User Tools

Site Tools


noah_2011_2015

PRO WRESTLING NOAH (2011-2015)

PRO WRESTLING NOAH – 2011/01/08 – Tokyo, Differ Ariake – “TEAM CONFRONTATION M’S vs. K’S”
01. Akitoshi Saito vs. Genba Hirayanagi
02. Kotaro Suzuki & Sugi vs. Taiji Ishimori & Ronin
03. Takuma Sano vs. Yoshinari Ogawa
04. Mohammed Yone & Yoshinobu Kanemaru vs. Takeshi Morishima & Ricky Marvin
05. Go Shiozaki vs. Atsushi Aoki
06. Takashi Sugiura vs. Shuhei Taniguchi
07. Naomichi Marufuji & Akira Taue vs. KENTA & Masao Inoue
08. 10 Man New Year’s Present Battle Royal (w/ Genba Hirayanagi, Masao Inoue, Takeshi Morishima, Kotaro Suzuki, Takuma Sano, Sugi, Shuhei Taniguchi, KENTA, Ricky Marvin, Go Shiozaki & Masao Inoue)
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/01/15 – Osaka Prefectural Gym – “THE FIRST NAVIGATION 2011″
01. Akira Taue & Yutaka Yoshie & Ricky Marvin vs. Masao Inoue & Taiji Ishimori & Masashi Aoyagi
02. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi vs. Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara
03. Kotaro Suzuki & Yoshinari Ogawa vs. Eddie Edwards & Bobby Fish
04. 3 Big Singles Match Series # 1: Takeshi Morishima vs. Mohammed Yone
05. 3 Big Singles Match Series # 2: Takuma Sano vs. Kensuke Sasaki
06. Jun Akiyama Return Match: Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi
07. 3 Big Singles Match Series # 3: Yoshihiro Takayama vs. KENTA
08. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki vs. Atsushi Kotoge & Daisuke Harada
09. GHC Heavyweight Title: Takashi Sugiura vs. Bison Smith
Running Time: 195 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/01/23 – Acros Fukuoka – “THE FIRST NAVIGATION 2011″
01. Kentaro Shiga vs. Genba Hirayanagi
02. Mohammed Yone & Yoshinobu Kanemaru vs. Masao Inoue & Ricky Marvin
03. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano vs. KENTA & Taiji Ishimori
04. Takashi Sugiura vs. Atsushi Aoki
05. Jun Akiyama & Shuhei Taniguchi & Naomichi Marufuji vs. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara
06. Takeshi Morishima & Yutaka Yoshie vs. Akitoshi Saito & Yuto Aijima
07. Bison Smith & Eddie Edwards & Bobby Fish vs. Go Shiozaki & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki
Running Time: 1 Disc – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/01/29 – Tokyo, Korakuen Hall – “THE FIRST NAVIGATION 2011″
01. Akira Taue & Kentaro Shiga vs. Masao Inoue & Kento Miyahara
02. Akitoshi Saito & Yutaka Yoshie vs. Ricky Marvin & Bobby Fish
03. Takuma Sano vs. Taiji Ishimori
04. Go Shiozaki & Yoshinari Ogawa & KENTA vs. Mohammed Yone & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
05. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima vs. Takeshi Morishima & Shuhei Taniguchi
06. Jun Akiyama & Yoshihiro Takayama & Bison Smith vs. Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki
07. GHC Jr. Heavyweight Title: Kotaro Suzuki vs. Eddie Edwards
Running Time: 1 Disc – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/02/16 – Tokyo, Korakuen Hall – “THE WEEKDAY NAVIGATION 2011 IN KORAKUEN”
01. Akira Taue & Junji Izumida vs. Yoshinobu Kanemaru & Kentaro Shiga
02. Takeshi Morishima & Yutaka Yoshie vs. Jun Akiyama & Masao Inoue
03. Mohammed Yone & KENTA vs. Kensuke Sasaki & Kento Miyahara
04. Ricky Marvin vs. Atsushi Aoki
05. Yoshinari Ogawa vs. Naomichi Marufuji
06. GHC Jr. Heavyweight Title: Kotaro Suzuki vs. Genba Hirayanagi
07. Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi & Taiji Ishimori vs. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano & Katsuhiko Nakajima
08. GHC Heavyweight Title Skirmish – Special Tag Match: Giant Bernard & Karl Anderson vs. Takashi Sugiura & Akitoshi Saito
Running Time: 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/02/19 – Green Dome Maebashi Sub Arena – “THE NAVIGATION SATURDAY 2011 IN MAEBASHI”
01. Genba Hirayanagi vs. Kentaro Shiga
02. Kotaro Suzuki & Taiji Ishimori vs. Katsuhiko Nakajima & Satoshi Kajiwara
03. Yoshinari Ogawa vs. Atsushi Aoki
04. Naomichi Marufuji vs. Ricky Marvin
05. Mohammed Yone & KENTA & Yoshinobu Kanemaru vs. Kensuke Sasaki & Takashi Okita & Kento Miyahara
06. Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi vs. Takuma Sano & Masao Inoue
07. Takashi Sugiura & Takeshi Morishima & Yutaka Yoshie vs. Jun Akiyama & Yoshihiro Takayama & Akitoshi Saito
Running Time: 150 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/03/05 – Tokyo, Ariake Coliseum – “GREAT VOYAGE IN TOKYO” [2 DISC-SET]
01. Takeshi Morishima vs. Makoto Hashi
02. Akitoshi Saito & Masao Inoue vs. Taiji Ishimori & Kentaro Shiga
03. Disobey vs. Kensuke Office: Kensuke Sasaki & Takashi Okita & Kento Miyahara & Satoshi Kajiwara vs. Mohammed Yone & KENTA & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
04. Special Singles Match: Jun Akiyama vs. Yutaka Yoshie
05. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki vs. Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin
06. GHC Jr. Heavyweight Title: Kotaro Suzuki vs. Katsuhiko Nakajima
07. GHC Tag Team Titles: Yoshihiro Takayama & Takuma Sano vs. Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi
08. GHC Heavyweight Title: Takashi Sugiura vs. Giant Bernard
Running Time: 2 Discs – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/03/21 – Fukuoka International Center – “GREAT VOYAGE 2011 IN FUKUOKA” [2 DISC-SET]
01. Masao Inoue vs. Shane Haste
02. Akitoshi Saito & Takuma Sano vs. Kento Miyahara & Brian Breaker
03. Atsushi Aoki vs. Bobby Fish
04. Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin vs. KENTA & Genbra Hirayanagi
05. Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi vs. Yutaka Yoshie & Yuto Aijima
06. Mohammed Yone vs. Yoshinobu Kanemaru
07. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima vs. Jun Akiyama & Naomichi Marufuji
08. GHC Jr. Heavyweight Title: Kotaro Suzuki vs. Taiji Ishimori
09. Special Singles Match: Yoshihiro Takayama vs. Takeshi Morishima
10. GHC Heavyweight Title: Takashi Sugiura vs. Trevor Murdoch
Running Time: 2 Discs – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/03/27 – Tokyo, Differ Ariake – “NAVIGATION IN MARCH 2011″
01. Akira Taue vs. Takashi Okita
02. Masao Inoue & Ricky Marvin vs. Taiji Ishimori & Kentaro Shiga
03. Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara vs. Bobby Fish & Shane Haste
04. Kotaro Suzuki & Yoshinari Ogawa vs. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
05. Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Trevor Murdoch & Brian Breaker
06. Mohammed Yone vs. KENTA
07. Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi vs. Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki
08. Special Six Man Tag Match: Minoru Suzuki & Yoshihiro Takayama & Takuma Sano vs. Takashi Sugiura & Takeshi Morishima & Yutaka Yoshie
Running Time: 165 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/04/16 – Tokyo, Korakuen Hall – “GLOBAL TAG LEAGUE 2011″
01. Ricky Marvin vs. Shane Haste
02. Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki vs. Katsuhiko Nakajima & Takashi Okita
03. KENTA & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi vs. Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki & Taiji Ishimori
04. Global Tag League: Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi vs. Bison Smith & Masao Inoue
05. Global Tag League: Kensuke Sasaki & Kento Miyahara vs. Jun Akiyama & Akitoshi Saito
06. Global Tag League: Takashi Sugiura & Mohammed Yone vs. Takeshi Morishima & Yutaka Yoshie
07. Global Tag League: Chris Hero & Claudio Castagnoli vs. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano
1 Disc – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/04/23 – Sapporo Teisen Hall – “GLOBAL TAG LEAGUE 2011″
01. Taiji Ishimori vs. Shane Haste
02. Katsuhiko Nakajima vs. Atsushi Aoki
03. Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki & Ricky Marvin vs. KENTA & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
04. Global Tag League: Bison Smith & Masao Inoue vs. Chris Hero & Claudio Castagnoli
05. Global Tag League: Takashi Sugiura & Mohammed Yone vs. Kensuke Sasaki & Kento Miyahara
06. Global Tag League: Yoshihiro Takayama & Takuma Sano vs. Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi
07. Global Tag League: Takeshi Morishima & Yutaka Yoshie vs. Jun Akiyama & Akitoshi Saito
1 Disc – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/04/24 – Sapporo Teisen Hall – “GLOBAL TAG LEAGUE 2011″
01. Yoshinari Ogawa vs. Katsuhiko Nakajima
02. KENTA & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi vs. Atsushi Aoki & Taiji Ishimori & Shane Haste
03. Kotaro Suzuki vs. Ricky Marvin
04. Global Tag League: Chris Hero & Claudio Castagnoli vs. Kensuke Sasaki & Kento Miyahara
05. Global Tag League: Bison Smith & Masao Inoue vs. Takeshi Morishima & Yutaka Yoshie
06. Global Tag League: Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi vs. Takashi Sugiura & Mohammed Yone
07. Global Tag League: Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano
1 Disc – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/04/29 – Tokyo, Korakuen Hall – “GLOBAL TAG LEAGUE 2011″
01. Mikey Nicholls vs. Shane Haste
02. Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin vs. Katsuhiko Nakajima & Takashi Okita
03. Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki & Taiji Ishimori vs. KENTA & Yoshinobu Kanemaru & Genbra Hirayanagi
04. Global Tag League: Kensuke Sasaki & Kento Miyahara vs. Bison Smith & Masao Inoue
05. Global Tag League: Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi vs. Chris Hero & Claudio Castagnoli
06. Global Tag League: Yoshihiro Takayama & Takuma Sano vs. Takeshi Morishima & Yutaka Yoshie
07. Global Tag League: Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Takashi Sugiura & Mohammed Yone
1 Disc – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/05/08 – Tokyo, Ariake Coliseum – “GREAT VOYAGE IN TOKYO VOL. 2″ [2 DISC-SET]
01. Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara & Satoshi Kajiwara vs. Atsushi Aoki & Taiji Ishimori & Mikey Nicholls
02. Yoshinari Ogawa & Masao Inoue vs. Akira Taue & Kentaro Shiga
03. Takeshi Morishima & Yutaka Yoshie vs. Kensuke Sasaki & Takashi Okita
04. Go Shiozaki vs. Shuhei Taniguchi
05. Special Handicap Match: Mohammed Yone vs. Genba Hirayanagi & Yoshinobu Kanemaru & KENTA
06. GHC Jr. Heavyweight Title: Kotaro Suzuki vs. Ricky Marvin
07. GHC Tag Team Titles: Yoshihiro Takayama & Takuma Sano vs. Jun Akiyama & Akitoshi Saito
08. GHC Heavyweight Title: Takashi Sugiura vs. Minoru Suzuki
2 Discs – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/06/18 – Kumamoto Circulation Information Hall – “NAVIGATION WITH BREEZE 2011″
01. Yoshinari Ogawa vs. Atsushi Aoki
02. Takeshi Morishima vs. Ricky Marvin
03. Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Kotaro Suzuki & Taiji Ishimori
04. Katsuhiko Nakajima vs. Masao Inoue
05. Yutaka Yoshie vs. Kento Miyahara
06. Kensuke Sasaki vs. Yuto Aijima
07. KENTA & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi vs. Bison Smith & Roderick Strong & Bobby Fish
08. Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi vs. Takashi Sugiura & Mohammed Yone
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/06/26 – Tokyo, Korakuen Hall – “NAVIGATION WITH BREEZE 2011″ [DiColosseo # 454]
01. Akitoshi Saito & Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara & Satoshi Kajiwara
02. KENTA & Yoshinobu Kanemaru vs. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano
03. GHC Jr. Heavyweight Title: Kotaro Suzuki vs. Roderick Strong
04. GHC Heavyweight Title Match Skirmish: Jun Akiyama & Go Shiozaki vs. Takashi Sugiura & Mohammed Yone
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/06/26 – Tokyo, Korakuen Hall – “NAVIGATION WITH BREEZE 2011″ [DiColosseo # 455]
01. Atsushi Aoki vs. Osamu Namiguchi
02. Takeshi Morishima vs. Shuhei Taniguchi
03. Kensuke Sasaki vs. Bison Smith
04. GHC Heavyweight Title: Takashi Sugiura vs. Go Shiozaki (2011/07/10 – Tokyo, Ariake Coliseum)
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/06/29 – Yokohama Red Brick Warehouse – “THE WEEKDAY NAVIGATION 2011 IN YOKOHAMA”
01. Yoshinari Ogawa vs. Kentaro Shiga
02. Ricky Marvin vs. Masao Inoue
03. Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Takeshi Morishima & Mohammed Yone
04. Go Shiozaki vs. Takuma Sano
05. Takashi Sugiura vs. Kento Miyahara
06. KENTA & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi vs. Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki & Taiji Ishimori
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/07/10 – Tokyo, Ariake Coliseum – “GREAT VOYAGE 2011 IN TOKYO VOL. 3″
01. Shuhei Taniguchi & Masao Inoue vs. Kentaro Shiga & Takashi Okita
02. Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin vs. Kento Miyahara & Satoshi Kajiwara
03. Mohammed Yone vs. Akitoshi Saito
04. Yoshihiro Takayama & KENTA & Genba Hirayanagi vs. Takuma Sano & Taiji Ishimori & Atsushi Aoki
05. Jun Akiyama vs. Katsuhiko Nakajima
06. Special Singles Match: Kensuke Sasaki vs. Takeshi Morishima
07. GHC Jr. Heavyweight Title: Kotaro Suzuki vs. Yoshinobu Kanemaru
08. GHC Heavyweight Title: Takashi Sugiura vs. Go Shiozaki
1 Disc – 195 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/07/10 – Tokyo, Ariake Coliseum – “GREAT VOYAGE IN TOKYO VOL. 3″  [DiColosseo # 456]
01. Yoshihiro Takayama & KENTA & Genba Hirayanagi vs. Takuma Sano & Taiji Ishimori & Atsushi Aoki
02. Jun Akiyama vs. Katsuhiko Nakajima
03. Special Singles Match: Kensuke Sasaki vs. Takeshi Morishima
04. GHC Jr. Heavyweight Title: Kotaro Suzuki vs. Yoshinobu Kanemaru
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/07/16 – Yuzawa City Sports Center – “5TH NTV G+ CUP JR. HEAVYWEIGHT TAG LEAGUE”  [DiColosseo # 457]
01. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block B: Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Ricky Marvin & Rocky Marvin
02. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block A: Kenou & Kenbai vs. KENTA & Yoshinobu Kanemaru
03. Kenta Kobashi Return Match: Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Kenta Kobashi & Go Shiozaki (2011/07/23 – Osaka Prefectural Gym)
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/07/23 – Osaka Prefectural Gym – “GREAT VOYAGE 2011 IN OSAKA”  [DiColosseo # 458]
01. NTV Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block B: Atsushi Kotoge & Daisuke Harada vs. Ricky Marvin & Rocky Marvin
02. NTV Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block A: KENTA & Yoshinobu Kanemaru vs. Tatsuhito Takaiwa & Osamu Namiguchi
03. NTV Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block B: Katsuhiko Nakajima & Satoshi Kajiwara vs. Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki
04. GHC Tag Team Titles: Giant Bernard & Karl Anderson vs. Takeshi Morishima & Yutaka Yoshie
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/07/23 – Osaka Prefectural Gym – “GREAT VOYAGE 2011 IN OSAKA” [2 DISC-SET]
01. Yoshinari Ogawa vs. Akira Taue
02. Eddie Edwards & Delirious & Zack Sabre Jr. vs. Jack Evans & Aero Star & Genba Hirayanagi
03. Mohammed Yone & Shuhei Taniguchi & Masao Inoue vs. Takuma Sano & Masashi Aoyagi & Ryuji Hijikata
04. NTV Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block B: Atsushi Kotoge & Daisuke Harada vs. Ricky Marvin & Rocky Marvin
05. NTV Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block A: KENTA & Yoshinobu Kanemaru vs. Tatsuhito Takaiwa & Osamu Namiguchi
06. NTV Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block B: Katsuhiko Nakajima & Satoshi Kajiwara vs. Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki
07. Special Singles Match: Takashi Sugiura vs. Kensuke Sasaki
08. GHC Tag Team Titles: Giant Bernard & Karl Anderson vs. Takeshi Morishima & Yutaka Yoshie
09. Kenta Kobashi Return Match: Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Kenta Kobashi & Go Shiozaki
10. NTV Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block A: KENTA & Yoshinobu Kanemaru vs. Kenou & Kenbai
2 Discs – 240 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/07/28 – Hive Nagaoka – “5TH NTV G+ CUP JR. HEAVYWEIGHT TAG LEAGUE” [DiColosseo # 459]
01. Special Singles Match: Takashi Sugiura vs. Kensuke Sasaki (2011/07/23 – Osaka Prefectural Gym)
02. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block A: Jack Evans & Aero Star vs. Kenou & Kenbai
03. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block B: Eddie Edwards & Delirious vs. Katsuhiko Nakajima & Satoshi Kajiwara
04. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block A: KENTA & Yoshinobu Kanemaru vs. Taishi Takizawa & Zack Sabre Jr.
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/07/30 – Tokyo, Korakuen Hall – “5TH NTV G+ CUP JR. HEAVYWEIGHT TAG LEAGUE” [2 DISC-SET]
01. Genba Hirayanagi vs. Osamu Namiguchi
02. Ricky Marvin & Rocky Marvin vs. Jack Evans & Aero Star
03. Akira Taue & Yoshinari Ogawa vs. Masao Inoue & Delirious
04. Eddie Edwards vs. Tatsuhito Takaiwa
05. Takashi Sugiura & Mohammed Yone vs. Kensuke Sasaki & Kento Miyahara
06. Jr. Heavyweight Tag League Special Eight Man Tag Match: Katsuhiko Nakajima & Satoshi Kajiwara & Kenou & Kenbai vs. Atsushi Kotoge & Daisuke Harada & Taishi Takizawa & Zack Sabre Jr.
07. GHC Heavyweight Title Match Skirmish: Go Shiozaki & Takeshi Morishima & Shuhei Taniguchi vs. Jun Akiyama & Akitoshi Saito & Takuma Sano
08. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League – Final: Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. KENTA & Yoshinobu Kanemaru
2 Discs – 210 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/07/30 – Tokyo, Korakuen Hall – “5TH NTV G+ CUP JR. HEAVYWEIGHT TAG LEAGUE” [DiColosseo # 460]
01. Takashi Sugiura & Mohammed Yone vs. Kensuke Sasaki & Kento Miyahara
02. GHC Heavyweight Title Match Skirmish: Go Shiozaki & Takeshi Morishima & Shuhei Taniguchi vs. Jun Akiyama & Akitoshi Saito & Takuma Sano
03. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League – Final: Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. KENTA & Yoshinobu Kanemaru
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/08/06 – Tokyo, Differ Ariake – “PRO-WRESTLING NOAH ANNIVERSARY”
01. Yoshinari Ogawa vs. Zack Sabre Jr.
02. Akira Taue & Kentaro Shiga vs. Masao Inoue & Ricky Marvin
03. Takuma Sano vs. Ryuji Hijikata
04. Takeshi Morishima vs. Akitoshi Saito
05. Takashi Sugiura & Mohammed Yone vs. Kenta Kobashi & Shuhei Taniguchi
06. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Skirmish: KENTA & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi vs. Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki & Taiji Ishimori
07. GHC Heavyweight Title: Go Shiozaki vs. Jun Akiyama
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/08/17 & 2011/08/18 – Tokyo, Differ Ariake – “THE WEEKDAY NAVIGATION 2011 IN DIFFER” [DiColosseo # 461]
2011/08/17 – Tokyo, Differ Ariake
01. 2 Days Tag Tournament – Semi Final: Takashi Sugiura & Atsushi Aoki vs. Jun Akiyama & Yoshinari Ogawa
02. 2 Days Tag Tournament – Semi Final: Yoshihiro Takayama & KENTA vs. Go Shiozaki & Kotaro Suzuki
2011/08/18 – Tokyo, Differ Ariake
03. 2 Days Tag Tournament – 3rd Place Match: Go Shiozaki & Kotaro Suzuki vs. Jun Akiyama & Yoshinari Ogawa
04. 2 Days Tag Tournament – Final: Yoshihiro Takayama & KENTA vs. Takashi Sugiura & Atsushi Aoki
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/08/24 – Tokyo, Korakuen Hall – “THE WEEKDAY NAVIGATION 2011 IN KORAKUEN”
01. Ricky Marvin vs. Satoshi Kajiwara
02. Taiji Ishimori vs. Zack Sabre Jr.
03. Akitoshi Saito vs. Takuma Sano
04. Kenta Kobashi & Jun Akiyama & Kentaro Shiga vs. Akira Taue & Yoshinari Ogawa & Masao Inoue
05. Takashi Sugiura & Takeshi Morishima & Mohammed Yone vs. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara
06. Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi vs. Yoshihiro Takayama & Genba Hirayanagi
07. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: KENTA & Yoshinobu Kanemaru vs. Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/09/11 – Osaka Prefectural Gym # 2 – “SHINY NAVIGATION 2011″
01. Taiji Ishimori vs. Genba Hirayanagi
02. Bison Smith & Ricky Marvin vs. Mohammed Yone & Ryuji Hijikata
03. Kenta Kobashi & Takuma Sano & Yoshinari Ogawa vs. Akira Taue & Masao Inoue & Zack Sabre Jr.
04. Kensuke Sasaki vs. Colt Cabana
05. Kotaro Suzuki & Atsushu Aoki vs. Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara
06. Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Takeshi Morishima & Yutaka Yoshie
07. Go Shiozaki & Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi vs. Yoshihiro Takayama & KENTA & Yoshinobu Kanemaru
1 Disc – 195 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/09/11 – Osaka Prefectural Gym # 2 – “SHINY NAVIGATION 2011″ [Di Colosseo # 462]
01. Taiji Ishimori vs. Genba Hirayanagi
02. Kensuke Sasaki vs. Colt Cabana
03. Kotaro Suzuki & Atsushu Aoki vs. Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara
04. Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Takeshi Morishima & Yutaka Yoshie
05. Go Shiozaki & Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi vs. Yoshihiro Takayama & KENTA & Yoshinobu Kanemaru
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/09/19 – Acros Fukuoka – “SHINY NAVIGATION 2011″
01. Akira Taue & Yoshinari Ogawa vs. Masao Inoue & Zack Sabre Jr.
02. Yutaka Yoshie vs. Mohammed Yone
03. Takashi Sugiura vs. Genba Hirayanagi
04. Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Takuma Sano & Shuhei Taniguchi
05. Kenta Kobashi & Takeshi Morishima vs. Bison Smith & Colt Cabana
06. KENTA & Yoshinobu Kanemaru vs. Taiji Ishimori & Ricky Marvin
07. Go Shiozaki & Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/09/23 – Tokyo, Korakuen Hall – “SHINY NAVIGATION 2011″ [2 DISC-SET]
01. Akira Taue & Ricky Marvin vs. Mohammed Yone & Zack Sabre Jr.
02. Kenta Kobashi & Yoshinari Ogawa & Masao Inoue vs. Kensuke Sasaki & Kento Miyahara & Satoshi Kajiwara
03. Jun Akiyama & Akitoshi Saito & Takuma Sano vs. Takeshi Morishima & Yutaka Yoshie & Bison Smith
04. Shuhei Taniguchi vs. Colt Cabana
05. KENTA & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi vs. Takashi Sugiura & Taiji Ishimori & Atsushi Aoki
06. GHC Jr. Heavyweight Title: Kotaro Suzuki vs. Katsuhiko Nakajima
07. GHC Heavyweight Title: Go Shiozaki vs. Yoshihiro Takayama
2 Discs – 210 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/09/23 – Tokyo, Korakuen Hall – “SHINY NAVIGATION 2011″ [Di Colosseo # 463]
01. Kenta Kobashi & Takuma Sano & Yoshinari Ogawa vs. Akira Taue & Masao Inoue & Zack Sabre Jr. (2011/09/11 –  Osaka Prefectural Gym # 2)
02. KENTA & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi vs. Takashi Sugiura & Taiji Ishimori & Atsushi Aoki
03. GHC Heavyweight Title: Go Shiozaki vs. Yoshihiro Takayama
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/09/23 – Tokyo, Korakuen Hall – “SHINY NAVIGATION 2011″ [Di Colosseo # 464]
01. Akira Taue & Ricky Marvin vs. Mohammed Yone & Zack Sabre Jr.
02. Kenta Kobashi & Yoshinari Ogawa & Masao Inoue vs. Kensuke Sasaki & Kento Miyahara & Satoshi Kajiwara
03. Jun Akiyama & Akitoshi Saito & Takuma Sano vs. Takeshi Morishima & Yutaka Yoshie & Bison Smith
04. Shuhei Taniguchi vs. Colt Cabana
06. GHC Jr. Heavyweight Title: Kotaro Suzuki vs. Katsuhiko Nakajima
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/10/02 – Kofu Citizen Hall – “MASAO INOUE 20th ANNIVERSARY & YOSHINOBU KANEMARU 15th ANNIVERSARY”
01. Taiji Ishimori vs. Kentaro Shiga
02. Kotaro Suzuki vs. Zack Sabre Jr.
03. Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin vs. Kento Miyahara & Satoshi Kajiwara
04. Takuma Sano vs. Mohammed Yone
05. Takeshi Morishima & Shuhei Taniguchi vs. Yoshihiro Takayama & Genba Hirayanagi
06. Yoshinobu Kanemaru 15th Anniversary Match: KENTA & Yoshinobu Kanemaru vs. Takashi Sugiura & Atsushi Aoki
07. Masao Inoue 20th Anniversary Match: Kenta Kobashi & Kensuke Sasaki & Go Shiozaki vs. Jun Akiyama & Akitoshi Saito & Masao Inoue
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/10/10 – Tokyo, Differ Ariake – “FAITH IT!”
01. Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin vs. Mikey Nicholls & Shane Haste
02. Mohammed Yone & Taiji Ishimori vs. Takuma Sano & Kentaro Shiga
03. Kotaro Suzuki vs. Genba Hirayanagi
04. Kenta Kobashi & Jun Akiyama vs. Akitoshi Saito & Masao Inoue
05. Go Shiozaki vs. Shuhei Taniguchi
06. Atsushi Aoki vs. Yoshinobu Kanemaru
07. GHC Heavyweight Title Contendership: KENTA vs. Takashi Sugiura
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/10/16 – Tokyo, Korakuen Hall – “THE NAVIGATION SUNDAY 2011 IN KORAKUEN” [2 DISC-SET]
01. Shane Haste vs. Genba Hirayanagi
02. Yutaka Yoshie vs. Mikey Nicholls
03. Mohammed Yone & Taiji Ishimori vs. Yoshinari Ogawa & Masao Inoue
04. Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Kensuke Sasaki & Kento Miyahara
05. Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi vs. Kenta Kobashi & Takuma Sano
06. GHC Jr. Heavyweight Title – Decision Match: Ricky Marvin vs. Satoshi Kajiwara
07. Special Singles Match: Takashi Sugiura vs. Takeshi Morishima
08. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: KENTA & Yoshinobu Kanemaru vs. Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki
09. Global Hardcore Crown Openweight Title – Hair vs. Hair Match: Kishin Kawabata vs. Kentaro Shiga (2007/11/19)
2 Discs – 210 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/10/16 – Tokyo, Korakuen Hall – “THE NAVIGATION SUNDAY 2011 IN KORAKUEN” [Di Colosseo # 465]
01. GHC Jr. Heavyweight Title – Decision Match: Ricky Marvin vs. Satoshi Kajiwara
02. Special Singles Match: Takashi Sugiura vs. Takeshi Morishima
03. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: KENTA & Yoshinobu Kanemaru vs. Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/10/29 – Niigata City Gym – “THE NAVIGATION SATURDAY IN NIIGATA” [2 DISC-SET]
01. Taiji Ishimori vs. Mikey Nicholls
02. Yutaka Yoshie & Masashi Aoyagi vs. Masao Inoue & Kentaro Shiga
03. Takuma Sano vs. Shane Haste
04. Yoshinari Ogawa vs. Genba Hirayanagi
05. Yoshihiro Takayama & KENTA & Yoshinobu Kanemaru vs. Takashi Sugiura & Mohammed Yone & Ricky Marvin
06. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Kenou & Kenbai
07. Go Shiozaki & Takeshi Morishima & Shuhei Taniguchi vs. Kenta Kobashi & Jun Akiyama & Akitoshi Saito
2 Discs – 210 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/10/29 – Niigata City Gym – “THE NAVIGATION SATURDAY IN NIIGATA” [Di Colosseo # 466]
01. Yoshihiro Takayama & KENTA & Yoshinobu Kanemaru vs. Takashi Sugiura & Mohammed Yone & Ricky Marvin
02. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Kenou & Kenbai
03. Go Shiozaki & Takeshi Morishima & Shuhei Taniguchi vs. Kenta Kobashi & Jun Akiyama & Akitoshi Saito
1 Discs – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/10/31 – Tokyo, Differ Ariake – “NOAHFUL HALLOWEEN NIGHT”
01. Mikey Nicholls vs. Genba Hirayanagi
02. Yoshinari Ogawa vs. Akira Taue
03. Ricky Marvin vs. Shane Haste
04. Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Mohammed Yone & Masao Inoue
05. Takashi Sugiura & Takeshi Morishima vs. Kenta Kobashi & Takuma Sano
06. Yoshihiro Takayama & KENTA & Yoshinobu Kanemaru vs. Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki & Taiji Ishimori
07. GHC Tag Team Titles: Giant Bernard & Karl Anderson vs. Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/11/03 – Sendai Industrial Exhibition Mansion Aztec – “GLOBAL LEAGUE 2011 EVE” [Di Colosseo # 467]
01. Global League – Block B: KENTA vs. Shuhei Taniguchi
02. Global League – Block A: Yoshihiro Takayama vs. Yutaka Yoshie
03. Global League – Block B: Akitoshi Saito vs. Takashi Sugiura
04. Global League – Block A: Go Shiozaki vs. Jun Akiyama
1 Discs – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/11/05 – Tokyo, Differ Ariake – “GLOBAL LEAGUE 2011″ [2 DISC-SET]
01. Yoshinari Ogawa & Atsushi Aoki & Taiji Ishimori vs. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi & Mikey Nicholls
02. Global League – Block A: Yutaka Yoshie vs. Kento Miyahara
03. Global League – Block B: Takashi Sugiura vs. Mohammed Yone
04. Kenta Kobashi & Takeshi Morishima & Ricky Marvin vs. Bison Smith & Trevor Murdoch & Masao Inoue
05. Global League – Block B: Takuma Sano vs. Bobby Fish
06. Global League – Block B: Kensuke Sasaki vs. Shuhei Taniguchi
07. Global League – Block B: KENTA vs. Akitoshi Saito
08. Global League – Block A: Go Shiozaki vs. Kotaro Suzuki
09. Global League – Block A: Jun Akiyama vs. Yoshihiro Takayama
2 Discs – 210 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/11/05 – Tokyo, Differ Ariake – “GLOBAL LEAGUE 2011″ [Di Colosseo # 469]
01. Global League – Block B: Takashi Sugiura vs. Mohammed Yone
02. Global League – Block B: KENTA vs. Akitoshi Saito
03. Global League – Block A: Go Shiozaki vs. Kotaro Suzuki
04. Global League – Block A: Jun Akiyama vs. Yoshihiro Takayama
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/11/08 – Tokyo, Korakuen Hall – “GLOBAL LEAGUE 2011″
01. Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin vs. Akitoshi Saito & Taiji Ishimori
02. Global League – Block B: Bobby Fish vs. Shuhei Taniguchi
03. Global League – Block A: Yoshihiro Takayama vs. Kento Miyahara
04. Global League – Block A: Trevor Murdoch vs. Yutaka Yoshie
05. Go Shiozaki & Takashi Sugiura & Atsushi Aoki vs. Kenta Kobashi & Takuma Sano & Masao Inoue
06. Global League – Block A: Yoshinobu Kanemaru vs. Jun Akiyama
07. Global League – Block A: Takeshi Morishima vs. Kotaro Suzuki
08. Global League – Block B: Mohammed Yone vs. Bison Smith
09. Global League – Block B: Kensuke Sasaki vs. KENTA
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/11/13 – Osaka Prefectural Gym # 2 – “GLOBAL LEAGUE 2011″ [Di Colosseo # 470]
01. Global League – Block A: Takeshi Morishima vs. Yoshinobu Kanemaru (2011/11/03)
02. Global League – Block A: Yutaka Yoshie vs. Kento Miyahara (2011/11/05)
03. Global League – Block B: Takuma Sano vs. Bobby Fish (2011/11/05)
04. Global League – Block B: Kensuke Sasaki vs. Shuhei Taniguchi (2011/11/05)
05. Global League – Block B: Shuhei Taniguchi vs. Bison Smith
06. Global League – Block A: Takeshi Morishima vs. Kento Miyahara
07. Global League – Block B: Kensuke Sasaki vs. Akitoshi Saito
08. Global League – Block B: Takashi Sugiura vs. KENTA
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/11/14 – Tokyo, Korakuen Hall – “GLOBAL LEAGUE 2011″
01. Atsushi Aoki & Taiji Ishimori vs. Shane Haste & Mikey Nicholls
02. Kenta Kobashi & Shuhei Taniguchi & Ricky Marvin vs. Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Masao Inoue
03. Bison Smith & Kento Miyahara vs. Jun Akiyama & Yoshinari Ogawa
04. Global League – Block B: Bobby Fish vs. Akitoshi Saito
05. Global League – Block A: Trevor Murdoch vs. Yoshihiro Takayama
06. Global League – Block B: KENTA vs. Takuma Sano
07. Global League – Block A: Kotaro Suzuki vs. Yoshinobu Kanemaru
08. Global League – Block A: Go Shiozaki vs. Yutaka Yoshie
09. Global League – Block B: Takashi Sugiura vs. Kensuke Sasaki
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/11/19 – Sapporo Teisen Hall – “GLOBAL LEAGUE 2011″ [Di Colosseo # 471]
01. Global League – Block A: Jun Akiyama vs. Yutaka Yoshie (2011/11/13)
02. Global League – Block A: Yoshihiro Takayama vs. Go Shiozaki (2011/11/13)
03. Global League – Block B: Kensuke Sasaki vs. Mohammed Yone
04. Global League – Block B: Takashi Sugiura vs. Takuma Sano
05. Global League – Block B: KENTA vs. Bison Smith
06. Global League – Block A: Takeshi Morishima vs. Jun Akiyama
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/11/19 – Sapporo Teisen Hall – “GLOBAL LEAGUE 2011″ [Di Colosseo # 472]
01. Global League – Block A: Yoshinobu Kanemaru vs. Kento Miyahara
02. Global League – Block A: Kotaro Suzuki vs. Yutaka Yoshie
03. Global League – Block B: Shuhei Taniguchi vs. Akitoshi Saito
04. Global League – Block A: Go Shiozaki vs. Trevor Murdoch
05. Global League – Final: KENTA vs. Takeshi Morishima (2011/11/20)
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/11/20 – Sapporo Convention Center – “GLOBAL LEAGUE 2011″ [2 DISC-SET]
01. Ricky Marvin vs. Mikey Nicholls
02. Kenta Kobashi & Atsushi Aoki & Taiji Ishimori vs. Masao Inoue & Masashi Aoyagi & Genba Hirayanagi
03. Global League Special Tag Match: Jun Akiyama & Yoshihiro Takayama vs. Bison Smith & Shuhei Taniguchi
04. Global League Special Tag Match: Takuma Sano & Bobby Fish vs. Yutaka Yoshie & Kento Miyahara
05. Global League Special Tag Match: Kensuke Sasaki & Akitoshi Saito vs. Go Shiozaki & Kotaro Suzuki
06. Global League Special Singles Match: Takashi Sugiura vs. Yoshinobu Kanamaru
07. Global League Special Singles Match: Mohammed Yone vs. Trevor Murdoch
08. Global League – Final: Takeshi Morishima vs. KENTA
2 Discs – 240 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/11/27 – Tokyo, Ariake Colosseum – “GREAT VOYAGE 2011 IN TOKYO VOL. 4″ [2 DISC-SET]
01. Mikey Nicholls & Shane Haste vs. Masao Inoue & Kento Miyahara
02. Takeshi Morishima & Yutaka Yoshie vs. Akitoshi Saito & Mohammed Yone
03. Kenta Kobashi & Kensuke Sasaki vs. Takuma Sano & Shuhei Taniguchi
04. ANMU vs. No Mercy: Yoshihiro Takayama & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi vs. Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki & Taiji Ishimori
05. Naomichi Marufuji Return Match: Takashi Sugiura vs. Naomichi Marufuji
06. GHC Jr. Heavyweight Title – Decision Match: Katsuhiko Nakajima vs. Ricky Marvin
07. Triple Crown: Jun Akiyama vs. Taiyo Kea
08. GHC Heavyweight Title: Go Shiozaki vs. KENTA
2 Discs – 240 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/11/27 – Tokyo, Ariake Colosseum – “GREAT VOYAGE 2011 IN TOKYO VOL. 4″ [Di Colosseo # 475]
01. ANMU vs. No Mercy: Yoshihiro Takayama & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi vs. Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki & Taiji Ishimori
02. Triple Crown: Jun Akiyama vs. Taiyo Kea
03. GHC Heavyweight Title: Go Shiozaki vs. KENTA
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/11/27 – Tokyo, Ariake Colosseum – “GREAT VOYAGE 2011 IN TOKYO VOL. 4″ [Di Colosseo # 476]
01. Mikey Nicholls & Shane Haste vs. Masao Inoue & Kento Miyahara
02. Takeshi Morishima & Yutaka Yoshie vs. Akitoshi Saito & Mohammed Yone
03. Naomichi Marufuji Return Match: Takashi Sugiura vs. Naomichi Marufuji
04. GHC Jr. Heavyweight Title – Decision Match: Katsuhiko Nakajima vs. Ricky Marvin
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – BISON SMITH SPECIAL [Di Colosseo # 468]
01. Bison Smith & Matt Murphy vs. Akira Taue & Jun Izumida (2001/08/27 – Tokyo, Korakuen Hall)
02. GHC Heavyweight Title: Kenta Kobashi vs. Bison Smith (2003/08/26 – Nagoya International Conference Hall)
03. Global Tag League: Bison Smith & Akitoshi Saito vs. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa (2008/04/27 – Tokyo, Nihon Budokan)
04. GHC Tag Team Titles: Bison Smith & Keith Walker vs. Takashi Sugiura & Shihei Taniguchi (2010/06/06 – Tokyo, Korakuen Hall)
05. Bison Smith & Shuhei Taniguchi vs. Jun Akiyama & Yoshihiro Takayama (2011/11/20 – Sapporo Convention Center)
06. Ten Bell Salute (2011/11/27 – Tokyo, Ariake Coliseum)
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – “KENTA – EXPEDITION TO SOUTH AMERICA 2011″
01. KENTA & Ariki Toa vs. Ricky Marvin & JF Roman (2011/12/04 – XNL “Desastre Total” – Santiago de Chile)
02. KENTA & Ian Muhlig vs. Ricky Marvin & Kaiser (2011/12/07 – LWA “Reyes De La Lucha Libre” – Lima, Peru)
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2011/12/15 - Tokyo, Korakuen Hall - “THE WEEKDAY NAVIGATION IN KORAKUEN 2011 FINAL”
01. Ricky Marvin vs. Genba Hirayanagi
02. Kentaro Shiga & Yutaka Yoshie vs. Shuhei Taniguchi & Takuma Sano
03. Kenta Kobashi & Masao Inoue & Taiji Ishimori vs. Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara & Satoshi Kajiwara
04. Mohammed Yone vs. Akitoshi Saito
05. Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura vs. Yoshihiro Takayama & Yoshinobu Kanemaru
06. GHC Junior Heavyweight Tag Team Titles: Atsushi Aoki & Kotaro Suzuki vs. Mikey Nicholls & Shane Haste
07. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima vs. Go Shiozaki & Jun Akiyama
1 Disc - 120 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/12/17 – Kobe Sambo Hall – “NOAHFUL GIFT IN KOBE 2011″
01. Taiji Ishimori vs. Mikey Nicholls
02. Ricky Marvin vs. Shane Haste
03. Mohammed Yone vs. Ryuji Hijikata
04. Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji vs. Takuma Sano & Masao Inoue
05. Go Shiozaki & Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Yoshihiro Takayama & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
06. Jun Akiyama & Kenta Kobashi & Akitoshi Saito vs. Takeshi Morishima & Yutaka Yoshie & Shuhei Taniguchi
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/12/23 – Tokyo, Differ Ariake – “NOAHFUL GIFT IN DIFFER 2011 VOL. 1″
01. Mohammed Yone vs. Taiji Ishimori
02. Kotaro Suzuki vs. Kentaro Shiga
03. Atsushi Aoki vs. Ricky Marvin
04. Naomichi Marufuji vs. Genba Hirayanagi
05. Akitoshi Saito vs. Takuma Sano
06. Jun Akiyama vs. Yoshinobu Kanemaru
07. Go Shiozaki vs. Masao Inoue
08. Takashi Sugiura vs. Shuhei Taniguchi
09. Takeshi Morishima vs. Yutaka Yoshie
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/12/24 – Tokyo, Differ Ariake – “NOAHFUL GIFT IN DIFFER 2011 VOL. 2″ [2 DISC-SET]
01. Kevin Mask (Kotaro Suzuki) vs. Mr. Christmas
02. Mohammed Yone vs. Naomichi Marufuji
03. Taiji Ishimori vs. Kikutaro
04. Akitoshi Saito & Masao Inoue & Yoshinobu Kanemaru vs. Kenta Kobashi & Takuma Sano & Ricky Marvin
05. Takeshi Morishima & Kentaro Shiga vs. Takashi Sugiura & Genba Hirayanagi
06. Go Shiozaki vs. Atsushi Aoki
07. GHC Junior Heavyweight Title: Kotaro Suzuki vs. Eddie Edwards (2011/01/29 – Tokyo, Korakuen Hall)
08. GHC Heavyweight Title: Takashi Sugiura vs. Go Shiozaki (2011/07/10 – Tokyo, Ariake Colosseum)
2 Discs – 210 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2011/12/24 – Tokyo, Differ Ariake – “NOAHFUL GIFT IN DIFFER 2011 VOL. 2″ [Di Colosseo # 477]
01. Kevin Mask (Kotaro Suzuki) vs. Mr. Christmas (Jun Akiyama)
02. Akitoshi Saito & Masao Inoue & Yoshinobu Kanemaru vs. Kenta Kobashi & Takuma Sano & Ricky Marvin
03. Takeshi Morishima & Kentaro Shiga vs. Takashi Sugiura & Genba Hirayanagi
04. Go Shiozaki vs. Atsushi Aoki
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – “THE NEW IRON CLAW” [Di Colosseo # 473]
01. Press Conference w/ Kevin von Erich and his sons Marshall & Ross, who will join Pro Wrestling Noah (2012/01/14)
02. Giant Baba vs. Fritz von Erich (1966/12/02 – Tokyo)
03. Contract Signing for the 2012/01/22 GHC Heavyweight Title Match Go Shiozaki vs. Takeshi Morishima
04. Global League 2011 – Final: KENTA vs. Takeshi Morishima (2011/11/20 – Sapporo Convention Center)
05. GHC Heavyweight Title: Go Shiozaki vs. KENTA (2011/11/27 – Tokyo, Ariake Coliseum)
06. Kenta Kobashi & Keiji Muto vs. Toru Yano & Takashi Iizuka (2011/08/27 – Tokyo, Nihon Budokan)
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/01/15 – Tokyo, Korakuen Hall – “THE FIRST NAVIGATION 2012″ [2 DISC-SET]
01. Shuji Kondo & Hiroshi Yamato vs. Naomichi Marufuji & Ricky Marvin
02. Taiji Ishimori vs. Genba Hirayanagi
03. Yoshinobu Kanemaru vs. Lance Bravado
04. GHC Jr. Heavyweight Title Skirmish: Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Katsuhiko Nakajima & Satoshi Kajiwara
05. Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Kensuke Sasaki & Takuma Sano
06. Takashi Sugiura vs. Mohammed Yone
07. GHC Heavyweight Title Skirmish: Kenta Kobashi & Takeshi Morishima vs. Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi
08. NTV Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block B: Atsushi Kotoge & Daisuke Harada vs. Ricky Marvin & Rocky Marvin (2011/07/23)
09. GHC Heavyweight Title: Mitsuharu Misawa vs. Takeshi Moreshima (2008/03/02)
2 Discs – 210 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/01/15 – Tokyo, Korakuen Hall – “THE FIRST NAVIGATION 2012″ [Di Colosseo # 478]
01. Shuji Kondo & Hiroshi Yamato vs. Naomichi Marufuji & Ricky Marvin
02. GHC Jr. Heavyweight Title Skirmish: Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Katsuhiko Nakajima & Satoshi Kajiwara
03. Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Kensuke Sasaki & Takuma Sano
04. GHC Heavyweight Title Skirmish: Kenta Kobashi & Takeshi Morishima vs. Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/01/21 – ZEPP Nagoya – “THE FIRST NAVIGATION 2012″
01. Taiji Ishimori vs. Masashi Aoyagi
02. Atsushi Aoki vs. Lance Bravado
03. Kotaro Suzuki vs. Harlem Bravado
04. Takeshi Morishima & Mohammed Yone vs. Masao Inoue & Ricky Marvin
05. Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji vs. Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi
06. Jun Akiyama & Kenta Kobashi & Akitoshi Saito vs. Yoshihiro Takayama & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/01/22 – Osaka Prefectural Gym – “GREAT VOYAGE 2012 IN OSAKA” [2 DISC-SET]
01. Yoshinobu Kanamaru vs. Harlem Bravado
02. Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Ryuji Hijikata & Lance Bravado
03. Mohammed Yone vs. Yutaka Yoshie
04. Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji vs. Yoshihiro Takayama & Genba Hirayanagi
05. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima vs. Kenta Kobashi & Shuhei Taniguchi
06. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Atsushi Kotoge & Daisuke Harada
07. GHC Tag Team Titles: Giant Bernard & Karl Anderson vs. Jun Akiyama & Akitoshi Saito
08. GHC Heavyweight Title: Go Shiozaki vs. Takeshi Morishima
09. GHC Heavyweight Title: Takeshi Morishima vs. Takeshi Rikio (2008/07/18)
2 Discs – 240 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/01/22 – Osaka Prefectural Gym – “GREAT VOYAGE 2012 IN OSAKA” [Di Colosseo # 479]
01. Takashi Sugiura vs. Mohammed Yone (2012/01/15)
02. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Atsushi Kotoge & Daisuke Harada
03. GHC Heavyweight Title: Go Shiozaki vs. Takeshi Morishima
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/01/22 – Osaka Prefectural Gym – “GREAT VOYAGE 2012 IN OSAKA” [Di Colosseo # 480]
01. Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Ryuji Hijikata & Lance Bravado
02. Mohammed Yone vs. Yutaka Yoshie
03. Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji vs. Yoshihiro Takayama & Genba Hirayanagi
04. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima vs. Kenta Kobashi & Shuhei Taniguchi
06. GHC Tag Team Titles: Giant Bernard & Karl Anderson vs. Jun Akiyama & Akitoshi Saito
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/01/29 – Hakata Star Lane – “THE FIRST NAVIGATION 2012″
01. Ricky Marvin vs. Mentai*Kid
02. Mohammed Yone vs. Kento Miyahara
03. Yoshinobu Kanamaru & Genba Hirayanagi vs. Lance Bravado & Harlem Bravado
04. Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji vs. Kotaro Suzuki & Taiji Ishimori
05. Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Kenta Kobashi & Yuto Aijima
06. GHC Jr. Heavyweight Title: Katsuhiko Nakajima vs. Atsushi Aoki
07. Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima vs. Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/02/14 – Tokyo, Korakuen Hall – “THE NAVIGATION IN FEBRUARY 2012″ [2 DISC-SET]
01. Ricky Marvin vs. Harlem Bravado
02. Mohammed Yone vs. Lance Bravado
03. Go Shiozaki vs. Shuhei Taniguchi
04. Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Kenta Kobashi & Masao Inoue
05. Takeshi Morishima vs. Takuma Sano
06. Takashi Sugiura & Mohammed Yone & Naomichi Marufuji & Taiji Ishimori vs. Yoshihiro Takayama & Shuhei Taniguchi & Yoshinobu Kanamaru & Genba Hirayanagi
07. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Shuji Kondo & Hiroshi Yamato
08. Bonus Match – GHC Tag Team Titles: Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Kenta Kobashi & Tamon Honda (2003/06/06 – Tokyo, Nihon Budokan)
09. Bonus Match – GHC Tag Team Titles: Takeshi Morishima & Mohammed Yone vs. Kenta Kobashi & Tamon Honda (2006/06/04 – Sapporo STV Spica)
2 Discs – 210 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/02/14 – Tokyo, Korakuen Hall – “THE NAVIGATION IN FEBRUARY 2012″ [Di Colloseo # 481]
01. Go Shiozaki vs. Shuhei Taniguchi
02. Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Kenta Kobashi & Masao Inoue
03. Takeshi Morishima vs. Takuma Sano
04. Takashi Sugiura & Mohammed Yone & Naomichi Marufuji & Taiji Ishimori vs. Yoshihiro Takayama & Shuhei Taniguchi & Yoshinobu Kanamaru & Genba Hirayanagi
05. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Shuji Kondo & Hiroshi Yamato
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/02/25 – Tokyo, Korakuen Hall – “THE NAVIGATION IN FEBRUARY 2012″
1. Masao Inoue vs. Mitsuhiro Kitanomiya
2. Kento Miyahara & Satoshi Kajiwara vs. Lance Bravado & Harlem Bravado
3. XNL Title: Super Crazy vs. Ricky Marvin
4. Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Yoshinobu Kanamaru & Genba Hirayanagi
5. Yoshihiro Takayama & MAYBACH Taniguchi vs. Mohammed Yone & Naomichi Marufuji
6. GHC Jr. Heavyweight Title: Katsuhiko Nakajima vs. Taiji Ishimori
7. Special Six Man Tag Match – GHC Heavyweight Title Skirmish: Kensuke Sasaki & Takashi Sugiura & Go Shiozaki vs. Takeshi Morishima & Jun Akiyama & Akitoshi Saito
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/02/25 – Tokyo, Korakuen Hall – “THE NAVIGATION IN FEBRUARY 2012″ [Di Colosseo # 482]
01. Yoshihiro Takayama & MAYBACH Taniguchi vs. Mohammed Yone & Naomichi Marufuji
02. GHC Jr. Heavyweight Title: Katsuhiko Nakajima vs. Taiji Ishimori
03. Special Six Man Tag Match – GHC Heavyweight Title Skirmish: Kensuke Sasaki & Takashi Sugiura & Go Shiozaki vs. Takeshi Morishima & Jun Akiyama & Akitoshi Saito
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/03/04 – Tokushima Municipal Gymnasium – “TOKUSHIMA PRO-WRESTLING FESTIVAL 2012 ~ NOAH IN TOKUSHIMA”
01. Genba Hirayanagi vs. Harlem Bravado
02. Super Crazy vs. Yoshinobu Kanemaru
03. Mohammed Yone vs. Lance Bravado
04. Yoshihiro Takayama & Maybach Taniguchi vs. Takuma Sano & Atsushi Aoki
05. Go Shiozaki & Kotaro Suzuki vs. Jun Akiyama & Kentaro Shiga
06. GHC Heavyweight Title Skirmish: Takeshi Morishima & Jinsei Shinzaki & Kenou vs. Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji & Taiji Ishimori
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/03/07 – Tokyo, Korakuen Hall – “THE NAVIGATION IN MARCH 2012″
01. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Skirmish: Ricky Marvin vs. Atsushi Aoki
02. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Skirmish: Super Crazy vs. Kotaro Suzuki
03. Mohammed Yone & Taiji Ishimori vs. Maybach Taniguchi & Yoshinobu Kanemaru
04. GHC Tag Team Title Skirmish: Jun Akiyama & Akitoshi Saito & Takuma Sano vs. Go Shiozaki & Tamon Honda & Masao Inoue
05. GHC Jr. Heavyweight Title: Katsuhiko Nakajima vs. Genba Hirayanagi
06. GHC Heavyweight Title Skirmish: Takeshi Morishima & Kensuke Sasaki vs. Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji
07. Bonus – GHC Tag Team Titles: Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa vs. Keiji Muto & Taiyo Kea (2004/04/10)
08. Bonus – GHC Heavyweight Title: Takeshi Morishima vs. Takashi Sugiura (2008/06/14)
2 Discs – 210 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – March 2012 [Di Colosseo # 483]
2012/03/07 – Tokyo, Korakuen Hall – “THE NAVIGATION IN MARCH 2012″
01. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Skirmish: Ricky Marvin vs. Atsushi Aoki
02. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Skirmish: Super Crazy vs. Kotaro Suzuki
2012/03/18 – Yokohama Bunka Gym – “GREAT VOYAGE 2012 IN YOKOHAMA”
03. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Super Crazy & Ricky Marvin
04. GHC Heavyweight Title: Takeshi Morishima vs. Naomichi Marufuji
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/03/18 – Yokohama Bunka Gym – “GREAT VOYAGE 2012 IN YOKOHAMA” [2 DISC-SET]
01. Taiji Ishimori vs. Harlem Bravado
02. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi vs. Katsuhiko Nakajima & Satoshi Kajiwara
03. Maybach Taniguchi vs. Kento Miyahara
04. Kensuke Sasaki vs. Mohammed Yone
05. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Super Crazy & Ricky Marvin
06. GHC Tag Team Titles: Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Keiji Muto & Go Shiozaki
07. GHC Heavyweight Title: Takeshi Morishima vs. Naomichi Marufuji
08. Bonus – GHC Tag Team Titles: Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Shinjiro Otani & Masato Tanaka (2003/01/10)
2 Discs – 240 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/03/18 – Yokohama Bunka Gym – “GREAT VOYAGE 2012 IN YOKOHAMA” [Di Colosseo # 484]
01. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi vs. Katsuhiko Nakajima & Satoshi Kajiwara
02. Maybach Taniguchi vs. Kento Miyahara
03. Kensuke Sasaki vs. Mohammed Yone
04. GHC Tag Team Titles: Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Keiji Muto & Go Shiozaki
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/04/11 – Tokyo, Korakuen Hall – “GLOBAL TAG LEAGUE 2012″ [2 DISC-SET]
01. Atsushi Aoki vs. Zack Sabre jr.
02. Kotaro Suzuki vs. Masao Inoue
03. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi vs. Taiji Ishimori & Ricky Marvin
04. Global Tag League 2012: Shinjiro Otani & Daichi Hashimoto vs. Eddie Edwards & Colt Cabana
05. Global Tag League 2012: Kensuke Sasaki & Kento Miyahara vs. Yoshihiro Takayama & Maybach Taniguchi
06. Global Tag League 2012: Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Go Shiozaki & Tamon Honda
07. Global Tag League 2012: Takeshi Morishima & Katsuhiko Nakajima vs. Mohammed Yone & Naomichi Marufuji
08. Bonus – Global Tag League 2008: Jun Akiyama & Takeshi Rikio vs. Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura (2008/04/12)
09. Bonus – Global Tag League 2009: Kensuke Sasaki & Takeshi Morishima vs. Akira Taue & Masao Inoue (2009/04/11)
2 Discs – 210 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/04/11 – Tokyo, Korakuen Hall – “GLOBAL TAG LEAGUE 2012″ [Di Coloseeo # 485]
01. Global Tag League 2012: Shinjiro Otani & Daichi Hashimoto vs. Eddie Edwards & Colt Cabana
02. Global Tag League 2012: Kensuke Sasaki & Kento Miyahara vs. Yoshihiro Takayama & Maybach Taniguchi
03. Global Tag League 2012: Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Go Shiozaki & Tamon Honda
04. Global Tag League 2012: Takeshi Morishima & Katsuhiko Nakajima vs. Mohammed Yone & Naomichi Marufuji
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/04/14 – Osaka Prefectural Gym # 2 – “GLOBAL TAG LEAGUE 2012″
01. Taiji Ishimori vs. Kanjuro Matsuyama
02. Ricky Marvin vs. Zack Sabre Jr.
03. Eddie Edwards & Colt Cabana vs. Takeshi Morishima & Ryuji Hijikata
04. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
05. Global Tag League: Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Yoshihiro Takayama & Maybach Taniguchi
06. Global Tag League: Mohammed Yone & Naomichi Marufuji vs. Go Shiozaki & Tamon Honda
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/04/15 – Osaka Prefectural Gym # 2 – “GLOBAL TAG LEAGUE 2012″
01. Yoshinobu Kanemaru vs. Kanjuro Matsuyama
02. Atsushi Aoki vs. Genba Hirayanagi
03. Eddie Edwards vs. Taiji Ishimori
04. Colt Cabana vs. Ricky Marvin
05. Go Shiozaki & Kotaro Suzuki vs. Takeshi Morishima & Zack Sabre Jr.
06. Global Tag League: Mohammed Yone & Naomichi Marufuji vs. Yoshihiro Takayama & Maybach Taniguchi
07. Global Tag League: Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Shinjiro Otani & Daichi Hashimoto
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/04/22 – Sapporo Teisen Hall – “GLOBAL TAG LEAGUE 2012″ [2 DISC-SET]
01. Yoshinobu Kanemaru vs. Kikutaro
02. Taiji Ishimori vs. Genba Hirayanagi
03. Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Ricky Marvin & Zack Sabre Jr.
04. Mohammed Yone & Naomichi Marufuji vs. Takuma Sano & Tsuyoshi Kikuchi
05. Maybach Taniguchi vs. Go Shiozaki
06. Global Tag League 2012: Kensuke Sasaki & Kento Miyahara vs. Eddie Edwards & Colt Cabana
07. Global Tag League 2012: Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Takeshi Morishima & Katsuhiko Nakajima
08. Bonus – Global Tag League 2012: Shinjiro Otani & Daichi Hashimoto vs. Go Shiozaki & Tamon Honda (2012/04/18 – Oyama Bunka Center Small Hall)
09. Bonus – Global Tag League 2012: Takeshi Morishima & Katsuhiko Nakajima vs. Kensuke Sasaki & Kento Miyahara (2012/04/21 – Sapporo Teisen Hall)
2 Disc – 210 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/04/29 – Tokyo, Korakuen Hall – “GLOBAL TAG LEAGUE 2012″ [2 DISC-SET]
01. Genba Hirayanagi vs. Masao Inoue
02. Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Taiji Ishimori & Ricky Marvin
03. Yoshinobu Kanemaru vs. Zack Sabre Jr.
04. Global Tag League: Eddie Edwards & Colt Cabana vs. Yoshihiro Takayama & Maybach Taniguchi
05. Global Tag League: Go Shiozaki & Tamon Honda vs. Kensuke Sasaki & Kento Miyahara
06. Global Tag League: Takeshi Morishima & Katsuhiko Nakajima vs. Shinjiro Otani & Daichi Hashimoto
07. Global Tag League: Mohammed Yone & Naomichi Marufuji vs. Jun Akiyama & Akitoshi Saito
08. Global Tag League – Final: Mohammed Yone & Naomichi Marufuji vs. Takeshi Morishima & Katsuhiko Nakajima
09. Bonus – Global Tag League: Takeshi Morishima & Katsuhiko Nakajima vs. Yoshihiro Takayama & Maybach Taniguchi (2012/04/18 – Oyama Bunka Center Small Hall)
10. Bonus – Global Tag League: Kensuke Sasaki & Kento Miyahara vs. Mohammed Yone & Naomichi Marufuji (2012/04/18 – Oyama Bunka Center Small Hall)
11. Bonus – Global Tag League: Mohammed Yone & Naomichi Marufuji vs. Eddie Edwards & Colt Cabana (2012/04/27 – Niigata City Gym)
2 Discs – 210 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/05/09 – Tokyo, Korakuen Hall – “THE NAVIGATION IN MAY 2012″
01. Atsushi Kotoge vs. Zack Sabre Jr.
02. Mikey Nicholls & Shane Haste vs. Taiji Ishimori & Ricky Marvin
03. Kensuke Sasaki & Kento Miyahara vs. Yoshihiro Takayama & Genba Hirayanagi
04. Go Shiozaki & Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Shinjiro Otani & Ikuto Hidaka & Daichi Hashimoto
05. GHC Tag Team Title Skirmish: Akitoshi Saito vs. Naomichi Marufuji
06. GHC Tag Team Title Skirmish: Jun Akiyama vs. Mohammed Yone
07. GHC Jr. Heavyweight Title: Katsuhiko Nakajima vs. Yoshinobu Kanamaru
08. GHC Heavyweight Title: Takeshi Morishima vs. Maybach Taniguchi
1 Disc – 195 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/05/26 – Tokyo, Differ Ariake – “THE NAVIGATION IN MAY 2012″
01. Atsushi Kotoge vs. Shane Haste
02. Katsuhiko Nakajima vs. Mikey Nicholls
03. Yoshinobu Kanamaru vs. Zack Sabre Jr.
04. Kensuke Sasaki & Kento Miyahara & Satoshi Kajiwara vs. Yoshihiro Takayama & Maybach Taniguchi & Genba Hirayanagi
05. Taiji Ishimori vs. Atsushi Aoki
06. Go Shiozaki & Kotaro Suzuki vs. Takeshi Morishima & Ricky Marvin
07. GHC Tag Team Title: Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Mohammed Yone & Naomichi Marufuji
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/06/03 – Nagoya International Conference Hall – “GREAT VOYAGE 2012 IN NAGOYA” [2 DISC-SET]
01. Katsuhiko Nakajima vs. Bobby Fish
02. Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Kotaro Suzuki & Masashi Aoyagi
03. Luke Gallows & Roderick Strong vs. Mikey Nicholls & Shane Haste
04. NOAH 3 Big Opposition I – NO MERCY vs. BRAVE vs. Diamond Ring Special Six Man Tag Match: Yoshihiro Takayama & Maybach Taniguchi & Genba Hirayanagi vs. Kensuke Sasaki &  Kento Miyahara & Satoshi Kajiwara
05. NOAH 3 Big Opposition II – BRAVE vs. NJPW Special Tag Match: Mohammed Yone & Naomichi Marufuji vs. Yuji Nagata & Wataru Inoue
06. NOAH 3 Big Opposition III – SAT vs. AJPW Special Six Man Tag Match: Suwama & Kaz Hayashi & Shuji Kondo vs. Jun Akiyama & Go Shiozaki & Atsushi Aoki
07. GHC Jr. Heavyweight Title: Yoshinobu Kanemaru vs. Atsushi Kotoge
08. GHC Heavyweight Title: Takeshi Morishima vs. Akitoshi Saito
2 Discs – 210 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/06/06 – Kumamoto Circulation Information Hall – “THE NAVIGATION IN JUNE 2012″
01. Ricky Marvin vs. Zack Sabre Jr.
02. Three Way Match: Kotaro Suzuki vs. Taiji Ishimori vs. Kentaro Shiga
03. Katsuhiko Nakajima vs. Atsushi Kotoge
04. Naomichi Marufuji vs. Shane Haste
05. Takeshi Morishima vs. Mikey Nicholls
06. Kensuke Sasaki & Kento Miyahara vs. Roderick Strong & Bobby Fish
07. Luke Gallows vs. Mohammed Yone
08. SAT vs. NO MERCY: Maybach Taniguchi & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi vs. Jun Akiyama & Go Shiozaki & Atsushi Aoki
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2012/06/10 – Matsushita IMP Hall – “THE NAVIGATION IN JUNE 2012″
01. Mikey Nicholls vs. Genba Hirayanagi
02. Shane Haste vs. Kentaro Shiga
03. Atsushi Kotoge & Ryuji Hijikata vs. Roderick Strong & Zack Sabre Jr.
04. Luke Gallows & Bobby Fish vs. Mohammed Yone & Ricky Marvin
05. SAT vs. BRAVE – GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Skirmish: Takeshi Morishima & Naomichi Marufuji & Taiji Ishimori vs. Go Shiozaki & Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki
06. SAT vs. NO MERCY – GHC Tag Team Title Skirmish: Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Maybach Taniguchi & Yoshinobu Kanemaru
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2012/06/13 – Tokyo, Korakuen Hall – “MITSUHARU MISAWA MEMORIAL NIGHT” [2 DISC-SET]
01. Atsushi Kotoge vs. Kikutaro
02. Daisuke Ikeda & Takuma Sano vs. Genba Hirayanagi & Kentaro Shiga
03. Mohammed Yone & Ricky Marvin vs. Katsuhiko Nakajima & Satoshi Kajiwara
04. Luke Gallows & Roderick Strong & Bobby Fish vs. Shane Haste & Mikey Nicholls & Zack Sabre Jr.
05. Maybach Taniguchi & Yoshinobu Kanemaru vs. Tamon Honda & Masao Inoue
06. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Naomichi Marufuji & Taiji Ishimori
07. Mitsuharu Misawa Memorial Match: Jun Akiyama & Go Shiozaki & Akitoshi Saito vs. Takeshi Morishima & Kensuke Sasaki & Shiro Koshinaka
2 Discs – 195 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2012/06/30 – Tokyo, Korakuen Hall – “THE NAVIGATION IN JUNE 2012″
01. Zack Sabre Jr. Studying Abroad Match: Atsushi Aoki vs. Zack Sabre Jr.
02. NO MERCY vs. TMDK: Yoshinobu Kanemaru & Genga Hirayanagi vs. Mikey Nicholls & Shane Haste
03. Kotaro Suzuki vs. Atsushi Kotoge
04. Naomichi Marufuji vs. Maybach Taniguchi
05. Special Six Man Tag Match: Jun Akiyama & Go Shiozaki & Akitoshi Saito vs. Minoru Suzuki & Takuma Sano & Hiromitsu Kanehara
06. BRAVE vs. Diamond Ring Survival Tag Match: Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Taiji Ishimori & Ricky Marvin vs. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara & Satoshi Kajiwara
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2012/07/06 – Kumagaya Citizen Gym – “SUMMER NAVIGATION 2012″
01. Atsushi Kotoge vs. Satoshi Kajiwara
02. Diamond Ring vs. TMDK: Kento Miyahara vs. Mikey Nicholls
03. S.A.T vs. TMDK: Kotaro Suzuki vs. Shane Haste
04. NO MERCY vs. Diamond Ring: Katsuhiko Nakajima vs. Genba Hirayanagi
05. BRAVE vs. S.A.T – GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Skirmish: Ricky Marvin vs. Atsushi Aoki
06. BRAVE vs. NO MERCY: Maybach Taniguchi & Yoshinobu Kanemaru vs. Naomichi Marufuji & Taiji Ishimori
07. BRAVE vs. S.A.T – GHC Heavyweight Title Skirmish: Takeshi Morishima & Mohammed Yone vs. Jun Akiyama & Go Shiozaki
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2012/07/22 – Tokyo, Ryogoku Kokugikan – “GREAT VOYAGE 2012 IN RYOGOKU” [2 DISC-SET]
01. Starting Point Revolution ~ Classmates Confrontation: Taiji Ishimori vs. Masa Takanashi
02. Von Erich Brothers Japanese Debut Match: Mikey Nicholls & Shane Haste vs. Ross von Erich & Marshall von Erich
03. NOAH vs. Diamond Ring – Master & Student Tag Confrontation: Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima vs. Akira Taue & Genba Hirayanagi
04. Special Singles Match – Yoshiaki Fujiwara-ism Legend: Mohammed Yone vs. Yoshiaki Fujiwara
05. Special Singles Match – NOAH vs. DDT: Kota Ibushi vs. Atsushi Kotoge
06. Special Singles Match – NO MERCY vs. WNC: TAJIRI vs. Maybach Taniguchi
07. KENTA Return Match: Naomichi Marufuji vs. KENTA
08. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Super Crazy & Ricky Marvin
09. GHC Jr. Heavyweight Title: Yoshinobu Kanemaru vs. Christopher Daniels
10. GHC Tag Team Titles: Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs. Samoa Joe & Magnus
11. GHC Heavyweight Title: Takeshi Morishima vs. Go Shiozaki
12. Takeshi Rikio Retirement Ceremony
2 Discs – 265 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/08/18 – Kobe Sambo Hall – “SHINY NAVIGATION 2012″
01. Kotaro Suzuki vs. Genba Hirayanagi
02. Yoshinobu Kanemaru vs. Kentaro Shiga
03. Akitoshi Saito vs. Takaku Fuke
04. Super Crazy & Ricky Marvin vs. Marshall von Erich & Ross von Erich
05. S.A.T vs. BRAVE: Jun Akiyama & Atsushi Aoki vs. Naomichi Marufuji & Taiji Ishimori
06. Go Shiozaki vs. Atsushi Kotoge
07. BRAVE vs. NO MERCY: KENTA & Maybach Taniguchi vs. Takeshi Morishima & Mohammed Yone
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2012/08/19 – Nagoya Telepia Hall . “SHINY NAVIGATION”
01. Kentaro Shiga vs. Masashi Aoyagi
02. Mohammed Yone vs. Marshall von Erich
03. Naomichi Marufuji vs. Ross von Erich
04. GHC Jr. Heavyweight Title Skirmish: Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi vs. Super Crazy & Ricky Marvin
05. BRAVE vs. S.A.T: Go Shiozaki & Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Takeshi Morishima & Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge
06. S.A.T vs. NO MERCY: KENTA & Maybach Taniguchi vs. Jun Akiyama & Akitoshi Saito
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2012/09/08 + 2012/09/09 – “6TH NTV G+ CUP JR. HEAVYWEIGHT TAG LEAGUE”
2012/09/08 – Yokohama Radiant Hall
01. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block B: Ikuto Hidaka & Daichi Hashimoto vs. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
02. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block A: Shiori Asahi & Hiro Tonai vs. Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge
03. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block A: Eddie Edwards & Bobby Fish vs. Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki
04. GHC Heavyweight Title Skirmish – BRAVE vs. NO MERCY: KENTA & Maybach Taniguchi vs. Takeshi Morishima & Naomichi Marufuji
2012/09/09 – Yokohama Radiant Hall
05. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block A: Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge vs. Kaiser & Gaston Mateo
06. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block B: Katsuhiko Nakajima & Satoshi Kajiwara vs. Super Crazy & Ricky Marvin
07. GHC Heavyweight Title Skirmish – BRAVE vs. NO MERCY: Takeshi Morishima & Takashi Sugiura & Mohammed Yone vs. KENTA & Maybach Taniguchi & Yoshinobu Kanemaru
1 Disc – 120 minutes – Source: iTV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/09/29 – Tokyo, Korakuen Hall – “THE NAVIGATION SATURDAY 2012 IN KORAKUEN”
01. Atsushi Aoki vs. Ross von Erich
02. Mikey Nicholls vs. Zack Sabre Jr.
03. Shane Haste vs. Kotaro Suzuki
04. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Skirmish: Ricky Marvin vs. Taiji Ishimori
05. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Skirmish: Super Crazy vs. Atsushi Kotoge
06. NO MERCY vs. Diamond Ring: KENTA & Maybach Taniguchi & Genba Hirayanagi vs. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima & Mitsuhiro Kitamiya
07. Special Singles Match: Satoshi Kojima vs. Naomichi Marufuji
08. GHC Jr. Heavyweight Title: Yoshinobu Kanemaru vs. Shuji Kondo
09. GHC Heavyweight Title Skirmish: Takeshi Morishima & Takashi Sugiura & Mohammed Yone vs. Jun Akiyama & Go Shiozaki & Akitoshi Saito
1 Disc – 120 minutes – Source: iTV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/11/03 – Tokyo, Korakuen Hall – “GLOBAL LEAGUE 2012″
01. NO MERCY vs. BRAVE: Maybach Taniguchi & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi vs. Ricky Marvin & Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge
02. Akitoshi Saito & Kotaro Suzuki vs. Eddie Edwards & Zack Sabre Jr.
03. Global League – Block B: Shane Haste vs. Naomichi Marufuji
04. Global League – Block A: KENTA vs. Kento Miyahara
05. NOAH vs. NJPW Special Tag Match: Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Takashi Sugiura & Mohammed Yone
06. GHC Jr. Heavyweight Title: Shuji Kondo vs. Atsushi Aoki
07. Global League – Block A: Takeshi Morishima vs. Mikey Nicholls
08. Global League – Block B: Jun Akiyama vs. Katsuhiko Nakajima
09. Global League – Block A: Yuji Nagata vs. Go Shiozaki
1 Disc – 120 minutes – Source: iTV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/11/11 – Sapporo Teisen Hall – “GLOBAL LEAGUE 2012″ [2 DISC-SET]
01. Kotaro Suzuki vs. Zack Sabre Jr.
02. BRAVE vs. NO MERCY: Ricky Marvin & Atsushi Kotoge vs. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
03. Mikey Nicholls & Eddie Edwards vs. Takuma Sano & Masashi Aoyagi
04. BRAVE vs. S.A.T: Takashi Sugiura & Taiji Ishimori vs. Jun Akiyama & Atsushi Aoki
05. Global League – Block B: Shane Haste vs. Akitoshi Saito
06. Global League – Block A: KENTA vs. Mohammed Yone
07. Global League – Block B: Maybach Taniguchi vs. Naomichi Marufuji
08. Global League – Block A: Go Shiozaki vs. Takeshi Morishima
Bonus Matches:
09. Global League – Block B: Takeshi Morishima vs. Toshiaki Kawada (2010/05/24)
10. Global League – Block B: Takashi Sugiura vs. Akitoshi Saito (2011/11/03)
11. Global League – Block A: Yoshihiro Takayama vs. Go Shiozaki (2011/11/13)
2 Discs – 210 minutes – Source: iTV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/11/17 – Nagoya International Conference Hall – “GLOBAL LEAGUE 2012″
01. Zack Sabre Jr. vs. Mitsuhiro Kitamiya
02. Genba Hirayanagi vs. Masashi Aoyagi
03. Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge vs. Akito & Nori da Funky Shibire-sasu
04. Eddie Edwards vs. Yoshinobu Kanemaru
05. BRAVE vs TMDK: Shane Haste & Mikey Nicholls vs. Mohammed Yone & Naomichi Marufuji
06. Takeshi Morishima & Super Crazy & Ricky Marvin vs. Jun Akiyama & Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki
07. Global League – Block A: Go Shiozaki vs. Kento Miyahara
08. Global League – Block B: Katsuhiko Nakajima vs. Maybach Taniguchi
09. Global League – Block B: Akitoshi Saito vs. Takashi Sugiura
10. Global League – Block A: Yuji Nagata vs. KENTA
1 Disc – 120 minutes – Source: iTV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/11/18 – Osaka BODYMAKER COLOSSEUM – “GLOBAL LEAGUE 2012″
01. S.A.T vs. BRAVE: Go Shiozaki & Kotaro Suzuki vs. Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge
02. Mikey Nicholls vs. Ryuji Hijikata
03. Shane Haste vs. Atsushi Aoki
04. KENTA & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi vs. Takashi Sugiura & Super Crazy & Ricky Marvin
05. Maybach Taniguchi vs. Eddie Edwards
06. Global League – Block A: Takeshi Morishima vs. Kento Miyahara
07. Global League – Block B: Naomichi Marufuji vs. Katsuhiko Nakajima
08. Global League – Block A: Mohammed Yone vs. Yuji Nagata
09. Global League – Block B: Akitoshi Saito vs. Jun Akiyama
1 Disc – 120 minutes – Source: iTV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/11/20 – Tokyo, Korakuen Hall – “GLOBAL TAG LEAGUE 2012″
01. Zack Sabre Jr. vs. Atsushi Kotoge
02. BRAVE vs. S.A.T: Go Shiozaki & Atsushi Aoki vs. Naomichi Marufuji & Taiji Ishimori
03. Maybach Taniguchi & Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi vs. Mohammed Yone & Super Crazy & Ricky Marvin
04. Kotaro Suzuki vs. Eddie Edwards
05. Global League – Block B: Katsuhiko Nakajima vs. Shane Haste
06. Global League – Block A: Kento Miyahara vs. Mikey Nicholls
07. Global League – Block B: Jun Akiyama vs. Takashi Sugiura
08. Global League – Block A: KENTA vs. Takeshi Morishima
1 Disc – 120 minutes – Source: iTV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/11/23 – Tokyo Korakuen Hall – “GLOBAL LEAGUE 2012″ [2 DISC-SET]
01. Shane Haste vs. Kento Miyahara
02. Global League – Block B: Akitoshi Saito vs. Katsuhiko Nakajima
03. Global League – Block B: Takashi Sugiura vs. Naomichi Marufuji
04. Global League – Block B: Maybach Taniguchi vs. Jun Akiyama
05. Global League – Block A: Mohammed Yone vs. Mikey Nicholls
06. Global League – Block A: KENTA vs. Go Shiozaki
07. Global League – Block A: Takeshi Morishima vs. Yuji Nagata
08. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi vs. Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge
09. Super Crazy & Ricky Marvin & Eddie Edwards vs. Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki & Zack Sabre Jr.
10. Global League – Final: KENTA vs. Takashi Sugiura
Bonus:
11. GHC Tag Team Titles: KENTA & Maybach Taniguchi vs. Go Shiozaki & Akitoshi Saito (2012/10/26 – Niigata City Gym)
2 Discs – 210 minutes – Source: iTV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/12/04 – Chiba Port Arena Sub Arena – “WINTER NAVIGATION 2012″
01. Mohammed Yone vs. Atsushi Aoki
02. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Skirmish: Super Crazy vs. Genba Hirayanagi
03. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Skirmish: Yoshinobu Kanemaru vs. Ricky Marvin
04. Yoshinari Ogawa Return Match: Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki vs. Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge
05. NO MERCY vs. TMDK: Maybach Taniguchi vs. Mikey Nicholls
06. NO MERCY vs. TMDK: KENTA vs. Shane Haste
07. GHC Tag Team Title Skirmish – BRAVE vs S.A.T: Jun Akiyama & Go Shiozaki & Akitoshi Saito vs. Takeshi Morishima & Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji
1 Disc – 120 minutes – Source: iTV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/12/09 – Tokyo, Ryogoku Kokugikan – “GREAT VOYAGE 2012 IN RYOGOKU VOL. 2″ [2 DISC-SETS]
01. NOAH vs. Diamond Ring 3 Match Series 1st: Mikey Nicholls & Shane Haste vs. Mitsuhiro Kitamiya & Tsurugi
02. NOAH vs. Diamond Ring 3 Match Series 2nd: Katsuhiko Nakajima & Satoshi Kajiwara vs. Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge
03. NOAH vs. Diamond Ring 3 Match Series 3rd: Mohammed Yone vs. Kento Miyahara
04. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Super Crazy & Ricky Marvin vs. Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi
05. GHC Jr. Heavyweight Title: Shuji Kondo vs. Kotaro Suzuki
06. NOAH vs. AJPW Special Six Man Tag Match: Taiyo Kea & Akebono & Kaz Hayashi vs. Jun Akiyama & Yoshinari Ogawa & Atsushi Aoki
07. NO MERCY vs. Jado Army Street Fight Tornado Six Man Tag Death Match: Yoshihiro Takayama & KENTA & Maybach Taniguchi vs. Atsushi Onita & Ichiro Yaguchi & Hideki Hosaka
08. GHC Tag Team Titles: Go Shiozaki & Akitoshi Saito vs. Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji
09. GHC Heavyweight Title: Takeshi Morishima vs. Satoshi Kojima
2 Discs – 255 minutes – Source: iTV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/12/23 – Tokyo, Differ Ariake – “NOAHFUL GIFT IN DIFFER 2012 VOL. 1″
01. Yoshinobu Kanemaru vs. Atsushi Kotoge
02. Yoshinari Ogawa vs. Atsushi Aoki
03. Kotaro Suzuki vs. Taiji Ishimori
04. Maybach Taniguchi vs. Mohammed Yone
05. Takeshi Morishima vs. Genba Hirayanagi
06. KENTA vs. Ricky Marvin
07. Takashi Sugiura vs. Go Shiozaki
08. Jun Akiyama vs. Naomichi Marufuji
1 Disc – 180 minutes – Source: iTV

