User Tools

Site Tools


tokyopro

TOKYO PRO

TOKYO PRO – 1995/02/23 – Shizuoka – “DEBUT SHOW”
Jun Kikuzawa v Takashi Okumura
Apollo Sugawara & Zuleyma v Kishin Kawabata & Electra
Isamu Teranishi & Takeshi Miyamoto v Masahiko Takasugi & Kei Tsukuda
Yoshiro Ito v Seiji Yamakawa
Danktane & Masaaki Mochizuki v White Mummy & Black Mummy
Poison Sawada v Hiroshi Hatanaka
Yuichi Fukaya & Shigekuzu Tajiri v Ryo Miyake & Takashi Ishikawa
Running Time: 120 minutes – Source: VHS

TOKYO PRO – 1996/02/05 – Tokyo
Apollo Sugawara v Segundan # 1
Kishin Kawabata & Hiroshi Hatanaka v Shunme Matsuzaki & Akihiko Masuda
Toryu v Tenichibo Ikkei
Gekko v Shigeo Okamura
Masashi Aoyagi v Rikio Ito
Great Kabuki & Daikokubo Benkei v Bloody Bruise # 1 & # 2
Russian Roulette Handkerchief Death Match: Mr. Pogo v Takashi Ishikawa
Running Time: 120 minutes – Source: VHS

TOKYO PRO – 1996/04/02 – Tokyo (Champ Forum – 1996/05/25)
Tsukikage & Gekko v Shocker & Astro jr
Tag Tournament – Semi-Final: Yoji Anjo & Takashi Ishikawa v Masashi Aoyagi & Hiroshi Itakura
Tag Tournament – Semi-Final: Great Kabuki & Daikokubo Benkei v Mr. Pogo & Fujiwara
Tag Tournament – Final: Yoji Anjo & Takashi Ishikawa v Great Kabuki & Daikokubo Benkei
Running Time: 60 minutes – Source: VHS

TOKYO PRO – 1996/05/30 – Tokyo
Akihiko Masuda v Toryu
Brazo De Oro & Brazo De Plata v Astro jr. & Shocker
Shigeo Okamura v Kishin Kawabata
Gekko & Tsukikage v Hiroshi Itakura & Takashi Sato
Abdullah The Butcher & Masashi Aoyagi v Mr. Pogo & Masanobu Kurisu
Tarzan Goto & Mr. Gannosuke v Great Kabuki & Daikokubo Benkei
Yoji Anjo & Takashi Ishikawa v Yoshihiro Takayama & Kenichi Yamamoto
Running Time: 120 minutes – Source: VHS

TOKYO PRO – June 1996
Tokyo – 1996/06/24
Hiroshi Itakura v Akihiko Masuda
Billy Black v Masanobu Kurisu
Gekko & Kageboshi v Shocker & Astro jr.
Great Kabuki v Shigeo Okamura
Black Wazma v Daikokubo Benkei
Sabu v Abdullah The Butcher
Tarzan Goto & Mr. Gannosuke v Takashi Ishikawa & Kishin Kawabata
Sapporo – 1996/06/29
Astro jr. & Shocker v Gekko & Kageboshi
Kishin Kawabata v Shigeo Okamura
Black & Yoshihiro Takyama v Masanobu Kurisu & Masaji Aoyagi
Tarzan Goto & Mr. Gannosuke v Great Kabuki & Masuda
Sabu v Black Wazma
TWA Tag Titles: Takashi Ishikawa & Yoji Anjo v Abdullah The Butcher & Daikokubo Benkei
Running Time: 120 minutes – Source: VHS

TOKYO PRO – 1996/06/24 – Tokyo (Champ Forum – 1996/07/27)
Black Wazma v Daikokubo Benkei
Sabu v Abdullah The Butcher
Tarzan Goto & Mr. Gannosuke v Takashi Ishikawa & Kishin Kawabata
Running Time: 60 minutes – Source: VHS

TOKYO PRO – August – October 1996 (Samurai TV – 11/1996)
1996/08/25
Yoji Anjo & Original Tiger Mask v Takashi Ishikawa & Yoshihiro Takayama
NWA Light Heavyweight Title: Dandy v Gekko
TWA Tag Titles: Abdullah The Butcher & Daikokubo Benkei v Yoji Anjo & Original Tiger Mask
1996/09/15
Takashi Ishikawa v Masao Orihara & Shigeo Okamura & Shinobu Tamura
TWA Tag Titles: Yoji Anjo & Original Tiger Mask v Abdullah The Butcher & Daikokubo Benkei
Osaka – 1996/10/18
Black Wazma v Sabu
Tiger Mask v Great Kabuki
Kennichi Yamamoto v Tamura
Gekko v Shocker
Masao Orihara v Kennichi Yamamoto
Nobutaka Takada v Abdullah The Butcher
Yoji Anjo v Takashi Ishikawa
Running Time: 120 minutes – Source: VHS

TOKYO PRO – 1996/08/25 – Yokohama
Anjo & Original Tiger Mask v Takashi Ishikawa & Yoshihiro Takayama
Sabu v Black Wazma
NWA Light Heavyweight Title: El Dandy v Gekko
NWA Light Heavyweight Title: El Dandy v Gekko (Re-Match)
TWA Tag Titles: Abdullah The Butcher & Daikokubo Benkei v Yoji Anjo & Original Tiger Mask
Running Time: 120 minutes – Source: VHS

TOKYO PRO – 1996/12/07 – Tokyo (Samurai TV)
Orito v Felinito
Masanobu Kurisu v Kishin Kawabata
Black Wazma & Crusher Takahashi v Shocker & Akihito Masuda
Abdullah The Butcher v Ryo Miyake
Masao Orihara v Akihito Ichihara
Jado & Gedo & Kodo Fuyuki v Takashi Ishikawa & Great Kabuki & Daikokubo Benkei
Tarzan Goto & Mr. Gannosuke v Yoji Anjo & Shigeo Okumura
Running Time: 120 minutes – Source: VHS

tokyopro.txt · Last modified: 2024/02/07 19:35 by 127.0.0.1