User Tools

Site Tools


noah_2006_2010

PRO WRESTLING NOAH (2006-2010)

NOAH – “KENTA in Mexico” – March 2006 (“Puroresu King # 49″ – 2006/04/01)
01. Cynthia Moreno & Martha Villalobos & Lola Gonzalez & Miss Janet vs. Tiffany & La Diabolica & Chikayo Nagashima & Carlos Amano (CD Madero Tamps Center – 2006/03/10)
02. Konnan, Samoa Joe and Ron Killings confronting KENTA (CD Madero Tamps Center – 2006/03/10)
03. Mini Cibernetico & Mini Histeria vs. Mini Oriental & Mini Relampago (“Latino Fantasia” – Arena Azteca Budokan, Mexico City – 2006/03/12)
04. Ultraman & Solar vs. Rambo & Mano Negra (“Latino Fantasia” – Arena Azteca Budokan, Mexico City – 2006/03/12)
05. La Diabolica & Miss Janet vs. Chikayo Nagashima & Carlos Amano (“Latino Fantasia” – Arena Azteca Budokan, Mexico City – 2006/03/12)
06. KENTA & El Oriental & Taiji Ishimori vs. Psicosis & Histeria & Gran Apache
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

NOAH – 2006/04/23 – Tokyo, Nihon Budokan – “Spring Navigation '06″
01. Ricky Marvin & Yoshinori Oita vs. Mitsuo Momota & Akihiko Ito
02. Yoshinobu Kanemaru & Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi vs. Junji Izumida & Kentaro Shiga & Atsushi Aoki
03. Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi vs. Akitoshi Saito & Kishin Kawabata
04. Akira Taue & Takuma Sano vs. Scorpio & Eddie Edwards
05. Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Takeshi Rikio vs. Doug Williams & Nigel McGuiness & Keith Walker
06. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa vs. Minoru Suzuki & SUWA
07. Kenta Kobashi vs. Naomichi Marufuji
08. GHC Junior Heavyweight Title: KENTA vs. Taiji Ishimori
09. GHC Heavyweight Title: Jun Akiyama vs. Masao Inoue
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH - 2006/07/16 - Tokyo, Nihon Budokan - “SUMMER NAVIGATION 2006 ~ VIVA MEXICO - DAY # 11” [2 DISC-SET]
01. SUWA vs. Mitsuo Momota
02. Abismo Negro & Junji Izumida & Tsuyoshi Kikuchi vs. Atsushi Aoki & El Oriental & Mohammed Yone
03. Kentaro Shiga & Takuma Sano & Tamon Honda vs. Akitoshi Saito & Kishin Kawabata & Masao Inoue
04. Akira Taue & Katsuhiko Nakajima vs. Ippei Ota & Yoshinari Ogawa
05. El Angel & Mushiking Terry & Taiji Ishimori vs. Charly Manson & Mushiking Joker & Psicosis
06. Minoru Suzuki vs. Go Shiozaki
07. Takeshi Morishima & Takeshi Rikio vs. KENTA & Naomichi Marufuji
08. Kensuke Sasaki & Yoshihiro Takayama vs. Jun Akiyama & Mitsuharu Misawa
2 Discs - 210 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2006/08/13 – Tokyo, Differ Ariake – “NAVIGATION”
01. Taiji Ishimori vs. Ippei Ota
02. Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi vs. Takuma Sano & Mitsuo Momota
03. Takeshi Rikio & Mohammed Yone vs. Akitoshi Saito & Kishin Kawabata
04. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Mushiking Terry vs. Akira Taue & Kentaro Shiga & Mushiking Joker
05. Takeshi Morishima vs. Masao Inoue
06. Naomichi Marufuji & KENTA vs. Jun Akiyama & Atsushi Aoki
07. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Ikuto Hidaka & Minoru Fujita vs. Yoshinobu Kanemaru & Takashi Sugiura
1 Disc – 165 minutes – Source: TV

NOAH – 2006/08/26 – Tokyo, Korakuen Hall – SHINY NAVIGATION 2006″
01. Kotaro Suzuki vs. Ippei Ota
02. Mohammed Yone & KENTA vs. Takuma Sano & Atsushi Aoki
03. Takashi Sugiura vs. Taiji Ishimori
04. Akitoshi Saito & Kishin Kawabata vs. Akira Taue & Mitsuo Momota
05. Takeshi Rikio & Takeshi Morishima vs. Scorpio & Joe Legend
06. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa vs. Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi
07. Naomichi Marufuji vs. Masao Inoue
08. Bison Smith & Keith Walker & Ace Steel vs. Jun Akiyama & Kentaro Shiga & Yoshinobu Kanemaru
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

NOAH – 2006/09/03 – Aichi Prefectural Gym
01. GHC Hardcore Openweight Title: Scorpio vs. Kentaro Shiga
02. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano & Takashi Sugiura vs. Takeshi Rikio & Mohammed Yone & KENTA
03. Takeshi Morishima & Naomichi Marufuji vs. Jun Akiyama & Yoshinobu Kanemaru
Running Time: 90 minutes – Source: SAT TV

NOAH – 2006/09/09 – Tokyo, Nihon Budokan – “Shiny Navigation '06″
01. MushiKing Terry vs. Atsushi Aoki
02. Akitoshi Saito & Masao Inoue & Kishin Kawabata vs. Scorpio & Joe Legend & Ace Steel
03. Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi vs. Takuma Sano & SUWA
04. Kentaro Shiga & Yoshinobu Kanemaru vs. Mohammed Yone & Ippei Ohta
05. KENTA & Katsuyori Shibata vs. Akira Taue & Go Shiozaki
06. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa vs. Bison Smith & Keith Walker
07. Takeshi Rikio & Takeshi Morishima vs. Yoshihiro Takayama & Takashi Sugiura
08. GHC Heavyweight Title: Jun Akiyama vs. Naomichi Marufuji
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

NOAH – 2006/10/06 – Tokyo – “Autumn Navigation ~ European Catch '06″
00. Tsutomu Hirayanagi vs. Shuhei Taniguchi
01. Tsuyoshi Kikuchi & Go Shiosaki vs. Jun Akiyama & Atsushi Aoki
02. Makoto Hashi Return Match: Kentaro Shiga & Yoshinobu Kanemaru & SUWA vs. Tamon Honda & Makoto Hashi & Mitsuo Momota
03. Akira Taue & Takuma Sano vs. Scorpio & Ares
04. Takeshi Rikio & Mohammed Yone & KENTA vs. Akitoshi Saito & Masao Inoue & Kishin Kawabata
05. Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki vs. Nigel McGuinness & Ricky Marvin
06. Kazunari Murakami & Katsumi Usuda & Manabu Hara vs. Mitsuharu Misawa & Takashi Sugiura & Ippei Ota
07. Naomichi Marufuji & Takeshi Morishima vs. Doug Williams & Murat Bosporus
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

NOAH – 2006/10/13 – Osaka – “Autumn Navigation ~ European Catch '06″
01. Kentaro Shiga & Yoshinobu Kanemaru & SUWA vs. Tamon Honda & Makoto Hashi & Shuhei Taniguchi
02. Masao Inoue & Kishin Kawabata & Masashi Aoyagi vs. Scorpio & Ares & Murat Bosporus
03. Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki & Ippei Ota vs. Takashi Sugiura & Ricky Marvin & Atsushi Aoki
04. Jun Akiyama vs. Tsuyoshi Kikuchi
05. Takeshi Morishima & Mohammed Yone vs. Naomichi Marufuji & Go Shiosaki
06. Mitsuharu Misawa vs. Kazunari Murakami
07. GHC Tag Team Titles – Decision Tournament – Round 1: Akira Taue & SUWA vs. Doug Williams & Nigel McGuiness
08. GHC Tag Team Titles – Decision Tournament – Round 1: Yoshihiro Takayama & Takuma Sano vs. Akitoshi Saito & KENTA
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

NOAH – 2006/10/29 – Tokyo – “Autumn Navigation ~ European Catch '06″
01. Tsuyoshi Kikuchi & Tsutomu Hirayanagi vs. Mitsuo Momota & Atsushi Aoki
02. Yoshinobu Kanemaru & SUWA vs. Ricky Marvin & Taiji Ishimori
03. Tamon Honda & Shuhei Taniguchi vs. Scorpio & Murat Bosporus
04. Doug Williams & Nigel McGuinness & Ares vs. Masao Inoue & Kishin Kawabata & Ippei Ota
05. Akira Taue & Kentaro Shiga vs. Akitoshi Saito & Go Shiosaki
06. Takeshi Morishima & Mohammed Yone vs. Jun Akiyama & Makoto Hashi
07. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano & Takashi Sugiura vs. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki
08. GHC Heavyweight Title: Naomichi Marufuji vs. KENTA
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

NOAH – 2006/11/17 – Tokyo, Korakuen Hall – “Winter Navigation '06″
01. Kishin Kawabata vs. Tsutomu Hirayanagi
02. Masao Inoue & Junji Izumida & Tsuyoshi Kikuchi vs. Takuma Sano & Mitsuo Momota & Shuhei Taniguchi
03. Kentaro Shiga & Taiji Ishimori & Atsushi Aoki vs. Yoshinobu Kanemaru & SUWA & Shuji Kondo
04. Yoshinari Ogawa & Ippei Ota vs. Doug Williams & Wade Chism
05. Akira Taue & Tamon Honda vs. Jun Akiyama & Makoto Hashi
06. Bison Smith & Bryan Danielson & Eddie Edwards vs. Akitoshi Saito & KENTA & Ricky Marvin
07. Mitsuharu Misawa & Kotaro Suzuki vs. Naomichi Marufuji & Go Shiosaki
08. GHC Tag Team Title Decision Tournament – Round One: Takeshi Morishima & Mohammed Yone vs. Takeshi Rikio & Takashi Sugiura
Running Time: 150 minutes – Source: SAT TV

NOAH – 2006/12/02 – Yokohama Bunka Gym – “Winter Navigation '06″
01. Kentaro Shiga & Go Shiosaki vs. Junji Izumida & Tsuyoshi Kikuchi
02. Akitoshi Saito & Masao Inoue & Kishin Kawabata vs. Akira Taue & Tamon Honda & Tsutomu Hirayanagi
03. Bison Smith & Wade Chism & SUWA vs. Takeshi Rikio & Takashi Sugiura & Atsushi Aoki
04. Doug Williams & Eddie Edwards vs. Yoshinari Ogawa & Shuhei Taniguchi
05. Shinjiro Otani & Kazunari Murakami & Tatsuhito Takaiwa vs. Jun Akiyama & Yoshinobu Kanemaru & Makoto Hashi
06. Mitsuharu Misawa & Mushiking Terry vs. Naomichi Marufuji & Mushiking Joker
07. KENTA vs. Bryan Danielson
08. GHC TAG TEAM TITLE DECISION TOURNAMENT – FINAL: Takeshi Morishima & Mohammed Yone vs. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano
Running Time: 195 minutes – Source: SAT TV

NOAH – 2006/12/10 – Tokyo, Nihon Budokan – “Great Voyage '06″
01. Akira Taue & MushiKing Terry & Taiji Ishimori & Atsushi Aoki vs. SUWA & TARU & Shuji Kondo & “brother” YASSHI
02. GHC JUNIOR HEAVYWEIGHT TAG TEAM TITLES: Takashi Sugiura & Yoshinobu Kanemaru vs. NOSAWA & MAZADA
03. Takeshi Rikio & Mohammed Yone & KENTA vs. Yoshihiro Takayama & Minoru Suzuki & Takuma Sano
04. GHC HEAVYWEIGHT TITLE: Mitsuharu Misawa vs. Naomichi Marufuji
Running Time: 130 minutes – Source: SAT TV

NOAH – 2006/12/24 – Tokyo, Differ Ariake – “NOAHful Gift in Differ '06″
01. Atsushi Aoki vs. Kentaro Shiga
02. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa vs. Ricky Marvin & Shuhei Taniguchi
03. Takeshi Morishima & Takuma Sano vs. Junji Izumida & Kishin Kawabata
04. Akira Taue & Reindeer (Makoto Hashi) vs. Takeshi Rikio & Tsutomu Hirayanagi
05. Mr. Christmas (Jun Akiyama) & Yoshinobu Kanemaru vs. Kotaro Suzuki & Ippei Ota
06. Mohammed Yone & KENTA vs. Masao Inoue & Tsuyoshi Kikuchi
07. Naomichi Marufuji & Tamon Honda & Go Shiosaki vs. Akitoshi Saito & NTV Employee (SUWA) & Taiji Ishimori
Running Time: 165 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2007/01/07 – Tokyo, Differ Ariake – “The First Navigation '07″
01. Mitsuo Momota & Ricky Marvin vs. Makoto Hashi & Tsutomu Hirayanagi
02. Takuma Sano & Masao Inoue & Kishin Kawabata vs. Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi & Go Shiosaki
03. Takeshi Rikio & Naomichi Marufuji & Taiji Ishimoro vs. Kentaro Shiga & SUWA & Dakota
04. Doug Williams & Nigel McGuiness vs. Akira Taue & Junji Izumida
05. Akitoshi Saito & KENTA vs. Jun Akiyama & Atsushi Aoki
06. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki vs. Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Shuhei Taniguchi
07. GHC Junior Heavyweight Tag Team Titles: Briscoe Brothers vs. Yoshinobu Kanemaru & Takashi Sugiura
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2007/01/21 – Tokyo, Nihon Budokan – “The First Navigation '07″
01. Kentaro Shiga & Yoshinobu Kanemaru & Dakota vs. Mohammed Yone & Taiji Ishimori & Atsushi Aoki
02. Akitoshi Saito & Masao Inoue & Kishin Kawabata vs. Tamon Honda & Junji Izumida & Tsuyoshi Kikuchi
03. Akira Taue vs. Makoto Hashi
04. Doug Williams & Nigel McGuinness vs. Yoshinari Ogawa & Shuhei Taniguchi
05. Takuma Sano vs. Takashi Sugiura
06. Jun Akiyama vs. Go Shiosaki
07. GHC Junior Heavyweight Tag Team Titles: Kotaro Suzuki & Ricky Marvin vs. Briscoe Brothers
08. Takeshi Rikio & Naomichi Marufuji & KENTA vs. Yoshihiro Takayama & Minoru Suzuki & SUWA
09. GHC Heavyweight Title: Mitsuharu Misawa vs. Takashi Morishima
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2007/02/15 – Tokyo, Korakuen Hall – “Navigate For Evolution ’07”
01. GHC Hardcore Tag Team Title Decision Tournament – Semi Final: Go Shiosaki & Shuhei Taniguchi vs. Makoto Hashi & Atsushi Aoki
02. GHC Hardcore Tag Team Title Decision Tournament – Semi Final: Kentaro Shiga & Kishin Kawabata vs. Mitsuo Momota & Tsutomu Hirayanagi
03. Akitoshi Saito vs. Bobby Fish
04. Yoshinobu Kanemaru & Naruki Doi & Genki Horiguchi vs. KENTA & Ryo Saito & BxB Hulk
05. Mohammed Yone & Naomichi Marufuji vs. Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi
06. Takeshi Rikio & Ricky Marvin vs. Akira Taue & Taiji Ishimori
07. Takuma Sano & Takashi Sugiura vs. Jun Akiyama & Junji Izumida
08. Bison Smith & Doug Williams & Rocky Romero vs. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2007/02/24 – Osaka, Central Public Hall – “Navigate For Evolution ’07”
01. Kentaro Shiga & Masashi Aoyagi vs. Mitsuo Momota & Tsutomu Hirayanagi
02. Akitoshi Saito & Yoshinobu Kanemaru vs. Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi
03. Doug Williams & Chris Hero vs. Mohammed Yone & Ippei Ota
04. Akira Taue & Go Shiosaki vs. Bison Smith & Bobby Fish
05. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa vs. Jun Akiyama & Makoto Hashi
06. GHC Junior Heavyweight Tag Team Titles: Kotaro Suzuki & Ricky Marvin vs. Taiji Ishimori & Rocky Romero
07. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano & Takashi Sugiura vs. Takeshi Rikio & Naomichi Marufuji & KENTA
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2007/03/04 – Tokyo, Nihon Budokan – “Navigate For Evolution ’07”
01. Kentaro Shiga & Yoshinobu Kanemaru vs. Junji Izumida & Makoto Hashi
02. Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi & Go Shiosaki vs. Masao Inoue & Kishin Kawabata & Atsushi Aoki
03. Takeshi Rikio & Akitoshi Saito & Ricky Marvin vs. Bison Smith & Chris Hero & Bobby Fish
04. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano vs. Akira Taue & Naomichi Marufuji
05. Mushiking Terry vs. Rocky Romero
06. Doug Williams vs. Yoshinari Ogawa
07. Jun Akiyama vs. Mohammed Yone
08. Mitsuharu Misawa vs. Takashi Sugiura
09. ROH World Title: Takeshi Morishima vs. KENTA
Running Time: 210 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2007/04/01 – Tokyo, Korakuen Hall – “Spring Navigation ’07”
01. Akihiko Ito Return Match: Tsutomu Hirayanagi vs. Akihiko Ito
02. Kentaro Shiga & Kishin Kawabata vs. Mitsuo Momota & Taiji Ishimori
03. Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi vs. Junji Izumida & Makoto Hashi
04. Kotaro Suzuki & Ricky Marvin vs. Yoshinobu Kanemaru & Atsushi Aoki
05. Akitoshi Saito, KENTA & Ippei Ota vs. Bryan Danielson, Joe Legend & Ted DiBiase Jr.
06. Akira Taue & Masao Inoue vs. Bison Smith & Daniel Cross
07. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Go Shiosaki vs. Takuma Sano & Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura
08. GHC Tag Team Title: Takeshi Morishima & Mohammed Yone vs. Jun Akiyama & Takeshi Rikio
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2007/04/14 – Hiroshima Green Arena – “Spring Navigation ’07”
01. Masao Inoue & Yoshinobu Kanemaru & Yuto Aijima vs. Kentaro Shiga & Kishin Kawabata & Masashi Aoyagi
02. Junji Izumida & Makoto Hashi vs. Yoshinari Ogawa & Shuhei Tangiuchi
03. Akira Taue & Mohammed Yone vs. Joe Legend & Ted DiBiase Jr.
04. Takeshi Rikio vs. Daniel Cross
05. Bison Smith & Bryan Danielson & Ricky Marvin vs. Akitoshi Saito & KENTA & Atsushi Aoki
06. Takuma Sano & Naomichi Marufuji vs. Mitsuharu Misawa & Kotaro Suzuki
07. Yoshihiro Takayama & Takashi Sugiura vs. Jun Akiyama & Go Shiosaki
Running Time: 150 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2007/04/28 – Tokyo, Nihon Budokan – “Spring Navigation ’07”
01. Junji Izumida & Makoto Hashi vs. Mitsuo Momota & Tsutomu Hirayanagi
02. Akira Taue & Yoshinobu Kanemaru & Shuhei Taniguchi vs. Kentaro Shiga & Kishin Kawabata & Joe Legend
03. Mohammed Yone & KENTA & Taiji Ishimori vs. Bryan Danielson & Daniel Cross & Ted DiBiase Jr.
04. Bison Smith & Akitoshi Saito & Masao Inoue vs. Yoshinari Ogawa & Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi
05. Naomichi Marufuji & Ricky Marvin & Ippei Ota vs. CIMA, Susumu Yokosuka & Dragon Kid
06. GHC Jr. Heavyweight Title: Tatsuhito Takaiwa vs. Mushiking Terry
07. GHC Tag Team Title: Jun Akiyama & Takeshi Rikio vs. Yoshihiro Takayama & Takashi Sugiura
08. GHC Heavyweight Title: Mitsuharu Misawa vs. Takuma Sano
Running Time: 195 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2007/05/17 – Tokyo, Korakuen Hall – “NORTHERN NAVIGATION 2007″
01. Kentaro Shiga & Kishin Kawabata vs. Masao Inoue & Mitsuo Momota
02. Takuma Sano & Junji Izumida vs. Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi
03. Kotaro Suzuki vs. Ted DiBiase Jr.
04. Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura vs. Ricky Marvin & Eddie Edwards
05. Jun Akiyama & Takeshi Rikio & Yoshinobu Kanemaru vs. Akitoshi Saito & KENTA & Taiji Ishimori
06. Handicap Match: Bison Smith vs. Ippei Ota & Akihiko Ito
07. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa vs. Akira Taue & Shuhei Taniguchi
08. Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Go Shiosaki vs. TAKA Michinoku & D-Lo Brown & Buchanan
Running Time: 150 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2007/06/03 – Hokkaido Sports Center – “NORTHERN NAVIGATION 2007″
01. Kentaro Shiga & Kishin Kawabata & Tsutomu Hirayanagi vs. Masao Inoue & Masashi Aoyagi & Ippei Ota
02. Akitoshi Saito vs. Ted DiBiase Jr.
03. Yoshinari Ogawa & Akira Taue vs. Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi
04. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano & Takashi Sugiura vs. Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Shuhei Taniguchi
05. KENTA vs. Go Shiosaki
06. Naomichi Marufuji vs. Taiji Ishimori
07. D-Lo Brown & Buchanan & Eddie Edwards vs. Jun Akiyama & Takeshi Rikio & Yoshinobu Kanemaru
08. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Kotaro Suzuki & Ricky Marvin vs. Kenichiro Arai & Taku Iwasa
09. GHC Heavyweight Titles: Mitsuharu Misawa vs. Bison Smith
Running Time: 225 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2007/06/08 – Yokohama Bunka Gym – “NAVIGATION”
01. Takuma Sano & Masao Inoue vs. Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi
02. Mohammed Yone & Yoshinobu Kanemaru vs. Akira Taue & Shuhei Taniguchi
03. KENTA & Taiji Ishimori vs. TAKA Michinoku & KAZMA
04. Akitoshi Saito vs. Go Shiosaki
05. Kentaro Shiga & Kishin Kawabata vs. Yoshihiro Takayama & Takashi Sugiura
06. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa vs. Mushiking Terry & Ricky Marvin
07. Kazunari Murakami vs. Naomichi Marufuji
08. GHC Tag Team Titles: Jun Akiyama & Takeshi Rikio vs. D-Lo Brown & Buchanan
Running Time: 165 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2007/07/01 – Tokyo, Differ Ariake – “SUMMER NAVIGATION 2007″
01. Shuhei Taniguchi & Masao Inoue vs. Tsutomu Hirayanagi & Takashi Sugiura
02. Tsuyoshi Kikuchi & Tamon Honda vs. Mitsuo Momota & Junji Izumida
03. Kotaro Suzuki vs. Nigel McGuinness
04. Makoto Hashi & Mohammed Yone & Takeshi Morishima vs. Taiji Ishimori & KENTA & Takuma Sano
05. Nippon TV Cup Jr. Heavyweight League: Davey Richards & Bryan Danielson vs. Atsushi Aoki & Rocky Romero
06. Nippon TV Cup Jr. Heavyweight League: Kota Iifushi & Naomichi Marufuji vs. Jay Briscoe & Mark Briscoe
07. Yoshinobu Kanemaru & Jun Akiyama vs. Kishin Kawabata & Kentaro Shiga
08. Ricky Marvin & Yoshinari Ogawa & Mitsuharu Misawa vs. Go Shiosaki, Akitoshi Saito & Akira Taue
Running Time: 195 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH - 2007/07/15 - Tokyo, Nihon Budokan - „SUMMER NAVIGATION ’07 - DAY # 12“ [2 DISC-SET]
01. Ippei Ota & Masao Inoue & Tsutomu Hirayanagi vs. Akihito Ito & Davey Richards & Thoruf
02. Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi vs. Junji Izumida & Takuma Sano
03. Shuhei Taniguchi & Yoshinari Ogawa vs. Atsushi Aoki & Yoshinobu Kanemaru
04. Bryan Danielson & Nigel McGuinness & Rocky Romero vs. Go Shiozaki & Mohammed Yone & Takeshi Morishima
05. Akitoshi Saito & Makoto Hashi vs. Takashi Sugiura & Yoshihiro Takayama
06. Nippon TV Cup Junior Heavyweight Tag League 2007: KENTA & Taiji Ishimori vs. Kota Ibushi & Naomichi Marufuji
07. Nippon TV Cup Junior Heavyweight Tag League 2007: Kotaro Suzuki & Ricky Marvin vs. The Briscoes (Jay Briscoe & Mark Briscoe)
08. GHC Tag Team Titles: Jun Akiyama & Takeshi Rikio vs. Kentaro Shiga & Kishin Kawabata
09. GHC Heavyweight Title: Mitsuharu Misawa vs. Akira Taue
2 Discs - 225 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2007/08/10 – Tokyo, NTV Tower Plaza – “GO! SHIODOME JAMBOREE ~ SHIODOME STREET PRO-WRESTLING ~”
01. Mushiking Terry vs. Ippei Ota
02. KENTA vs. Atsushi Aoki
03. Mohammed Yone vs. Ricky Marvin
04. Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura vs. Mitsuharu Misawa & Go Shiosaki
Running Time: 70 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH - 2007/08/19 - Tokyo, Korakuen Hall - “SHINY NAVIGATION ‘07” [2 DISC-SET]
01. Antifaz & Histeria vs. El Oriental & Laredo Kid
02. Masao Inoue & Thoruf vs. Atsushi Aoki & Takuma Sano
03. Akira Taue & Tsutomu Hirayanagi vs. Junji Izumida & Mitsuo Momota
04. Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi vs. Akitoshi Saito & Takashi Sugiura
05. KENTA & Rocky Romero & Taiji Ishimori vs. Ippei Ota & Kotaro Suzuki & Ricky Marvin
06. Jun Akiyama & Shuhei Taniguchi & Yoshinobu Kanemaru vs. Makoto Hashi & Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa
07. GHC Heavyweight Title Shot Tournament - Block A: Mohammed Yone vs. Naomichi Marufuji
08. GHC Heavyweight Title Shot Tournament - Block B: Takeshi Morishima vs. Go Shiozaki
2 Discs - 165 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2007/09/09 – Tokyo, Nihon Budokan – “GREAT VOYAGE 2007 IN TOKYO”
01. Shuhei Taniguchi & Ippei Ota vs. Akihiko Ito & Thoruf
02. Yoshinari Ogawa & Masao Inoue vs. Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi
03. Mohammed Yone & Makoto Hashi vs. Junji Izumida & Tsutomu Hirayanagi
04. KENTA & Taiji Ishimori vs. Yoshinobu Kanemaru & Atsushi Aoki
05. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano & Takashi Sugiura vs. Akira Taue & Kotaro Suzuki & Ricky Marvin
06. Special Tag Match: Tatsumi Fujinami  & Osamu Nishimura vs. Mitsuharu Misawa & Go Shiosaki
07. GHC Heavyweight Title Next Challenger Tournament – Block A: Naomichi Marufuji vs Akitoshi Saito
08. GHC Heavyweight Title Next Challenger Tournament – Block B: Takeshi Morishima vs. Jun Akiyama
09. GHC Heavyweight Title Next Challenger Tournament – Final: Naomichi Marufuji vs. Takeshi Morishima
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2007/10/07 – Tokyo, Korakuen Hall – “AUTUMN NAVIGATION 2007″
01. Tamon Honda & Junji Izumida & Makato Hashi vs. Masao Inoue & Mitsuo Momota & Shuhei Taniguchi
02. Takuma Sano & Tsuyoshi Kikuchi vs. Yoshinari Ogawa & Atsushi Aoki
03. Jun Akiyama & Yoshinobu Kanemaru vs. Doug Williams & Bobby Fish
04. D-Lo Brown & Buchanan & Ricky Marvin vs. Kentaro Shiga & Kishin Kawabata & Taiji Ishimori
05. KENTA vs. Mohammed Yone
06. Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura vs. Mitsuharu Misawa & Kotaro Suzuki
07. GHC Tag Team Title League: Akitoshi Saito & Bison Smith vs. Akira Taue & Go Shiosaki
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2007/10/27 – Tokyo, Nihon Budokan – “AUTUMN NAVIGATION 2007″
01. Junji Izumida & Tsutomu Hirayanagi vs. Mitsuo Momota & Akihiko Ito
02. Tamon Honda & Masao Inoue & Tsuyoshi Kikuchi vs. Kentaro Shiga & Kishin Kawabata & Makoto Hashi
03. Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Taiji Ishimori vs. Yoshinari Ogawa & Doug Williams & Bobby Fish
04. Akitoshi Saito & TAKA Michinoku vs. Jun Akiyama & Atsushi Aoki
05. Akira Taue & KENTA & Go Shiosaki vs. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano & Ricky Marvin
06. GHC Jr. Heavyweight Title: Yoshinobu Kanemaru vs. Mushiking Terry
07. GHC Tag Team Titles: Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura vs. D-Lo Brown & Buchanan
08. GHC Heavyweight Title: Mitsuharu Misawa vs. Samoa Joe
Running Time: 195 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2007/11/19 – Niigata City Gym – “WINTER NAVIGATION 2007″
01. GHC Hardcore Openweight Title – Hair vs. Hair Match: Kishin Kawabata vs. Kentaro Shiga
02. GHC Jr. Heavyweight Title: Yoshinobu Kanemaru vs. Ricky Marvin
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2007/11/25 – Sapporo STV Spica – “WINTER NAVIGATION 2007″
01. Mauritius Cup: Taiji Ishimori vs. Akihiko Ito
02. Mauritius Cup: Shuhei Taniguchi vs. Tsutomu Hirayanagi
03. Takeshi Morishima & Mohammed Yone vs. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano
04. GHC Tag Team Titles: Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura vs. Akitoshi Saito & Bison Smith
Running Time: 90 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2007/12/02 – Tokyo, Nihon Budokan – “WINTER NAVIGATION 2007″
01. Kishin Kawabata & Mitsuo Momota vs. Junji Izumida & Tsutomu Hirayanagi
02. Yoshinobu Kanemaru & Atsushi Aoki vs. Kotaro Suzuki & Ippei Ota
03. Doug Williams & Buchanan vs. Takuma Sano & Masao Inoue
04. Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi & Go Shiosaki vs. Takashi Sugiura & Mohammed Yone & Akihiko Ito
05. Yoshinari Ogawa & Eddie Edwards vs. KENTA & Taiji Ishimori
06. Akitoshi Saito & Bison Smith vs. Akira Taue & Kentaro Shiga
07. Takeshi Morishima vs. Naomichi Marufuji
08. Kenta Kobashi Return Match: Mitsuharu Misawa & Jun Akiyama vs. Kenta Kobashi & Yoshihiro Takayama
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2008/01/06 – Tokyo, Differ Ariake – “THE FIRST NAVIGATION 2008″
01. Kishin Kawabata & Kentaro Shiga vs. Junji Izumida & Genba Hirayanagi
02. Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi vs. Takuma Sano & Akihiko Ito
03. Doug Williams & Nigel McGuinness vs. Akira Taue & Masao Inoue
04. KENTA & Taiji Ishimori vs. Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki
05. Akitoshi Saito & Bison Smith vs. Jun Akiyama & Shuhei Taniguchi
06. Atsushi Aoki Shining Magic 10 Match Series 2nd: Atsushi Aoki vs. Davey Richards
07. GHC Jr. Heavyweight Title: Yoshinobu Kanemaru vs. Rocky Romero
08. Takeshi Morishima & Naomichi Marufuji & Mohammed Yone vs. Mitsuharu Misawa & Go Shiosaki & Ippei Ota
Running Time: 195 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – “KOBASHI’S FIRST NAVIGATION 2008″
2008/01/11 – Kochi Resident Gym
01. Kenta Kobashi & Tamon Honda & Go Shiosaki vs. Akira Taue & Takuma Sano & Masao Inoue
2008/01/13 – Fukuoka, Hakata Star Lane
02. Kenta Kobashi & Tamon Honda & Go Shiosaki vs. Jun Akiyama & Kentaro Shiga & Yoshinobu Kanemaru
Running Time: 90 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2008/01/20 – Tokyo, Korakuen Hall – “THE FIRST NAVIGATION 2008″
01. Mohammed Yone & Ippei Ota vs. Taiji Ishimori & Akihiko Ito
02. Kishin Kawabata & Kentaro Shiga vs. Junji Izumida & Mitsuo Momota
03. Takuma Sano & Yoshinobu Kanemaru vs. Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi
04. Masao Inoue & Doug Williams & Yoshinari Ogawa vs. Bison Smith & Rocky Romero & Davey Richards
05. Shuhei Taniguchi Rush 10 Match Series 1st: Kensuke Sasaki vs. Shuhei Taniguchi
06. ROH World Title: Nigel McGuinness vs. Go Shiosaki
07. Akira Taue 20th Anniversary Special Match: Akira Taue & Jun Akiyama & Takeshi Morishima vs. Mitsuharu Misawa & Naomichi Marufuji & Kotaro Suzuki
Running Time: 105 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2008/02/15 – Tokyo, Korakuen Hall – “THE SECOND NAVIGATION 2008″
01. Mohammed Yone & Taiji Ishimori vs. Junji Izumida & Yoshinobu Kanemaru
02. Akira Taue & Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi vs. Akitoshi Saito & Masao Inoue & Akihiko Ito
03. GHC Hardcore Openweight Title: Kishin Kawabata vs. Mitsuo Momota
04. Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura & Go Shiosaki vs. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano & Ippei Ota
05. Atsushi Aoki Shining Magic 10 Match Series 3rd: KENTA vs. Atsushi Aoki
06. Shuhei Taniguchi Rush 10 Match Series 2nd: Takeshi Morishima vs. Shuhei Taniguchi
07. Jun Akiyama & Kentaro Shiga vs. Chris Hero & Claudio Castagnoli
08. Doug Williams & Jay Briscoe & Mark Briscoe vs. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2008/02/21 – Osaka Prefectural Gym # 2 – “THE SECOND NAVIGATION 2008″
01. Kishin Kawabata & Genba Hirayanagi vs. Kotaro Suzuki & Ippei Ota
02. Kentaro Shiga & Yoshinobu Kanemaru vs. Mohammed Yone & Akihiko Ito
03. Takuma Sano & Tsuyoshi Kikuchi vs. Masao Inoue & Mitsuo Momota
04. Doug Williams & Claudio Castagnoli vs. Akira Taue & Junji Izumida
05. Jay Briscoe & Mark Briscoe & Chris Hero vs. Akitoshi Saito & KENTA & Taiji Ishimori
06. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa vs. Jun Akiyama & Atsushi Aoki
07. Takeshi Morishima & Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura vs. Kenta Kobashi & Tamon Honda & Shuhei Taniguchi
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2008/03/02 – Tokyo, Nihon Budokan – “THE SECOND NAVIGATION 2008″
01. Genba Hirayanagi vs. Akihiko Ito
02. Kishin Kawabata & Kentaro Shiga vs. Tsuyoshi Kikuchi & Mitsuo Momota
03. Yoshinobu Kanemaru & Shuhei Taniguchi vs. Mohammed Yone & Ippei Ota
04. Akira Taue & Junji Izumida vs. Chris Hero & Claudio Castagnoli
05. Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki vs. Doug Williams & Taiji Ishimori
06. Jun Akiyama & Takeshi Rikio vs. Akitoshi Saito & Masao Inoue
07. Kenta Kobashi & Tamon Honda & KENTA vs. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano & Atsushi Aoki
08. GHC Tag Team Titles: Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura vs. Jay Briscoe & Mark Briscoe
09. GHC Heavyweight Title: Takeshi Morishima vs. Mitsuharu Misawa
Running Time: 195 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2008/03/29 – Tokyo, Korakuen Hall – “GLOBAL TAG LEAGUE 2008″
01. Ryuji Yamaguchi vs. Akihiko Ito
02. Akira Taue & Ricky Marvin & Shuhei Taniguchi vs. Masao Inoue & Junji Izumida & Ippei Ota
03. Yoshinobu Kanemaru & Bryan Danielson & Atsushi Aoki vs. KENTA & Taiji Ishimori & Genba Hirayanagi
04. Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura vs. Kishin Kawabata & Kentaro Shiga
05. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano vs. Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi
06. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki vs. Akitoshi Saito & Bison Smith & Bobby Fish
07. Global Tag League: Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima vs. D-Lo Brown & Buchanan
08. Global Tag League: Jun Akiyama & Takeshi Rikio vs. Takeshi Morishima & Mohammed Yone
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2008/04/12 – Hiroshima Green Arena – “GLOBAL TAG LEAGUE 2008″
01. Mushiking Terry vs. Ryuji Yamaguchi
02. Kishin Kawabata & Kentaro Shiga & Masashi Aoyagi vs. Masao Inoue & Mitsuo Momota & Ippei Ota
03. Akitoshi Saito & Yoshinobu Kanemaru & Yuto Aijima vs. Mohammed Yone & Taiji Ishimori & Shuhei Taniguchi
04. Bison Smith & Bryan Danielson & Ricky Marvin vs. Takeshi Morishima & Atsushi Aoki & Akihiko Ito
05. Kenta Kobashi & Tamon Honda & KENTA vs. D-Lo Brown & Buchanan & Bobby Fish
06. Global Tag League: Yoshihiro Takayama & Takuma Sano vs. Akira Taue & Go Shiosaki
07. Global Tag League: Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa vs. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima
08. Global Tag League: Jun Akiyama & Takeshi Rikio vs. Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2008/04/27 – Tokyo, Nihon Budokan – “GLOBAL TAG LEAGUE 2008″ [2 DISC-SET]
01. Genba Hirayanagi & Akihiko Ito vs. Ippei Ota & Kento Miyahara
02. Kishin Kawabata & Kentaro Shiga & Tsuyoshi Kikuchi vs. Masao Inoue & Junji Izumida & Mitsuo Momota
03. Yoshinobu Kanemaru & Taiji Ishimori vs. Bryan Danielson & Atsushi Aoki
04. D-Lo Brown & Buchanan & Bobby Fish vs. Akira Taue & Kotaro Suzuki & Ricky Marvin
05. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano & Go Shiosaki vs. Kenta Kobashi & Tamon Honda & KENTA
06. Global Tag League: Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura vs. Takeshi Morishima & Mohammed Yone
07. Global Tag League: Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima vs. Jun Akiyama & Takeshi Rikio
08. Global Tag League: Akitoshi Saito & Bison Smith vs. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa
2 Discs – 210 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2008/05/24 – Sendai Sun Plaza – “NORTHERN NAVIGATION 2008″
01. Kentaro Shiga & Masashi Aoyagi vs. Tamon Honda & Mitsuo Momota
02. Kotaro Suzuki & Ricky Marvin vs. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
03. Nigel McGuinness vs. Junji Izumida
04. Takeshi Morishima & Mohammed Yone vs. Takashi Sugiura & Ippei Ota
05. Akitoshi Saito & Bison Smith vs. Akira Taue & Masao Inoue
06. Jun Akiyama & Takeshi Rikio & Atsushi Aoki vs. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano & Akihiko Ito
07. Kenta Kobashi & Tsuyoshi Kikuchi 20th Anniversary 3rd Phase: Naomichi Marufuji & KENTA vs. Kenta Kobashi & Tsuyoshi Kikuchi
BONUS MATCH – 2008/05/23 – Niigata City Gym – “NORTHERN NAVIGATION 2008″
08. GHC Tag Titles: Akitoshi Saito & Bison Smith vs. Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura
Running Time: 240 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2008/06/01 – Hokkaido Sports Center – “NORTHERN NAVIGATION 2008″
01. Yoshinobu Kanemaru & Atsushi Aoki vs. Bryan Danielson & Raptor
02. Mitsuharu Misawa & Akira Taue & Yoshinari Ogawa vs. Bison Smith & Nigel McGuinness & BJ Whitmer
03. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano & Takashi Sugiura vs. Kenta Kobashi & Tamon Honda & Akihiko Ito
04. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title: KENTA & Taiji Ishimori vs. Kotaro Suzuki & Ricky Marvin
05. Jun Akiyama vs. Naomichi Marufuji
06. Takeshi Rikio vs. Akitoshi Saito
07. Takeshi Morishima vs. Mohammed Yone
Running Time: 150 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2008/06/14 – Yokohama Bunka Gym – “GREAT VOYAGE 2008 IN YOKOHAMA”
01. Naomichi Marufuji & Kotaro Suzuki vs. Mitsuharu Misawa & Ippei Ota
02. Atsushi Aoki Shining Magic 10 Match Series 5th: Yoshinari Ogawa vs. Atsushi Aoki
03. Jun Akiyama & Takeshi Rikio & Yoshinobu Kanemaru vs. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano & Genba Hirayanagi
04. Kenta Kobashi & KENTA vs. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima
05. GHC Heavyweight Title: Takeshi Morishima vs. Takashi Sugiura
Running Time: 150 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH - 2008/06/21 - Coventry, England - “EUROPEAN NAVIGATION 2008 - NIGHT # 1”
01. Atsushi Aoki vs. Joel Redman
02. Junji Izumida & Tsuyoshi Kikuchi vs. Martin Stone & Wade Fitzgerald
03. Doug Williams & Nigel McGuinness vs. Kotaro Suzuki & Takashi Sugiura
04. Bison Smith & Jun Akiyama vs. Mohammed Yone & Takeshi Morishima
05. GHC Junior Heavyweight Tag Team Titles: KENTA & Taiji Ishimori vs. Bryan Danielson & Eddie Edwards
06. GHC Junior Heavyweight Title: Yoshinobu Kanemaru vs. Jay Briscoe
07. Mitsuharu Misawa & Naomichi Marufuji vs. Go Shiozaki & Kenta Kobashi
1 Disc - 180 minutes - Source: DVD

PRO WRESTLING NOAH - 2008/06/21 - Coventry, England - “EUROPEAN NAVIGATION 2008”
01. Atsushi Aoki vs. Joel Redman
02. Junji Izumida & Tsuyoshi Kikuchi vs. Martin Stone & Wade Fitzgerald
03. Doug Williams & Nigel McGuinness vs. Kotaro Suzuki & Takashi Sugiura
04. Mohammed Yone & Takeshi Morishima vs. Bison Smith & Jun Akiyama
05. GHC Junior Heavyweight Tag Team Titles: KENTA & Taiji Ishimori vs. Bryan Danielson & Eddie Edwards
06. GHC Junior Heavyweight Title: Yoshinobu Kanemaru vs. Jay Briscoe
07. Mitsuharu Misawa & Naomichi Marufuji vs. Go Shiozaki & Kenta Kobashi
1 Disc - 120 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2008/06/22 - Faringdon, England - “EUROPEAN NAVIGATION 2008 - NIGHT # 2”
01. Atsushi Aoki & Taiji Ishimori vs. Mark Sloan & Wade Fitzgerald
02. Yoshinobu Kanemaru vs. Zack Sabre jr.
03. Naomichi Marufuji vs. Joel Redman
04. Junji Izumida & Tsuyoshi Kikuchi & Jun Akiyama vs. Bubblegum & El Ligero & Mohammed Yone
05. Takeshi Morishima vs. David Moralez
06. Mitsuharu Misawa & Kotaro Suzuki vs. Mark Haskins & Bison Smith
1 Disc - 120 minutes - Source: DVD

PRO WRESTLING NOAH – 2008/06/29 – Tokyo, Korakuen Hall – “SUMMER NAVIGATION 2008″
01. Mohammed Yone vs. Ippei Ota
02. Junji Izumida & Kentaro Shiga vs. Takuma Sato & Mitsuo Momota
03. Naomichi Marufuji & Takeshi Sugiura vs. Buchanan & Keith Walker
04. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa vs. Akira Taue & Kishin Kawabata
05. Akitoshi Saito & Bison Smith & Masao Inoue vs. Kenta Kobashi & Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi
06. Jun Akiyama & Takeshi Rikio vs. Takeshi Morishima & Akihiko Ito
07. 2/3 Falls: Yoshinobu Kanemaru & Davey Richards & Atsushi Aoki & Genba Hirayanagi vs. KENTA & Taiji Ishimori & Kotaro Suzuki & Ricky Marvin
Running Time: 150 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2008/07/18 – Tokyo, Nihon Budokan – “SUMMER NAVIGATION 2008″
01. Junji Izumida & Genba Hirayanagi vs. Masao Inoue & Mitsuo Momota
02. Kishin Kawabata & Kentaro Shiga vs. Takuma Sano & Ippei Ota
03. Akira Taue & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki vs. Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi & Akihiko Ito
04. Akitoshi Saito & Mohammed Yone & Ricky Marvin vs. Jun Akiyama & Atsushi Aoki & Davey Richards
05. Mitsuharu Misawa & Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura vs. Kenta Kobashi & Yoshihiro Takayama & Katsuhiko Nakajima
06. Special Singles Match: Kensuke Sasaki vs. KENTA
07. GHC Jr. Heavyweight Title: Yoshinobu Kanemaru vs. Taiji Ishimori
08. GHC Heavyweight Title: Takeshi Morishima vs. Takeshi Rikio
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2008/08/28 – Hasuda City Gym – “SHINY NAVIGATION 2008 ~ 2nd NIPPON TV CUP JR. HEAVYWEIGHT TAG LEAGUE”
01. Nippon TV Cup Jr. Heavyweight Tag League: KENTA & Taiji Ishimori vs. Atsushi Aoki & Akihiko Ito
02. Nippon TV Cup Jr. Heavyweight Tag League: Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. Naomichi Marufuji & Kento Miyahara
03. Nippon TV Cup Jr. Heavyweight Tag League: Katsuhiko Nakajima & Kota Ibushi vs. Bryan Danielson & Davey Richards
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2008/09/06 – Tokyo, Nihon Budokan – “SHINY NAVIGATION 2008 ~ 2nd NIPPON TV CUP JR. HEAVYWEIGHT TAG LEAGUE”
01. Ricky Marvin & Eddie Edwards vs. Akihiko Ito & Ippei Ota
02. Junji Izumida & Tsuyoshi Kikuchi & Makoto Hashi vs. Kishin Kawabata & Kentaro Shiga & Genba Hirayanagi
03. Nippon TV Cup Jr. Heavyweight Tag League: Bryan Danielson & Davey Richards vs. Naomichi Marufuji & Kento Miyahara
04. Kenta Kobashi & Tamon Honda vs. Akitoshi Saito & Masao Inoue
05. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Takashi Sugiura vs. Jun Akiyama & Takeshi Rikio & Atsushi Aoki
06. Akira Taue & Mohammed Yone vs. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano
07. Nippon TV Cup Jr. Heavyweight Tag League: Jay Briscoe & Mark Briscoe vs. Katsuhiko Nakajima & Kota Ibushi
08. Nippon TV Cup Jr. Heavyweight Tag League: KENTA & Taiji Ishimori vs. Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki
09. Nippon TV Cup Jr. Heavyweight Tag League – Final: KENTA & Taiji Ishimori vs. Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki
10. GHC Heavyweight Title: Kensuke Sasaki vs. Takeshi Morishima
Running Time: 195 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2008/09/27 – Osaka Prefectural Gym – “GREAT VOYAGE 2008 IN OSAKA”
01. Akihiko Ito vs. Takashi Okita
02. Masao Inoue & Genba Hirayanagi vs. Mitsuo Momota & Masashi Aoyagi
03. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano & Takashi Sugiura vs. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Atsushi Aoki
04. Jun Akiyama & Takeshi Rikio vs. Akira Taue & Akitoshi Saito
05. Takeshi Morishima vs. Katsuhiko Nakajima
06. Special 2/3 Falls Match: KENTA & Taiji Ishimori vs. Naomichi Marufuji & Ricky Marvin
07. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. Yujiro & Tetsuya Naito
08. GHC Heavyweight Title: Kensuke Sasaki vs. Mohammed Yone
Running Time: 210 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2008/10/05 – Tokyo, Korakuen Hall – “AUTUMN NAVIGATION 2008″
01. Takuma Sano & Kishin Kawabata & Kentaro Shiga vs. Tamon Honda & Junji Izumida & Tsuyoshi Kikuchi
02. Akira Taue & Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. Doug Williams & Bryan Danielson & Superstar Steve
03. Nigel McGuinness vs. Masao Inoue
04. KENTA & Taiji Ishimori vs. Naomichi Marufuji & Ippei Ota
05. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin vs. Mohammed Yone & Takashi Sugiura & Genba Hirayanagi
06. Atsushi Aoki Shining Magic 10 Match Series 6th: Kaz Hayashi vs. Atsushi Aoki
07. Akitoshi Saito & Bison Smith vs. Takeshi Morishima & Makoto Hashi
08. Jun Akiyama & Takeshi Rikio & Akihiko Ito vs. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima & Takashi Okita
Running Time: 180 mins – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2008/10/25 – Tokyo, Nihon Budokan – “AUTUMN NAVIGATION 2008~”
01. Mohammed Yone & Akihiko Ito vs. Takashi Okita & Kento Miyahara
02. Yoshinari Ogawa & Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. Doug Williams & Bryan Danielson & Atsushi Aoki
03. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano vs. Akira Taue & Makoto Hashi
04. Takeshi Morishima & Takashi Sugiura vs. Nigel McGuinness & Superstar Steve
05. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima & Kota Ibushi vs. Mitsuharu Misawa & Taiji Ishimori & Ricky Marvin
06. GHC Tag Team Titles: Akitoshi Saito & Bison Smith vs. Jun Akiyama & Takeshi Rikio
07. GHC Jr. Heavyweight Title & AJPW World Jr. Heavyweight Title: Naomichi Marufuji vs. KENTA
2 Discs - 195 mins – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2008/11/14 – Tokyo, Korakuen Hall – “WINTER NAVIGATION 2008″
01. Mauritius Cup: Kento Miyahara vs. Takashi Okita
02. Kentaro Shiga & Kishin Kawabata vs. Mohammed Yone & Genba Hirayanagi
03. Makoto Hashi & Junji Izumida vs. Doug Williams & Ippei Ota
04. KENTA & Taiji Ishimori & Tsuyoshi Kikuchi vs. Naomichi Marufuji & Kotaro Suzuki & Eddie Edwards
05. Takuma Sano & Takashi Sugiura vs. Tamon Honda & Masao Inoue
06. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin vs. Jun Akiyama & Takeshi Rikio & Akihiko Ito
07. Atsushi Aoki Shining Magic 10 Match Series 7th: Yoshinobu Kanemaru vs. Atsushi Aoki
08. Akira Taue & Takeshi Morishima vs. Buchanan & Keith Walker
09. Akitoshi Saito & Bison Smith vs. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2008/12/07 – Tokyo, Nihon Budokan – “WINTER NAVIGATION 2008″
01. Atsushi Aoki vs. Akihiko Ito
02. Akira Taue & Yoshinari Ogawa vs. Tamon Honda & Takashi Sugiura
03. Takeshi Rikio & Naomichi Marufuji & Mohammed Yone vs. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano & Ricky Marvin
04. Mitsuharu Misawa vs. Katsuhiko Nakajima
05. GHC Heavyweight Title Contendership: Jun Akiyama vs. Takeshi Morishima
06. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title: Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. KENTA & Taiji Ishimori
07. GHC Heavyweight Title: Kensuke Sasaki vs. Akitoshi Saito
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – December 2008 – “KENTA GO 2 AAA”
AAA – 2008/12/17 – Arena Xalapa
01. AAA World Tag Team Titles – Three Way Match: Teddy Hart & Jack Evans vs. Nicho El Millonario & Joe Lider vs. KENTA & Xtreme Tiger
02. Chessman vs. El Zorro
03. Mesias & Abismo Negro & Alan Stone vs. Konnan & Electroshock & El Padrino
AAA – 2008/12/19 – Plaza De Toros San Mateo
04. Nicho El Millonario & Joe Lider vs. KENTA & Xtreme Tiger
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2008/12/24 – Tokyo, Differ Ariake – “THE TOURNAMENT 2008″
01. The Tournament – Round 3: Takuma Sano vs. Takeshi Rikio
02. The Tournament – Round 3: Masao Inoue vs. Yoshihiro Takayama
03. The Tournament – Round 3: Akitoshi Saito vs. Mohammed Yone
04. The Tournament – Round 3: Kensuke Sasaki vs. Go Shiozaki
05. The Tournament – Semi Final: Masao Inoue vs. Takuma Sano
06. The Tournament – Semi Final: Akitoshi Saito vs. Kensuke Sasaki
07. Age Handicap Battle Royal (w/ Ippei Ota, Naomichi Marufuji, Katsuhiko Nakajima, Takashi Okita, Kento Miyahara, Yoshinari Ogawa, Jun Akiyama, Takeshi Morishima, Junji Izumida, Kishin Kawabata, Tamon Honda, Takeshi Sugiura, Atsushi Aoki, Akihiko Ito, Shuhei Taniguchi, Kikutaro, Akira Taue, Mitsuharu Misawa, Genba Hirayanagi, Makoto Hashi, Kentaro Shiga, Ricky Marvin, Taiji Ishimori, Yoshinobu Kanemaru, KENTA, Kotaro Suzuki, Mitsuo Momota, Tsuyoshi Kikuchi)
08. The Tournament – Final: Akitoshi Saito vs. Masao Inoue
Running Time: 150 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH / NAOMICHI MARUFUJI PRODUCE – 2009/01/11 – Tokyo, Differ Ariake – “SHIRANUI IKOTENYOKU ~I NO KAN~”
01. Legend Heel Momota & Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki & Genba Hirayanagi vs. Taiji Ishimori & Ricky Marvin & Akihiko Ito & Ippei Ota
02. Takashi Sugiura & KENTA vs. Akira Taue & Yoshihiro Takayama
03. Jun Akiyama & Mohammed Yone & Go Shiozaki vs. Kensuke Sasaki & Yoshinari Ogawa & Katsuhiko Nakajima
04. AJPW World Jr. Heavyweight Title: Naomichi Marufuji vs. NOSAWA Rongai
Running Time: 90 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/01/12 – Tokyo, Differ Ariake – “FIRST NAVIGATION 2009″
01. Kentaro Shiga & Kishin Kawabata vs. Takashi Okita & Kento Miyahara
02. Masao Inoue & Mitsuo Momota vs. Junji Izumida & Tsuyoshi Kikuchi
03. Akitoshi Saito & Yoshinobu Kanemaru vs. Tamon Honda & Ricky Marvin
04. Akira Taue & Takashi Sugiura & Akihiko Ito vs. Buchanan & Keith Walker & Bobby Fish
05. Takeshi Morishima & Makoto Hashi vs. Chris Hero & Claudio Castagnoli
06. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Shuhei Taniguchi vs. Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Naomichi Marufuji
07. KENTA & Taiji Ishimori vs. Kotaro Suzuki & Genba Hirayanagi
08. Takuma Sano vs. Go Shiozaki
09. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima vs. Jun Akiyama & Atsushi Aoki
Running Time: 195 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/01/25 – Tokyo, Korakuen Hall – “THE FIRST NAVIGATION 2009″
01. Taiji Ishimori & Ippei Ota vs. Ricky Marvin & Kento Miyahara
02. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi vs. Naomichi Marufuji & Akihiko Ito
03. Akira Taue & Takeshi Rikio & Tsuyoshi Kikuchi vs. Akitoshi Saito & Takashi Sugiura & Atsushi Aoki
04. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Go Shiozaki vs. Buchanan & Keith Walker & Bobby Fish
05. Takeshi Morishima & Mohammed Yone vs. Chris Hero & Claudio Castagnoli
06. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima vs. Jun Akiyama & Shuhei Taniguchi
07. GHC Jr. Heavyweight Title: KENTA vs. Kotaro Suzuki
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/02/15 – Tokyo, Differ Ariake – “THE SECOND NAVIGATION 2009″
01. Takuma Sano vs. Masao Inoue
02. Akira Taue & Taiji Ishimori vs. Buchanan & Ricky Steamboat Jr.
03. Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki & Akihiko Ito vs. Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki & Genba Hirayanagi
04. KENTA & Ippei Ota vs. Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara
05. Doug Williams & Roderick Strong & Davey Richards vs. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin
06. Akitoshi Saito & Bison Smith vs. Kensuke Sasaki & Takashi Okita
07. Takeshi Rikio & Mohammed Yone vs. Takeshi Morishima & Makoto Hashi
08. Takashi Sugiura & Go Shiozaki vs. Jun Akiyama & Shuhei Taniguchi
Running Time: 165 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/03/01 – Tokyo, Nihon Budokan – “THE SECOND NAVIGATION 2009″
01. Kenta Kobashi Return Match: Kenta Kobashi vs. Masao Inoue
02. Taiji Ishimori & Ippei Ota vs. Takashi Okita & Kento Miyahara
03. Akira Taue & Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki vs. Buchanan & Roderick Strong & Davey Richards
04. Takeshi Rikio & Kotaro Suzuki vs. Yoshihiro Takayama & Ricky Marvin
05. Takeshi Morishima & Makoto Hashi & Akihiko Ito vs. Mohammed Yone & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
06. Akitoshi Saito & Bison Smith & Doug Williams vs. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Shuhei Taniguchi
07. Special Tag Match: Takashi Sugiura & Go Shiozaki vs. Shinsuke Nakamura & Milano Collection A.T.
08. GHC Jr. Heavyweight Title: KENTA vs. Katsuhiko Nakajima
09. GHC Heavyweight Title: Jun Akiyama vs. Kensuke Sasaki
Running Time: 210 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH / NAOMICHI MARUFUJI PRODUCE – 2009/03/15 – “SHIRANUI IKOTENYOKU ~KO NO MAKI~”
01. Heavy vs. Junior: Mitsuharu Misawa & Takeshi Morishima & Akitoshi Saito & Kishin Kawabata vs. Atsushi Aoki & Akihiko Ito & Genba Hirayanagi & Ippei Ota
02. Kentaro Shiga 15th Anniversary Match: Kenta Kobashi & Tamon Honda vs. Kentaro Shiga & Yoshinobu Kanemaru
03. Takuma Sano 25th Anniversary Match: Takuma Sano & Taiji Ishimori vs. Naomichi Marufuji? (aka. Masao Inoue) & Maruvin (aka. Ricky Marvin)
04. GHC Title Holders and Go: Jun Akiyama & KENTA vs. Go Shiozaki & Makoto Hashi
Running Time: 90 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/04/11 – Tokyo, Korakuen Hall – “GLOBAL TAG LEAGUE 2009″
01. Atsushi Aoki & Akihiko Ito vs. Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara
02. KENTA & Taiji Ishimori vs. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
03. Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Kotaro Suzuki vs. Takuma Sano & Kentaro Shiga & Ippei Ota
04. Kenta Kobashi & Takashi Sugiura & Tamon Honda vs. Keith Walker & Makoto Hashi & Ricky Marvin
05. Global Tag League: D-Lo Brown & Buchanan vs. Akitoshi Saito & Bison Smith
