User Tools

Site Tools


fukamatsuri

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

fukamatsuri [2020/05/02 18:22]
fukamatsuri [2021/03/07 16:41] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== FUKA MATSURI ======
 +FUKA MATSURI - 2007/09/30 + 2007/12/22 - “FUKA MATSURI 1 + 2”\\
 +2007/09/30 - Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring - “FUKA MATSURI 1 - FUKA’S BIG ADVENTURE”\\
 +01. FIRST IMPRESSION - Kana Return Road: Atsuko Emoto vs. Kana\\
 +02. NEXT FUKA NEW GENERATION BATTLE: Arisa Nakajima & Io Shirai vs. Yuri Urai & Mio Shirai\\
 +03. FUKA-KIDS PRESENTS Fuka Kid Debut Match: Fuka Kid vs. Bolshoi Kid\\
 +04. Fuka & Nanae Takahashi vs. Shu Shibutani & AKINO\\
 +2007/12/22 - Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring - “FUKA MATSURI 2 - FUKA CLIMAX 2007”\\
 +01. FUKA-KIDS PRESENTS 2 - Christmas Fighting: Fuka Kid vs. Black Santa\\
 +02. Fuka's Big Challenge: Fuka vs. Misae Genki\\
 +03. Fuka Matsuri Crossover Action: AKINO & Mio Shirai vs. Tsubasa Kuragaki & Io Shirai\\
 +04. Fuka Climax 2007: Minoru Suzuki & Fuka vs. Kikutaro & Muscle Sakai\\
 +1 Disc - 120 minutes - Source: Stardom World
 +
 +FUKA MATSURI - 2008/02/24 - Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring - “FUKA MATSURI 3 - FUKA 4th ANNIVERSARY”\\
 +01. Fuka Matsuri Opening Athletes: Tojuki Leon vs. Mio Shirai\\
 +02. Fuka Matsuri Next Idol Determination Match: Fuka Kid & Io Shirai vs. Bolshoi Kid & Bullfight Sora\\
 +03. Fuka Matsuri Men's Battle: Daichi Kakimoto vs. Monster Black\\
 +04. Fuka 4th Anniversary Match: Hikaru & Fuka vs. AKINO & Shu Shibutani\\
 +05. Fuka 4th Anniversary Ceremony Match: Daichi Kakimoto & Fuka vs. Masahide Kakimoto & Genki Kakimoto\\
 +1 Disc - 75 minutes - Source: Stardom World
 +
 +FUKA MATSURI - 2008/05/04 - Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring - “FUKA MATSURI 4”\\
 +01. Opening Flying Shining: Tsubasa Kuragaki vs. Fuka Kid\\
 +02. Try Out The Tag Team: NEO Machine Guns (Tanny Mouse & Yuki Miyazaki) vs. Mio Shirai & Io Shirai\\
 +03. Fuka Kids Club Karate Exhibition\\
 +04. Fuka Matsuri Men’s: Daichi Kakimoto vs. Chou-un Shiryu\\
 +05. Fuka Golden Fight: Fuka & Nanae Takahashi vs. Yumiko Hotta & Haruka Matsuo\\
 +1 Disc - 60 minutes - Source: Stardom World
 +
 +FUKA MATSURI – 2010/03/28 – Tokyo, Korakuen Hall – “FUKA MATSURI 13 - FUKA FESTIVAL FIN ~FUUKA RETIREMENT MATCH”\\
 +01. Fuuka Matsuri Opening Young Fight: Io Shirai vs. Kagetu\\
 +02. Fuuka Matsuri Rumble (w/ Riho, Minoru Suzuki, FUUKA Kid, Bolshoi Kid, Tanny Mouse, Yuki Miyazaki, Emi Sakura, Yumiko Hotta, GAMI, Yumi Ohka, Bullfight Sora, Caribbean KIM, Mio Shirai, Kikutaro, Small Antonio Inoki & Small Giant Baba)\\
 +03. Woman of Wind – Advent of Tiger Soldier Perfection ~Tigre FUUKA FINAL~: Tigre FUUKA & LEON vs. HIROKA & Princesa Sujei\\
 +04. Fuuka Matsuri MEN’S Fight: Ultimo Dragon & Madoka vs. NOSAWA Rongai & MAZADA\\
 +05. Fuuka Request Match ~Future Ace Battle~: Yumi Ohka & Misaki Ohata vs. Ayumi Kurihara & Natsuki*Taiyo\\
 +06. Fuuka Retirement Match ~Forever Fuuka~: Nanae Takahashi vs. Fuuka\\
 +Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV