User Tools

Site Tools


sem

SEM

SEM – 2007/04/04 – Tokyo, Differ Ariake – “6TH SEM”
01. Ricky Marvin vs. Akihiko Ito
02. Kotaro Suzuki vs. Tsutomu Hirayanagi
03. Go Shiosaki vs. Daniel Cross
04. Bryan Danielson & Taiji Ishimori vs. Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki
05. KENTA vs. Ted DiBiase Jr.
06. Bison Smith & Joe Legend vs. Takeshi Rikio & Ippei Ota
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

SEM – 2007/05/05 – Tokyo, Differ Ariake – “CHILDREN’S DAY SPECIAL”
01. Ricky Marvin vs. Taiji Ishimori
02. KENTA vs. Tsutomu Hirayanagi
03. Mushiking Terry vs. Akihiko Ito
04. Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura vs. Mohammed Yone & Shuhei Taniguchi
05. Takeshi Morishima vs. Makoto Hashi
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

SEM – 2007/06/06 – Tokyo, Differ Ariake
01. Kotaro Suzuki vs. Akihiko Ito
02. Takashi Sugiura vs. Taiji Ishimori
03. Naomichi Marufuji & Tsutomu Hirayanagi vs. TAKA Michinoku & KAZMA
04. D-Lo Brown & Buchanan vs. Mohammed Yone & Shuhei Taniguchi
05. KENTA & Ippei Ota vs. Ricky Marvin & Go Shiosaki
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

SEM / KENSUKE OFFICE – 2008/08/17 – Tokyo, Korakuen Hall – “SEMex. IN KORAKUEN HALL ~TAKE THE DREAM VOL. 6~”
01. SEMex Opening Match: KAGETORA vs. Genba Hirayanagi
02. Saitama Yoshikawa Object ~Kuishinbo Banzai~: Kuishinbo Kamen & Catfish Man vs. Akira Taue & Kikutaro
03. Lucha Maniac in Korakuen: Naomichi Marufuji & Taiji Ishimori & Ippei Ota vs. Ultimo Dragon & Takeshi Minamino & Amigo Suzuki
04. 4 vs. 4 Survival Tag Match: Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima & Takashi Okita & Kento Miyahara vs. Kenta Kobashi & KENTA & Atsushi Aoki & Akihiko Ito
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

SEM / DDT – 2008/09/08 – Tokyo, Differ Ariake
01. Atsushi Aoki & Akihiko Ito vs. Tomomitsu Matsunaga & Daisuke Sasaki
02. Danshoku Dino vs. Ippei Ota
03. Takashi Okita & Kento Miyahara vs. Shuji Ishikawa & Shigehiro Irie
04. Taiji Ishimori vs. Masa Takanishi
05. Katsuhiko Nakajima & Kota Ibushi vs. HARASHIMA & Antonio Honda
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

SEM – 2008/11/06 – Tokyo, Differ Ariake
01. Antonio Honda vs. Kikutaro
02. Taiji Ishimori & Akihiko Ito vs. HARASHIMA & Madoka
03. Kotaro Suzuki & Genba Hirayanagi vs. Takashi Okita & Kento Miyahara
04. KENTA vs. Takeshi Minamino
05. Katsuhiko Nakajima vs. Atsushi Aoki
Running Time: 105 minutes – Source: SAT TV

SEM / KENSUKE OFFICE – 2008/12/15 – Tokyo, Differ Ariake
01. Takeshi Minamino vs. Kikutaro
02. VolcanoxSEM Tag Tournament 2008 – Semi Final: Atsushi Aoki & Akihiko Ito vs. Naomichi Marufuji & Kento Miyahara
03. VolcanoxSEM Tag Tournament 2008 – Semi Final: Katsuhiko Nakajima & Takashi Okita vs. Kotaro Suzuki & Genba Hirayanagi
04. Taiji Ishimori & Ippei Ota vs. Shinjitsu Nohashi & Amigo Suzuki
05. VolcanoxSEM Tag Tournament 2008 – Final: Atsushi Aoki & Akihiko Ito vs. Katsuhiko Nakajima & Takashi Okita
Running Time: 105 minutes – Source: SAT TV

SEM / KENSUKE OFFICE – 2009/01/16 – Tokyo, Differ Ariake
01. Bobby Fish vs. Kikutaro
02. Claudio Castagnoli & Shuhei Taniguchi vs. Kento Miyahara & Amigo Suzuki
03. Chris Hero vs. Takashi Okita
04. Naomichi Marufuji vs. Satoshi Kajiwara
05. Katsuhiko Nakajima & Kengo Mashimo vs. KENTA & Atsushi Aoki
Running Time: 135 minutes – Source: SAT TV

SEM – 2009/05/18 – Tokyo, Differ Ariake – “SEMex DIFFER”
01. KENTA vs. Akihiko Ito
02. Takashi Sugiura vs. Genba Hirayanagi
03. GHC Jr. Heavyweight Title Contendership: Ricky Marvin vs. Taiji Ishimori
04. Mitsuharu Misawa vs. Atsushi Aoki
05. Kenta Kobashi & Go Shiozaki vs. Jun Akiyama & Shuhei Taniguchi
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