06. Global Tag League: Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima vs. Akira Taue & Masao Inoue
07. Global Tag League: Mitsuharu Misawa & Go Shiozaki vs. Jun Akiyama & Shuhei Taniguchi
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/04/13 – Niigata City Gym – “GLOBAL TAG LEAGUE 2009″
01. Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Katsuhiko Nakajima & Takashi Okita
02. Takuma Sano & Atsushi Aoki & Akihiko Ito vs. Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki & Genba Hirayanagi
03. Akitoshi Saito & Bison Smith vs. Kentaro Shiga & Kishin Kawabata
04. D-Lo Brown & Buchanan & Keith Walker vs. Mitsuharu Misawa & Go Shiozaki & Tamon Honda
05. Global Tag League: Takeshi Rikio & Mohammed Yone vs. Akira Taue & Masao Inoue
06. Global Tag League: Yoshihiro Takayama & Takashi Sugiura vs. Jun Akiyama & Shuhei Taniguchi
07. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima & Kento Miyahara vs. Kenta Kobashi & KENTA & Ippei Ota
Running Time: 90 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/04/19 – Tsukisamu Alpha Court Dome – “GLOBAL TAG LEAGUE 2009″
01. Kishin Kawabata vs. Masashi Aoyagi
02. Taiji Ishimori & Tsuyoshi Kikuchi vs. Katsuhiko Nakashima & Takashi Okita
03. Masao Inoue & Atsushi Aoki vs. Takuma Sano & Ippei Ota
04. D-Lo Brown & Buchanan & Keith Walker vs. Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Yoshinobu Kanemaru
05. No DQ Match: KENTA vs. Genba Hirayanagi
06. Kenta Kobashi & Akira Taue & Shuhei Taniguchi vs. Mitsuharu Misawa & Takashi Sugiura & Akihiko Ito
07. Kotaro Suzuki vs. Ricky Marvin
08. Global Tag League: Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima vs. Akitoshi Saito & Bison Smith
09. GHC Heavyweight Title: Jun Akiyama vs. Go Shiozaki
Running Time: 90 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/04/25 – Tokyo, Korakuen Hall – “GLOBAL TAG LEAGUE 2009″
01. KENTA vs. Kento Miyahara
02. D-Lo Brown & Buchanan & Keith Walker vs. Takuma Sano & Kentaro Shiga & Genba Hirayanagi
03. Takashi Sugiura & Taiji Ishimori vs. Katsuhiko Nakajima & Takashi Okita
04. Jun Akiyama & Kenta Kobashi & Shuhei Taniguchi vs. Mitsuharu Misawa & Go Shiozaki & Ricky Marvin
05. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. Atsushi Aoki & Akihiko Ito
06. Global Tag League: Akitoshi Saito & Bison Smith vs. Akira Taue & Masao Inoue
07. Global Tag League: Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima vs. Takeshi Rikio & Mohammed Yone
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/04/27 – ZEPP Nagoya – “GLOBAL TAG LEAGUE 2009″
01. Takuma Sano & KENTA vs. Masao Inoue & Ricky Marvin
02. Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara
03. D-Lo Brown & Keith Walker vs. Mitsuharu Misawa & Taiji Ishimori
04. Jun Akiyama & Shuhei Taniguchi & Atsushi Aoki vs. Kenta Kobashi & Go Shiozaki & Akihiko Ito
05. Global Tag League: Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima vs. Yoshihiro Takayama & Takashi Sugiura
06. Global Tag League: Akitoshi Saito & Bison Smith vs. Takeshi Rikio & Mohammed Yone
Running Time: 90 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/05/06 – Tokyo, Nihon Budokan – “GLOBAL TAG LEAGUE 2009″
01. Jushin Liger & Koji Kanemoto vs. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
02. Kenta Kobashi & Akihiko Ito vs. Hiroyoshi Tenzan & Kazuchika Okada
03. Global Tag League: Jun Akiyama & Shuhei Taniguchi vs. Takeshi Rikio & Mohammed Yone
04. Global Tag League: Yoshihiro Takayama & Takashi Sugiura vs. Akitoshi Saito & Bison Smith
05. Global Tag League: Mitsuharu Misawa & Go Shiozaki vs. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH / KENTA PRODUCE – 2009/05/17 – Tokyo, Differ Ariake – “CROSS ROAD”
01. Kenta Kobashi vs. Genba Hirayanagi
02. Ricky Marvin vs. Atsushi Aoki
03. Akitoshi Saito & Masao Inoue & Makoto Hashi vs. Mitsuharu Misawa & Kentaro Shiga & Kishin Kawabata
04. Three Way Match: Taiji Ishimori vs. Yoshinobu Kanemaru vs. Akihiko Ito
05. Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. Taiji Ishimori & Akihiko Ito
06. Go Shiozaki vs. Shuhei Taniguchi
07. Takeshi Morishima & Takashi Sugiura vs. Takeshi Rikio & Mohammed Yone
08. Jun Akiyama vs. KENTA
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/06/04 – Tokyo, Korakuen Hall – “SOUTHERN NAVIGATION 2009″
01. Yoshinobu Kanemaru & Taiji Ishimori vs. Atsushi Aoki & Akihiko Ito
02. Takashi Sugiura vs. Takashi Okita
03. Takeshi Morishima & Makoto Hashi vs. Takuma Sano & Kishin Kawabata
04. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima vs. Akira Taue & Genba Hirayanagi
05. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Masao Inoue vs. Akitoshi Saito & Bison Smith & Bobby Fish
06. Go Shiozaki vs. Chris Hero
07. Jun Akiyama & Kenta Kobashi & Shuhei Taniguchi vs. Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Kotaro Suzuki
08. GHC Jr. Heavyweight Title: KENTA vs. Ricky Marvin
Running Time: 165 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/06/13 – Hiroshima Green Arena – “SOUTHERN NAVIGATION 2009″
01. Misawa Tribute
02. Yoshinobu Kanamaru vs. Masashi Aoyagi
03. Katsuhiko Nakajima vs. Bobby Fish
04. Takashi Sugiura & Yoshinari Ogawa & Taiji Ishimori vs. Takuma Sano & Masao Inoue & Ricky Marvin
05. Kotaro Suzuki & Genba Hirayanagi vs. KENTA & Akihiko Ito
06. Takeshi Rikio & Mohammed Yone vs. Akira Taue & Yuto Aijima
07. Yoshihiro Takayama vs. Chris Hero
08. Jun Akiyama & Kenta Kobashi & Shuhei Taniguchi vs. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima & Kento Miyahara
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH - 2009/06/14 - Fukuoka, Hakata Starlanes - “SOUTHERN NAVIGATION 2009 - DAY # 7”
01. Masao Inoue & Yuto Aijima vs. Chris Hero & Genba Hirayanagi
02. Akitoshi Saito & Mitsuo Momota vs. Kotaro Suzuki & Mohammed Yone
03. Ricky Marvin & Yoshinari Ogawa vs. Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara
04. Taiji Ishimori & Yoshinobu Kanemaru vs. Akihiko Ito & KENTA
05. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima vs. Bison Smith & Bobby Fish
06. Akira Taue & Kenta Kobashi & Shuhei Taniguchi vs. Takashi Sugiura & Takuma Sano & Yoshihiro Takayama
07. GHC Heavyweight Title: Takeshi Rikio vs. Go Shiozaki
1 Disc - 120 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/06/22 – Tokyo, Korakuen Hall – “SOUTHERN NAVIGATION 2009″
01. Misawa Tribute
02. Chris Hero vs. Akihiko Ito
03. Kotaro Suzuki & Genba Hirayanagi vs. Yoshinobu Kanemaru & Taiji Ishimori
04. Akitoshi Saito & Masao Inoue & Bobby Fish vs. Akira Taue & Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin
05. Takeshi Morishima & Takashi Sugiura vs. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano
06. Atsushi Aoki Shining Magic 10 Match Series 8th: Jushin Liger vs. Atsushi Aoki
07. Shuhei Taniguchi Rush 10 Match Series 4th: Bison Smith vs. Shuhei Taniguchi
08. Takeshi Rikio & Mohammed Yone vs. Kenta Kobashi & Tamon Honda
09. Go Shiozaki & KENTA vs. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/07/04 – Tokyo, Differ Ariake – “PURORESU KING MITSUHARU MISAWA – DEPARTURE”
Memorial ceremony for Mitsuharu Misawa feat. clips of his most famous matches
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/07/05 – Tokyo, Differ Ariake – “NO PAIN NO GAIN”
01. Royal Rumble (w/ Naomichi Marufuji? (aka. Masao Inoue), Oshiri Kajiri Mushi, Masao Inoue, Junji Izumida, Kishin Kawabata, Tamon Honda, Kentaro Shiga, Tsuyoshi Kikuchi, Takuma Sano, Akihiko Ito, Ricky Marvin, Atsushi Aoki, Genba Hirayanagi, Makoto Hashi)
02. Shuhei Taniguchi vs. Yoshinobu Kanamaru
03. Takeshi Morishima vs. Akitoshi Saito
04. Takashi Sugiura vs. Taiji Ishimori
05. Mohammed Yone vs. Naomichi Marufuji?
06. Go Shiozaki vs. KENTA
07. Takeshi Rikio vs. Kotaro Suzuki
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/07/12 – Tokyo, Korakuen Hall – “SUMMER NAVIGATION 2009″
01. Handicap Match: Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima vs. Genba Hirayanagi
02. Akitoshi Saito & Bryan Danielson & Roderick Strong vs. Masao Inoue & Ricky Marvin & Kikutaro
03. Akira Taue & Yoshinari Ogawa & Tsuyoshi Kikuchi vs. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano & Eddie Edwards
04. Takeshi Rikio & Mohammed Yone vs. Jun Akiyama & Akihiko Ito
05. Go Shiozaki & Takashi Sugiura vs. Kenta Kobashi & Shuhei Taniguchi
06. Nippon TV Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block B: Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara
07. Nippon TV Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block A: Atsushi Aoki & Kota Ibushi vs. KENTA & Taiji Ishimori
Running Time: 150 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/07/21 – Akita Municipal Gymnasium Sub Arena – “SUMMER NAVIGATION 2009″
01. Global Hardcore Crown Openweight Title: Kenta Kobashi vs. Masao Inoue
02. Nippon TV Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block B: Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. Ricky Marvin & Eddie Edwards
03. Nippon TV Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block A: KENTA & Taiji Ishimori vs. Bryan Danielson & Roderick Strong
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/07/25 – Tokyo, JCB Hall – “SUMMER NAVIGATION 2009″
01. Kentaro Shiga & Bryan Danielson & Roderick Strong vs. Tsuyoshi Kikuchi & Genba Hirayanagi & Kikutaro
02. Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara vs. Yoshinari Ogawa & Akihiko Ito
03. Takeshi Rikio & Mohammed Yone vs. Akira Taue & Takuma Sano
04. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima & Takashi Sugiura vs. Kenta Kobashi & Jun Akiyama & Akitoshi Saito
05. Nippon TV Cup Jr. Heavyweight Tag League – Semi Final: Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. KENTA & Taiji Ishimori
06. Nippon TV Cup Jr. Heavyweight Tag League – Semi Final: Atsushi Aoki & Kota Ibushi vs. Ricky Marvin & Eddie Edwards
07. Shuhei Taniguchi Rush 10 Match Series 5th: Go Shiozaki vs. Shuhei Taniguchi
08. Nippon TV Cup Jr. Heavyweight Tag League – Final: Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. Atsushi Aoki & Kota Ibushi
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/08/01 – Tokyo, Differ Ariake – “DEPARTURE 2009 ~bound for the future~”
01. Yoshinobu Kanamaru vs. Akihiko Ito
02. Global Hardcore Crown Openweight Title Contendership – 7 Man Battle Royal (w/ Kishin Kawabata, Tamon Honda, Junji Izumida, Tsuyoshi Kikuchi, Makoto Hashi, Takashi Okita & Kentaro Shiga)
03. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara vs. Takeshi Rikio & Kotaro Suzuki & Genba Hirayanagi
04. Kenta Kobashi & Jun Akiyama & Yoshinari Ogawa vs. Akira Taue & Mohammed Yone & Ricky Marvin
05. Akitoshi Saito & Takuma Sano vs. Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi
06. Takeshi Morishima vs. Atsushi Aoki
07. KENTA vs. Taiji Ishimori
Running Time: 105 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/08/02 – Shiodome Nittele Tower Plaza Zerosta Special Ring – “GO! SHIODOME JAMBOREE WASSHOI 2009 ~ SHIODOME STREET PRO-WRESTLING”
01. Kotaro Suzuki vs. Taiji Ishimori
02. Yoshinobu Kanamaru vs. Ricky Marvin
03. Mohammed Yone vs. Shuhei Taniguchi
04. Kenta Kobashi & KENTA vs. Go Shiozaki & Akihiko Ito
Running Time: 90 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/08/22 + 2009/08/23 – “WEEKEND NAVIGATION 2009″
2009/08/22 – Kobe Sambo Hall
01. 9 Man Battle Royal (w/ Genba Hirayanagi, Yoshinari Ogawa, Yoshinobu Kanamaru, Akihiko Ito, Ricky Marvin, Atsushi Aoki, KENTA, Taiji Ishimori & Kotaro Suzuki)
02. Kenta Kobashi & Jun Akiyama & Tamon Honda vs. Go Shiozaki & Takeshi Morishima & Shuhei Taniguchi)
2009/08/23 – Kyoko KBS Hall
03. Taiji Ishimori vs. Ricky Marvin
04. Kishin Kawabata vs. Genba Hirayanagi
05. Akira Taue & Yoshinari Ogawa vs. Akitoshi Saito & Takuma Sano
06. Takeshi Morishima & Tamon Honda vs. KENTA & Akihiko Ito
07. Takeshi Rikio & Mohammed Yone vs. Yoshinobu Kanamaru & Kotaro Suzuki
08. Go Shiozaki vs. Atsushi Aoki
09. Kenta Kobashi & Jun Akiyama vs. Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi
Running Time: 210 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/08/29 – Tokyo, Differ Ariake – “GENESIS”
01. Kensuke Sasaki vs. Tamon Honda
02. Shuhei Taniguchi & Atsushi Aoki vs. Go Shiozaki & Taiji Ishimori
03. Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki & Genba Hirayanagi vs. KENTA & Ricky Marvin & Akihiko Ito
04. Global Hardcore Crown Openweight Title: Kenta Kobashi vs. Kishin Kawabata
05. Takeshi Morishima vs. Takashi Sugiura
Running Time: 75 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/09/12 – Tokyo, Korakuen Hall – “EXCEEDING OUR DREAMS 2009″
01. Ricky Marvin vs. Steve Anthony
02. Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Genba Hirayanagi vs. Akira Taue & Yoshinari Ogawa & Junji Izumida
03. Atsushi Aoki & Bobby Fish vs. KENTA & Akihiko Ito
04. Go Shiozaki & Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi vs. Kenta Kobashi & Jun Akiyama & Taiji Ishimori
05. Kensuke Sasaki vs. Bison Smith
06. Akitoshi Saito vs. Takeshi Morishima
07. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title: Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara
Running Time: 150 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/09/21 – Nagoya, International Conference Hall – “EXCEEDING OUR DREAMS 2009″
01. Bobby Fish & Akihiko Ito vs. Takashi Okita & Kento Miyahara
02. Tamon Honda & Shuhei Taniguchi & Genba Hirayanagi vs. Taiji Ishimori & Ricky Marvin & Steve Anthony
03. Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. Masashi Aoyagi & Katsuhiko Nakajima
04. Go Shiozaki & Takashi Sugiura & Takeshi Rikio & Mohammed Yone vs. Kenta Kobashi & Jun Akiyama & Akira Taue & Yoshinari Ogawa
