User Tools

Site Tools


choshuproduce

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

choshuproduce [2020/05/02 18:22] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== RIKI CHOSHU PRODUCE ======
 +**RIKI CHOSHU PRODUCE - 2018/01/14 - Tokyo, Korakuen Hall - "POWER HALL 2018 ~ SET BACK THE CLOCK"​**\\
 +01. CROSSING THE LINE: Katsuhiko Nakajima vs. Keisuke Okuda\\
 +02. WORLD OF IMPACT: Daisuke Harada & Tadasuke vs. Andrew Everett & Jay Bradley\\
 +03. BEYOND THE BORDER: Takashi Sugiura & Yoshinari Ogawa & LEONA vs. Mayabch Taniguchi & Hajime Ohara & Mitsuhiro Yoshida\\
 +04. Heisei Ishingun vs Gowan Strongs: Shiro Koshinaka & AKIRA & Akitoshi Saito vs. Go Shiozaki & Quiet Storm & Masa Kitamiya\\
 +05. Double Main Event – I~HYBRID EVOLUTION: Naomichi Marufuji & Shingo Takagi vs. Masato Tanaka & Masa Kitamiya\\
 +06. Double Main Event – JOIN THE REVOLUTION: Riki Choshu & Kota Ibushi & Gota Ihashi vs. Tatsumi Fujinami & TAKA Michinoku & Daisuke Sekimoto\\
 +1 Disc - 135 minutes - Source: TV
 +
 +**RIKI CHOSHU PRODUCE - 2018/07/10 - Tokyo, Korakuen Hall - "POWER HALL 2018 ~ BATTLE OF ANOTHER DIMENSION~"​ [2 DISC-SET]**\\
 +01. Yoshiaki Fujiwara vs. Gota Ihashi\\
 +02. BLAZE OF GLORY: Minoru Tanaka & Mitsuhiro Yoshida & LEONA vs. HAYATA & YO-HEY & Tadasuke\\
 +03. AJPW Offer Match ~ THE NEW GENERATION: Jake Lee & Koji Iwamoto vs. Naoya Nomura & Yuma Aoyagi\\
 +04. TRIO WITH SKILLS: Shiro Koshinaka & AKIRA & Akitoshi Saito vs. NOSAWA Rongai & MAZADA & FUJITA\\
 +05. NATURAL BORN WARRIORS: Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya vs. Hideyoshi Kamitani & Takuya Nomura\\
 +06. Semi-Final ~ A NEW ENCOUNTER: Tatsumi Fujinami & Naomichi Marufuji & Shotaro Ashino vs. Shingo Takagi & Koji Doi & Kaito Kiyomiya\\
 +07. Main Event ~ JOIN THE REVOLUTION II: Riki Choshu & Daisuke Sekimoto & Yoshitatsu vs. Jun Akiyama & Daichi Hashimoto & Jiro "​Ikemen"​ Kuroshio\\
 +2 Discs - 180 minutes - Source: TV
 +
 +**RIKI CHOSHU PRODUCE - 2018/12/28 - Tokyo, Korakuen Hall - "POWER HALL 2018 ~YEAR END SPECIAL~"​**\\
 +01. Ayato Yoshida & Rocky Kawamura & Yoshitatsu vs. Hikaru Sato & KAZMA SAKAMOTO & Tomohiko Hashimoto\\
 +02. AKIRA & Akitoshi Saito vs. FUJITA & MAZADA\\
 +03. Gota Ihashi & Yoshiaki Fujiwara vs. Minoru Tanaka & Mitsuhiro Yoshida\\
 +04. Shinjiro Otani & Takashi Sugiura & Takuya Nomura & Yutaka Yoshie vs. Katsuhiko Nakajima & Kendo KaShin & Kohei Sato & Tomoya Hirata\\
 +05. Daisuke Sekimoto & Kengo Mashimo & Kota Umeda vs. Dinosaur Takuma & Shiro Koshinaka & Yukio Sakaguchi\\
 +06. Masa Kitamiya & Riki Choshu & Tatsumi Fujinami vs. Jun Kasai & Kaito Kiyomiya & NOSAWA Rongai\\
 +1 Disc - 135 minutes - Source: TV
 +
 +**RIKI CHOSHU PRODUCE - 2019/06/26 - “POWER HALL 2019 ~NEW JOURNEY BEGINS~” [2 DISC-SET]**\\
 +01. Ayato Yoshida & Takashi Sasaki & Toru Sugiura vs. Jun Kasai & Shu Asakawa & Tomoya Hirata\\
 +02. Daichi Hashimoto & Daisuke Sekimoto vs. Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura\\
 +03. Dick Togo & Kaz Hayashi & MEN's Teioh vs. FUJITA & MAZADA & NOSAWA Rongai\\
 +04. Yoshitatsu & Yuki Ueno vs. Hiroyoshi Kotsubo & Minoru Tanaka\\
 +05. Kaito Kiyomiya & Shuhei Taniguchi vs. Hitoshi Kumano & Katsuhiko Nakajima\\
 +06. Keiji Muto & Tatsumi Fujinami & Togi Makabe vs. Riki Choshu & Shiro Koshinaka & Tomohiro Ishii\\
 +2 Discs - 165 minutes - Source: TV
  
choshuproduce.txt · Last modified: 2020/05/02 18:22 (external edit)