PRO WRESTLING NOAH – 2012/12/24 – Tokyo, Differ Ariake – “NOAHFUL GIFT IN DIFFER 2012 VOL. 2″ [2 DISC-SET]
01. Atsushi Aoki vs. Mr. Christmas (Jun Akiyama)
02. Kotaro Suzuki vs. Genba Hirayanagi
03. Go Shiozaki vs. Taiji Ishimori
04. Katsuhiko Nakajima vs. Ricky Marvin
05. KENTA & Mohammed Yone & Yoshinari Ogawa vs. Maybach Taniguchi & Kento Miyahara & Atsushi Kotoge
06. Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji vs. Akitoshi Saito & Yoshinobu Kanemaru
07. Takeshi Morishima vs. Satoshi Kajiwara
Bonus:
08. Kenta Kobashi vs. Kensuke Sasaki (2005/07/18 – Tokyo Dome – “DESTINY 2005″)
2 Discs – 210 minutes – Source: iTV

PRO WRESTLING NOAH – 2013/01/19 – Matsuyama City Community Center – “MATSUYAMA WRESTLE*FEST 2013″
01. Yoshinari Ogawa vs. Genba Hirayanagi
02. Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge vs. Ross von Erich & Marshall von Erich
03. Takeshi Morishima & Shinya Ishikawa vs. Lance Bravado & Harlem Bravado
04. 12 Man Battle Royal (w/ Genba Hirayanagi, Yoshinari Ogawa, Hitoshi Kumamo, Takeshi Morishima, Lance Bravado, Harlem Bravado, Taiji Ishimori, Marshall von Erich, Bruiser Barry, Ross von Erich, Atsushi Kotoge & Shinya Ishikawa)
05. Maybach Taniguchi vs. Jason Jones
06. KENTA vs. Colt Cabana
07. NOAH vs. NJPW Special Six Man Tag Match: Takashi Sugiura & Mohammed Yone & Naomichi Marufuji vs. Yuji Nagata & Satoshi Kojima & Takaaki Watanabe
1 Disc – 120 minutes – Source: iTV

PRO WRESTLING NOAH – 2013/01/20 – Hakata Star Lane – “THE FIRST NAVIGATION 2013″
01. Genba Hirayanagi vs. Takaaki Watanabe
02. Ross von Erich & Marshall von Erich vs. Lance Bravado & Harlem Bravado
03. Taiji Ishimori vs. Jason Jones
04. Hakata Star Lane Cup 10 Man Battle Royal (w/ Genba Hirayanagi, Hitoshi Kumano, Bruiser Barry, Lance Bravado, Harlem Bravado, Ross von Erich, Marshall von Erich, Jason Jones, Taiji Ishimori & Takaaki Watanabe)
05. Colt Cabana vs. Yoshinari Ogawa
06. NOAH vs. NJPW Special Tag Match: Yuji Nagata & Satoshi Kojima vs. Takeshi Morishima & Mohammed Yone
07. BRAVE vs. NO MERCY: Yoshihiro Takayama & KENTA & Maybach Taniguchi vs. Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji & Atsushi Kotoge
1 Disc – 120 minutes – Source: iTV

PRO WRESTLING NOAH – 2013/01/27 – Osaka BODYMAKER COLOSSEUM – “GREAT VOYAGE 2013 IN OSAKA” [2 DISC-SET]
01. Maybach Taniguchi Jr. & Genba Hirayanagi vs. Takaku Fuke & Nanyjo Hayato
02. Ross von Erich & Marshall von Erich vs. Lance Bravado & Harlem Bravado
03. Colt Cabana & Jason Jones vs. Katsuhiko Nakajima & Satoshi Kajiwara
04. NOAH vs. NJPW Special Tag Match: Jushin Liger & Tiger Mask vs. Yoshinari Ogawa & Atsushi Kotoge
05. NOAH vs. NJPW Special Tag Match: Mohammed Yone & Ryuji Hijikata vs. Yuji Nagata & Takaaki Watanabe
06. GHC Jr. Heavyweight Title: Shuiji Kondo vs. Taiji Ishimori
07. GHC Tag Team Titles: Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji vs. Yoshihiro Takayama & Maybach Taniguchi
08. GHC Heavyweight Title: Takeshi Morishima vs. KENTA
Bonus Match:
09. GHC Tag Team Titles: Takeshi Morishima & Mohammed Yone vs. KENTA & Katsuyori Shibata (2005/11/05)
2 Disc – 240 minutes – Source: iTV

PRO WRESTLING NOAH – 2013/02/09 – Tokyo, Korakuen Hall – “THE SECOND NAVIGATION 2013″
01. Hitoshi Kumano Debut Match: Atsushi Kotoge vs. Hitoshi Kumano
02. von Erich vs. Bravado Brothers: Marshall von Erich & Ross von Erich vs. Lance Bravado & Harlem Bravado
03. Kento Miyahara vs. Masao Inoue
04. NOAH vs. Diamond Ring: Akitoshi Saito & Yoshinari Ogawa vs. Katsuhiko Nakajima & Satoshi Kajiwara
05. NOAH vs. NJPW Special Singles Match: Takeshi Morishima vs. Captain New Japan
06. NOAH vs. NJPW Special Tag Match: Maybach Taniguchi & Maybach Taniguchi Jr. vs. Toru Yano  & Takashi Iizuka
07. NO MERCY vs. BRAVE: KENTA & Yoshihiro Takayama & Genba Hirayanagi vs. Mohammed Yone & Naomichi Marufuji & Taiji Ishimori
1 Disc – 135 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2013/02/10 – Shimizu Marine Building – “THE SECOND NAVIGATION 2013″
01. Mitsuhiro Kitamiya vs. Hitoshi Kumano
02. Kento Miyahara vs. Ross von Erich
03. Yoshinari Ogawa vs. Harlem Bravado
04. Taiji Ishimori vs. Lance Bravado
05. Maybach Taniguchi vs. Marshall von Erich
06. NOAH vs. Diamond Ring: Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji vs. Katsuhiko Nakajima & Satoshi Kajiwara
07. NO MERCY vs. BRAVE: KENTA & Maybach Taniguchi Jr. & Genba Hirayanagi vs. Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Atsushi Kotoge
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2013/02/23 – Tokyo, Differ Ariake – “THE SECOND NAVIGATION 2013″
01. Kento Miyahara vs. Hitoshi Kumano
02. Diamond Ring vs. Bravado Brothers: Katsuhiko Nakajima & Satoshi Kajiwara vs. Lance Bravado & Harlem Bravado
03. GHC Jr. Heavyweight Title Skirmish: Atsushi Kotoge & Nanyjo Hayato vs. Taiji Ishimori & Yoshinari Ogawa
04. The Third Member of TMDK: Jonah Rock vs. Masao Inoue
05. NOAH vs. Diamond Ring: Takeshi Morishima & Mohammed Yone vs. Kensuke Sasaki & Mitsuhiro Kitamiya
06. BRAVE vs. TMDK: Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji vs. Shane Haste & Mikey Nicholls
07. GHC Heavyweight Title Skirmish: Toru Yano & Takashi Iizuka & Maybach Taniguchi vs. KENTA & Maybach Taniguchi Jr. & Genba Hirayanagi
1 Disc – 150 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2013/02/24 – Green Dome Maebashi Sub Arena – “THE SECOND NAVIGATION 2013″
01. Harlem Bravado vs. Hitoshi Kumano
02. Nanyjo Hayato vs. Lance Bravado
03. Shane Haste & Mikey Nicholls vs. Takeshi Morishima & Yoshinari Ogawa
04. Yutaka Yoshie vs. Masao Inoue
05. BRAVE vs. NO MERCY: Mohammed Yone & Taiji Ishimori vs. Maybach Taniguchi Jr. & Genba Hirayanagi
06. KENTA vs. Jonah Rock
07. GHC Tag Team Title Skirmish: Toru Yano & Takashi Iizuka & Maybach Taniguchi vs. Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji & Atsushi Kotoge
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2013/03/09 – Kasukabe Cotact Cube – “SPRING NAVIGATION 2013″
01. Kento Miyahara vs. Bruiser Barry
02. Mohammed Yone vs. Masao Inoue
03. Super Crazy & Ricky Marvin vs. Yoshinari Ogawa & Hitoshi Kumano
04. BRAVE vs. TMDK: Taiji Ishimori vs. Satoshi Kajiwara
05. BRAVE vs. TMDK: Takeshi Morishima vs. Mikey Nicholls
06. Diamond Ring vs. TMDK: Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima vs. Shane Haste & Jonah Rock
07. Handicap Match: Maybach Taniguchi vs. Lance Bravado & Harlem Bravado
08. NO MERCY vs. BRAVE: Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji & Atsushi Kotoge vs. KENTA & Maybach Taniguchi Jr. & Genba Hirayanagi
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2013/03/10 – Yokohama Bunka Gym – “GREAT VOYAGE 2013 IN YOKOHAMA” [2 DISC-SET]
01. NOAH vs. Diamond Ring: Satoshi Kajiwara vs. Hitoshi Kumano
02. Voodoo Murders vs. Bravado Brothers: Kento Miyahara & Taishi Takizawa vs. Lance Bravado & Harlem Bravado
03. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima vs. Akitoshi Saito & Masao Inoue
04. BRAVE vs. TMDK: Shane Haste & Mikey Nicholls & Jonah Rock vs. Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Yoshinari Ogawa
05. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Super Crazy & Ricky Marvin vs. Maybach Taniguchi Jr. & Genba Hirayanagi
06. GHC Jr. Heavyweight Title: Taiji Ishimori vs. Atsushi Kotoge
07. GHC Tag Team Title: Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji vs. Toru Yano & Takashi Iizuka
08. GHC Heavyweight Title: KENTA vs. Maybach Taniguchi
2 Discs – 210 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2013/03/22 – Edogawa-ku Tobu Friend Hall – “TAKESHI MORISHIMA 15TH ANNIVERSARY EDOGAWA-KU TRIUMPHANT RETURN”
01. It has been 15 years: Takeshi Morishima vs. Hitoshi Kumano
02. Kento Miyahara vs. Bruiser Barry
03. TMDK vs. Bravado Brothers: Shane Haste & Mikey Nicholls vs. Lance Bravado & Harlem Bravado
04. Super Crazy vs. Atsushi Kotoge
05. GHC Jr. Heavyweight Title Skirmish – Three Way Match: Taiji Ishimori vs. Ricky Marvin vs. Satoshi Kajiwara
06. Maybach Taniguchi vs. Jonah Rock
07. Takashi Sugiura & Mohammed Yone & Yoshinari Ogawa vs. KENTA & Maybach Taniguchi Jr. & Genba Hirayanagi
08. Takeshi Morishima 15th Anniversary Match: Takeshi Morishima & Naomichi Marufuji vs. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2013/04/13 – Tokyo, Korakuen Hall – “GLOBAL TAG LEAGUE 2013″
01. SUWA vs. Hitoshi Kumano
02. Mikey Nicholls & Jake Durden vs. Yoshinari Ogawa & Atsushi Kotoge
03. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima & Satoshi Kajiwara vs. Eddie Edwards & Bobby Fish & Kyle Sebastian
04. CHAOS vs. TMDK: Toru Yano & Takashi Iizuka vs. Shane Haste & Jonah Rock
05. GHC Jr. Heavyweight Title: Taiji Ishimori vs. Genba Hirayanagi
06. Global Tag League – Block A: Takeshi Morishima & Mohammed Yone vs. Akitoshi Saito & Tomoaki Honma
07. Global Tag League – Block B: Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji vs. Yoshihito Sasaki & Shinya Ishikawa
08. Global Tag League – Block A: Yujiro Takahashi & Maybach Taniguchi vs. KENTA & Yoshihiro Takayama
1 Disc – 150 minutes – Source: iTV

PRO WRESTLING NOAH – 2013/04/21 – Osaka BODYMAKER COLOSSEUM # 2 – “GLOBAL TAG LEAGUE 2013″
01. Jake Dirden vs. Hitoshi Kumano
02. Takeshi Hijikata vs. Kyle Sebastian
03. Toru Yano & Takashi Iizuka vs. Takashi Sugiura & Yoshinari Ogawa
04. KENTA vs. Jonah Rock
05. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: SUWA & Genba Hirayanagi vs. Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge
06. Global Tag League – Block A: Eddie Edwards & Bobby Fish vs. Akitoshi Saito & Tomoaki Honma
07. Global Tag League – Block B: Shane Haste & Mikey Nicholls vs. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima
08. Global Tag League – Block A: Takeshi Morishima & Mohammed Yone vs. Yujiro Takahashi & Maybach Taniguchi
1 Disc – 165 minutes – Source: iTV

PRO WRESTLING NOAH – 2013/04/28 – Tokyo, Korakuen Hall – “GLOBAL TAG LEAGUE 2013″ [2 DISC-SET]
01. Global Tag League – Block B: Takashi Sugiura & Atsushi Kotoge vs. Yoshihito Sasaki & Shinya Ishikawa
02. Global Tag League – Block B: Shane Haste & Mikey Nicholls vs. Toru Yano & Takashi Iizuka
03. Global Tag League – Block B: Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima vs. Takashi Sugiura & Atsushi Kotoge
04. Global Tag League – Block A: Akitoshi Saito & Tomoaki Honma vs. Yujiro Takahashi & Maybach Taniguchi
05. Global Tag League – Block A: KENTA & Yoshihiro Takayama vs. Takeshi Morishima & Mohammed Yone
06. Jonah Rock & Jake Durden & Kyle Sebastian vs. Taiji Ishimori & Masao Inoue & Hitoshi Kumano
07. Eddie Edwards & Bobby Fish vs. SUWA & Genba Hirayanagi
08. Global Tag League – Final: KENTA & Yoshihiro Takayama vs. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima
2 Discs – 180 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2013/05/11 – Tokyo, Nihon Budokan – “FINAL BURNING IN BUDOKAN” [COMMERCIAL RELEASE – 2x DVD9]
01. Feel the Dangerzone: Masanobu Fuchi vs. Hitoshi Kumano
02. This is the NOAH Junior: Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge vs. SUWA & Genba Hirayanagi
03. BURNING vs. BURNING: Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Tamon Honda & Kentaro Shiga
04. Js Spirits vs Revolution Special Tag Match: Genichiro Tenryu & Yoshinari Ogawa vs. Takeshi Morishima & Masao Inoue
05. NOAH vs. NJPW Special Six Man Tag Match: Hiroshi Tanahashi & Yuji Nagata & Satoshi Kojima vs. Takashi Sugiura & Mohammed Yone & Akitoshi Saito
06. Four Men GET Together Special Tag Match: Yoshihiro Takayama & Takao Omori vs. Minoru Suzuki & Naomichi Marufuji
07. FINAL BURNING in Budokan – Kenta Kobashi Retirerment Match: Kenta Kobashi & Keiji Muto & Jun Akiyama & Kensuke Sasaki vs. Go Shiozaki & KENTA & Maybach Taniguchi & Yoshinobu Kanemaru
2 Discs – 300 minutes – Source: DVD (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2013/05/11 – Tokyo, Nihon Budokan – “FINAL BURNING IN BUDOKAN” [4 DISC-SET]
01. Feel the Dangerzone: Masanobu Fuchi vs. Hitoshi Kumano
02. This is the NOAH Junior: Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge vs. SUWA & Genba Hirayanagi
03. BURNING vs. BURNING: Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. Tamon Honda & Kentaro Shiga
04. Js Spirits vs Revolution Special Tag Match: Genichiro Tenryu & Yoshinari Ogawa vs. Takeshi Morishima & Masao Inoue
05. NOAH vs. NJPW Special Six Man Tag Match: Hiroshi Tanahashi & Yuji Nagata & Satoshi Kojima vs. Takashi Sugiura & Mohammed Yone & Akitoshi Saito
06. Four Men GET Together Special Tag Match: Yoshihiro Takayama & Takao Omori vs. Minoru Suzuki & Naomichi Marufuji
07. FINAL BURNING in Budokan – Kenta Kobashi Retirerment Match: Kenta Kobashi & Keiji Muto & Jun Akiyama & Kensuke Sasaki vs. Go Shiozaki & KENTA & Maybach Taniguchi & Yoshinobu Kanemaru
4 Discs – 300 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2013/05/12 – Tokyo, Korakuen Hall – “ARK NEW CHAPTER”
01. New Chapter of the Ark: Taiji Ishimori vs. Hitoshi Kumano
02. Go Forward: Naomichi Marufuji & Yoshinari Ogawa vs. Maybach SUWA Jr. & Genba Hirayanagi
03. Battle of Spirits: Mohammed Yone vs. Maybach Taniguchi
04. Momo no Seishun Confrontation: Atsushi Kotoge vs. Daisuke Harada
05. BATTLE THE SUPER HEAVY: Yoshihiro Takayama vs. Takeshi Morishima
06. GHC Tag Team Title: Toru Yano & Takashi Iizuka vs. Mikey Nicholls & Shane Haste
07. GHC Heavyweight Title: KENTA vs. Takashi Sugiura
1 Disc – 150 minutes – Source: iTV

PRO WRESTLING NOAH – 2013/05/17 – Sendai Industrial Exhibition Mansion Aztec Museum – “NORTHERN NAVIGATION 2013 ~ ARK NEW CHAPTER MEMORABLE PRO-WRESTLING”
01. Maybach SUWA Jr. vs. Hitoshi Kumano
02. Yoshinari Ogawa vs. Kyle Sebastian
03. Maybach Taniguchi vs. Jake Durden
04. Naomichi Marufuji vs. Daisuke Harada
05. Mohammed Yone & Daisuke Ikeda vs. Yoshihiro Takayama & Genba Hirayanagi
06. NO MERCY vs. BRAVE: KENTA & Takashi Sugiura vs. Takeshi Morishima & Atsushi Kotoge
07. GHC Jr. Heavyweight Title: Taiji Ishimori vs. Taro Nohashi
1 Disc – 120 minutes – Source: iTV

PRO WRESTLING NOAH – 2013/05/26 – Ishikawa Industrial Exhibition Hall # 3 – “NORTHERN NAVIGATION 2013 ~ ARK NEW CHAPTER MEMORABLE PRO-WRESTLING”
01. Satoshi Kajiwara vs. Hitoshi Kumano
02. Mohammed Yone vs. Jake Dirden
03. Maybach Taniguchi vs. Kyle Sebastian
04. NOAH vs. Diamond Ring: Yoshinari Ogawa & Daisuke Harada vs. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima
05. Atsushi Kotoge vs. Genba Hirayanagi
06. Taiji Ishimori vs. Maybach SUWA Jr.
07. NO MERCY vs. BRAVE: KENTA & Takashi Sugiura vs. Takeshi Morishima & Naomichi Marufuji
1 Disc – 150 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2013/06/02 – Fukuoka, Hakata Star Lane – “SOUTHERN NAVIGATION 2013″ [2 DISC-SET]
01. Yoshinari Ogawa vs. Hitoshi Kumano (10:37) mit einem Backdrop Suplex.
02. Genba Hirayanagi & Maybach SUWA Jr. vs. Honoo! Shuichi & Junji Tanaka
03. Takeshi Morishima & Taiji Ishimori vs. Zack Sabre Jr. & Jake Dirden
04. Super Crazy vs. Daisuke Harada
05. Mohammed Yone & Naomichi Marufuji vs. Yujiro Takahashi & Maybach Taniguchi
06. GHC Tag Team Title Skirmish: Yoshihiro Takayama vs. Takashi Iizuka
07. NO MERCY vs. BRAVE: Takashi Sugiura vs. Atsushi Kotoge
08. GHC Heavyweight Title: KENTA vs. Toru Yano
2 Discs – 195 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2013/06/13 – Tokyo, Korakuen Hall – “MITSUHARU MISAWA MEMORIAL NIGHT” [2 DISC-SET]
01. Daisuke Ikeda vs. Hitoshi Kumano
02. Super Crazy & Daisuke Harada vs. Zack Sabre Jr. & Pesadilla
03. Maybach Taniguchi vs. Jake Dirden
04. Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge vs. Genba Hirayanagi & Maybach SUWA Jr.
05. Kensuke Sasaki & Yoshinari Ogawa vs. Akitoshi Saito & Masao Inoue
06. NO MERCY vs. BRAVE 3 Match Singles Series 1st ~ Freedom: Takeshi Morishima vs. Yoshihiro Takayama
07. NO MERCY vs. BRAVE 3 Match Singles Series 2nd ~ Belief: KENTA vs. Mohammed Yone
08. NO MERCY vs. BRAVE 3 Match Singles Series 3rd ~ Future: Naomichi Marufuji vs. Takashi Sugiura
2 Discs – 210 minutes – Source: iTV

PRO WRESTLING NOAH – 2013/06/30 – Tokyo, Korakuen Hall – “VOYAGE FOR COLOSSEUM”
01. Kyle Sebastian & Slex vs. Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr.
02. Jake Dirden vs. Masao Inoue
03. NOAH vs. NJPW Special Singles Match: Yujiro Takahashi vs. Maybach Taniguchi
04. GHC Jr. Heavyweight Title Skirmish: Taiji Ishimori & Daisuke Harada & Hitoshi Kumano vs. Super Crazy & Pesadilla & Kaiser
05. GHC Tag Team Title Skirmish: Takashi Iizuka vs. Mikey Nicholls
06. GHC Tag Team Title Skirmish: Toru Yano vs. Shane Haste
07. NO MERCY vs. BRAVE Captain’s Fall Elimination Match: Naomichi Marufuji & Mohammed Yone & Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge vs. KENTA & Takashi Sugiura & Genba Hirayanagi & Maybach SUWA Jr.
1 Disc – 165 minutes – Source: iTV

PRO WRESTLING NOAH – 2013/07/07 – Tokyo, Ariake Coliseum – “GREAT VOYAGE 2013 IN TOKYO” [2 DISC-SET]
01. Maybach SUWA Jr. vs. Hitoshi Kumano
02. Jr. TAG LEAGUE PREVIEW: Atsushi Kotoge & Zack Sabre Jr. & Kaiser vs. Daisuke Harada & Slex & Pesadilla
03. Encounter of Lone Wolves: Maybach Taniguchi vs. Akitoshi Saito
04. Shiro Koshinaka Return Match: Tatsumi Fujinami & Shiro Koshinaka vs. Yoshinari Ogawa & Masao Inoue
05. NOAH vs. Diamond Ring Special Singles Match: Mohammed Yone vs. Katsuhiko Nakajima
06. Tornado Street Fight: Atsushi Onita & Ichiro Yaguchi & Hideki Hosaka vs. Takashi Sugiura & Yoshihiro Takayama & Genba Hirayanagi
07. GHC Jr. Heavyweight Title: Taiji Ishimori vs. Super Crazy
08. GHC Tag Team Titles: Toru Yano & Takashi Iizuka vs. Shane Haste & Mikey Nicholls
09. GHC Heavyweight Title: KENTA vs. Naomichi Marufuji
2 Disc – 210 minutes – Source: iTV

PRO WRESTLING NOAH – 2013/07/14 – Tokyo, Korakuen Hall – “7TH NTV G+ CUP JR. HEAVYWEIGHT TAG LEAGUE”
01. TMDK vs. South American Wrestling Mission: Shane Haste & Mikey Nicholls vs. Kaiser & Gaston Mateo
02. NOAH vs. Diamond Ring Special Singles Match: Katsuhiko Nakajima vs. Maybach Taniguchi
03. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block B: Shiori Asahi & Hiro Tonai vs. Roderick Strong & Slex
04. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block B: Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr. vs. Daisuke Harada & Hitoshi Kumano
05. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block A: Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge vs. Pesadilla & Dual Force
06. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block A: Super Crazy & Ricky Marvin vs. Genba Hirayanagi & Maybach SUWA Jr.
07. NO MERCY vs. BRAVE – GHC Heavyweight Title Skirmish: KENTA & Takashi Sugiura vs. Mohammed Yone & Naomichi Marufuji
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2013/07/20 – Kyoto, KBS Hall – “7TH NTV G+ CUP JR. HEAVYWEIGHT TAG LEAGUE”
01. Kaiser & Gaston Mateo vs. Kanjuro Matsuyama & Hitoshi Kumano
02. Daisuke Harada vs. Eisa8
03. Taiji Ishimori vs. Kazuaki Mihara
04. Shane Haste vs. Maybach SUWA Jr.
05. Mikey Nicholls vs. Maybach Taniguchi
06. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block A: Super Crazy & Ricky Marvin vs. Pesadilla & Dual Force
07. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block B: Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr. vs. Roderick Strong & Slex
08. NO MERCY vs. BRAVE – GHC Heavyweight Title Skirmish: Mohammed Yone & Naomichi Marufuji & Atsushi Kotoge vs. KENTA & Takashi Sugiura & Genba Hirayanagi
1 Disc – 120 minutes – Source: iTV

PRO WRESTLING NOAH – 2013/07/28 – Tokyo, Korakuen Hall – “7TH NTV G+ CUP JR. HEAVYWEIGHT TAG LEAGUE” [2 DISC-SET]
01. Jr. Tag League Special Edition: Roderick Strong & Slex vs. Pesadilla & Kaji Tomato
02. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block B: Shiori Asahi & Hiro Tonai vs. Daisuke Harada & Hitoshi Kumano
03. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block B: Jushin Liger & Tiger Mask vs. Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr.
04. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block A: Genba Hirayanagi & Maybach SUWA Jr. vs. Gaston Mateo & Kaiser
05. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block A: Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge vs. Super Crazy & Ricky Marvin
06. Mikey Nicholls vs. Masao Inoue
07. Shane Haste vs. Maybach Taniguchi
08. GHC Heavyweight Title Skirmish – NO MERCY vs. BRAVE: Mohammed Yone & Naomichi Marufuji vs. KENTA & Takashi Sugiura
09. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League – Final / GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Jushin Thunder Liger & Tiger Mask vs.Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge
2 Discs – 210 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2013/08/04 – Tokyo, Differ Ariake – “DEPARTURE 2013″ [2 DISC-SET]
01. NOAH vs. South American Wrestling Mission: Daisuke Harada & Hitoshi Kumano vs. Kaiser & Gaston Mateo
02. Yoshinari Ogawa vs. Masao Inoue
03. Genba Hirayanagi & Maybach SUWA Jr. vs. Super Crazy & Pesadilla
04. Boso Tetsu Kamen vs. Diamond Ring: Katsuhiko Nakajima vs. Maybach Taniguchi
05. NO MERCY vs. BRAVE: Takashi Sugiura & Yoshihiro Takayama vs. Naomichi Marufuji & Atsushi Kotoge
06. GHC Tag Team Title Skirmish Special Singles Match: Shane Haste vs. Shinya Ishikawa
07. GHC Tag Team Title Skirmish Special Singles Match: Yoshihito Sasaki vs. Mikey Nicholls
08. GHC Jr. Heavyweight Title: Taiji Ishimori vs. Zack Sabre Jr.
09. GHC Heavyweight Title: KENTA vs. Mohammed Yone
2 Discs – 195 minutes – Source: iTV

PRO WRESTLING NOAH – 2013/08/24 – Tokyo, Korakuen Hall – “SUMMER NAVIGATION 2013 ~ ARK NEW CHAPTER MEMORABLE PRO-WRESTLING”
01. Mohammed Yone vs. Katsuhiko Nakajima
02. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Jushin Liger & Tiger Mask vs. Genba Hirayanagi & Maybach SUWA Jr.
03. GHC Tag Team Titles: Shane Haste & Mikey Nicholls vs. Yoshihito Sasaki & Shinya Ishikawa
04. Naomichi Marufuji 15th Anniversary Match: KENTA & Takashi Sugiura vs. Shinsuke Nakamura & Naomichi Marufuji
1 Disc – 120 minutes – Source: iTV