05. GHC Jr. Heavyweight Title: KENTA vs. Atsushi Aoki
06. GHC Tag Team Titles: Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima vs. Akitoshi Saito & Bison Smith
Running Time: 150 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/09/27 – Tokyo, Nihon Budokan – “GREAT VOYAGE 2009 IN TOKYO ~MITSUHARU MISAWA, ALWAYS IN OUR HEARTS~” [2 DISC-SET]
01. 1st Jr. Heavyweight League Participation Match: Genba Hirayanagi vs. Akihiko Ito
02. 1st Jr. Heavyweight League Participation Match: Atsushi Aoki vs. NOSAWA Rongai
03. Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Yoshinobu Kanamaru & Tsuyoshi Kikuchi
04. Bison Smith vs. Shuhei Taniguchi
05. Jun Akiyama & Minoru Suzuki & Takashi Sugiura vs. Takeshi Rikio & Mohammed Yone & KENTA
06. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima & Katsuhiko Nakajima vs. Genichiro Tenryu & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki
07. Special Tag Match: Kenta Kobashi & Yoshihiro Takayama vs. Keiji Muto & Akira Taue
08. GHC Heavyweight Title: Go Shiozaki vs. Akitoshi Saito
Running Time: 2 Discs – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/10/03 – Osaka Prefectural Gym – “GREAT VOYAGE 2009 IN OSAKA ~MITSUHARU MISAWA, ALWAYS IN OUR HEARTS~”
01. Taiji Ishimori vs. Akihiko Ito
02. Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin vs. Masashi Aoyagi & Genba Hirayanagi
03. Takeshi Morishima & Shuhei Taniguchi vs. Makoto Hashi & Tsuyoshi Kikuchi
04. Kenta Kobashi & Masa Chono & Go Shiozaki vs. Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Akitoshi Saito
05. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. Jado & Gedo
06. Yoshihiro Takayama vs. Takashi Sugiura
07. Special Tag Match: Toshiaki Kawada & Akira Taue vs. Jun Akiyama & KENTA
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/10/15 – Tokyo, Korakuen Hall – “AUTUMN NAVIGATION 2009″
01. Atsushi Aoki vs. Takashi Okita
02. Keith Walker & Delirious vs. Yoshinari Ogawa & Makoto Hashi
03. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima vs. Akitoshi Saito & Akihiko Ito
04. 1st Jr. Heavyweight League – Block B: Yoshinobu Kanemaru vs. Genba Hirayanagi
05. 1st Jr. Heavyweight League – Block A: KENTA vs. Ricky Marvin
06. Takashi Sugiura & Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Shuhei Taniguchi vs. Kenta Kobashi & Jun Akiyama & Akira Taue & Tamon Honda
07. 1st Jr. Heavyweight League – Block B: Jushin Liger vs. Taiji Ishimori
08. 1st Jr. Heavyweight League – Block A: Kotaro Suzuki vs. Katsuhiko Nakajima
Running Time: 135 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/10/24 – Sapporo Teisen Hall – “AUTUMN NAVIGATION 2009″
01. Yoshinari Ogawa & Kentaro Shiga & Kishin Kawabata vs. Tsuyoshi Kikuchi & Masashi Aoyagi & Katsuhiko Nakajima
02. Takeshi Rikio & Mohammed Yone vs. Keith Walker & Delirious
03. Akitoshi Saito & Takashi Sugiura vs. Akira Taue & Atsushi Aoki
04. 1st Jr. Heavyweight League – Block B: Taiji Ishimori vs. Genba Hirayanagi
05. Shuhei Taniguchi Rush 10 Match Series 6th: Kenta Kobashi vs. Shuhei Taniguchi
06. 1st Jr. Heavyweight League – Block A: Ricky Marvin vs. Kotaro Suzuki
07. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima & Takashi Okita vs. Jun Akiyama & KENTA & Akihiko Ito
08. 1st Jr. Heavyweight League – Block B: Jushin Liger vs. Yoshinobu Kanemaru
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/10/25 – Sapporo Teisen Hall – “AUTUMN NAVIGATION 2009″
01. Taiji Ishimori & Tsuyoshi Kikuchi vs. Masashi Aoyagi & Atsushi Aoki
02. Keith Walker & Ricky Marvin vs. Akira Taue & Kentaro Shiga
03. Yoshinari Ogawa & Shuhei Taniguchi & Yoshinobu Kanemaru vs. Kishin Kawabata & Akihiko Ito & Takashi Okita
04. 1st Jr. Heavyweight League – Block A: Kotaro Suzuki vs. Delirious
05. 1st Jr. Heavyweight League – Block B: Genba Hirayanagi vs. Jushin Liger
06. Kenta Kobashi & Jun Akiyama & Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima vs. Akitoshi Saito & Takashi Sugiura & Takeshi Rikio & Mohammed Yone
07. 1st Jr. Heavyweight League – Block A: KENTA vs. Katsuhiko Nakajima
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/10/31 – Tokyo, JCB Hall – “AUTUMN NAVIGATION 2009″
01. Atsushi Aoki & Taiji Ishimori & Ricky Marvin & Akihiko Ito vs. Yoshinari Ogawa & Kentaro Shiga & Makoto Hashi & Genba Hirayanagi
02. 1st Jr. Heavyweight League – Semi Final: Yoshinobu Kanemaru vs. Katsuhiko Nakajima
03. 1st Jr. Heavyweight League – Semi Final: Jushin Liger vs. Delirious
04. Mohammed Yone & Shuhei Taniguchi vs. Junji Izumida & Kishin Kawabata
05. Takashi Sugiura vs. Tamon Honda
06. Kenta Kobashi & Jun Akiyama vs. Yoshihiro Takayama & Keith Walker
07. Go Shiozaki & Akira Taue & Akitoshi Saito vs. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima & Takashi Okita
08. 1st Jr. Heavyweight League – Final / GHC Jr. Heavyweight Title: Yoshinobu Kanemaru vs. Jushin Liger
Running Time: 165 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/11/19 – Tokyo, Korakuen Hall – “WINTER NAVIGATION 2009″
01. Akira Taue & Chris Hero vs. Kentaro Shiga & Eddie Edwards
02. Yoshinari Ogawa & Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki & Genba Hirayanagi
03. Tamon Honda vs. Atsushi Aoki
04. Mohammed Yone vs. Takuma Sano
05. Shuhei Taniguchi Rush 10 Match Series 7th: Takeshi Rikio vs. Shuhei Taniguchi
06. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima & Kento Miyahara vs. Kenta Kobashi & Jun Akiyama & Akihiko Ito
07. Takashi Sugiura & Bison Smith vs. Go Shiozaki & Akitoshi Saito
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/11/21 – Osaka Prefectural Gym # 2 – “WINTER NAVIGATION 2009″
01. Atsushi Aoki vs. Akihiko Ito
02. Kentaro Shiga & Genba Hirayanagi vs. Akitoshi Saito & Masashi Aoyagi
03. Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. Akira Taue & Yoshinari Ogawa & Takuma Sano & Ricky Marvin
04. Chris Hero vs. Taiji Ishimori
05. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima vs. Bison Smith & Eddie Edwards
06. Kenta Kobashi & Go Shiozaki vs. Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi
Running Time: 105 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/11/23 – Fukuoka, Hakata Star Lane – “WINTER NAVIGATION 2009″
01. Taiji Ishimori vs. Kentaro Shiga
02. Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin & Eddie Edwards vs. Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki & Genba Hirayanagi
03. Takeshi Rikio vs. Chris Hero
04. Mohammed Yone vs. Akira Taue
05. Yuto Aijima & Shuhei Taniguchi vs. Go Shiozaki & Atsushi Aoki
06. Takashi Sugiura vs. Bison Smith
07. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima & Kento Miyahara vs. Kenta Kobashi & Takuma Sano & Akihiko Ito
Running Time: 105 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/11/28 – Hiroshima Green Arena Small Arena – “WINTER NAVIGATION 2009″
01. Atsushi Aoki vs. Eddie Edwards
02. Takuma Sano vs. Kento Miyahara
03. Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Yoshinari Ogawa & Kentaro Shiga
04. Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki & Genba Hirayanagi vs. Akira Taue & Masashi Aoyagi & Akihiko Ito
05. Mohammed Yone vs. Chris Hero
06. Takeshi Morishima vs. Takeshi Rikio
07. Special Match: Kenta Kobashi & Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi vs. Kensuke Sasaki & Takashi Sugiura & Bison Smith
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/12/06 – Tokyo, Nihon Budokan – “WINTER NAVIGATION 2009″
01. Shuhei Taniguchi vs. Makoto Hashi
02. Akira Taue & Takuma Sano & Junji Izumida & Tsuyoshi Kikuchi vs. Yoshinari Ogawa & Kentaro Shiga & Kishin Kawabata & Genba Hirayanagi
03. Kenta Kobashi & Tamon Honda & Akihiko Ito vs. Bison Smith & Chris Hero & Eddie Edwards
04. Naomichi Marufuji Return Match & Atsushi Aoki Shining Magic 10 Match Series 9th: Naomichi Marufuji vs. Atsushi Aoki
05. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. Taiji Ishimori & Ricky Marvin
06. GHC Tag Team Titles: Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima vs. Takeshi Rikio & Mohammed Yone
07. GHC Heavyweight Title: Go Shiozaki vs. Takashi Sugiura
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH / NAOMICHI MARUFUJI PRODUCE – 2009/12/23 – Tokyo, Differ Ariake – “SHIRANUI IKOTENYOKO IKI ~TEN NO KAN~ I MISS YOU”
01. Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Yoshinari Ogawa & Yoshinobu Kanemaru
02. BURNING 3 WAY: Kenta Kobashi vs. Tamon Honda vs. Tsuyoshi Kikuchi
03. Teacher and Student Confrontation: Jun Akiyama vs. Makoto Hashi
04. 11 Man Heavyweight Battle Royal+1 (w/ Takeshi Morishima, Kishin Kawabata, Akira Taue, Takuma Sano, Junji Izumida, Takeshi Rikio, Mohammed Yone, Go Shiozaki, Shuhei Taniguchi, Kentaro Shiga & Genba Hirayanagi)
05. Who Are You?: Mushiking Terry vs. Kotaro Suzuki
06. Mitsuhiro Matsunaga Retirement Match: Akitoshi Saito vs. Mitsuhiro Matsunaga
07. NOAH vs. Machine Army: Super Strong Machine & Super “S” Machine vs. Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki
Running Time: 150 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2009/12/24 – Tokyo, Differ Ariake – “NOAHFUL GIFT IN DIFFER ARIAKE 2009″
01. Mr. Christmas vs. Atsushi Aoki
02. Yoshinobu Kanamaru & Shuhei Taniguchi & Kishin Kawabata vs. Taiji Ishimori & Makoto Hashi & Kento Miyahara
03. Takeshi Morishima vs. Akitoshi Saito
04. Handicap Match: Go Shiozaki vs. Junji Izumida & Kentaro Shiga
05. Naomichi Marufuji vs. Akira Taue
06. Takuma Sano & Akihiko Ito vs. Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin
07. Takashi Sugiura vs. Mohammed Yone
08. Kensuke Sasaki & Takeshi Rikio & Tamon Honda vs. Yoshihiro Takayama & Tsuyoshi Kikuchi & Genba Hirayanagi
Running Time: 135 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/01/09 – Tokyo, Differ Ariake – “THE FIRST NAVIGATION 2010″
01. Claudio Castagnoli vs. Taiji Ishimori
02. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi vs. Yoshinari Ogawa & Kento Miyahara
03. Go Shiozaki & Akitoshi Saito vs. Akira Taue & Ricky Marvin
04. Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Shuhei Taniguchi vs. Jun Akiyama & Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki
05. Takashi Sugiura vs. Chris Hero
06. Global Tag League – Block B: Togi Makabe & Tomoaki Honma vs. Bison Smith & Keith Walker
07. Global Tag League – Block A: Yoshihiro Takayama & Takuma Sano vs. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/01/09 – Tokyo, Differ Ariake – “THE FIRST NAVIGATION 2010″ [DI COLLOSSEO # 395]
01. Highlights from “Wrestle Kingdom IV” (2010/01/04): Hiroshi Tanahashi vs. Go Shiozaki … GHC Heavyweight Title: Takashi Sugiura vs. Hirooki Goto
02. Claudio Castagnoli vs. Taiji Ishimori
03. Takashi Sugiura vs. Chris Hero
04. Global Tag League – Block B: Togi Makabe & Tamoaki Honma vs. Bison Smith & Keith Walker
05. Global Tag League – Block A: Yoshihiro Takayama & Takuma Sano vs. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/01/09 – Tokyo, Differ Ariake – “THE FIRST NAVIGATION 2010″ [DI COLOSSEO # 396]
01. Highlights from “Wrestle Kingdom IV” (2010/01/04): Togi Makabe vs. Mohammed Yone … IWGP Junior Heavyweight Title: Tiger Mask IV vs. Naomichi Marufuji
02. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi vs. Yoshinari Ogawa & Kento Miyahara
03. Go Shiozaki & Akitoshi Saito vs. Akira Taue & Ricky Marvin
04. Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Shuhei Taniguchi vs. Jun Akiyama & Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki
2010/01/22 – Mito Citizen Gym – “THE FIRST NAVIGATION 2010″
05. Global Tag League – Block A: Yoshihiro Takayama & Takuma Sano vs. Chris Hero & Claudio Castagnoli
06. Global Tag League – Block B: Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi vs. Takeshi Rikio & Mohammed Yone
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/01/16 – Yokohama, Red Brick Warehouse – “THE FIRST NAVIGATION 2010″
01. Keith Walker vs. Atsushi Aoki
02. Bison Smith vs. Taiji Ishimori
03. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima & Naomichi Marufuji vs. Chris Hero & Claudio Castagnoli & Ricky Marvin
04. Jun Akiyama & Akira Taue & Tamon Honda & Yoshinari Ogawa vs. Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
05. Global Tag League – Block A: Yoshihiro Takayama & Takuma Sano vs. Go Shiozaki & Akitoshi Saito
06. Global Tag League – Block B: Takeshi Rikio & Mohammed Yone vs. Togi Makabe & Tomoaki Honma
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/01/17 – Yokohama, Red Brick Warehouse – “THE FIRST NAVIGATION 2010″
01. Akira Taue vs. Kentaro Shiga
02. Mohammed Yone & Yoshinobu Kanemaru vs. Ricky Marvin & Kento Miyahara
03. Takuma Sano vs. Genba Hirayanagi
04. Go Shiozaki & Akitoshi Saito vs. Takeshi Rikio & Taiji Ishimori
05. Yoshihiro Takayama & Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki vs. Jun Akiyama & Yoshinari Ogawa & Makoto Hashi
06. Global Tag League – Block A: Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima vs. Chris Hero & Claudio Castagnoli
07. Global Tag League – Block B: Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi vs. Bison Smith & Keith Walker
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/01/24 – Tokyo, Korakuen Hall – “THE FIRST NAVIGATION 2010″
01. Ricky Marvin & Taiji Ishimori vs. Kento Miyahara & Satoshi Kajiwara
02. Kensuke Sasaki & Yoshinari Ogawa vs. Kentaro Shiga & Yoshinobu Kanemaru
03. Bison Smith & Keith Walker & Chris Hero & Claudio Castagnoli vs. Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Akitoshi Saito & Genba Hirayanagi
04. Jun Akiyama vs. Naomichi Marufuji
05. Takeshi Morishima & Atsushi Aoki vs. Togi Makabe & Tomoaki Honma