SEM – 2014/10/02 – Tokyo, Shinjuku FACE – “SEMex IN SHINJUKU VOL. 3″
01. SEMex Opening Match: Kenou vs. Genba Hirayanagi
02. Kana Pro vs. Daijo: Kana vs. Rina Yamashita
03. BRAVE vs. Cho Kibou-Gun: Maybach Taniguchi & Hajime Ohara vs. Mohammed Yone & Taiji Ishimori
04. GHC Tag Team Title Skirmish: Shane Haste & Mikey Nicholls & Yoshinari Ogawa vs. Takashi Sugiura & Akitoshi Saito & Daisuke Harada
05. Passage to GL Chief vs. Weapon in 50cm: Takeshi Morishima vs. Quiet Storm
06. Give Vent to DIAMOND Soul: Katsuhiko Nakajima vs. Mitsuhiro Kitamiya
07. GHC Heavyweight Title Skirmish – SEM in Shinjuku Special Six Man Tag Match: Daisuke Sekimoto & Yuko Miyamoto & Isami Kodaka vs. Naomichi Marufuji & Atsushi Kotoge & Hitoshi Kumano
1 Disc – 120 minutes – Source: iTV

SEM - 2015/05/21 - Tokyo, Shinjuku FACE - “SEMex IN SHINJUKU”
01. 8 Man Battle Royal - Shiro Tomoyose Pre-Debut Match (w/ Mohammed Yone, Shiro Tomoyose, Jon Webb, Jack Gamble, Yoshinari Ogawa, Katsuhiko Nakajima, Zack Sabre Jr., Captain Noah)
02. Kana Pro vs. Daijo: Kana vs. Sawako Shimono
03. NO MERCY vs. BRAVE: Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge vs. Daisuke Harada & Genba Hirayanagi
04. Cho Kibou-Gun vs. Weaponized NO MERCY: Maybach Taniguchi & Kenou & Hajime Ohara vs. Takashi Sugiura & Akitoshi Saito & Quiet Storm
05. NOAH vs. BJW: Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi vs. Super Crazy & Mitsuhiro Kitamiya
06. NOAH vs. Yankee Two Kenju: Yuko Miyamoto & Isami Kodaka vs. Naomichi Marufuji & Hitoshi Kumano
1 Disc - 105 minutes - Source: NicoNico

SEM - 2015/07/13 - Lazona Kawasaki Plaza Sol - “PRO-WRESTLING SEM IN KAWASAKI”
01. SEM in Kawasaki Opening Match: Takashi Sugiura vs. Shiro Tomoyose
02. Mikey Nicholls vs. Quiet Storm
03. NOAH vs. Big Japan: Mohammed Yone & Taiji Ishimori vs. Daisuke Sekimoto & Toshiyuki Sakuda
04. Reconfimation Cho Kibou-Gun: Maybach Taniuchi & Mitsuhiro Kitamiya vs. Kenou & Hajime Ohara
05. Katsuhiko Nakajima vs. Atsushi Kotoge
06. NOAH vs. Yankee Two Kenju: Daisuke Harada & Hiroshi Kumano vs. Yuko Miyamoto & Isami Kodaka
1 Disc - 105 minutes - Source: NicoNico

SEM – 2015/07/14 – Lazona Kawasaki Plaza Sol - „PRO-WRESTLING SEM in KAWASAKI“
01. SEM in Kawasaki Opening Match: Katsuhiko Nakajima vs. Shiro Tomoyose
02. Maybach Taniguchi & Kenou & Hajime Ohara vs. Mikey Nicholls & Daisuke Harada & Quiet Storm
03. NOAH vs. Big Japan: Mitsuhiro Kitamiya vs. Daisuke Sekimoto
04. Naomichi Marufuji vs. Hitoshi Kumano
05. NOAH vs. New Japan: Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge vs. Sho Tanaka & Yohei Komatsu
1 Disc – 120 minutes – Source: NicoNico

SEM - 2015/08/10 - Tokyo, Shinjuku FACE - “SEMex IN SHINJUKU VOL. 3”
01. Mohammed Yone vs. Shiro Tomoyose
02. Takashi Sugiura & Akitoshi Saito & Mikey Nicholls vs. Yoshinari Ogawa & Super Crazy & Zack Sabre Jr.
03. NOAH vs. Big Japan: Hitoshi Kumano vs. Toshiyuki Sakuta
04. Maybach Taniguchi vs. Quiet Storm
05. BRAVE vs. NO MERCY: Naomichi Marufuji & Katsuhiko Nakajima vs. Daisuke Harada & Genba Hirayanagi
06. Cho Kibou-Gun vs. K-DOJO: Kenou & Hajime Ohara vs. Shiori Asahi & Ayumu Honda
07. Daisuke Sekimoto & Yuko Miyamoto & Isami Kodaka vs. Taiji Ishimori & Atsushi Kotoge & Mitsuhiro Kitamiya
1 Disc - 105 minutes - Source: NicoNico

sem.txt · Last modified: 2024/02/07 19:35 by 127.0.0.1