PRO WRESTLING NOAH – 2013/09/07 – Tokyo, Differ Ariake – “SHINY NAVIGATION 2013 ~ ARK NEW CHAPTER MEMORABLE PRO-WRESTLING” [2 DISC-SET]
01. Fenix vs. Kaiser
02. Hajime Ohara vs. Kikutaro
03. Yoshinari Ogawa & Taiji Ishimori vs. Ross von Erich & Marshall von Erich
04. Mikey Nicholls vs. Maybach Taniguchi
05. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Skirmish – NOAH vs. NJPW: Daisuke Harada vs. Jushin Liger
06. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Skirmish – NOAH vs. NJPW: Yuji Nagata & Tiger Mask vs. Mohammed Yone & Hitoshi Kumano
07. BRAVE vs. NO MERCY: Naomichi Marufuji & Katsuhiko Nakajima & Atsushi Kotoge vs. Yoshihiro Takayama & Takashi Sugiura & Genba Hirayanagi
08. GHC Heavyweight Title: KENTA vs. Shane Haste
2 Discs – 195 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2013/09/16 – Hakata Star Lane – “ARK HOUJOUYA 2013″ [2 DISC-SET]
01. Kaiser vs. Mitsuhiro Kitamiya
02. Atsushi Kotoge vs. Honoo! Shuichi
03. Maybach Taniguchi vs. Junji Tanaka
04. Yoshinari Ogawa vs. Hajime Ohara
05. GHC Jr. Heavyweight Title Skirmish: Shane Haste & Fenix vs. Mohammed Yone & Taiji Ishimori
06. BRAVE vs. NO MERCY: Naomichi Marufuji & Katsuhiko Nakajima vs. Takashi Sugiura & Genba Hirayanagi
07. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Jushin Liger & Tiger Mask vs. Daisuke Harada & Hitoshi Kumano
08. GHC Heavyweight Title: KENTA vs. Mikey Nicholls
09. GHC Jr. Heavyweight Title: Katsuhiko Nakajima vs. KENTA (2009/03/01 – Tokyo, Nihon Budokan)
2 Discs – 210 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2013/10/05 – Yokohama Bunka Gym – “GREAT VOYAGE 2013 IN YOKOHAMA VOL. 2″ [2 DISC-SET]
01. NOAH vs. Diamond Ring: Mitsuhiro Kitamiya vs. Hitoshi Kumano
02. Nonpartisan vs. NO MERCY: Yoshinari Ogawa & Daisuke Harada vs. Hajime Ohara & Genba Hirayanagi
03. Other extreme: Maybach Taniguchi vs. Kikutaro
04. Crazy Dynasty vs. Little*Galaxy: Super Crazy & Pesadilla vs. Shiori Asahi & Hiro Tonai
05. Takeshi Morishima Return Match: Kensuke Sasaki vs. Takeshi Morishima
06. NOAH vs. NJPW Special Tag Match: Mohammed Yone & Naomichi Marufuji vs. Shinsuke Nakamura & YOSHI-HASHI
07. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Jushin Liger & Tiger Mask vs. Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge
08. GHC Tag Team Titles: Shane Haste & Mikey Nicholls vs. Takashi Sugiura & Yoshihiro Takayama
09. GHC Heavyweight Title: KENTA vs. Katsuhiko Nakajima
10. Global League 2010 – Block A: Kensuke Sasaki vs. Jun Akiyama (2010/04/10 – Tokyo, Korakuen Hall)
2 Discs – 240 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2013/10/19 – Tokyo, Differ Ariake – “GLOBAL LEAGUE 2013″ [2 DISC-SET]
01. Crazy Dynasty vs. NO MERCY: Super Crazy & Pesadilla vs. Hajime Ohara & Genba Hirayanagi
02. BRAVE vs. Nonpartisan: Yoshinari Ogawa & Daisuke Harada & Hitoshi Kumano vs. Mohammed Yone & Katsuhiko Nakajima & Taiji Ishimori
03. TMDK vs BRAVE: Mikey Nicholls vs. Atsushi Kotoge
04. Global League – Block B: Ryouji Sai vs. Maybach Taniguchi
05. Global League – Block B: Yuji Nagata vs. Akitoshi Saito
06. Global League – Block A: Shane Haste vs. Takeshi Morishima
07. Global League – Block B: Takashi Sugiura vs. Naomichi Marufuji
08. Global League – Block A: KENTA vs. Daisuke Sekimoto
09. Global League 2011 – Final: KENTA vs. Takeshi Morishima (2011/11/20 – Sapporo Convention Center)
10. Global League 2012 – Final: KENTA vs. Takashi Sugiura (2012/11/23 – Tokyo, Korakuen Hall)
2 Discs – 195 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2013/10/26 – Sapporo Teisen Hall – “GLOBAL LEAGUE 2013″
01. Three Way Match: Super Crazy vs. Eddie Edwards vs. Zack Sabre Jr.
02. Boso Iron Mask vs Crazy Dynasty: Maybach Taniguchi vs. Pesadilla
03. TMDK vs. Nonpartisan: Mikey Nicholls vs. Takuma Sano
04. NO MERCY vs. Nonpartisan: KENTA & Genba Hirayanagi & Hajime Ohara vs. Yoshinari Ogawa & Daisuke Harada & Hitoshi Kumano
05. Global League – Block A: Katsuhiko Nakajima vs. Shane Haste
06. Global League – Block B: Naomichi Marufuji vs. Akitoshi Saito
07. Global League – Block A: Mohammed Yone vs. Takeshi Morishima
08. Global League – Block B: Takashi Sugiura vs. Yuji Nagata
1 Disc – 150 minutes – Source: iTV

PRO WRESTLING NOAH – 2013/10/27 – Sapporo Teisen Hall – “GLOBAL LEAGUE 2013″
01. GHC Jr. Heavyweight Title Skirmish Three Way Match: Daisuke Harada vs. Taiji Ishimori vs. Zack Sabre Jr.
02. Crazy Dynasty vs. NO MERCY: Super Crazy & Pesadilla vs. Genba Hirayanagi & Hajime Ohara
03. Mohammed Yone & Atsushi Kotoge & Takuma Sano vs. Shane Haste & Marshall von Erich & Ross von Erich
04. Global League 2013 – Block A: Takeshi Morishima vs. Eddie Edwards
05. Global League 2013 – Block B: Akitoshi Saito vs. Takashi Sigiura
06. Global League 2013 – Block B: Naomichi Marufuji vs. Mikey Nicholls
07. Global League 2013 – Block B: Maybach Taniguchi vs. Yuji Nagata
08. Global League 2013 – Block A: Katsuhiko Nakajima vs. KENTA
1 Disc – 165 minutes – Source: iTV