06. Global Tag League – Final: Yoshihiro Takayama & Takuma Sano vs. Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/01/24 – Tokyo, Korakuen Hall – “THE FIRST NAVIGATION 2010″ [DI COLOSSEO # 397]
01. Ricky Marvin & Taiji Ishimori vs. Kento Miyahara & Satoshi Kajiwara
02. Bison Smith & Keith Walker & Chris Hero & Claudio Castagnoli vs. Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Akitoshi Saito & Genba Hirayanagi
03. Jun Akiyama vs. Naomichi Marufuji
04. Global Tag League – Final Match: Yoshihiro Takayama & Takuma Sano vs. Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/01/24 – Tokyo, Korakuen Hall – “THE FIRST NAVIGATION 2010″ [DI COLOSSEO # 398]
01. Takeshi Morishima & Atsushi Aoki vs. Togi Makabe & Tomoaki Honma
SEM – 2010/01/28 – Tokyo, Differ Ariake – “Disobey SEM”
02. Takuma Sano vs. Atsushi Aoki
03. Naomichi Marufuji vs. Yoshinobu Kanemaru
2010/02/06 – Tokyo, Differ Ariake – “NAVIGATION IN DIFFER”
04. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Tournament – Semi Final: Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi vs. Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki
05. Shuhei Taniguchi Rush – 10 Match Series – 8th: Yutaka Yoshie vs. Shuhei Taniguchi
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/02/06 – Tokyo, Differ Ariake – “NAVIGATION IN DIFFER”
01. Masao Inoue Return Match: Akira Taue & Yoshinari Ogawa vs. Masao Inoue & Kentaro Shiga
02. Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Kento Miyahara & Satoshi Kajiwara
03. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Tournament – Semi Final: Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi vs. Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki
04. Takeshi Morishima & Akitoshi Saito vs. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima
05. Shuhei Taniguchi Rush 10 Match Series 8th: Yutaka Yoshie vs. Shuhei Taniguchi
06. Jun Akiyama & Yoshihiro Takayama & Takuma Sano vs. Takashi Sugiura & Takeshi Rikio & Mohammed Yone
Running Time: 135 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/02/06 – Tokyo, Differ Ariake – “NAVIGATION IN DIFFER” [DI COLOSSEO # 399]
SEM – 2010/01/28 – Tokyo, Differ Ariake – “Disobey SEM”
01. Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Genba Hirayanagi vs. Takashi Sugiura & Takeshi Morishima & Taiji Ishimori
2010/02/06 – Tokyo, Differ Ariake – “NAVIGATION IN DIFFER”
02. Masao Inoue Return Match: Akira Taue & Yoshinari Ogawa vs. Masao Inoue & Kentaro Shiga
03. Takeshi Morishima & Akitoshi Saito vs. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima
04. Jun Akiyama & Yoshihiro Takayama & Takuma Sano vs. Takashi Sugiura & Takeshi Rikio & Mohammed Yone
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/02/14 – Green Dome Maebashi Sub Hall – “THE SECOND NAVIGATION 2010″
01. Naomichi Marufuji vs. Kento Miyahara
02. Masao Inoue & Buchanan vs. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
03. Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Kentaro Shiga vs. Jun Akiyama & Yoshinari Ogawa & Atsushi Aoki
04. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Tournament – Semi Final: Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Eddie Edwards & Bobby Fish
05. Akira Taue & Akitoshi Saito & Yutaka Yoshie vs. Takashi Sugiura & Takeshi Morishima & Takashi Okita
06. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano vs. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima
Running Time: 135 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/02/18 – Osaka Prefectural Gym # 2 – “THE SECOND NAVIGATION 2010″
01. Akira Taue & Takashi Okita vs. Kentaro Shiga & Masashi Aoyagi
02. Naomichi Marufuji vs. Bobby Fish
03. Kensuke Sasaki & Yoshinari Ogawa vs. Akitoshi Saito & Eddie Edwards
04. Jun Akiyama & Yoshihiro Takayama & Takuma Sano vs. Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Buchanan
05. Takeshi Morishima vs. Katsuhiko Nakajima
06. Toshiaki Kawada vs. Masao Inoue
07. GHC Junior Heavyweight Tag Team Title Tournament – Final: Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
08. Togi Makabe & Tomoaki Honma vs. Takashi Sugiura & Atsushi Aoki
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/02/24 – Odawara Arena – “THE SECOND NAVIGATION 2010″
01. Bobby Fish vs. Genba Hirayanagi
02. Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Masao Inoue & Kentaro Shiga
03. Akira Taue & Yoshinari Ogawa vs. Jun Akiyama & Tamon Honda
04. Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki vs. Katsuhiko Nakajima & Takashi Okita & Kento Miyahara
05. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima vs. Buchanan & Eddie Edwards
06. Yoshihiro Takayama & Akitoshi Saito & Takuma Sano vs. Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Yoshinobu Kanemaru
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/02/28 – Tokyo, Nihon Budokan – “THE SECOND NAVIGATION 2010″
01. Yoshinari Ogawa & Masao Inoue vs. Katsuhiko Nakajima & Takashi Okita
02. Akira Taue & Buchanan vs. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
03. Tamon Honda & Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Akitoshi Saito & Eddie Edwards & Bobby Fish
04. Jun Akiyama & Kensuke Sasaki vs. Naomichi Marufuji & NOSAWA Rongai
05. Atsushi Aoki Shining Magic 10 Match Series 10th: Minoru Suzuki vs. Atsushi Aoki
06. Toshiaki Kawada vs. Takeshi Morishima
07. GHC Tag Team Titles: Takeshi Rikio & Mohammed Yone vs. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano
08. GHC Heavyweight Title: Takashi Sugiura vs. Togi Makabe
Running Time: 195 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH / NAOMICHI MARUFUJI PRODUCE – 2010/03/14 – Tokyo, Differ Ariake – “SHIRANUI IKOTENYOKU ~YOKU NO KAN~”
01. Viva Mexico Primera Lucha: Ricky Marvin vs. Satoshi Kajiwara
02. Bull Takeshi (aka. Takeshi Morishima) vs. Punch Shiga (aka. Kentaro Shiga)
03. Special Rules: Takeshi Rikio & Mohammed Yone vs. Takashi Okita & Kento Miyahara
04. Katsuhiko Nakajima vs. Makoto Hashi
05. Special Rules, KO or Submission-only: Kensuke Sasaki & Akitoshi Saito vs. Takuma Sano & Yoshihiro Kikuyama (aka. Kikutaro)
06. Bakibaki Body vs. Muchimuchi Body: Y2P-150kg (aka. Yutaka Yoshie) vs. Taiji Ishimori
07. NOAH vs. Machine Army PART2: Super Strong Machine & Dynamic Machine #2 (aka. Yoshihiro Takayama) & Strong Machine Junior (aka. Atsushi Aoki) vs. Jun Akiyama & Masao Inoue & Yoshinari Ogawa
08. Ikotenyoku: Naomichi Marufuji & Original Tiger Mask vs. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/03/20 – Tokyo, Korakuen Hall – “NAVIGATION IN MARCH 2010″
01. Kentaro SHiga vs. Atsushi Aoki vs. Genba Hirayanagi
02. Akitoshi Saito & Yutaka Yoshie vs. Tamon Honda & Masao Inoue
03. Takuma Sano vs. Satoshi Kajiwara
04. Naomichi Marufuji vs. Takashi Okita
05. Yoshinobu Kanemaru vs. Kento Miyahara
06. Katsuhiko Nakajima vs. Ricky Marvin
07. Jun Akiyama & Yoshihiro Takayama vs. Kensuke Sasaki & Yoshinari Ogawa
08. Takeshi Rikio & Mohammed Yone vs. Big Murakami & Katsumi Usuda
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/03/28 – Pacifico Yokohama Exhibition Hall – “GREAT VOYAGE 2010 IN YOKOHAMA”
01. Yoshinari Ogawa & Masao Inoue vs. Takashi Okita & Kento Miyahara
02. Yutaka Yoshie & Kentaro Shiga vs. Jun Akiyama & Ricky Marvin
03. Mohammed Yone & Genba Hirayanagi vs. Takeshi Morishima & Satoshi Kajiwara
04. Toshiaki Kawada & Kazushi Miyamoto vs. Akitoshi Saito & Atsushi Aoki
05. GHC Jr. Heavyweight Title: Yoshinobu Kanemaru vs. Taiji Ishimori
06. Global League – Block A: Takuma Sano vs. Takeshi Rikio
07. Global League – Block B: Naomichi Marufuji vs. Yoshihiro Takayama
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/04/10 – Tokyo, Korakuen Hall – “SPRING NAVIGATION 2010″
01. Akira Taue & Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin vs. Takashi Okita & Kento Miyahara & Satoshi Kajiwara
02. Keith Walker & Jason Jones vs. Akitoshi Saito & Atsushi Aoki
03. Bison Smith & Delirious vs. Masao Inoue & Yoshinobu Kanemaru
04. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano vs. Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi
05. Naomichi Marufuji vs. Go Shiozaki
06. AAA World Tag Team Titles: Takeshi Morishima & Taiji Ishimori vs. Takeshi Rikio & Genba Hirayanagi
07. Global League – Block B: Mohammed Yone vs. Toshiaki Kawada
08. Global League – Block A: Kensuke Sasaki vs. Jun Akiyama
Running Time: 195 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – April 2010 – “SPRING NAVIGATION 2010″
2010/04/14 – Osaka Prefectural Gym # 2
01. Global League – Block B: Yoshihiro Takayama vs. Akitoshi Saito
02. Global League – Block A: Jun Akiyama vs. Takuma Sano
2010/04/24 – Sapporo Teisen Hall
03. Global League – Block B: Toshiaki Kawada vs. Yoshihiro Takayama
04. Global League – Block A: Takashi Sugiura vs. Bison Smith
Running Time: 90 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/04/17 – Fukuoka, Hakata Star Lane – “SPRING NAVIGATION 2010″
01. Masao Inoue vs. Jason Jones
02. Akira Taue & Shuhei Taniguchi vs. Takeshi Rikio & Genba Hirayanagi
03. Go Shiozaki & Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Takuma Sano & Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki
04. Jun Akiyama & Yoshinari Ogawa vs. Takashi & Kento Miyahara
05. Keith Walker & Delirious vs. Mohammed Yone & Yoshinobu Kanemaru
06. Yoshihiro Takayama & Bison Smith vs. Toshiaki Kawada & Yuto Aijima
07. Global League – Block B: Akitoshi Saito vs. Takeshi Morishima
08. Global League – Block A: Takashi Sugiura vs. Kensuke Sasaki
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/04/19 – DI COLOSSEO # 404
2010/03/26 – Chiba Park Gym – “NAVIGATION IN MARCH 2010″
01. GHC Tag Team Titles: Takeshi Rikio & Mohammed Yone vs. Big Murakami & Katsumi Usuda
2010/04/10 – Tokyo, Korakuen Hall – “SPRING NAVIGATION 2010″
02. Global League – Block B Match: Mohammed Yone vs. Toshiaki Kawada
03. Global League – Block A Match: Kensuke Sasaki vs. Jun Akiyama
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/04/25 – Sapporo Teisen Hall – “SPRING NAVIGATION 2010″
01. Masao Inoue vs. Kento Miyahara
02. Mohammed Yone & Shuhei Taniguchi vs. Akira Taue & Masashi Aoyagi
03. Go Shiozaki & Akitoshi Saito & Taiji Ishimori vs. Jun Akiyama & Yoshinari Ogawa & Tsuyoshi Kikuchi
04. Takeshi Rikio & Genba Hirayanagi vs. Kensuke Sasaki & Takashi Okita
05. Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki vs. Yoshihiro Takayama & Keith Walker & Ricky Marvin
06. GHC Jr. Heavyweight Title: Yoshinobu Kanemaru vs. Delirious
07. Global League – Block A: Bison Smith vs. Takuma Sano
08. Global League – Block B: Takeshi Morishima vs. Toshiaki Kawada
Running Time: 165 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/05/02 – Tokyo, Nihon Budokan – “SPRING NAVIGATION 2010″
01. Akira Taue & Masao Inoue vs. Yoshinari Ogawa & Jason Jones
02. Global League – Block B: Toshiaki Kawada vs. Akitoshi Saito
03. Global League – Block A: Kensuke Sasaki vs. Takeshi Rikio
04. Global League – Block B: Yoshihiro Takayama vs. Takeshi Morishima
05. Global League – Block A: Jun Akiyama vs. Takashi Sugiura
06. Takuma Sano & Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Kensuke Sasaki & Kento Miyahara & Satoshi Kajiwara
07. Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi vs. Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki
08. Bison Smith & Keith Walker & Delirious vs. Mohammed Yone & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
09. Global League – Final: Yoshihiro Takayama vs. Jun Akiyama
Running Time: 195 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/05/22 – Tokyo, Korakuen Hall – “MIGHTY INOUE REFEREE RETIREMENT SHOW”
01. Kentaro Shiga vs. Jason Jones
02. Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Takashi Okita & Kento Miyahara
03. Takeshi Rikio & Mohammed Yone vs. Akira Taue & Yoshinari Ogawa
04. Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki vs. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
05. Takashi Sugiura & Akitoshi Saito & Shuhei Taniguchi vs. Bison Smith & Keith Walker & Bobby Fish
06. Yutaka Yoshie vs. Takuma Sano
07. Mighty Inoue Referee Retirement Commemoration Match: Jun Akiyama & Yoshihiro Takayama & Kensuke Sasaki vs. Takeshi Morishima & Go Shiozaki & Masao Inoue
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH - 2010/05/23 - Niigata City Gym - “NAVIGATION WITH BREEZE 2010 - DAY # 2”
01. Yoshinobu Kanemaru vs. Jason Jones
02. Masao Inoue vs. Keith Walker
03. Akira Taue & Naomichi Marufuji vs. Ricky Marvin & Takuma Sano
04. Shuhei Taniguchi & Takashi Sugiura vs. Kensuke Sasaki & Takashi Okita
05. Jun Akiyama & Yoshinari Ogawa vs. Bison Smith & Bobby Fish
06. Akitoshi Saito & Yoshihiro Takayama & Yutaka Yoshie vs. Genba Hirayanagi & Mohammed Yone & Takeshi Rikio
07. AAA World Tag Team Titles: Taiji Ishimori & Takeshi Morishima vs. Atsushi Aoki & Go Shiozaki
1 Disc - 120 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/06/06 – Tokyo, Korakuen Hall – “NAVIGATION WITH BRREZE 2010″
01. Akira Taue & Genba Hirayanagi vs. Masao Inoue & Jason Jones
02. Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Takuma Sano & Kento Miyahara
03. Mohammed Yone vs. Bobby Fish
04. Jun Akiyama & Yoshinari Ogawa vs. Tamon Honda & Yoshinobu Kanemaru
05. Yoshihiro Takayma & Akitoshi Saito & Yutaka Yoshie vs. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima & Takashi Okita
06. GHC Jr. Heavyweight Title Contendership – KENTA Return Match: Naomichi Marufuji vs. KENTA
07. GHC Tag Team Titles: Bison Smith & Keith Walker vs. Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/06/13 – Tokyo, Differ Ariake – “RETURN TO PORT 2010″
