User Tools

Site Tools


bestbody

BEST BODY JAPAN PRO-WRESTLING

BEST BODY JAPAN PRO-WRESTLING - 2020/11/19 - Tokyo, Shinjuku FACE - „BBJ 2020 FINAL BATTLE“
01. Sanae Takebayashi vs. Saki Akai vs. Vacuum Keisuke
02. BBW Tag Team Titles - No. 1 Contendership Match: Gota Ihashi & Toru Owashi vs. Soma Takao & Tomokazu Taniguchi
03. Makoto Oishi vs. Kazuhiko Yoshida
04. Handicap Match: Antonio Koinoki & Carbell Ito & Rising HAYATO vs. Satoru Suzuki & Sho Karasawa & Tetsuya Endo & Vacuum Keisuke
05. Cherry & Keisuke Ishii & Masamune vs. Gorgeous Matsuno & Tsunehiro Shimatani & Yakan Nabe
06. BBW Women’s Title: Erina Yamanaka vs. Rina Shingaki
07. BBW Tag Team Titles: Hiroshi Yamato & Seiya Morohashi vs. Keiichi Sato & Minoru Tanaka
1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico

BEST BODY JAPAN PRO-WRESTLING - 2021/01/27 - Tokyo, Shinjuku FACE - „BBJ 2021 OPENING BATTLE“
01. Saki Akai vs. Erina Yamanaka
02. Cherry & Soma Takao & Tomokazu Taniguchi vs. Antonio Koinoki & Keisuke Ishii & Masamune
03. Keiichi Sato & Minoru Tanaka vs. Nobuhiro Shimatani & Yakan Nabe
04. Gorgeous Matsuno & Kazuhiko Yoshida & Satoru Suzuki vs. Rising HAYATO & Sho Karasawa & Tetsuya Endo
05. BBW Super Bodyweight Title & BBW Women’s Title: Sanae Takebayashi vs. Rina Shingaki\\06. BBW Tag Team Titles: Hiroshi Yamato & Seiya Morohashi vs. Gota Ihashi & Toru Owashi
1 Disc - 90 minutes - Source: Webstream

BEST BODY JAPAN PRO-WRESTLING - 2021/02/24 - Tokyo, Shinjuku FACE - „WEDNESDAY NIGHT 2021“
01. Toru Owashi & Date Masamune & Rising HAYATO vs. Antonio Koinoki & Nobuhiro Shimatani & Cherry
02. Rina Shinagaki & Sanae Takebayashi vs. Saki Akai & Erina Yamanaka
03. Tomokazu Taniguchi & Keiichi Sato & Kazuhiko Yoshida vs. Soma Takao & Tetsuya Endo & Gorgeous Matsuno
04. Keisuke Ishii & Satoru Suzuki & Shiyo Karasawa vs. Makoto Oishi & Seiya Morohashi & Hiroshi Yamato
05. Yakan Nabe & Gota Ihashi & Toru Owashi & Satoru Suzuki vs. Makoto Oishi & Hiroshi Yamato & Seiya Morohashi & Erina Yamanaka
06. BBW Open Weight Title: Yakan Nabe vs. Gota Ihashi
1 Disc - 75 minutes - Source: Webstream

BEST BODY JAPAN PRO-WRESTLING - 2021/03/31 - Tokyo, Shin-Kiba, 1st Ring - „BBJ SAKURA 2021“
01. Antonio Koinoki vs. Vacuum Keisuke
02. Tetsuya Endo & Gota Ihashi vs. Gorgeous Matsuno & Kazuhiko Yoshida
03. Minoru Tanaka & Yakan Nabe & Tsunehito Shimatani vs. Makoto Oishi & Satoru Suzuki & Erina Yamanaka
04. BBJ Openweight Title - Next Challenger Decision Battle Royal (w/ Tomoichi Taniguchi, Shiyo Karasawa, Toru Owashi, Keisuke Ishii, Soma Takao, Masamune, Keichi Sato, Rising HAYATO, Cherry, Saki Akai, Sanae Takebayashi, Seiya Morohashi, Hiroshi Yamato)
1 Disc - 90 minutes - Source: Webstream

BEST BODY JAPAN PRO-WRESTLING - 2021/05/28 - Tokyo, Shinjuku FACE - „BBJ SATSUKI 2021“
01. Exhibition Match: Hiroyshi Yamato vs. Takashi Enomoto
02. Danshoku Dieno & Miyako Matsumoto vs. Kazuhiko Yoshida & Tetsuya Endo
03. Cherry & Erina Yamanaka & Kaori Yoneyama vs. Sanae Takebayashi & Tokiko Kirahara & Yuna Mizumori
04. Keishuke Ishii & Sho Karasawa & Tomokazu Taniguchi vs. Antonio Koinoki & Masamune & Vacuum Keisuke
1 Disc - 105 minutes - Source: NicoNico

BEST BODY JAPAN PRO-WRESTLING - 2023/01/11 - Tokyo, Shinjuku FACE - “2023 OPENING BATTLE”

  • Masatsugu Kimura vs. Takashi Enomoto
  • Battle Royal: Gorgeous Matsuno vs. Toru Owashi vs. Danshoku Dino vs. Cherry vs. Tomokazu Taniguchi vs. Keisuke Ishii vs. Gota Ihashi vs. Saki Akai vs. Antonio Koinoki vs. Sanae Takebayashi vs. Yakan Nabe vs. Kentaro Hachisu
  • BBW Super Bodyweight Title Match: Sho Karasawa © vs. Tyson Maeguchi
  • BBW Six Man Tag Team Title Match: Best Body Vader, Satoru Suzuki & Seiya Morohashi vs. CLUB LUXURY (Hiroshi Yamato, Luxury Yoshida & Makoto Oishi)
bestbody.txt · Last modified: 2024/02/07 19:34 by 127.0.0.1