PRO WRESTLING NOAH – 2013/11/02 – Osaka BODYMAKER COLOSSEUM # 2 – “GLOBAL LEAGUE 2013″
01. Three Way Match: Mitsuhiro Kitamiya vs. Yoshinari Ohawa vs. Hitoshi Kumano
02. Super Crazy & Pesadilla & Zack Sabre Jr. vs. Takashi Sugiura & Hajime Ohara & Genba Hirayanagi
03. Takeshi Morishima & Mohammed Yone & Atsushi Kotoge vs. Shane Haste & Ross von Erich & Marshall von Erich
04. Global League – Block B: Maybach Taniguchi vs. Akitoshi Saito
05. Global League – Block B: Naomichi Marufuji vs. Ryouji Sai
06. Global League – Block B: Yuji Nagata vs. Mikey Nicholls
07. Global League – Block A: Daisuke Sekimoto vs. Katsuhiko Nakajima
08. GHC Jr. Heavyweight Title: Taiji Ishimori vs. Daisuke Harada
09. Global League – Block A: Eddie Edwards vs. KENTA
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2013/11/10 – Tokyo, Korakuen Hall – “GLOBAL LEAGUE 2013″ [2 DISC-SET]
01. Global League Special Singles Match: Akitoshi Saito vs. Eddie Edwards
02. Global League – Block B: Ryouji Sai vs. Mikey Nicholls
03. Global League – Block B: Maybach Taniguchi vs. Takashi Sugiura
04. Global League – Block B: Yuji Nagata vs. Naomichi Marufuji
05. Global League – Block A: Shane Haste vs. Daisuke Sekimoto
06. Global League – Block A: Katsuhiko Nakajima vs. Mohammed Yone
07. Global League – Block A: Takeshi Morishima vs. KENTA
08. NO MERCY vs. Fresh Combination: Hajime Ohara & Genba Hiryanagi vs. Daisuke Harada & Hitoshi Kumano
09. Taiji Ishimori & Yoshinari Ogawa & Atsushi Kotoge & Zack Sabre Jr. vs. Super Crazy & Pesadilla & Ross von Erich & Marshall von Erich
10. Global League – Final: Yuji Nagata vs. Takeshi Morishima
Bonus
11. GHC Tag Team Titles: Kenta Kobashi & Tamon Honda vs. Akira Taue & Daisuke Ikeda (2003/10/24 – Hiroshima Prefectural Gym)
12. GHC Tag Team Titles: Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa vs. Akira Taue & Takuma Sano (2004/10/24 – Osaka Prefectural Gym)
2 Discs – 210 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2013/11/27 – Tokyo, Korakuen Hall – “WINTER NAVIGATION 2013 ~ ARK NEW CHAPTER MEMORABLE PRO-WRESTLING” [2 DISC-SET]
01. NOAH vs. Diamond Ring: Mitsuhiro Kitamiya vs. Hitoshi Kumano
02. Young Master vs. Crazy Dynasty: Daisuke Harada vs. Pesadilla
03. BRAVE vs. NO MERCY: Takeshi Morishima & Atsushi Kotoge vs. Hajime Ohara & Genba Hirayanagi
04. Supreme Movement: Super Crazy vs. Yoshinari Ogawa
05. BRAVE Nuclear Warhead vs. Boso Tetsu Kamen: Maybach Taniguchi vs. Mohammed Yone
06. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Skirmish: Jushin Liger vs. Zack Sabre Jr.
07. GHC Tag Team Title & GHC Jr. Heavyweight Title Skirmish: Shane Haste & Mikey Nicholls & Tatsuhito Takaiwa vs. Naomichi Marufuji & Katsuhiko Nakajima & Taiji Ishimori
08. GHC Heavyweight Title Skirmish: Yuji Nagata & Daisuke Sekimoto vs. KENTA & Takashi Sugiura
Bonus
09. GHC Junior Tag Team Titles: Jushin Liger & Tiger Mask vs. Super Crazy & Pesadilla (2013/11/08 – Niigata City Gym)
10. Akira Taue vs. Mitsuharu Misawa (2004/08/01 – Aichi Prefectural Gym)
2 Discs – 210 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2013/12/07 – Tokyo, Ariake Colosseum – “GREAT VOYAGE 2013 IN TOKYO VOL. 2 ~ AKIRA TAUE RETIREMENT” [2 DISC-SET]
01. The Best of Crazy Dynasty: Super Crazy vs. Pesadilla
02. BRAVE vs. Fresh Combination: Mohammed Yone & Atsushi Kotoge vs. Daisuke Harada & Hitoshi Kumano
03. NO MERCY vs. Diamond Ring: Yoshihiro Takayama & Hajime Ohara vs. Kensuke Sasaki & Mitsuhiro Kitamiya
04. Boso Tetsu Kamen vs. The Wrestler: Katsuyori Shibata vs. Maybach Taniguchi
05. Akira Taue Retirement Match ~ Taue Volcano Last Eruption: Takeshi Morishima & Takashi Sugiura & Akira Taue & Genba Hirayanagi vs. Genichiro Tenryu & Tatsumi Fujinami & Masao Inoue & Kentaro Shiga
06. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Jushin Liger & Tiger Mask vs. Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr.
07. GHC Jr. Heavyweight Title: Taiji Ishimori vs. Tatsuhito Takaiwa
08. GHC Tag Team Titles: Shane Haste & Mikey Nicholls vs. Naomichi Marufuji & Katsuhiko Nakajima
09. GHC Heavyweight Title: KENTA vs. Yuji Nagata
2 Discs – 240 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2013/12/17 – Toyonaka Municipal Rose Bunka Hall – “WINTER NAVIGATION 2013 ~ ARK NEW CHAPTER MEMORABLE PRO-WRESTLING”
01. Pesadilla vs. Hitoshi Kumano
02. Hajime Ohara vs. Mitsuhiro Kitamiya
03. Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr. vs. Yasu Kubota & Hide Kubota
04. Maybach Taniguchi vs. Mikey Nicholls
05. Shane Haste vs. Mohammed Yone
06. Naomichi Marufuji & Atsushi Kotoge vs. Super Crazy & Daisuke Harada
07. Takeshi Morishima & Katsuhiko Nakajima & Taiji Ishimori vs. KENTA & Takashi Sugiura & Genba Hirayanagi
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2013/12/23 – Tokyo, Differ Ariake – “NOAHFUL GIFT IN DIFFER 2013″ [2 DISC-SET]
01. Kikutaro vs. Hitoshi Kumano
02. Atsushi Kotoge vs. Yoshinari Ogawa
03. Three Way Match: Takeshi Morishima vs. Takashi Sugiura vs. Daisuke Harada
04. Mohammed Yone vs. Hajime Ohara
05. Naomichi Marufuji vs. Mitsuhiro Kitamiya
06. Taiji Ishimori vs. Genba Hirayanagi
07. Mikey Nicholls & Shane Haste vs. Maybach Taniguchi & Katsuhiko Nakajima
08. KENTA vs. Nyansawa Saito (Akitoshi Saito)
2 Discs – 180 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2014/01/05 – Tokyo, Korakuen Hall – “NEW YEAR NAVIGATION 2014″ [2 DISC-SET]
01. 2014 Opening Match: Kenou vs. Hitoshi Kumano
02. Mohammed Yone vs. Yoshinari Ogawa
03. Daisuke Harada vs. Atsushi Kotoge
04. GHC Jr. Heavyweight Title Skirmish – BRAVE vs. NO MERCY: Yoshihiro Takayama & Hajime Ohara & Genba Hirayanagi vs. Naomichi Marufuji & Katsuhiko Nakajima & Taiji Ishimori
05. TMDK vs. BJW Special Tag Match: Shane Haste & Mikey Nicholls vs. Shinya Ishikawa & Yuji Okabayashi
06. Boso Tetsu Kamen vs. Blue Justice Special Singles Match: Yuji Nagata vs. Maybach Taniguchi
07. GHC Heavyweight Title: KENTA vs. Takeshi Morishima
Bonus Matches:
08. Global League 2012 – Block A: Takeshi Morishima vs. Yuji Nagata (2012/11/23)
09. Golbal League 2013 – Final: Takeshi Morishima vs. Yuji Nagata (2013/11/10)
2 Discs – 210 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2014/01/19 – Fukuoka, Hakata Star Lane – “THE FIRST NAVIGATION 2014″
01. Yoshinari Ogawa vs. Hitoshi Kumano
02. Ricky Marvin & Bobby Fish vs. Daisuke Harada & Genba Hirayanagi
03. Katsuhiko Nakajima vs. Xtra Large
04. TMDK vs. BRAVE: Shane Haste & Mikey Nicholls & Jonah Rock vs. Mohammed Yone & Naomichi Marufuji & Atsushi Kotoge
05. NO MERCY vs. Boso Tetsu Kamen: KENTA vs. Maybach Taniguchi
06. GHC Jr. Heavyweight Title: Taiji Ishimori vs. Hajime Ohara
07. GHC Heavyweight Title Skirmish: Yuji Nagata & Jushin Liger vs. Takeshi Morishima & Kenou
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2014/01/25 – Osaka BODYMAKER COLOSSEUM # 2 -“THE FIRST NAVIGATION 2014″ [2 DISC-SET]
01. Nanjo Hayato vs. Mitsuhiro Kitamiya
02. NOAH vs. Australian-US Alliance: Bobby Fish & Jonah Rock vs. Yoshinari Ogawa & Hitoshi Kumano
03. BJW vs. XNL: MEN’S Teioh vs. Xtra Large
04. BRAVE vs. NO MERCY: Genba Hirayanagi & Daisuke Harada & Hajime Ohara vs. Katsuhiko Nakajima & Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge
05. BRAVE vs. Cho-Kibo-Gun: Mohammed Yone vs. Kenou
06. NO MERCY vs. BJW Special Singles Match: KENTA vs. Shinya Ishikawa
07. NOAH vs. NJPW Special Tag Match: Yuji Nagata & Jushin Liger vs. Naomichi Marufuji & Ricky Marvin
08. GHC Tag Team Titles: Shane Haste & Maybach Taniguchi vs. Takeshi Morishima & Maybach Taniguchi
Bonus
09. KENTA vs. Daisuke Harada (2014/01/12 – Yokohama Radiant Hall)
10. Cho-Kibo-Gun vs. BRAVE: Takeshi Morishima & Maybach Taniguchi & Kenou vs. Mohammed Yone & Naomichi Marufuji & Atsushi Kotoge
2 Discs – 210 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2014/02/03 – Tokyo, Korakuen Hall – “MONDAY NOAH” [2 DISC-SET]
01. Young Master vs. Newcomer: Daisuke Harada vs. Hitoshi Kumano
02. Don’t You Cry vs. Heisei Era Strong Style: Genba Hirayanagi vs. Mitsuhiro Kitamiya
03. Lone Technician vs. Muy Bien: Yoshinari Ogawa vs. Hajime Ohara
04. BRAVE vs. XNL: Taiji Ishimori vs. Xtra Large
05. TMDK vs. vs. BJW: Shinya Ishikawa vs. Jonah Rock
06. NOAH vs. BJW: Naomichi Marufuji vs. Ryuichi Kawakami
07. TMDK vs. BRAVE: Mikey Nicholls vs. Mohammed Yone
08. Takashi Sugiura Return Match – NO MERCY vs. BRAVE: Takashi Sugiura vs. Atsushi Kotoge
09. BRAVE vs. Morishima Army: Katsuhiko Nakajima vs. Kenou
10. Morishima Army vs. TMDK: Takeshi Morishima vs. Shane Haste
11. BLACK vs. Boso Tetsu Kamen Final Conclusion, No DQ Match: KENTA vs. Maybach Taniguchi
2 Discs – 240 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2014/02/08 – Tokyo, Korakuen Hall – “THE SECOND NAVIGATION 2014″ [2 Disc-Set]
01. GHC Jr. Heavyweight Title Skirmish: Taiji Ishimori & Hitoshi Kumano vs. Genba Hirayanagi & Daisuke Harada
02. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Skirmish: Kenou & Hajime Ohara vs. Yoshinari Ogawa & Mitsuhiro Kitamiya
03. TMDK vs. NO MERCY: Yoshihiro Takayama vs. Jonah Rock
04. TMDK vs. XNL: Mikey Nicholls vs. Xtra Large
05. TMDK vs. Boso Tetsu Kamen: Shane Haste vs. Maybach Taniguchi
06. NOAH vs. BJW Special Tag Match: Mohammed Yone & Katsuhiko Nakajima vs. Shinya Ishikawa & Ryuichi Kawakami
07. BRAVE vs. NO MERCY: KENTA & Takashi Sugiura vs. Naomichi Marufuji & Atsushi Kotoge
08. GHC Heavyweight Title: Takeshi Morishima vs. Yuji Nagata
Bonus
09. GHC Heavyweight Title: Kenta Kobashi vs. Yuji Nagata (2003/09/12)
2 Discs – 195 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2014/02/22 – Tokyo, Differ Ariake – “THE SECOND NAVIGATION 2014″ [2 Disc-Set]
01. NOAH vs. Diamond Ring: Mitsuhiro Kitamiya vs. Hitoshi Kumano
02. BRAVE vs. XNL: Katsuhiko Nakajima vs. Xtra Large
03. Cho-Kibo-Gun vs. BJW: Kenou vs. Ryuichi Kawakami
04. GHC Jr. Heavyweight Title Skirmish: Mohammed Yone & Taiji Ishimori vs. Genba Hirayanagi & Daisuke Harada
05. BRAVE vs. Dangan Soldiers: Takashi Sugiura & Masato Tanaka vs. Naomichi Marufuji & Atsushi Kotoge
06. Cho-Kibo-Gun vs. TMDK: Shane Haste & Mikey Nicholls & Jonah Rock vs. Takeshi Morishima & Maybach Taniguchi & Hajime Ohara
07. GHC Heavyweight Title: Yuji Nagata vs. KENTA
Bonus
08. GHC Heavyweight Title: Naomichi Marufuji vs. KENTA (2006/10/29)
09. GHC Heavyweight Title: Takashi Sugiura vs. Go Shiozaki (2009/12/09)
2 Discs – 195 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2014/03/08 – Tokyo, Ariake Colosseum – “GREAT VOYAGE 2014 IN TOKYO” [2 Disc-Set]
01. Mitsuhiro Kitamiya vs. Hitoshi Kumano
02. Regional Three Way Match: Super Crazy vs. Jonah Rock vs. Xtra Large
03. Takuma Sano 30th Anniversary Match: Takuma Sano & Jushin Liger vs. Yoshihiro Takayama & Genba Hirayanagi
04. BRAVE vs. CHAOS Special Six Man Tag Match: Mohammed Yone & Katsuhiko Nakajima & Atsushi Kotoge vs. Toru Yano & Takashi Iizuka & YOSHI-HASHI
05. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr. vs. Kenou & Hajime Ohara
06. GHC Jr. Heavyweight Title: Taiji Ishimori vs. Daisuke Harada
07. Special Tag Match ~ Beyond The Border: Naomichi Marufuji & Tetsuya Naito vs. KENTA & Masato Tanaka
08. GHC Tag Team Titles: Takeshi Morishima & Maybach Taniguchi vs. Shane Haste & Mikey Nicholls
09. GHC Heavyweight Title: Yuji Nagata vs. Takashi Sugiura
Bonus Match:
10. Atsushi Kotoge vs. Daisuke Harada
2 Discs – 240 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2014/03/21 – Tokyo, Korakuen Hall – “SPRING NAVIGATION 2014″ [2 Disc-Set]
01. NOAH vs NJPW: Sho Tanaka vs. Hitoshi Kumano
02. Estrella Frenzy vs. Samoan Monster: Super Crazy vs. Jonah Rock
03. Grudge Settlement: Hajime Ohara vs. Genba Hirayanagi
04. Young Master vs. Chilean Soldier: Daisuke Harada vs. Xtra Large
05. Special Eight Man Tag Match: Daisuke Ikeda & Mohammed Yone & Naomichi Marufuji & Katsuhiko Nakajima vs. Takashi Sugiura & KENTA & Shane Haste & Mikey Nicholls
06. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr. vs. Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge
07. GHC Heavyweight Title Skirmish: Takeshi Morishima & Maybach Taniguchi & Kenou vs. Yuji Nagata & Satoshi Kojima & Jushin Liger
Bonus Matches:
08. Global Tag League 2012 – Final: Mohammed Yone & Naomichi Marufuji vs. Takeshi Morishima & Katsuhiko Nakajima (2012/04/29 – Tokyo, Korakuen Hall)
09. Global Tag League 2013 – Final: KENTA & Yoshihiro Takayama vs. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima (2013/04/28 – Tokyo, Korakuen Hall)
2 Discs – 210 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2014/04/12 – Tokyo, Korakuen Hall – “GLOBAL TAG LEAGUE 2014″ [2 Disc-Set]
01. Mitsuhiro Kitamiya vs. Hitoshi Kumano
02. Super Crazy & Quiet Storm vs. Daisuke Harada & Genba Hirayanagi
03. Shane Haste & Mikey Nicholls vs. Kenou & Hajime Ohara
04. GHC Junior Heavyweight Tag Team Titles: Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge vs. Yoshinari Ogawa & Zack Sabre jr.
05. Global Tag League: Chris Hero & Colt Cabana vs. Naomichi Marufuji & Katsuhiko Nakajima
06. Global Tag League: Daisuke Ikeda & Mohammed Yone vs. Takeshi Morishima & Maybach Taniguchi
07. Global Tag League: Takeshi Sugiura & Masato Tanaka vs. Yoshihiro Takayama & KENTA
Bonus Matches
08. Global Tag League: Daisuke Ikeda & Mohammed Yone vs. Chris Hero & Colt Cabana (2014/04/13 – Yanahashi Citizen Gym)
09. Global Tag League: Naomichi Marufuji & Katsuhiko Nakajima vs. Takeshi Morishima & Maybach Taniguchi (2014/04/13 – Yanahashi Citizen Gym)
2 Discs – 210 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2014/04/19 – Osaka, BODYMAKER COLOSSEUM # 2 – “GLOBAL TAG LEAGUE 2014″
01. Don’t You Cry vs. Kenou: Kenou vs. Genba Hirayanagi
02. Battle for the Purpose: Colt Cabana & Chris Hero & Super Crazy vs. Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr. & Hitoshi Kumano
03. GHC Jr. Heavyweight Title: Daisuke Harada vs. Atsushi Kotoge
04. Global Tag League: KENTA & Yoshihiro Takayama vs. Mohammed Yone & Daisuke Ikeda
05. Global Tag League: Maybach Taniguchi & Takeshi Morishima vs. Mikey Nicholls & Shane Haste
06. Global Tag League: Naomichi Marufuji & Katsuhiko Nakajima vs. Takashi Sugiura & Masato Tanaka
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2014/04/20 – Nagoya International Conference Hall – “GREAT VOYAGE 2014 IN NAGOYA” [2 Disc-Set]
01. GREAT VOYAGE 2014 in NAGOYA Opening Match: Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr. vs. Super Crazy & Hitoshi Kumano
02. NO MERCY vs. BRAVE: Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge vs. Daisuke Harada & Genba Hirayanagi
03. Wild Cat Heart vs. Heisei no Strong Style: Akitoshi Saito vs. Mitsuhiro Kitamiya
04. Cho Kibou-Gun vs. Nagoya Ishin-Gun: Takeshi Morishima & Kenou & Hajime Ohara vs. Masashi Aoyagi & Hide Kubota & Yasu Kubota
05. Global Tag League 2014: Mikey Nicholls & Shane Haste vs. Colt Cabana & Chris Hero
06. Global Tag League 2014: Mohammed Yone & Daisuke Ikeda vs. Takashi Sugiura & Masato Tanaka
07. Global Tag League 2014: KENTA & Yoshihiro Takayama vs. Naomichi Marufuji & Katsuhiko Nakajima
08. GHC Heavyweight Title: Yuji Nagata vs. Maybach Taniguchi
Bonus Matches
09. Global Tag League 2013 – Block B: Takashi Sugiura & Atsushi Kotoge vs. Yoshihito Sasaki & Shinya Ishikawa (2013/04/28)
10. Global Tag League 2013 – Block B: Takashi Sugiura & Atsushi Kotoge vs. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima (2013/04/28)
11. Global Tag League 2013 – Block A: KENTA & Yoshihiro Takayama vs. Takeshi Morishima & Mohammed Yone (2013/04/28)
12. Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr. vs. Tatsumi Fujinami & Masao Inoue (2014/04/13)
2 Discs – 240 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2014/05/03 – Tokyo, Differ Ariake – “ONE DAY CRUISE 2014″ [2 Disc-Set]
01. Atsushi Kotoge vs. Mitsuhiro Kiyamiya
02. Taiji Ishimori & Hitoshi Kumano vs. Hajime Ohara & Kenou
03. Daisuke Harada & Genba Hirayanagi vs. Super Crazy & Quiet Storm
04. GHC Junior Heavyweight Tag Team Titles: Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr. vs. Shiori Asahi & Hiro Tonai
05. Naomichi Marufuji vs. KENTA vs. Shane Haste
06. Mikey Nicholls vs. Daisuke Sekimoto
07. Maybach Taniguchi vs. Masato Tanaka
08. Takeshi Morishima vs. Takashi Sugiura
09. GHC Heavyweight Title – No. 1 Contenders Match: Mohammed Yone vs. Katsuhiko Nakajima
2 Discs – 195 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2014/05/17 – Tokyo, Korakuen Hall – “NAVIGATION WITH BREEZE 2014″ [2 Disc-Set]
01. Mitsuhiro Kitamiya vs. Hitoshi Kumano
02. BATI-BATI vs. Boso Muy Bien: Daisuke Ikeda vs. Hajime Ohara
03. GHC Jr. Heavyweight Title Skirmish – Three Way Match: Quiet Storm vs. Zack Sabre Jr. vs. Daisuke Harada
04. TMDK vs. BRAVE: Shane Haste & Mikey Nicholls vs. Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge
05. GHC Tag Team Title Skirmish: Takeshi Morishima & Maybach Taniguchi & Kenou vs. Masato Tanaka & Yoshihiro Takayama & Genba Hirayanagi
06. Special Tag Match: KENTA & Naomichi Marufuji vs. Takashi Sugiura & Katsuhiko Nakajima
07. GHC Heavyweight Title: Yuji Nagata vs. Mohammed Yone
2 Discs – 210 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2014/05/31 – Tokyo, Differ Ariake – “NAVIGATION WITH BREEZE 2014″
01. Strong Style Of Heisei vs. Growing Bear: Mitsuhiro Kitamiya vs. Hitoshi Kumano
02. Each World: Yoshinari Ogawa vs. Masao Inoue
03. BRAVE vs. Cho Kibou-Gun: Hajime Ohara & Kenou vs. Katsuhiko Nakajima & Taiji Ishimori
04. BRAVE vs. NO MERCY: Akitoshi Saito & Atsushi Kotoge vs. Yoshihiro Takayama & Genba Hirayanagi
05. Genius Of The Noah’s Ark vs. Black Swan: Naomichi Marufuji vs. Shane Haste
06. GHC Jr. Heavyweight Title: Daisuke Harada vs. Quiet Storm
07. GHC Tag Team Titles: Takeshi Morishima & Maybach Taniguchi vs. Takashi Sugiura & Masato Tanaka
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2014/06/13 – Tokyo, Korakuen Hall – “MITSUHARU MISAWA MEMORIAL NIGHT 2014″ [3 Disc-Set]
01. Strong Style of Heisei vs. Growning Bear: Mitsuhiro Kitamiya vs. Hitoshi Kumano
02. NEW Leader vs. NO MERCY?: Genba Hirayanagi vs. Kikutaro
03. BATI-BATI vs. Masao World: Daisuke Ikeda vs. Masao Inoue
04. GHC Jr. Heavyweight Title Skirmish – Three Way Match: Kenou vs. Daisuke Harada vs. Taiji Ishimori
05. BRAVE vs. Team Go: Shane Haste & Mikey Nicholls & Quiet Storm vs. Mohammed Yone & Katsuhiko Nakajima & Atsushi Kotoge
06. Mitsuharu Misawa Memorial Match: Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka & Yoshinari Ogawa vs. Takeshi Morishima & Maybach Taniguchi & Hajime Ohara
07. Mitsuharu Misawa Memorial Match: Yoshihiro Takayama & Takashi Sugiura vs. Yuji Nagata & Daisuke Sekimoto
08. Mitsuharu Misawa Memorial Match: Naomichi Marufuji vs. Akitoshi Saito
Bonus Matches:
09. GHC Tag Team Titles: Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa vs. Keiji Muto & Taiyo Kea (2004/07/10)
10. Mitsuharu Misawa vs. Toshiaki Kawada
3 Discs – 240 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2014/06/22 – Osaka BODYMAKER COLOSSEUM # 2 – “VOYAGE FOR COLOSSEUM” [2 Disc-Set]
01. Jr. Tag League Preview: Kenou & Hajime Ohara vs. Rocky Lobo & Jinzo
02. NOAH vs. FFF: Nanjo Hayato vs. Mitsuhiro Kiyamiya
03. NEW Leader vs. Frenzy Estrella: Super Crazy vs. Genba Hirayanagi
04. Boso Tetsu Kamen vs. Weapon in 50cm: Maybach Taniguchi vs. Quiet Storm
05. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Skirmish: Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge vs. Yoshinari Ogawa & Hitoshi Kumano
06. GHC Tag Team Title Skirmish: Shane Haste & Mikey Nicholls vs. Takashi Sugiura & Daisuke Harada
07. GHC Heavyweight Title Skirmish: Yuji Nagata & Akitoshi Saito & Jushin Liger vs. Mohammed Yone & Naomichi Marufuji & Katsuhiko Nakajima
Bonus Matches:
08. Global League 2013 – Block B: Yuji Nagata vs. Naomichi Marufuji (2013/11/10)
09. GHC Heavyweight Title: Jun Akiyama vs. Naomichi Marufuji (2006/09/09)
2 Discs – 210 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2014/07/05 – Tokyo Ariake Colosseum – “GREAT VOYAGE 2014 IN TOKYO VOL. 2″ [2 Disc-Set]
01. Jr. Tag League Preview: Rocky Lobo & Jinzo vs. Mitsuhiro Kitamiya & Hitoshi Kumano
02. Three Way Match: Hajime Ohara vs. Super Crazy vs. Quiet Storm
03. Mohammed Bombers vs. NO MERCY: Daisuke Ikeda & Mohammed Yone vs. Yoshihiro Takayama & Genba Hirayanagi
04. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr. vs. Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge
05. GHC Jr. Heavyweight Title: Daisuke Harada vs. Kenou
06. Special Tag Match: Hirooki Goto & Katsuyori Shibata vs. Akitoshi Saito & Katsuhiko Nakajima
07. Special Singles Match: Daisuke Sekimoto vs. Maybach Taniguchi
08. GHC Tag Team Titles: Takashi Sugiura & Masato Tanaka vs. Shane Haste & Mikey Nicholls
09. GHC Heavyweight Title: Yuji Nagata vs. Naomichi Marufuji
Bonus
NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block B: Jushin Liger & Tiger Mask vs. Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr. (2013/07/28)
2 Discs – 240 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2014/07/19 – Tokyo, Korakuen Hall – “8TH NTV G+ CUP JR. HEAVYWEIGHT TAG LEAGUE”
01. Three Way Match: Mohammed Yone vs. Maybach Taniguchi vs. Shane Haste
02. Bullet Hitman vs. Mean Machine: Takashi Sugiura vs. Mikey Nicholls
03. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block B: Mitsuhiro Kitamiya & Hitoshi Kumano vs. Rocky Lobo & Jinzo
04. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block A: Jushin Liger & Tiger Mask vs. Genba Hirayanagi & Kikutaro
05. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block B: Shiori Asahi & Hiro Tonai vs. Daisuke Harada & Quiet Storm
06. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block A: Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr. vs. Kenou & Hajime Ohara
07. GHC Heavyweight Title Skirmish: Katsuhiko Nakajima & Super Crazy & Matt Striker vs. Naomichi Marufuji & Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2014/07/21 – Fukuoka, Hakata Star Lane – “YAMAKASA” [2 Disc-Set]
01. Gouken vs. Growing Bear: Kenou vs. Hitoshi Kumano
02. NOAH vs. Kyushu Pro: Junji Tanaka vs. Mitsuhiro Kitamiya
03. Cho Kibou-Gun vs. TMDK: Shane Haste & Mikey Nicholls vs. Maybach Taniguchi & Hajime Ohara
04. GHC Tag Team Title Skirmish: Mohammed Yone & Daisuke Ikeda & Akitoshi Saito vs. Takashi Sugiura & Daisuke Harada & Quiet Storm
05. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block A: Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr. vs. Genba Hirayanagi & Kikutaro
06. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block B: Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge vs. Rocky Lobo & Jinzo
07. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block A: Jushin Liger & Tiger Mask vs. Super Crazy & Matt Striker
08. GHC Heavyweight Title: Naomichi Marufuji vs. Katsuhiko Nakajima
Bonus
09. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League – Final / GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Jushin Liger & Tiger Mask vs. Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge (2013/07/28)
2 Discs – 240 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2014/08/02 – Tokyo, Differ Ariake – “8TH NTV G+ CUP Jr. HEAVYWEIGHT TAG LEAGUE” [2 DISC-SET]
01. Jr. Tag League Special Edition: Genba Hiryanagi & Kikutaro vs. Mitsuhiro Kitamiya & Hitoshi Kumano
02. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block A: Super Crazy & Matt Striker vs. Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr.
03. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block A: Kenou & Hajime Ohara vs. Jushin Liger & Tiger Mask
04. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block B: Rocky Lobo & Jinzo vs. Shiori Asahi & Hiro Tonai
05. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League – Block B: Daisuke Harada & Quiet Storm vs. Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge
06. Go Forward: Mikey Nicholls & Shane Haste vs. Akitoshi Saito & Daisuke Sekimoto
07. Takeshi Morishima Return Match: Takeshi Morishima & Maybach Taniguchi vs. Naomichi Marufuji & Katsuhiko Nakajima
08. GHC Tag Team Titles: Takashi Sugiura & Masato Tanaka vs. Mohammed Yone & Daisuke Ikeda
09. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League – Final: Kenou & Hajime Ohara vs. Daisuke Harada & Quiet Storm
2 Discs – 210 minutes – Source: TV (1:1)
Bonus Match
10. GHC Heavyweight Title: Takeshi Morishima vs. Naomichi Marufuji (2012/03/18)
2 Discs – 210 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2014/08/17 – Kanazawa Circulation Hall – “SUMMER NAVIGATION 2014″
01. Three Way Match: Kenou vs. Atsushi Kotoge vs. Rocky Lobo
02. Hokuriku 6 Singles Match Series 1st – Growing Bear vs. The Shark: Jinzo vs. Hitoshi Kumano
03. Hokuriku 6 Singles Match Series 2nd – Technician vs. Strong Style of Hensei: Yoshinari Ogawa vs. Mitsuhiro Kitamiya
04. Hokuriku 6 Singles Match Series 3rd – BATI-BATI vs. NEW Leader: Daisuke Ikeda vs. Genba Hirayanagi
05. Hokuriku 6 Singles Match Series 4th – BRAVE Nuclear Warhead vs. Wild Cat Heart: Mohammed Yone vs. Akitoshi Saito
06. Hokuriku 6 Singles Match Series 5th – Mean Machine vs. Weapon in 50cm: Mikey Nicholls vs. Quiet Storm
07. Hokuriku 6 Singles Match Series 6th – Dangan Hitman vs. Black Swan: Takashi Sugiura vs. Shane Haste
08. GHC Jr. Heavyweight Title – Three Way Match: Daisuke Harada vs. Zack Sabre jr. vs. Hajime Ohara
09. GHC Heavyweight Title Skirmish: Takeshi Morishima & Maybach Taniguchi vs. Naomichi Marufuji & Katsuhiko Nakajima
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2014/08/24 – Tokyo, Korakuen Hall – “SUMMER NAVIGATION 2014″ [2 Disc-Set]
01. Growing Generations vs. La Cuarta Dimension ~a Settlement~: Mitsuhiro Kitamiya & Hitoshi Kumano vs. Rocky Lobo & Jinzo
02. Go Forward ~Lightning Sword vs Bamboo Sword~: Kenou & Hajime Ohara vs. Daisuke Ikeda & Atsushi Kotoge
03. Weaponized NO MERCY vs. Critical TMDK: Shane Haste & Mikey Nicholls & Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr. vs. Yoshihiro Takayama & Daisuke Harada & Quiet Storm & Genba Hirayanagi
04. Who’s next Special Singles Match: Daisuke Sekimoto vs. Mohammed Yone
05. Who’s next Special Singles Match: Takashi Sugiura vs. Akitoshi Saito
06. Who’s next Special Singles Match: Maybach Taniguchi vs. Katsuhiko Nakajima
07. GHC Heavyweight Title: Naomichi Marufuji vs. Takeshi Morishima
Bonus Match
08. GHC Heavyweight Title: Takeshi Morishima vs. Takashi Sugiura (2010/12/05)
09. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki vs. Atsushi Kotoge & Daisuke Harada (2011/01/15)
2 Discs – 240 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH - 2014/09/21 - Tokyo, Korakuen Hall - “SHINY NAVIGATION 2014” [2 DISC-SET]
01. NEW Leader vs. Growing Bear: Genba Hirayanagi vs. Hitoshi Kumano
02. Physical Force to Clash: Quiet Storm vs. Mitsuhiro Kitamiya
03. Mohammed Bombers vs. Establish one's Styles: Mohammed Yone & Daisuke Ikeda vs. Yoshinari Ogawa & Masao Inoue
04. NO MERCY vs. TMDK: Shane Haste & Mikey Nicholls vs. Takashi Sugiura & Akitoshi Saito
05. GHC Jr. Heavyweight Title: Daisuke Harada vs. Shiori Asahi
06. GHC Heavyweight Title Skirmish - BRAVE vs. Cho Kibou-Gun Captain's Fall Elimination Match: Naomichi Marufuji & Katsuhiko Nakajima & Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge vs. Takeshi Morishima & Maybach Taniguchi & Kenou & Hajime Ohara
Bonus Matches (taped: 2013/10/19 - Tokyo, Differ Ariake - “GLOBAL LEAGUE 2013”)
07. Global League - Block B: Yuji Nagata vs. Akitoshi Saito
08. Global League - Block B: Takashi Sugiura vs. Naomichi Marufuji
09. Global League - Block A: KENTA vs. Daisuke Sekimoto
2 Discs - 210 minutes - Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2014/09/23 – Niigata City Gym – “GREAT VOYAGE 2014 IN NIIGATA ~ GREAT VOYAGE x BIG FIREWORKS” [2 DISC-SET]
01. Three Way Match: Daisuke Harada vs. Yoshinari Ogawa vs. Hitoshi Kumano
02. Great Voyage vs. Big Fireworks ~ NOAH vs. ZERO1 Special Tag Match – Outbreak of War: Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Akitoshi Saito & Mitsuhiro Kitamiya
03. Great Voyage vs. Big Fireworks ~ NOAH vs. ZERO1 Special Tag Match – Cho Kibou-Gun vs. Demon-Gun: Takeshi Morishima & Kenou & Hajime Ohara vs. KAMIKAZE & Demon Ueda & Takuya Sugawara
04. Great Voyage vs. Big Fireworks ~ NOAH vs. ZERO1 Special Tag Match – Super Junior: Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge vs. Ikuto Hidaka & Mineo Fujita
05. Great Voyage vs. Big Fireworks ~ NOAH vs. ZERO1 Special Tag Match – Full Impact: Kohei Sato & Hideki Suzuki & Yoshikazu Yokoyama vs. Shane Haste & Mikey Nicholls & Quiet Storm
06. Great Voyage vs. Big Fireworks ~ NOAH vs. ZERO1 Special Tag Match – BRAVE vs. Dangan Yankees: Mohammed Yone & Katsuhiko Nakajima vs. Masato Tanaka & Yusaku Obata
07. GHC Heavyweight Title: Naomichi Marufuji vs. Maybach Taniguchi
08. No Ropes Barbed Wire Current Blast Death Match: Atsushi Onita & Ichiro Yaguchi & Hideki Hosaka vs. Takashi Sugiura & Yoshihiro Takayama & Genba Hirayanagi
2 Discs – 180 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2014/10/12 – Yokohama Bunka Gym – “GREAT VOYAGE 2014 IN YOKOHAMA” [2 DISC-SET]
01. GREAT VOYAGE in YOKOHAMA Opening Three Way Match: Zack Sabre Jr. vs. Mitsuhiro Kitamiya vs. Hitoshi Kumano
02. Go Forward: Quiet Storm & Pesadilla vs. Akitoshi Saito & Genba Hirayanagi
03. NOAH vs. NJPW ~ Passage to GL Cho Kibou-Gun vs. TenKoji: Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Takeshi Morishima & Maybach Taniguchi
04. NOAH vs. NJPW ~ Passage to GL BRAVE vs. Aogi-gun: Yuji Nagata & Manabu Nakanishi vs. Mohammed Yone & Katsuhiko Nakajima
05. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge vs. Kenou & Hajime Ohara
06. GHC Jr. Heavyweight Title: Daisuke Harada vs. Super Crazy
07. GHC Tag Team Titles: Takashi Sugiura & Masato Tanaka vs. Shane Haste & Mikey Nicholls
08. GHC Heavyweight Title: Naomichi Marufuji vs. Daisuke Sekimoto
Bonus Match:
09. GHC Tag Team Titles: Takeshi Morishima & Takeshi Rikio vs. Manabu Nakanishi & Yutaka Yoshie (2002/04/07)
2 Discs – 195 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH - 2014/10/26 - Fukuoka, Hakata Star Lane - “GLOBAL LEAGUE 2014” [2 DISC-SET]
01. Mitsuhiro Kitamiya vs. Hitoshi Kumano
02. Cho Kibou-Gun vs. Crazy Dynasty: Kenou & Hajime Ohara vs. Super Crazy & Pesadilla
03. Battle for the Purpose: Mohammed Yone & Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge vs. Shane Haste & Mikey Nicholls & Junji Tanaka
04. GHC Jr. Heavyweight Title Skirmish: Akitoshi Saito & Daisuke Harada & Genba Hirayanagi vs. Colt Cabana & Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr.
05. Global League - Block B: Yuji Nagata vs. Quiet Storm
06. Global League - Block B: Masato Tanaka vs. Maybach Taniguchi
07. Global League - Block B: Takashi Sugiura vs. Chris Hero
08. Global League - Block A: Katsuhiko Nakajima vs. Takeshi Morishima
09. Global League - Block A: Satoshi Kojima vs. Naomichi Marufuji
2 Discs - 180 minutes - Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH - 2014/11/04 - Tokyo, Korakuen Hall - “GLOBAL LEAGUE 2014” [2 DISC-SET]
01. Super Crazy & Pesadilla vs. Mitsuhiro Kitamiya & Hitoshi Kumano
02. Cho Kibou-Gun vs. BRAVE: Katsuhiko Nakajima & Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge vs. Maybach Taniguchi & Kenou & Hajime Ohara
03. Weaponized NO MERCY vs. Australia, US & Japan Allies: Shane Haste & Chris Hero, Colt Cabana & Yoshinari Ogawa vs. Takashi Sugiura & Akitoshi Saito & Quiet Storm & Genba Hirayanagi
04. GHC Jr. Heavyweight Title: Daisuke Harada vs. Zack Sabre Jr.
05. Global League - Block B: Mohammed Yone vs. Mikey Nicholls
06. Global League - Block B: Yuji Nagata vs. Masato Tanaka
07. Global League - Block A: Satoshi Kojima vs. Daisuke Sekimoto
08. Global League - Block A: Takeshi Morishima vs. Naomichi Marufuji
2 Discs - 180 minutes - Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH - 2014/11/08 - Tokyo, Korakuen Hall - “GLOBAL LEAGUE 2014” [2 DISC-SET]
01. Global League - Block A: Naomichi Marufuji vs. Shane Haste
02. Global League - Block A: Colt Cabana vs. Akitoshi Saito
03. Global League - Block A: Daisuke Sekimoto vs. Katsuhiko Nakajima
04. Global League - Block A: Takeshi Morishima vs. Satoshi Kojima
05. Global League - Block B: Chris Hero vs. Quiet Storm
06. Global League - Block B: Mikey Nicholls vs. Masato Tanaka
07. Global League - Block B: Mohammed Yone vs. Yuji Nagata
08. Global League - Block B: Takashi Sugiura vs.  Maybach Taniguchi
09. NOAH Jr. Special Eight Man Tag Team Match: Kenou & Hajime Ohara & Mitsuhiro Kitamiya & Hitoshi Kumano vs. Yoshinari Ogawa & Taiji Ishimori & Super Crazy & Pesadilla
10. GHC Jr. Heavyweight Title Skirmish: Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge vs. Daisuke Harada & Genba Hirayanagi
11. Global League - Final: Takashi Sugiura vs.  Daisuke Sekimoto
Bonus Match
12. GHC Jr. Heavyweight Title: KENTA vs. SUWA (2005/09/18)
2 Discs - 210 minutes - Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2014/11/16 – Yokohama Radiant Hall – „VOYAGE FOR COLOSSEUM 2014“
01. Zack Sabre Jr. vs. Hitoshi Kumano
02. Yoshinari Ogawa vs. Mitsuhiro Kitamiya
03. Taiji Ishimori vs. Genba Hirayanagi
04. Takeshi Morishima & Kenou & Hajime Ohara vs. Quiet Storm & Super Crazy & Pesadilla
05. Special Match: Mohammed Yone vs. MAYBACH Taniguchi
06. Special Match: Katsuhiko Nakajima vs. Akitoshi Saito
07. Takashi Sugiura & Daisuke Harada vs. Naomichi Marufuji & Atsushi Kotoge
1 Disc – 120 minutes – Source: iPPV