01. Taiji Ishimori vs. Ricky Marvin
02. Akira Taue & Kentaro Shiga vs. Kishin Kawabata & Takashi Okita
03. Shuhei Taniguchi & Atsushi Aoki vs. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
04. Akitoshi Saito & Masao Inoue vs. Takuma Sano & Yuto Aijima
05. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima vs. Takashi Sugiura & Tamon Honda
06. Minoru Suzuki & Yoshihiro Takayma & KENTA vs. Mohammed Yone & Daisuke Ikeda & Makoto Hashi
07. Mitsuharu Misawa Memorial Match: Go Shiozaki & Naomichi Marufuji vs. Jun Akiyama & Yoshinari Ogawa
Running Time: 165 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/06/26 – Tokyo, Differ Ariake – “RUSHER KIMURA MEMORIAL SHOW”
01. Kento Miyahara vs. Eddie Edwards
02. Akira Taue & Akitoshi Saito vs. Takuma Sano & Masao Inoue
03. Yoshinari Ogawa & Naomichi Marufuji vs. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
04. Yutaka Yoshie & Bison Smith vs. Takeshi Morishima & Shuhei Taniguchi
05. Jun Akiyama vs. Keith Walker
06. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. NOSAWA Rongai & FUJITA
07. Hiroshi Tanahashi & Ryusuke Taguchi vs. Go Shiozaki & Atsushi Aoki
08. Yoshihiro Takayama & Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima vs. Takashi Sugiura & Mohammed Yone & KENTA
Running Time: 180 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/06/29 – Fujisan Messe – “PRO-WRESTLING NOAH 10TH ANNIVERSARY ~ SUMMER NAVIGATION 2010 PART 1″
01. Kento Miyahara vs. Alex Payne
02. Akira Taue & Shuhei Taniguchi vs. Katsuhiko Nakajima & Satoshi Kajiwara
03. Akitoshi Saito & Takuma Sano vs. Mohammed Yone & Ricky Marvin
04. Takeshi Morishima vs. Eddie Edwards
05. Go Shiozaki & KENTA & Taiji Ishimori vs. Jun Akiyama & Yoshinari Ogawa & Masao Inoue
06. Bison Smith & Keith Walker vs. Kensuke Sasaki & Takashi Okita
07. Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki vs. Yoshihiro Takayama & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
Running Time: 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/07/10 – Tokyo, Ariake Coliseum – “PRO-WRESTLING NOAH 10TH ANNIVERSARY ~ SUMMER NAVIGATION 2010 PART 1″ [2 DISC-SET]
01. Shuhei Taniguchi & Atsushi Aoki vs. Akira Taue & Masao Inoue
02. Bison Smith & Keith Walker & Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Akitoshi Saito & Mohammed Yone & Kentaro Shiga & Genba Hirayanagi
03. Kensuke Sasaki & Yoshinari Ogawa & Katsuhiko Nakajima vs. Jun Akiyama & Takuma Sano & Makoto Hashi
04. Prince Devitt & Ryusuke Taguchi vs. KENTA & Eddie Edwards
05. Special Singles Match: Takeshi Morishima vs. Yutaka Yoshie
06. GHC Jr. Heavyweight Title: Yoshinobu Kanemaru vs. Naomichi Marufuji
07. Special Singles Match: Go Shiozaki vs. Hiroshi Tanahashi
08. GHC Heavyweight Title: Takashi Sugiura vs. Yoshihiro Takayama
Running Time: 2 Discs – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/07/14 – Iwate Prefectural Gym – “PRO-WRESTLING NOAH 10TH ANNIVERSARY ~ SUMMER NAVIGATION 2010 PART 2″
01. Akitoshi Saito vs. Atsushi Aoki
02. Akira Taue & Yoshinari Ogawa vs. Yoshinobu Kanemaru & Makoto Hashi
03. Go Shiozaki & Takeshi Morishima & Takashi Okita vs. Mohammed Yone & KENTA & Alex Payne
04. Kensuke Sasaki vs. Genba Hirayanagi
05. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano vs. Toshiaki Kawada & Masao Inoue
06. Jun Akiyama & Naomichi Marufuji vs. Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi
07. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara
Running Time: 150 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/07/19 – Akita City Selion Plaza – “PRO-WRESTLING NOAH 10TH ANNIVERSARY ~ SUMMER NAVIGATION 2010 PART 2″
01. Taiji Ishimori vs. Alex Payne
02. Masao Inoue vs. Makoto Hashi
03. Takeshi Morishima & Takuma Sano vs. Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki
04. Toshiaki Kawada & Akira Taue & Yoshinari Ogawa vs. Mohammed Yone & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
05. Go Shiozaki & KENTA vs. Yoshihiro Takayama & Ricky Marvin
06. Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi
Running Time: 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/07/24 – Osaka Prefectural Gym – “PRO-WRESTLING NOAH 10TH ANNIVERSARY ~ NEW NAVIGATION 2010 IN OSAKA” [PPV] [2 DISC-SET]
01. Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Asian Cougar & Kanjuro Matsuyama
02. Akira Taue & Masao Inoue vs. Takashi Okita & Kento Miyahara
03. Mohammed Yone & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi vs. Akitoshi Saito & Takuma Sano & Masashi Aoyagi
04. Yoshihiro Takayama & Yoshinari Ogawa vs. Takeshi Morishima & Katsuhiko Nakajima
05. Shuhei Taniguchi Rush 10 Match Series 9th: Takashi Sugiura vs. Shuhei Taniguchi
06. Special Tag Match: Shinsuke Nakamura & Gedo vs. Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki
07. Special Singles Match: Kensuke Sasaki vs. Go Shiozaki
08. Special Tag Match: Jun Akiyama & KENTA vs. Yuji Nagata & Ryusuke Taguchi
Running Time: 2 Discs – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/08/22 – Tokyo, Ariake Coliseum – “PRO WRESTLING NOAH 10th ANNIVERSARY ~ NEW NAVIGATION 2010 IN TOKYO” [2 DISC-SET]
01. Akira Taue & Kentaro Shiga vs. Takashi Okita & Satoshi Kajiwara
02. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi vs. Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara
03. Takeshi Morishima & Yutaka Yoshie & Akitoshi Saito vs. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano & Masao Inoue
04. KENTA vs. Atsushi Aoki
05. Kensuke Sasaki vs. Shuhei Taniguchi
06. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Koji Kanemoto & Tiger Mask vs. Taiji Ishimori & Ricky Marvin
07. Special Singles Match: Satoshi Kojima vs. Mohammed Yone
08. Special Singles Match: Go Shiozaki vs. Shinsuke Nakamura
09. GHC Heavyweight Title: Takashi Sugiura vs. Jun Akiyama
Running Time: 2 Discs – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/09/11 – Tokyo, Differ Ariake – “ONE FOR ALL, ALL FOR ONE”
01. Takashi Sugiura & Ricky Marvin vs. Takeshi Morishima & Masao Inoue
02. Yoshinari Ogawa 25th Anniversary Match: Yoshinari Ogawa vs. Shuhei Taniguchi
03. Takuma Sano vs. KENTA
04. Go Shiozaki vs. Kotaro Suzuki
05. Mohammed Yone 15th Anniversary Match: Akitoshi Saito vs. Mohammed Yone
06. Yoshinobu Kanemaru vs. Taiji Ishimori
07. Atsushi Aoki vs. Genba Hirayanagi
Running Time: 150 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/09/26 – Tokyo, Nihon Budokan – “SHINY NAVIGATION 2010″ [2 DISC-SET]
01. Akira Taue & Kentaro Shiga & Genba Hirayanagi vs. Takashi Okita & Satoshi Kajiwara & Jun Nishikawa
02. Shuhei Taniguchi vs. Kento Miyahara
03. Yutaka Yoshie vs. Masao Inoue
04. Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Yoshinari Ogawa & Bobby Fish
05. Kotaro Suzuki vs. Atsushi Aoki
06. Bison Smith vs. Mohammed Yone
07. GHC Jr. Heavyweight Title: Yoshinobu Kanemaru vs. KENTA
08. GHC Tag Team Titles: Yoshihiro Takayama & Takuma Sano vs. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima
09. GHC Heavyweight Title: Takashi Sugiura vs. Go SHiozaki
Running Time: 2 Discs – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/10/06 – Tokyo, Differ Ariake – “NOAH & GEININ NEWS NETWORK PRO-WRESTLING EXPO”
01. Go Shiozaki & Kensuke Sasaki vs. Takashi Sugiura & Masao Inoue
02. Finish Hold Restriction Match: Takuma Sano & Kotaro Suzuki vs. Shuhei Taniguchi & Ricky Marvin
03. Tanoshingo Favorite Match: KENTA vs. Taiji Ishimori
04. Yoshihiro Takayama vs. Genba Hirayanagi
05. Battle Royal (w/ Masao Inoue, Genba Hirayanagi, Go Shiozaki, Akira Taue, Yoshinari Ogawa, Yoshinobu Kanemaru, Takashi Sugiura, Kentaro Shiga, Atsushi Aoki, Mohammed Yone)
Running Time: 135 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/10/15 – Tokyo, Keio Plaza Hotel Hachioji – “AUTUMN NAVIGATION 2010 ~ 4TH NTV CUP JR. HEAVYWEIGHT TAG LEAGUE”
01. NTV Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block B: Jack Evans & Extreme Tiger vs. Atsushi Kotoge & Daisuke Harada
02. NTV Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block A: Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Katsuhiko Nakajima & Satoshi Kajiwara
03. NTV Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block B: Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki vs. Dick Togo & Yasu Urano
Running Time: 90 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/10/17 – Tokyo, Differ Ariake – “AUTUMN NAVIGATION 2010 ~ 4TH NTV CUP JR. HEAVYWEIGHT TAG LEAGUE”
01. Shuhei Taniguchi vs. Satoshi Kajiwara
02. Katsuhiko Nakajima vs. Masao Inoue
03. Akira Taue & Mohammed Yone vs. Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki
04. Kensuke Sasaki & Takashi Okita vs. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano
05. Go Shiozaki & Jack Evans & Extreme Tiger vs. Takashi Sugiura & Taiji Ishimori & Ricky Marvin
06. NTV Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block B: Atsushi Kotoge & Daisuke Harada vs. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
07. NTV Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block A: Roderick Strong & Eddie Edwards vs. KENTA & Atsushi Aoki
Running Time: 150 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/10/26 – Niigata City Gym – “AUTUMN NAVIGATION 2010 ~ 4TH NTV CUP JR. HEAVYWEIGHT TAG LEAGUE”
01. NTV Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block B: Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzukivs. Atsushi Kotoge & Daisuke Harada
02. NTV Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block B: Jack Evans & Extreme Tiger vs. Dick Togo & Yasu Urano
03. NTV Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block A: KENTA & Atsushi Aoki vs. Great Sasuke & Kenbai
Running Time: 60 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/10/30 – Tokyo, Korakuen Hall – “AUTUMN NAVIGATION 2010 ~ 4TH NTV CUP JR. HEAVYWEIGHT TAG LEAGUE”
01. Akira Taue vs. Takashi Okita
02. Katsuhiko Nakajima & Taiji Ishimori & Ricky Marvin & Satoshi Kajiwara vs. Yasu Urano & Atsushi Kotoge & Daisuke Harada & Kenbai
03. NTV Cup Jr. Heavyweight Tag League – Semi Final: KENTA & Atsushi Aoki vs. Jack Evans & Extreme Tiger
04. NTV Cup Jr. Heavyweight Tag League – Semi Final: Roderick Strong & Eddie Edwards vs. Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki
05. Kensuke Sasaki vs. Shuhei Taniguchi
06. Great Sasuke & Dick Togo vs. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
07. Takashi Sugiura & Go Shiozaki & Mohammed Yone vs. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano & Masao Inoue
08. NTV Cup Jr. Heavyweight Tag League – Final: KENTA & Atsushi Aoki vs. Roderick Strong & Eddie Edwards
Running Time: 180 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/11/23 – Tokyo, Korakuen Hall – “”WINTER NAVIGATION 2010″
01. Akira Taue & Ricky Marvin vs. Katsuhiko Nakajima & Takashi Okita
02. Yutaka Yoshie & Kentaro Shiga vs. Akitoshi Saito & Masao Inoue
03. Bison Smith vs. Kento Miyahara
04. Go Shiozaki & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki vs. Mohammed Yone & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
05. Takeshi Morishima Return Match: Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima vs. Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi
06. Chris Hero & Claudio Castagnoli & Delirious vs. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano & Taiji Ishimori
07. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Koji Kanemoto & Tiger Mask vs. KENTA & Atsushi Aoki
Running Time: 135 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/11/30 – Kumamoto Hungnam Hall – “WINTER NAVIGATION 2010″
01. Shuhei Taniguchi vs. Genba Hirayanagi
02. Akitoshi Saito vs. Masao Inoue
03. KENTA & Atsushi Aoki vs. Bison Smith & Delirious
04. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano vs. Mohammed Yone & Yoshinobu Kanemaru
05. Chris Hero & Claudio Castagnoli vs. Taiji Ishimori & Ricky Marvin
06. Takeshi Morishima & Yutaka Yoshie vs. Takashi Sugiura & Yuto Aijima
07. Go Shiozaki & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki vs. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima & Takashi Okita
1 Disc – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/12/05 – Tokyo, Nihon Budokan – “JOE HIGUCHI MEMORIAL SHOW” [2 DISC-SET]
01. Shuhei Taniguchi & Taiji Ishimori vs. Akira Taue & Kentaro Shiga
02. Atsushi Aoki vs. Delirious
03. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara vs. Akitoshi Saito & Masao Inoue & Ricky Marvin
04. Mohammed Yone & Genba Hirayanagi vs. Go Shiozaki & Yoshinari Ogawa
05. Naomichi Marufuji Return Match: KENTA vs. Naomichi Marufuji
06. GHC Heavyweight Title Contendership: Bison Smith vs. Yutuka Yoshie
07. GHC Jr. Heavyweight Title: Yoshinobu Kanemaru vs. Kotaro Suzuki
08. GHC Tag Team Titles: Yoshihiro Takayama & Takuma Sano vs. Chris Hero & Claudio Castagnoli
09. GHC Heavyweight Title: Takashi Sugiura vs. Takeshi Morishima
Running Time: 2 Discs – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2010/12/24 – Tokyo, Differ Ariake – “NOAHFUL GIFT IN DIFFER 2010″
01. Akira Taue vs. Takashi Okita
02. Sugi & Kento Miyahara & Satoshi Kajiwara vs. Taiji Ishimori & Ricky Marvin & Ronin
03. Mohammed Yone & Yoshinobu Kanemaru vs. Yoshinari Ogawa & Kentaro Shiga
04. Kotaro Suzuki vs. Genba Hirayanagi
05. Go Shiozaki & Akitoshi Saito & KENTA vs. Yoshihiro Takayama & Masao Inoue & Katsuhiko Nakajima
06. Takashi Sugiura & Takuma Sano vs. Takeshi Morishima & Shuhei Taniguchi
07. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki vs. Koji Kanemoto & Tiger Mask
Running Time: 165 minutes – Source: TV

noah_2006_2010.txt · Last modified: 2023/11/15 19:51 by thewrestlingdvd