoyama & Nick Primo vs. Kenichi Yamamoto & Apache Kosaki\\
 +03. Arashi & Shinjuku Shark vs. Madoka & Kengo Nishimura\\
 +04. Makoto Hashi vs. Luke Gallows\\
 +05. Big Van Vader & Jesse White & Tomohiko Hashimoto vs. Kintaro Kanemura & Tetsuhiro Kuroda & Tomohiro Waki\\
 +1 Disc – Source: DVD
 +
 +**APACHE ARMY – 2011/04/28 – Shin-Kiba. 1st Ring**\\
 +01. Kenichi Yamamoto & Apache Kosaki vs. Tomohiko Hashimoto & Futoshi Miwa\\
 +02. Apache Openweight Title: Shinjuku Shark vs. Tsuyoshi Kikuchi\\
 +03. Daisaku Shimoda Return Match & Apache Joining Match: Kazushi Miyamoto & Daisaku Shimoda vs. Tetsuhiro Kuroda & Madoka\\
 +04. HIROKI vs. Yusaku Obata\\
 +05. WEW Tag Team Titles: Kohei Sato & KAMIKAZE vs. Kintaro Kanemura & Arashi\\
 +1 Disc – Source: DVD
 +
 +**APACHE ARMY – 2011/05/27 – Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring**\\
 +01. Madoka vs. Kengo Nishimura\\
 +02. Shinjuku Shark vs. Rikimaru\\
 +03. Kazushi Miyamoto & Daisaku Shimoda vs. Kenichi Yamamoto & Apache Kosaki\\
 +04. Tomohiko Hashimoto & Koichiro Kimura vs. Tetsuhiro Kuroda & Yoshikazu Yokoyama\\
 +05. WEW Heavyweight Title: Kintaro Kanemura vs. Arashi\\
 +06. WEW Tag Team Titles: Kohei Sato & KAMIKAZE vs. HIROKI & Yusaku Obata\\
 +1 Disc – 105 minutes – Source: DVD
 +
 +**APACHE ARMY – 2011/06/23 – Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring**\\
 +01. Yoshikazu Yokoyama vs. Kengo Nishimura\\
 +02. Hanako Nakamori vs. Ayumi Kurihara\\
 +03. Shinjuku Shark vs. Naoshi Sano\\
 +04. Kazushi Miyamoto & HIROKI & Daisaku Shimoda vs. Kintaro Kanemura & Tetsuhiro Kuroda & Tomohiko Hashimoto\\
 +05. WEW Heavyweight Title: Arashi vs. Koichiro Kimura\\
 +06. WEW Tag Team Titles: Kohei Sato & KAMIKAZE vs. Yusaku Obata & Apache Kosaki\\
 +1 Disc – 90 minutes – Source: DVD