PRO WRESTLING NOAH - 2014/11/24 - Tokyo, Korakuen Hall - “VOYAGE FOR COLOSSEUM” [2 DISC-SET]
01. Three Way Match: Yoshinari Ogawa vs. Mitsuhiro Kitamiya vs. Hitoshi Kumano
02. Quiet Storm vs. Pesadilla
03. Zack Sabre Jr. vs. Super Crazy
04. Shane Haste & Mikey Nicholls vs. Takeshi Morishima & Maybach Taniguchi
05. GHC Jr. Heavyweight Title Skirmish: Katsuhiko Nakajima & Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge vs. Akitoshi Saito & Daisuke Harada & Genba Hirayanagi
06. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Skirmish: Tiger Mask vs. Hajime Ohara
07. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Skirmish: Kenou vs. Jushin Liger
08. Jushin Liger & Tiger Mask vs. Kenou & Hajime Ohara
09. GHC Tag Team Titles: Takashi Sugiura & Masato Tanaka vs. Naomichi Marufuji & Mohammed Yone
Bonus Matches
10. Atsushi Kotoge vs. Daisuke Harada (2013/05/12)
11. Global League - Block B: Naomichi Marufuji vs. Takashi Sugiura (2013/10/19)
2 Discs - 210 minutes - Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH - 2014/12/06 - Tokyo Ariake Colosseum - “GREAT VOYAGE 2014 IN TOKYO VOL. 3” [2 DISC-SET]
01. Mitsuhiro Kitamiya vs. Hitoshi Kumano
02. Special Six Man Tag Match: Scotty 2 Hotty & FUNAKI & Super Crazy vs. Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr. & Pesadilla
03. Special Six Man Tag Match: Daisuke Sekimoto & Yuko Miyamoto & Isami Kodaka vs. Shane Haste & Mikey Nicholls & Quiet Storm
04. Mohammed Yone & Katsuhiko Nakajima & Taiji Ishimori vs. Masato Tanaka & Akitoshi Saito & Genba Hirayanagi
05. Special Singles Match: Hiroyoshi Tenzan vs. Maybach Taniguchi
06. GHC Heavyweight Title Contendership: Satoshi Kojima vs. Takeshi Morishima
07. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Kenou & Hajime Ohara vs. Jushin Liger & Tiger Mask
08. GHC Jr. Heavyweight Title: Daisuke Harada vs. Atsushi Kotoge
09. GHC Heavyweight Title: Naomichi Marufuji vs. Takashi Sugiura
2 Discs - 240 minutes - Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH - 2014/12/23 - Tokyo, Differ Ariake - “NOAHFUL GIFT IN DIFFER” [2 DISC-SET]
01. Takeshi Morishima vs. Katsuhiko Nakajima
02. Three Way Match: Mohamed Yone vs. Akitoshi Saito vs. Genba Hirayanagi
03. Super Crazy vs. Taiji Ishimori
04. Takashi Sugiura & Maybach Taniguchi & Quiet Storm vs. Daisuke Harada & Pesadilla & Hitoshi Kumano
05. Kenou & Hajime Ohara vs. Shane Haste & Mitsuhiro Kitamiya
06. Mikey Nicholls vs. Atsushi Kotoge
07. Naomichi Marufuji vs. Yoshinari Ogawa
2 Discs - 180 minutes - Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH - 2014/12/27 - Tokyo, Korakuen Hall - “YEAR END AT KORAKUEN” [2 DISC-SET]
01. Daisuke Harada & Genba Hirayanagi vs. Atsushi Kotoge & Taiji Ishimori
02. Takeshi Morishima & Maybach Taniguchi vs. Masao Inoue & Yoshinari Ogawa
03. Yuko Miyamoto & Isami Kodaka vs. Quiet Storm & Hitoshi Kumano
04. Mitushiro Kitamiya Goki Bokutotsu Singles Match Series 4th: Daisuke Sekimoto vs. Mitsuhiro Kitamiya
05. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles - TLC Match: Kenou & Hajime Ohara vs.Super Crazy & Pesadilla
06. GHC Tag Team Title Skirmish: Shane Haste & Mikey Nicholls vs. Takashi Sugiura & Akitoshi Saito
07. GHC Heavyweight Title Skirmish: Yuji Nagata & Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Naomichi Marufuji & Mohammed Yone & Katsuhiko Nakajima
08. Noah Year End Awards
2 Discs - 240 minutes - Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH - 2015/01/10 - Tokyo, Korakuen Hall - “NEW YEAR NAVIGATION 2015” [2 DISC-SET]
01. 2015 Opening Match: Yoshinari Ogawa vs. Hitoshi Kumano
02. British Master vs. TMDK Monster: Jonah Rock vs. Zack Sabre Jr.
03. BRAVE vs. BJW: Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi vs. Mohammed Yone & Taiji Ishimori
04. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Skirmish: Yoshihiro Takayama & Akitoshi Saito & Genba Hirayanagi vs. Maybach Taniguchi & Kenou & Hajime Ohara
05. GHC Jr. Heavyweight Title Skirmish: Daisuke Harada & Quiet Storm vs. Katsuhiko Nakajima & Atsushi Kotoge
06. Mitushiro Kitamiya Goki Bokutotsu Singles Match Series 5th: Takeshi Morishima vs. Mitsuhiro Kitamiya
07. GHC Tag Team Titles: Takashi Sugiura & Masato Tanaka vs. Shane Haste & Mikey Nicholls
08. GHC Heavyweight Title: Naomichi Marufuji vs. Satoshi Kojima
* Suzuki-gun Invasion
BONUS MATCH
09. GHC Tag Team Titles: Minoru Suzuki & Naomichi Marufuji vs. Jun Akiyama & Makoto Hoshi (2005/07/19)
2 Discs - 210 minutes - Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH - 2015/01/12 - Yokohama Radiant Hall - “THE FIRST NAVIGATION 2015”
01. El Desperado vs. Hitoshi Kumano
02. Three Way Match: Kenou vs. Yoshinari Ogawa vs. Genba Hirayanagi
03. Quiet Storm vs. Hajime Ohara
04. Katsuhiko Nakajima vs. Zack Sabre Jr,
05. Takashi Sugiura & Akitoshi Saito & Daisuke Harada vs. Takeshi Morishima & Maybach Taniguchi & Mitsuhiro Kitamiya
06. Lance Archer & Davey Boy Smith Jr.. & Takashi Iizuka vs. Shane Haste & Mikey Nicholls & Jonah Rock
07. Minoru Suzuki & Shelton Benjamin & TAKA Michinoku & Taichi vs. Naomichi Marufuji & Mohammed Yone & Atsushi Kotoge & Taiji Ishimori
1 Disc - 135 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2015/01/18 - Hakata Star Lane - “THE FIRST NAVIGATION 2015” [2 DISC-SET]
01. Hakata Opening Match: Atsushi Kotoge & Taiji Ishimori vs. Junji Tanaka & Kitai Kubo
02. Three Way Match: Katsuhiko Nakajima vs. Maybach Taniguchi vs. Jonah Rock
03. NO MERCY vs. Cho Kibou-Gun: Takashi Sugiura & Akitoshi Saito vs. Takeshi Morishima & Mitsuhiro Kitamiya
04. NOAH vs. Suzuki-gun: TAKA Michinoku & Taichi & El Desperado vs. Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr. & Hitoshi Kumano
05. Physical Force To Crash: Shelton Benjamin vs. Quiet Storm
06. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Kenou & Hajime Ohara vs. Daisuke Harada & Genba Hirayanagi
07. GHC Heavyweight Title & GHC Tag Team Title Skirmish: Minoru Suzuki & Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. & Takashi Iizuka vs. Naomichi Marufuji & Mohammed Yone & Shane Haste & Mikey Nicholls
BONUS MATCHES
08. Yoshinobu Kanemaru vs. TAKA Michinoku (2004/10/24)
09. Minoru Suzuki vs. Takashi Sugiura (2011/05/08)
2 Discs - 210 minutes - Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH - 2015/01/24 - Osaka BODYMAKER COLOSSEUM # 2 - “THE FIRST NAVIGATION 2015” [2 DISC-SET]
01. Osaka Opening Match: Katsuhiko Nakajima vs. Zack Sabre Jr.
02. Kenou & Hajime Ohara vs. Yoshinari Ogawa & Hitoshi Kumano
03. Quiet Storm & Jonah Rock & Buffalo vs. Takeshi Morishima & Maybach Taniguchi & Mitsuhiro Kitamiya
04. NO MERCY vs. Suzuki-gun: Takashi Sugiura & Akitoshi Saito & Genba Hirayanagi vs. Takashi Iizuka & TAKA Michinoku & El Desperado
05. GHC Heavyweight Title & GHC Tag Team Title Skirmish Elimination Match: Minoru Suzuki & Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. & Shelton Benjamin & Taichi vs. Naomichi Marufuji & Mohammed Yone & Shane Haste & Mikey Nicholls & Taiji Ishimori
06. GHC Jr. Heavyweight Title: Atsushi Kotoge vs. Daisuke Harada
BONUS MATCHES
07. KENTA vs. Naomichi Marufuji (2006/01/22)
08. Zack Sabre jr. vs. Taiji Ishimori (2013/08/04)
2 Discs - 210 minutes - Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH - 2015/02/08 - Espoir Isanuma - “THE SECOND NAVIGATION 2015”
01. Quiet Storm vs. Genba Hirayanagi
02. Three Way Match: Daisuke Harada vs. Mitsuhiro Kitamiya vs. Hitoshi Kumano
03. Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr. vs. Takashi Iizuka & El Desperado
04. Mohammed Yone vs. Maybach Taniguchi
05. Shane Haste & Mikey Nicholls & Jonah Rock vs. Takeshi Morishima & Kenou & Hajime Ohara
06. Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. vs. Takashi Sugiura & Akitoshi Saito
07. GHC Heavyweight Title Skirmish: Minoru Suzuki & Shelton Benjamin & TAKA Michinoku & Taichi vs. Naomichi Marufuji & Katsuhiko Nakajima & Atsushi Kotoge & Taiji Ishimori
1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2015/02/22 - Tokyo, Korakuen Hall - “THE SECOND NAVIGATION 2015” [2 DISC-SET]
01. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Skirmish: Kenou vs. Genba Hirayanagi
02. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Skirmish: Daisuke Harada vs. Hajime Ohara
03. BRAVE vs. Japanese-English Technician Combination: Mohammed Yone & Katsuhiko Nakajima vs. Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr.
04. TMDK vs. Weaponized NO MERCY: Takashi Sugiura & Akitoshi Saito & Quiet Storm vs. Shane Haste & Mikey Nicholls & Jonah Rock
05. Cho Kibou-Gun vs. NJPW: Takeshi Morishima & Maybach Taniguchi & Mitsuhiro Kitamiya vs. Hiroyoshi Tenzan & Manabu Nakanishi & Yohei Komatsu
06. GHC Jr. Heavyweight Title Skirmish: TAKA Michinoku & Taichi & El Desperado vs. Atsushi Kotoge & Taiji Ishimori & Hitoshi Kumano
07. GHC Heavyweight Title Skirmish: Naomichi Marufuji & Toru Yano vs. Minoru Suzuki & Takashi Iizuka
Bonus Matches:
08. GHC Tag Team Titles: Shane Haste & Mikey Nicholls vs. Toru Yano & Takashi Iizuka (2013/07/07)
09. GHC Junior Heavyweight Title: Naomichi Marufuji vs. Tatsuhito Takaiwa (2001/12/09)
2 Discs - 195 minutes - Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH / CHO KIBOU-GUN PRODUCE - 2015/02/27 - Tobu Friend Hall
01. Cho Kibou-Gun Produce Opening Match: Mohammed Yone & Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge vs. Daisuke Harada & Genba Hirayanagi & Hitoshi Kumano
02. Extremely Danderous and Violent Night Special Tag Match: Mikey Nicholls & Zack Sabre Jr. vs. Shane Haste & Jonah Rock
03. Cho Kibou-Gun Singles Match Series 1st: Akitoshi Saito vs. Mitsuhiro Kitamiya
04. Cho Kibou-Gun Singles Match Series 2nd: Yoshinari Ogawa vs. Hajime Ohara
05. Cho Kibou-Gun Singles Match Series 3rd: Maybach Taniguchi vs. Katsuhiko Nakajima
06. Cho Kibou-Gun Singles Match Series 4th: Naomichi Marufuji vs. Kenou
07. Cho Kibou-Gun Singles Match Series 5th: Takeshi Morishima vs. Takashi Sugiura
1 Disc - 135 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2015/03/07 - Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring - “COUNTDOWN TO MARCH 15”
01. Hajime Ohara vs. Hitoshi Kumano
02. Mohammed Yone & Yoshinari Ogawa & Taiji Ishimori vs. Takeshi Morishima & Maybach Taniguchi & Mitsuhiro Kitamiya
03. TMDK vs. Weaponized NO MERCY: Shane Haste & Mikey Nicholls & Jonah Rock vs. Takashi Sugiura & Akitoshi Saito & Quiet Storm
04. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Skirmish: El Desperado vs. Genba Hirayanagi
05. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Skirmish: Kenou vs. TAKA Michinoku
06. GHC Heavyweight Title & GHC Jr. Heavyweight Title Skirmish: Minoru Suzuki & Takashi Iizuka & Taichi vs. Naomichi Marufuji & Katsuhiko Nakajima & Atsushi Kotoge
1 Disc - 105 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2015/03/08 - Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring - “COUNTDOWN TO MARCH 15”
01. Shin-Kiba Opening Match: Jonah Rock vs. Mitsuhiro Kitamiya
02. Weaponized NO MERCY vs. Cho Kibou-Gun: Takeshi Morishima & Maybach Taniguchi & Kenou vs. Takashi Sugiura & Akitoshi Saito & Quiet Storm
03. Shane Haste & Mikey Nicholls vs. Katsuhiko Nakajima & Yoshinari Ogawa
04. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Skirmish: Hajime Ohara vs. Genba Hirayanagi
05. GHC Jr. Heavyweight Title Skirmish - NOAH vs. Suzuki-gun: TAKA Michinoku & Taichi & El Desperado vs. Atsushi Kotoge & Taiji Ishimori & Hitoshi Kumano
06. GHC Heavyweight Title Skirmish: Naomichi Marufuji & Mohammed Yone vs. Minoru Suzuki & Takashi Iizuka
1 Disc - 105 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2015/03/15 - Tokyo, Ariake Coliseum - “GREAT VOYAGE 2015 IN TOKYO” [2 DISC-SET]
01. Mitsuhiro Kitamiya vs. Hitoshi Kumano
02. Mohammed Yone & Katsuhiko Nakajima & Taiji Ishimori & Captain Noah vs. Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr. & Super Crazy & Jonah Rock
03. Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi vs. Akitoshi Saito & Quiet Storm
04. Takeshi Morishima & Maybach Taniguchi vs. Hiroyoshi Tenzan & Manabu Nakanishi
05. Takashi Sugiura & Masato Tanaka vs. Shelton Benjamin & Takashi Iizuka
06. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles - Three Way Match: Kenou & Hajime Ohara vs. TAKA Michinoku & El Desperado vs Daisuke Harada & Genba Hirayanagi
07. GHC Jr. Heavyweight Title: Atsushi Kotoge vs. Taichi
08. GHC Tag Team Titles: Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. vs. Shane Haste & Mikey Nicholls
09. GHC Heavyweight Title: Naomichi Marufuji vs. Minoru Suzuki
2 Discs - 225 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2015/03/28 - Tokyo, Korakuen Hall - “SPRING NAVIGATION 2015” [2 DISC-SET]
01. Korakuen Opening Match: Zack Sabre Jr. vs. Hitoshi Kumano
02. Yoshinari Ogawa vs. Super Crazy
03. Kenou & Hajime Ohara & Mitsuhiro Kitamiya vs. Daisuke Harada & Genba Hirayanagi & Captain Noah
04. Passage to GTL: Katsuhiko Nakajima vs. Quiet Storm
05. Passage to GTL: Takeshi Morishima vs. Akitoshi Saito
06. Takashi Sugiura & Yoshihiro Takayama & Masato Tanaka vs. Shane Haste & Mikey Nicholls & Jonah Rock
07. Elimination Match: Naomichi Marufuji & Mohammed Yone & Maybach Taniguchi & Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge vs. Minoru Suzuki & Takashi Iizuka & TAKA Michinoku & Taichi & El Desperado
2 Discs - 165 minutes - Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH - 2015/04/11 - Niigata City Gymnasium - “ARK ECHIGO SHUNRAN 2015”
01. BRAVE vs. High Level Enterprise: Mohammed Yone & Atsushi Kotoge vs. Jack Gamble & Jon Webb
02. Captain Noah & Genba Hirayanagi vs. Yoshinari Ogawa & Hitoshi Kumano
03. Takeshi Morishima & Maybach Taniguchi & Mitsuhiro Kitamiya vs. Shane Haste & Mikey Nicholls & Super Crazy
04. Zack Sabre Jr. vs. Daisuke Harada
05. Suzuki-gun vs. Weaponized NO MERCY: Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. & Shelton Benjamin vs. Takashi Sugiura & Akitoshi Saito & Quiet Storm
06. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: TAKA Michinoku & El Desperado vs. Kenou & Hajime Ohara
07. GHC Jr. Heavyweight Title: Taichi vs. Taiji Ishimori
08. GHC Heavyweight Title Skirmish: Naomichi Marufuji & Katsuhiko Nakajima vs. Minoru Suzuki & Takashi Iizuka
1 Disc - 120 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH - 2015/04/19 - Tokyo, Korakuen Hall - “GLOBAL TAG LEAGUE 2015” [2 DISC-SET]
01. Korakuen Opening Three Way Match: Quiet Storm vs. Taiji Ishimori vs. Genba Hirayanagi
02. Cho Kibou-Gun vs. High Level Enterprise: Kenou & Hajime Ohara vs. Jon Webb & Jack Gamble
03. Akitoshi Saito & Daisuke Harada vs. Captain Noah & Hitoshi Kumano
04. GHC Jr. Heavyweight Title & GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Skirmish: Naomichi Marufuji & Katsuhiko Nakajima & Yoshinari Ogawa & Atsushi Kotoge & Zack Sabre Jr. vs. Shelton Benjamin & Brian Breaker & TAKA Michinoku & Taichi & El Desperado
05. Global Tag League - Block B: Mohammed Yone & Daisuke Ikeda vs. Super Crazy & Mitsuhiro Kitamiya
06. Global Tag League - Block B: Chris Hero & Colt Cabana vs. Lance Archer & Davey Boy Smith Jr.
07. Global Tag League - Block A: Minoru Suzuki & Takashi Iizuka vs. Maybach Taniguchi & Maybach #2
08. Global Tag League - Block A: Takashi Sugiura & Masato Tanaka vs. Shane Haste & Mikey Nicholls
Bonus Match
09. Global Tag League 2014 - Final: Takashi Sugiura & Masato Tanaka vs. Naomichi Marufuji & Katsuhiko Nakajima (2014/04/27 - Sapporo Teisen Hall)
2 Discs - 210 minutes - Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH - 2015/04/20 - Tokyo, Shinjuku FACE - “GLOBAL TAG LEAGUE 2015” [2 DISC-SET]
01. Shinjuku Opening Three Way Match: Taiji Ishimori vs. Genba Hirayanagi vs. Jon Webb
02. Daisuke Harada & Captain Noah vs. Zack Sabre Jr. & Jack Gamble
03. GHC Jr. Heavyweight Title Skirmish: TAKA Michinoku & Taichi vs. Atsushi Kotoge & Hitoshi Kumano
04. Shane Haste & Mikey Nicholls & Chris Hero & Colt Cabana vs. Super Crazy & Kenou & Hajime Ohara & Mitsuhiro Kitamiya
05. Global Tag League - Block B: Mohammed Yone & Daisuke Ikeda vs. Akitoshi Saito & Quiet Storm
06. Global Tag League - Block B: Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. vs. Shelton Benjamin & Brian Breaker
07. Global Tag League - Block A: Takashi Sugiura & Masato Tanaka vs. Maybach Taniguchi & Maybach #2
08. Naomichi Marufuji & Katsuhiko Nakajima & Yoshinari Ogawa vs. Minoru Suzuki & Takashi Iizuka & El Desperado
2 Discs - 135 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2015/04/23 - Sendai Best Western Hotel - “GLOBAL TAG LEAGUE 2015”
01. Sendai Opening Match: Yoshinari Ogawa & Captain Noah vs. Atsushi Kotoge & Hitoshi Kumano
02. Hajime Ohara vs. Genba Hirayanagi
03. NO MERCY vs. Cho Kibou-Gun: Takashi Sugiura & Daisuke Harada vs. Maybach Taniguchi & Kenou
04. Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. & Shelton Benjamin & Brian Breaker vs. Chris Hero & Colt Cabana & Zack Sabre Jr. & Jon Webb
05. Global Tag League - Block B: Akitoshi Saito & Quiet Storm vs. Super Crazy & Mitsuhiro Kitamiya
06. Global Tag League - Block A: Shane Haste & Mikey Nicholls vs. Daisuke Sekimoto & Kazuki Hashimoto
07. GHC Heavyweight Title Skirmish: Minoru Suzuki & Takashi Iizuka & TAKA Michinoku & El Desperado vs. Naomichi Marufuji & Mohammed Yone & Katsuhiko Nakajima & Taiji Ishimori
1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2015/04/25 - Sapporo Teisen Hall - “GLOBAL TAG LEAGUE 2015 - NOAH TEISEN FINAL” [2 DISC-SET]
01. Sapporo Opening Three Way Match: Genba Hirayanagi vs. Masashi Aoyagi vs. Jon Webb
02. Takuma Sano vs. Jack Gamble
03. Chris Hero & Colt Cabana & Captain Noah vs. Mohammed Yone & Atsushi Kotoge & Taiji Ishimori
04. GHC Jr. Heavyweigh Tag Team Title Skirmish: TAKA Michinoku & Taichi & El Desperado vs. Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr. & Hitoshi Kumano
05. Takashi Sugiura & Masato Tanaka & Daisuke Harada vs. Maybach Taniguchi & Kenou & Hajime Ohara
06. Global Tag League - Block B: Shelton Benjamin & Brian Breaker vs. Akitoshi Saito & Quiet Storm
07. Global Tag League - Block B: Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. vs. Super Crazy & Mitsuhiro Kitamiya
08. Global Tag League - Block A: Minoru Suzuki & Takashi Iizuka vs. Daisuke Sekimoto & Kazuki Hashimoto
09. Global Tag League - Block A: Shane Haste & Mikey Nicholls vs. Naomichi Marufuji & Katsuhiko Nakajima
2 Discs - 150 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2015/04/26 - Sapporo Teisen Hall - “GLOBAL TAG LEAGUE 2015 - NOAH TEISEN FINAL”
01. Sapporo Opening Three Way Match: Yoshinari Ogawa vs. Masashi Aoyagi vs. Genba Hirayanagi
02. Takuma Sano & Atsushi Kotoge & Captain Noah vs. Zack Sabre Jr. & Jon Webb & Jack Gamble
03. Akitoshi Saito & Quiet Storm & Daisuke Harada vs. Mohammed Yone & Taiji Ishimori & Hitoshi Kumano
04. Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. & TAKA Michinoku & Taichi & El Desperado vs. Maybach Taniguchi & Super Crazy & Mitsuhiro Kitamiya & Kenou & Hajime Ohara
05. Global Tag League - Block B: Chris Hero & Colt Cabana vs. Shelton Benjamin & Brian Breaker
06. Global Tag League - Block A: Shane Haste & Mikey Nicholls vs. Minoru Suzuki & Takashi Iizuka
07. Global Tag League - Block A: Naomichi Marufuji & Katsuhiko Nakajima vs. Takashi Sugiura & Masato Tanaka
1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2015/04/29 - Nagano Arcs Center - “GLOBAL TAG LEAGUE 2015”
01. Nagano Opening Match: Yoshinari Ogawa vs. Hitoshi Kumano
02. GHC Jr. Heavyweight Title Skirmish: TAKA Michinoku & Taichi & El Desperado vs. Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge & Captain Noah
03. Shelton Benjamin & Brian Breaker vs. Quiet Storm & Jon Webb
04. Takashi Sugiura & Akitoshi Saito & Daisuke Harada & Genba Hirayanagi vs. Super Crazy & Kenou & Hajime Ohara & Mitsuhiro Kitamiya
05. Global Tag League - Block B: Mohammed Yone & Daisuke Ikeda vs. Chris Hero & Colt Cabana
06. Minoru Suzuki & Takashi Iizuka & Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. vs. Shane Haste & Mikey Nicholls & Zack Sabre Jr. & Jack Gamble
07. Global Tag League - Block A: Naomichi Marufuji & Katsuhiko Nakajima vs. Maybach Taniguchi & Maybach #2
1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2015/04/30 - Nagoya City Chikusa Bunka Small Theater - “GLOBAL TAG LEAGUE 2015”
01. Nagoya Opening Match: Taiji Ishimori vs. Hitoshi Kumano
02. Shane Haste & Mikey Nicholls & Masashi Aoyagi & Captain Noah vs. Super Crazy & Kenou & Hajime Ohara & Mitsuhiro Kitamiya
03. Takashi Sugiura & Daisuke Harada & Genba Hirayanagi vs. Chris Hero & Colt Cabana & Jack Gamble
04. Global Tag League - Block B: Shelton Benjamin & Brian Breaker vs. Mohammed Yone & Daisuke Ikeda
05. Global Tag League - Block A: Daisuke Sekimoto & Kazuki Hashimoto vs. Maybach Taniguchi & Maybach #2
06. GHC Jr. Heavyweight Title & GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Skirmish: Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr. & Atsushi Kotoge vs. TAKA Michinoku & Taichi & El Desperado
07. GHC Heavyweight Title Skirmish: Minoru Suzuki & Takashi Iizuka & Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. vs. Naomichi Marufuji & Akitoshi Saito & Katsuhiko Nakajima & Quiet Storm
1 Disc - 105 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2015/05/01 - Osaka BODYMAKER COLOSSEUM # 2 - “GLOBAL TAG LEAGUE 2015”
01. Nagoya Opening Match: Daisuke Harada vs. Hitoshi Kumano
02. Three Way Match: Hajime Ohara vs. Genba Hirayanagi vs. Jack Gamble
03. BRAVE vs. Cho Kibou-Gun: Mohammed Yone & Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge vs. Maybach Taniguchi & Kenou & Maybach #2
04. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Skirmish: Shelton Benjamin & Brian Breaker & TAKA Michinoku & Taichi & El Desperado vs. Shane Haste & Mikey Nicholls & Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr. & Captain Noah
05. Global Tag League - Block B: Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. vs. Akitoshi Saito & Quiet Storm
06. Global Tag League - Block B: Chris Hero & Colt Cabana vs. Super Crazy & Mitsuhiro Kitamiya
07. Global Tag League - Block A: Naomichi Marufuji & Katsuhiko Nakajima vs. Daisuke Sekimoto & Kazuki Hashimoto
08. Global Tag League - Block A: Takashi Sugiura & Masato Tanaka vs. Minoru Suzuki & Takashi Iizuka
1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2015/05/04 - Tokyo, Korakuen Hall - “GLOBAL TAG LEAGUE 2015” [2 Disc-Set]
01. Global Tag League - Block A: Maybach Taniguchi & Maybach #2 vs. Shane Haste & Mikey Nicholls
02. Global Tag League - Block A: Takashi Sugiura & Masato Tanaka vs. Daisuke Sekimoto & Kazuki Hashimoto
03. Global Tag League - Block A: Minoru Suzuki & Takashi Iizuka vs. Naomichi Marufuji & Katsuhiko Nakajima
04. Global Tag League - Block B: Shelton Benjamin & Brian Breaker vs. Super Crazy & Mitsuhiro Kitamiya
05. Global Tag League - Block B: Akitoshi Saito & Quiet Storm vs. Chris Hero & Colt Cabana
06. Global Tag League - Block B: Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. vs. Mohammed Yone & Daisuke Ikeda
07. NOAH Jr. Special Eight Man Tag Match: Taiji Ishimori & Daisuke Harada & Genba Hirayanagi & Hitoshi Kumano vs. Kenou & Hajime Ohara & Captain Noah & Jack Gamble
08. GHC Jr. Heavyweigh Title & GHC Jr. Heavyweigh Tag Team Title Skirmish: Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr. & Atsushi Kotoge vs.  TAKA Michinoku & Taichi & El Desperado
09. Global Tag League - Final: Takashi Sugiura & Masato Tanaka vs. Lance Archer & Davey Boy Smith Jr.
2 Discs - 180 minutes - Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH - 2015/05/10 - Yokohama Bunka Gym - “GREAT VOYAGE 2015 IN YOKOHAMA” [2 DISC-SET]
01. GREAT VOYAGE 2015 in YOKOHAMA Opening Match: Genba Hirayanagi & Hitoshi Kumano vs. Super Crazy & Jack Gamble
02. Akitoshi Saito & Captain Noah vs. Kenou & Mitsuhiro Kitamiya
03. Daisuke Harada vs. Hajime Ohara
04. Mohammed Yone & Katsuhiko Nakajima & Taiji Ishimori vs. Shane Haste & Mikey Nicholls & Quiet Storm
05. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: TAKA Michinoku & El Desperado vs. Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr.
06. GHC Jr. Heavyweight Title: Taichi vs. Atsushi Kotoge
07. Special Tag Match: Maybach Blue Justice (aka. Yuji Nagata) & Maybach Taniguchi vs. Shelton Benjamin & Takashi Iizuka
08. GHC Tag Team Titles: Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. vs. Takashi Sugiura & Masato Tanaka
09. GHC Heavyweight Title: Minoru Suzuki vs. Naomichi Marufuji
2 Discs - 240 minutes - Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH - 2015/05/30 - Tokyo, Differ Ariake - “NAVIGATION WITH BREEZE 2015”
01. Shiro Tomoyori Debut Match: Mitsuhiro Kitamiya vs. Shiro Tomoyori
02. Genba Hirayanagi vs. Jon Webb
03. Quiet Storm vs. Masao Inoue
04. Super Crazy & Captain Noah vs. Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr.
05. Mohammed Yone & Taiji Ishimori vs. Kenou & Hajime Ohara
06. Takashi Sugiura & Akitoshi Saito vs. Katsuhiko Nakajima & Atsushi Kotoge
07. Elimination Match: Yoshihiro Takayama & Naomichi Marufuji & Maybach Taniguchi & Daisuke Harada & Hitoshi Kumano vs. Minoru Suzuki & Takashi Iizuka & TAKA Michinoku & Taichi & El Desperado
1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2015/06/07 - Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring - “NAVIGATION WITH BREEZE 2015”
01. Hitoshi Kumano vs. Shiro Tomoyori
02. Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge vs. Jon Webb & Jack Gamble
03. TAKA Michinoku & El Desperado vs. Captain Noah & Genba Hirayanagi
04. Akitoshi Saito & Yoshinari Ogawa vs. Kenou & Hajime Ohara
05. Katsuhiko Nakajima vs. Zack Sabre Jr.
06. Naomichi Marufuji & Mohammed Yone vs. Takashi Sugiura & Quiet Storm
07. Maybach Taniguchi & Daisuke Harada & Mitsuhiro Kitamiya vs. Minoru Suzuki & Takashi Iizuka & Taichi
1 Disc - 120 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2015/06/13 - Hiroshima Green Arena Small Arena - “MITSUHARU MISAWA MEMORIAL NIGHT 2015” [2 DISC-SET]
01. Mitsuharu Misawa Memorial Night Opening Match: Captain Noah & Zack Sabre Jr. & Shiro Tomoyose vs. Jon Webb & Jack Gamble & Sakigake
02. Mohammed Yone & Daisuke Ikeda vs. Takuma Sano & Yuto Aijima
03. Katsuhiko Nakajima & Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge vs. Kenou & Hajime Ohara & Mitsuhiro Kitamiya
04. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: TAKA Michinoku & El Desperado vs. Genba Hirayanagi & Hitoshi Kumano
05. GHC Jr. Heavyweight Title: Taichi vs. Daisuke Harada
06. Special Singles Match: Mikey Nicholls vs. Shane Haste
07. GHC Tag Team Title Skirmish: Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. vs. Chris Hero & Quiet Storm
08. GHC Heavyweight Title Skirmish - Special Tag Match: Takashi Sugiura & Akitoshi Saito & Maybach Taniguchi vs. Minoru Suzuki & Takashi Iizuka & Shelton Benjamin
09. Mitsuharu Misawa Memorial Match: Genichiro Tenryu & Yoshihiro Takayama & Yoshinari Ogawa vs. Yuji Nagata & Naomichi Marufuji & Masao Inoue
2 Discs - 240 minutes - Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH - 2015/06/15 - Osaka Prefectural Gymnasiun # 2 - “MITSUHARU MISAWA MEMRIAL TOUR 2015” [2 DISC-SET]
01. Osaka Opening Match: Quiet Storm vs. Jon Webb
02. Mohammed Yone & Katsuhiko Nakajima vs. Genba Hirayanagi & Captain Noah
03. NOAH Jr. Special Six Man Tag Match: Yoshinari Ogawa & Daisuke Harada & Zack Sabre Jr. vs. Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge & Hitoshi Kumano
04. Kenou & Hajime Ohara & Mitsuhiro Kitamiya vs. Takashi Iizuka & TAKA Michinoku & El Desperado
05. Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. & Shelton Benjamin & Taichi vs. Chris Hero & Shane Haste & Mikey Nicholls & Jack Gamble
06. Mitsuharu Misawa Memorial Match: Yoshihiro Takayama & Takashi Sugiura vs. Naomichi Marufuji & Akitoshi Saito
07. GHC Heavyweight Title: Minoru Suzuki vs. Maybach Taniguchi
2 Discs - 165 minutes - Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH - 2015/06/19 - Tokyo, Korakuen Hall - “MITSUHARU MISAWA MEMORIAL TOUR 2015” [2 DISC-SET]
01. Mitsuhiro Kitamiya vs. Jon Webb
02. Zack Sabre Jr. & Quiet Storm vs. Genba Hirayanagi & Hitoshi Kumano
03. Katsuhiko Nakajima & Taiji Ishimori & Daisuke Ikeda vs. Shane Haste & Mikey Nicholls & Jack Gamble
04. TAKA Michinoku & Taichi & El Desperado vs. Kenou & Hajime Ohara & Captain Noah
05. Maybach Taniguchi vs. Mohammed Yone
06. Mitsuharu Misawa Memorial Match: Akitoshi Saito & Shiro Koshinaka vs. Yoshinari Ogawa & Masao Inoue
07. Atsushi Kotoge vs. Daisuke Harada
08. GHC Tag Team Titles: Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. vs. Chris Hero & Colt Cabana
09. Mitsuharu Misawa Memorial Match: Yoshihiro Takayama & Takashi Sugiura & Naomichi Marufuji vs. Minoru Suzuki & Takashi Iizuka & Shelton Benjamin
2 Discs - 180 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH - 2015/07/01 - Tokyo Korakuen Hall - “NORTHERN NAVIGATION 2015”
01. Kenou & Hajime Ohara & Mitsuhiro Kitamiya vs. Taiji Ishimori & Captain Noah & Hitoshi Kumano
02. Mohammed Yone & Akitoshi Saito & Katsuhiko Nakajima vs. Mikey Nicholls & Masao Inoue & Quiet Storm
03. Never Lasting Story: Atsushi Kotoge vs. Daisuke Harada
04. Suzuki-gun vs. NOAH 5 Big Singles Matches 1st: Takashi Sugiura vs. El Desperado
05. Suzuki-gun vs. NOAH 5 Big Singles Matches 2nd: Naomichi Marufuji vs. Taichi
06. Suzuki-gun vs. NOAH 5 Big Singles Matches 3rd: Maybach Taniguchi vs. Takashi Iizuka
07. Suzuki-gun vs. NOAH 5 Big Singles Matches 4th: Yoshihiro Takayama vs. TAKA Michinoku
08. Suzuki-gun vs. NOAH 5 Big Singles Matches 5th: Minoru Suzuki vs. Yoshinari Ogawa
1 Disc - 120 minutes - Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH - 2015/08/05 - Tokyo, Differ Ariake - “DEPARTURE 2015” [2 DISC-SET]
01. Global Jr. Heavyweight League - Block A: Yoshinari Ogawa vs. Sho Tanaka
02. Global Jr. Heavyweight League - Block A: Kenou vs. Zack Sabre Jr.
03. Global Jr. Heavyweight League - Block A: Daisuke Harada vs. El Desperado
04. Global Jr. Heavyweight League - Block B: Bengala vs. Super Crazy
05. Global Jr. Heavyweight League - Block B: Taiji Ishimori vs. Hajime Ohara
06. Global Jr. Heavyweight League - Block B: Atsushi Kotoge vs. TAKA Michinoku
07. Suzuki-gun vs. NOAH: Takashi Iizuka & Taichi vs. Genba Hirayanagi & Captain Noah
08. Manabu Nakanishi & Tamon Honda & Mitsuhiro Kitamiya & Hitoshi Kumano vs. Mohammed Yone & Akitoshi Saito & Masao Inoue & Quiet Storm
09. Suzuki-gun vs. NOAH: Minoru Suzuki & Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. & Shelton Benjamin vs. Yoshihiro Takayama & Maybach Taniguchi & Katsuhiko Nakajima & Mikey Nicholls
10. Global Jr. Heavyweight League - Final: Daisuke Harada vs. Atsushi Kotoge
11. Pro-Wrestling NOAH 15th Anniversary Match: Takashi Sugiura vs. Naomichi Marufuji
Bonus Match
12. GHC Jr. Heavyweight Title: Taichi vs. Daisuke Harada (2015/06/13)
2 Discs - 210 minutes - Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH - 2015/08/19 - Tokyo, Korakuen Hall - “SUMMER NAVIGATION 2015” [2 DISC-SET]
01. Arkas Cup 6-Man Tag Tournament - Quarterfinal: MAYBACH Taniguchi & Maybach Blue Justice & Maybach Don vs. Mikey Nicholls & Super Crazy & Captain NOAH
02. Arkas Cup 6-Man Tag Tournament - Quarterfinal: Takashi Sugiura & Akitoshi Saito & Quiet Storm vs. Mohammed Yone & Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge
03. Arkas Cup 6-Man Tag Tournament - Quarterfinal: Minoru Suzuki & Takashi Iizuka & El Desperado vs. Yoshihiro Takayama & Yoshinari Ogawa & Masao Inoue
04. Arkas Cup 6-Man Tag Tournament - Quarterfinal: Naomichi Marufuji & Katsuhiko Nakajima & Hitoshi Kumano vs. Kenou & Hajime Ohara & Mitsuhiro Kitamiya
05. Arkas Cup 6-Man Tag Tournament - Semi-Final: MAYBACH Taniguchi & Maybach Blue Justice & Maybach Don vs. Takashi Sugiura & Akitoshi Saito & Quiet Storm
06. Arkas Cup 6-Man Tag Tournament - Semi-Final: Minoru Suzuki & Takashi Iizuka & El Desperado vs. Naomichi Marufuji & Katsuhiko Nakajima & Hitoshi Kumano
07. Daisuke Harada & Genba Hirayanagi vs. Taichi & TAKA Michinoku
08. Arkas Cup 6-Man Tag Tournament - Final: MAYBACH Taniguchi & Maybach Blue Justice & Maybach Don vs. Minoru Suzuki & Takashi Iizuka & El Desperado
2 Discs - 180 minutes - Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH – 2015/08/22 – Tokyo, Korakuen Hall - „SUMMER NAVIGATION 2015“
01. Mitsuhiro Kitamiya vs. Shiro Tomoyose
02. Mikey Nicholls & Genba Hirayanagi & Captain Noah vs. Katsuhiko Nakajima & Yoshinari Ogawa & Quiet Storm
03. Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge vs. Super Crazy & Hitoshi Kumano
04. Special Singles Match: Maybach Taniguchi vs. Takashi Iizuka
05. Mohammed Yone 20th Anniversary Match: Naomichi Marufuji & Mohammed Yone vs. Yoshihiro Takayama & Akitoshi Saito
06. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: TAKA Michinoku & El Desperado vs. Kenou & Hajime Ohara
07. GHC Heavyweight Title & GHC Jr. Heavyweight Title Skirmish: Takashi Sugiura & Daisuke Harada vs. Minoru Suzuki & Taichi
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2015/09/05 – Tokyo, Differ Ariake - „SHINY NAVIGATION 2015“
01. Quiet Storm vs. Akitoshi Saito
02. Mikey Nicholls & Mitsuhiro Kitamiya vs. Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr.
03. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League - Block B: Super Crazy & Hitoshi Kumano vs. Shiori Asahi & Kaji Tomato
04. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League - Block A: Taiji Ishimori & Masamune vs. KUDO & Kota Umeda
05. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League - Block B: Kenou & Hajime Ohara vs. Daisuke Harada & Atsushi Kotoge
06. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League - Block A: Genba Hirayanagi & Captain Noah vs. TAKA Michinoku & El Desperado
07. Suzuki-gun vs. BRAVE: Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. & Shelton Benjamin vs. Naomichi Marufuji & Mohammed Yone & Katsuhiko Nakajima
08. GHC Heavyweight Title Skirmish: Takashi Sugiura & Maybach Taniguchi & Yoshihiro Takayama vs. Minoru Suzuki & Takashi Iizuka & Taichi
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2015/09/10 – Tokyo, Shinjuku FACE - „SHINY NAVIGATION 2015“
01. Mohammed Yone & Taiji Ishimori vs. Super Crazy & Hitoshi Kumano
02. Akitoshi Saito & Daisuke Harada & Atsushi Kotoge vs. Kenou & Hajime Ohara & Mitsuhiro Kitamiya
03. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League - Block B: Shiori Asahi & Kaji Tomato vs. Buffalo & Billy Ken Kid
04. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League - Block A: KUDO & Kota Umeda vs. Genba Hirayanagi & Captain Noah
05. Naomichi Marufuji & Maybach Taniguchi & Katsuhiko Nakajima vs. Shelton Benjamin & Takashi Iizuka & Taichi
06. Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. vs. Yoshihiro Takayama & Quiet Storm
07. GHC Heavyweight Title Skirmish: Takashi Sugiura & Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr. vs. Minoru Suzuki & TAKA Michinoku & El Desperado
1 Disc – 135 minutes – Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH – 2015/09/14 – Tokyo, Korakuen Hall - „SHINY NAVIGATION 2015“ [2 DISC-SET]
01. Genba Hirayanagi & Captain Noah vs. Super Crazy & Shiro Tomoyose
02. Kenou & Hajime Ohara & Mitsuhiro Kitamiya vs. Yoshihiro Takayama & Quiet Storm & Hitoshi Kumano
03. Mohammed Yone vs. Akitoshi Saito
04. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League - Block A: Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr. vs. KUDO & Kota Umeda
05. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League - Block B: Daisuke Harada & Atsushi Kotoge vs. Shiori Asahi & Kaji Tomato
06. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League - Block A: TAKA Michinoku & El Desperado vs. Taiji Ishimori & Masamune
07. Shelton Benjamin & Takashi Iizuka & Taichi vs. Naomichi Marufuji & Maybach Taniguchi & Katsuhiko Nakajima
08. GHC Heavyweight Title & GHC Tag Team Title Skirmish: Takashi Sugiura & Raymond Rowe & Hanson vs. Minoru Suzuki & Lance Archer & Davey Boy Smith Jr.
2 Discs – 180 minutes – Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH – 2015/09/19 – Osaka Prefectural Gym - „GREAT VOYAGE 2015 IN OSAKA ~ PRO-WRESTLING NOAH 15TH ANNIVERSARY VOL. 2 [2 DISC-SET]
01. Yoshihiro Takayama & Mohammed Yone & Akitoshi Saito & Quiet Storm vs. Kenou & Hajime Ohara & Genba Hirayanagi & Captain Noah
02. TAKA Michinoku & El Desperado vs. Mitsuhiro Kitamiya & Kota Umeda
03. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League - Block B: Buffalo & Billy Ken Kid vs. Super Crazy & Hitoshi Kumano
04. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League - Block A: Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr. vs. Taiji Ishimori & Masamune
05. Shelton Benjamin vs. Katsuhiko Nakajima
06. Naomichi Marufuji vs. Atsushi Kotoge
07. Maybach Taniguchi vs. Takashi Iizuka
08. GHC Jr. Heavyweight Title: Taichi vs. Daisuke Harada
09. GHC Tag Team Titles: Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. vs. Raymond Rowe & Hanson
10. GHC Heavyweight Title: Minoru Suzuki vs. Takashi Sugiura
2 Discs – 240 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2015/09/22 – Tokyo, Korakuen Hall - „SHINY NAVIGATION 2015“ [2 DISC-SET]
01. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League - Block B: Shiori Asahi & Kaji Tomato vs. Kenou & Hajime Ohara
02. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League - Block B: Daisuke Harada & Atsushi Kotoge vs. Buffalo & Billy Ken Kid
03. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League - Block A: Taiji Ishimori & Masamune vs. Genba Hirayanagi & Captain Noah
04. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League - Block A: El Desperado & TAKA Michinoku vs. Yoshinari Ogawa & Zack Sabre Jr.
05. Mohammed Yone & Super Crazy & Hitoshi Kumano vs. Akitoshi Saito & Mitsuhiro Kitamiya & Kota Umeda
06. Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. & Shelton Benjamin vs. Maybach Taniguchi & Yoshihiro Takayama & Quiet Storm
07. NOAH vs. Suzuki-gun: Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura & Katsuhiko Nakajima vs. Minoru Suzuki & Takashi Iizuka & Taichi
08. NTV G+ Cup Jr. Heavyweight Tag League - Final: Daisuke Harada & Atsushi Kotoge vs. TAKA Michinoku & El Desperado
Bonus Matches
09. Global League 2014 – Block A: Naomichi Marufuji vs. Katsuhiko Nakajima (2014/10/18)
10. Global League 2014 – Final: Daisuke Sekimoto vs. Takashi Sugiura (2014/11/08)
2 Discs – 225 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2015/10/04 – Nagoya International Conference Hall - „GREAT VOYAGE 2015 IN NAGOYA ~ MASASHI AOYAGI RETIREMENT CEREMONY ~ PRO-WRESTLING NOAH 15TH ANNIVERSARY VOL. 3“
01. Genba Hirayanagi & Captain Noah vs. Mitsuhiro Kitamiya & Shiro Tomoyori
02. Maybach Taniguchi & Hajime Ohara vs. Yoshinari Ogawa & Quiet Storm
03. Masashi Aoyagi Retirement Memorial Match: Akitoshi Saito & Shiro Koshinaka vs. Yoshihiro Takayama & Takuma Sano
04. Katsuhiko Nakajima & Hitoshi Kumano vs. Yuji Nagata & Sho Tanaka
05. Taiji Ishimori vs. Kenou
06. Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura & Mohammed Yone vs. Minoru Suzuki & Takashi Iizuka & Taichi
07. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: TAKA Michinoku & El Desperado vs. Daisuke Harada & Atsushi Kotoge
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2015/10/16 – Tokyo, Korakuen Hall - „GLOBAL LEAGUE 2015“ [2 DISC-SET]
01. Hajime Ohara vs. Shiro Tomoyose
02. Atsushi Kotoge & Daisuke Harada & Quiet Storm & Super Crazy & Yoshinari Ogawa vs. Akitoshi Saito & Captain NOAH & Genba Hirayanagi & Kenou & Zack Sabre Jr.
03. Taichi & TAKA Michinoku vs. Hitoshi Kumano & Taiji Ishimori
04. Takashi Iizuka & Davey Boy Smith Jr. & Lance Archer vs. Katsuhiko Nakajima & Maybach Taniguchi & Mohammed Yone
05. Global League 2015 - Block B: Shelton Benjamin vs. Colt Cabana
06. Global League 2015 - Block A: Masato Tanaka vs. Satoshi Kojima
07. Global League 2015 - Block B: Minoru Suzuki vs. Mitsuhiro Kitamiya
08. Global League 2015 - Block A: Naomichi Marufuji vs. Takashi Sugiura
Bonus Matches
09. Global League 2014 – Block A: Katsuhiko Nakajima vs. Daisuke Sekimoto (2014/11/08)
10. Global League 2014 – Block A: Takeshi Morishima vs. Satoshi Kojima (2014/11/08)
11. Global League 2014 – Block B: Mohammed Yone vs. Yuji Nagata (2014/11/08)
2 Discs – 210 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2015/10/17 – Tokyo, Differ Ariake - „GLOBAL LEAGUE 2015“ [2 DISC-SET]
01. Atsushi Kotoge & Daisuke Harada & Hitoshi Kumano & Taiji Ishimori & Yoshinari Ogawa vs. Captain NOAH & Genba Hirayanagi & Hajime Ohara & Kenou & Shiro Tomoyose
02. Three Way Match: Colt Cabana vs. Akitoshi Saito vs. Quiet Storm
03. Naomichi Marufuji & Super Crazy & Zack Sabre Jr. vs. Shelton Benjamin & Taichi & TAKA Michinoku
04. Global League 2015 - Block B: Katsuhiko Nakajima vs. Mitsuhiro Kitamiya
05. Global League 2015 - Block B: Maybach Taniguchi vs. Takashi Iizuka
06. Global League 2015 - Block A: Davey Boy Smith Jr. vs. Lance Archer
07. Global League 2015 - Block B: Minoru Suzuki vs. Mohammed Yone
08. Global League 2015 - Block A: Takashi Sugiura vs. Masato Tanaka
2 Discs – 150 minutes – Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH – 2015/10/24 & 2015/10/25 – Fukuoka, Hakata Star Lanes - „GLOBAL LEAGUE 2015“
2015/10/24
01. Global League 2015 - Block A: Quiet Storm vs. Chris Hero
02. Global League 2015 - Block B: Maybach Taniguchi vs. Mohammed Yone
03. Global League 2015 - Block B: Shelton Benjamin vs. Takashi Iizuka
04. Global League 2015 - Block A: Masato Tanaka vs. Davey Boy Smith Jr.
05. Global League 2015 - Block A: Naomichi Marufuji vs. Lance Archer
06. Global League 2015 - Block B: Minoru Suzuki vs. Katsuhiko Nakajima
2015/10/25
07. Global League 2015 - Block A: Masato Tanaka vs. Quiet Storm
08. Global League 2015 - Block B: Katsuhiko Nakajima v. Takashi Iizuka
09. Global League 2015 - Block A: Chris Hero vs. Lance Archer
10. Global League 2015 - Block B: Minoru Suzuki vs. Maybach Taniguchi
11. Global League 2015 - Block A: Takashi Sugiura vs. Satoshi Kojima
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2015/10/29 – Tokyo, Shinjuku FACE - „GLOBAL LEAGUE 2015“
01. Hajime Ohara & Kenou & Maybach Taniguchi vs. Akitoshi Saito & Captain NOAH & Genba Hirayanagi
02. Satoshi Kojima & Atsushi Kotoge & Daisuke Harada vs. Hitoshi Kumano & Super Crazy & Yoshinari Ogawa
03. Katsuhiko Nakajima & Mohammed Yone & Taiji Ishimori & Zack Sabre Jr. vs. Lance Archer & Taichi & TAKA Michinoku & Takashi Iizuka
04. Global League 2015 – Block B: Shelton Benjamin vs. Mitsuhiro Kitamiya
05. Global League 2015 – Block A: Takashi Sugiura vs. Quiet Storm
06. Global League 2015 – Block A: Chris Hero vs. Davey Boy Smith Jr.
07. Global League 2015 – Block B: Minoru Suzuki vs. Colt Cabana
08. Global League 2015 – Block A: Masato Tanaka vs. Naomichi Marufuji
1 Disc – 120 minutes – Source: NicoNico

RO WRESTLING NOAH – 2015/11/03 – Osaka Edion Arena - „GLOBAL LEAGUE 2015“ [2 DISC-SET]
01. Atsushi Kotoge & Daisuke Harada & Hitoshi Kumano & Super Crazy & Yoshinari Ogawa vs. Captain NOAH & Genba Hirayanagi & Hajime Ohara & Kenou & Shiro Tomoyose
02. Akitoshi Saito & Maybach Taniguchi vs. Mohammed Yone & Quiet Storm
03. Chris Hero & Taiji Ishimori & Zack Sabre Jr. vs. Davey Boy Smith Jr. & Taichi & TAKA Michinoku
04. Global League 2015 - Block B: Mitsuhiro Kitamiya vs. Takashi Iizuka
05. Global League 2015 - Block B: Colt Cabana vs. Katsuhiko Nakajima
06. Global League 2015 - Block A: Lance Archer vs. Takashi Sugiura
07. Global League 2015 - Block B: Minoru Suzuki vs. Shelton Benjamin
08. Global League 2015 - Block A: Satoshi Kojima vs. Naomichi Marufuji
2 Discs – 195 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2015/11/06 – Niigata City Industrial Promotion Center - „GLOBAL LEAGUE 2015“ [2 DISC-SET]
01. Atsushi Kotoge & Daisuke Harada & Hitoshi Kumano & Super Crazy & Yoshinari Ogawa vs. Akitoshi Saito & Genba Hirayanagi & Hajime Ohara & Kenou & Shiro Tomoyose
02. Taiji Ishimori vs. Taichi vs. Zack Sabre Jr.
03. Global League 2015 - Block B: Mohammed Yone vs. Mitsuhiro Kitamiya
04. Global League 2015 - Block B: Colt Cabana vs. Maybach Taniguchi
05. Global League 2015 - Block B: Shelton Benjamin vs. Katsuhiko Nakajima
06. Global League 2015 - Block B: Minoru Suzuki vs. Takashi Iizuka
07. Global League 2015 - Block A: Satoshi Kojima vs. Quiet Storm
08. Global League 2015 - Block A: Lance Archer vs. Masato Tanaka
09. Global League 2015 - Block A: Davey Boy Smith Jr. vs. Takashi Sugiura
10. Global League 2015 - Block A: Naomichi Marufuji vs. Chris Hero
2 Discs – 150 minutes – Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH – 2015/11/08 – Tokyo, Korakuen Hall - „GLOBAL LEAGUE 2015“ [2 DISC-SET]
01. Yoshinari Ogawa & Super Crazy & Hitoshi Kumano & Shiro Tomoyose vs. Kenou & Hajime Ohara & Mitsuhiro Kitamiya & Genba Hirayanagi
02. Maybach Taniguchi & Mohammed Yone & Katsuhiko Nakajima vs. Satoshi Kojima & Akitoshi Saito & Quiet Storm
03. Junior Special Tag Match: Taichi & TAKA Michinoku vs. Daisuke Harada & Atsushi Kotoge
04. GHC Junior Heavyweight Title - Contendership Match: Taiji Ishimori vs. Zack Sabre Jr.
05. Davey Boy Smith Jr. vs. Colt Cabana
06. Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. vs. Chris Hero & Colt Cabana
07. Minoru Suzuki & Takashi Iizuka vs. Takashi Sugiura & Masato Tanaka
08. Global League 2015 – Final: Naomichi Marufuji vs. Shelton Benjamin
Bonus Match
09. GHC Heavyweight Title: Naomichi Marufuji vs. Minoru Suzuki (2015/03/15)
2 Discs – 210 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2015/11/26 – Tokyo, Korakuen Hall - „WINTER NAVIGATION 2015“
01. Super Crazy vs. Shiro Tomoyose
02. Akitoshi Saito & Hitoshi Kumano vs. Yoshihiro Takayama & Genba Hirayanagi
03. Yoshinari Ogawa vs. Zack Sabre Jr.
04. Maybach Taniguchi & Hajime Ohara vs. Kenou & Quiet Storm
05. Mohammed Yone vs. Katsuhiko Nakajima
06. Mitsuhiro Kitamiya vs. Go Shiozaki
07. Taiji Ishimori & Daisuke Harada & Atsushi Kotoge vs. Taichi & El Desperado & TAKA Michinoku
08. Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura vs. Minoru Suzuki & Takashi Iizuka
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

PRO WRESTLING NOAH – 2015/12/09 – Tokyo, Differ Ariake - „WINTER NAVIGATION 2015“
01. Kaito Kiyomiya Debut Match: Hitoshi Kumano vs. Kaito Kiyomiya
02. Mohammed Yone & Katsuhiko Nakajima vs. Yoshinari Ogawa & Genba Hirayanagi
03. Maybach Taniguchi & Hajime Ohara & Mitsuhiro Kitamiya vs. Yoshihiro Takayama & Akitoshi Saito & Kenou
04. Special Singles Match: Go Shiozaki vs. Quiet Storm
05. Suzuki-gun vs. NOAH Special Singles Match 1st: TAKA Michinoku vs. Daisuke Harada
06. Suzuki-gun vs. NOAH Special Singles Match 2nd: El Desperado vs. Atsushi Kotoge
07. Suzuki-gun vs. NOAH Special Singles Match 3rd: Taichi vs. Takashi Sugiura
08. Suzuki-gun vs. NOAH Special Singles Match 4th: Minoru Suzuki vs. Taiji Ishimori
09. Suzuki-gun vs. NOAH Special Singles Match 5th: Takashi Iizuka vs. Naomichi Marufuji
1 Disc – 120 minutes – Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH – 2015/12/16 – Tokyo, Shin-kiba, 1st Ring - „WINTER NAVIGATION 2015“
01. Yoshinari Ogawa vs. Kaito Kiyomiya
02. Kenou & Captain Noah vs. Hajime Ohara & Genba Hirayanagi
03. Yoshihiro Takayama & Akitoshi Saito vs. Mitsuhiro Kitamiya & Hitoshi Kumano
04. Mohammed Yone & Katsuhiko Nakajima vs. Maybach Taniguchi & Quiet Storm
05. GHC Jr. Heavyweight Title & GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Skirmish: Taiji Ishimori & Daisuke Harada vs. Taichi & El Desperado
06. GHC Heavyweight Title & GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title Skirmish: Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura & Atsushi Kotoge vs. Minoru Suzuki & Takashi Iizuka & TAKA Michinoku
1 Disc – 120 minutes – Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH – 2015/12/21 – Tokyo, Shinjuku FACE - „WINTER NAVIGATION 2015“ [2 DISC-SET]
01. Hitoshi Kumano vs. Kaito Kiyomiya
02. Yoshinari Ogawa vs. Genba Hirayanagi
03. Mohammed Yone & Kenou vs. Akitoshi Saito & Hajime Ohara
04. Maybach Taniguchi & Mitsuhiro Kitamiya vs. Yoshihiro Takayama & Quiet Storm
05. GHC Championship Prelude Elimination Match: Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. & Takashi Iizuka & Shelton Benjamin vs. Takashi Sugiura & Katsuhiko Nakajima & Chris Hero & Colt Cabana
06. GHC Championship Prelude Elimination Match: Minoru Suzuki & Taichi & El Desperado & TAKA Michinoku vs. Naomichi Marufuji & Taiji Ishimori & Daisuke Harada & Atsushi Kotoge
2 Discs – 165 minutes – Source: NicoNico

PRO WRESTLING NOAH – 2015/12/23 – Tokyo, Ota Ward Gym - „DESTINY 2015“ [2 DISC-SET]
01. Yoshinari Ogawa & Hitoshi Kumano vs. Yoshihiro Takayama & Kaito Kiyomiya
02. Mohammed Yone & Akitoshi Saito & Mitsuhiro Kitamiya vs. Quiet Storm & Genba Hirayanagi & Captian Noah
03. Special Singles Match: Kenou vs. Hajime Ohara
04. Special Singles Match: Go Shiozaki vs. Maybach Taniguchi
05. Special Singles Match: Takashi Sugiura vs. Takashi Iizuka
06. Special Singles Match: Katsuhiko Nakajima vs. Shelton Benjamin
07. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Daisuke Harada & Atsushi Kotoge vs. El Desperado & TAKA Michinoku
08. GHC Jr. Heavyweight Title: Taichi vs. Taiji Ishimori
09. GHC Tag Team Titles: Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. vs. Chris Hero & Colt Cabana
10. GHC Heavyweight Title: Minoru Suzuki vs. Naomichi Marufuji
2 Discs – 240 minutes – Source: TV (1:1)

noah_2011_2015.txt · Last modified: 2022/08/30 19:29 by 127.0.0.1