User Tools

Site Tools


toryumon

TORYU-MON

TORYU-MON - „OPEN TORYU-MON“ [Commercial Tape]
01. Ultimo Dragon highlights
02. IWRG Intercontinental Welterweight Title: Shiima Nobunaga vs. Dr. Cerebro (Highlights) (1998/03/01 - Arena Naucalpan)
03. Highlights of the Young Dragon Cup (1997/12/06 - Arena Naucalpan)
04. Highlights of the Young Dragon Cup (1998/12/12 - Arena Naucalpan)
05. Elimination Match: Magnum TOKYO & Dragon Kid & SAITO vs. Shiima Nobunaga & Judo Suwa & Sumo Fuji (1998/08/29 - Atena Naucalpan)
06. Shiima Nobunaga & Sumo Fuji & Judo Suwa & Yoshikazu Taru vs. El Hijo Del Santo & Vampiro Canadiense & Magnum TOKYO & Dragon Kid (1998/12/12 - Arena Naucalpan)
1 Disc - 120 minutes - Source: VHS

TORYU-MON – 1999/01/31 – Tokyo, Korakuen Hall – “KING OF DRAGON JAPAN”
01. Yasushi Kanda vs. Genki Horiguchi
02. Kenichiro Arai vs. Susumu Mochizuki
03. Yoshikazu Taru vs. Stalker Ichikawa
04. Elimination Match: Cima Nobunaga & Judo Suwa & Sumo Fuji vs. Magnum TOKYO & Dragon Kid & SAITO
Running Time: 75 minutes – Source: SAT TV

TORYU-MON – 2000/04/08 – VAMONOS AMIGOS # 1
01. Yasushi Kanda & Susumu Mochizuki vs. SAITO & Chocoball KOBE (2000/03/20)
02. Yasushi Kanda & Susumu Mochizuki vs. CIMA & Sumo “Dandy” Fuji (2000/03/26)
03. Masaaki Mochizuki vs. Stalker Ichikawa (2000/03/26)
04. CIMA & SUWA & Don Fuji vs. Magnum Tokyo & Masaaki Mochizuki & Genki Horiguchi (2000/03/20)
05. NWA World Welterweight Title: SUWA vs. Genki Horiguchi (2000/03/25)
1 Disc – 120 minutes – Source: VHS

TORYU-MON – 2000/05/30 – VAMONOS AMIGOS # 2
01. Dragon Kid & Tiger Mask IV & Masaaki Mochizuki vs. CIMA & SUWA & Sumo “Dandy” Fuji (2000/04/15)
02. Dragon Kid & Tiger Mask IV & Genki Horiguchi vs. CIMA & TARU & Sumo “Dandy” Fuji (2000/04/17)
03. Dragon Kid & Tiger Mask IV  & Ryo Saito vs. CIMA & Sumo “Dandy” Fuji & TARU (2000/04/18)
04. Yasushi Kanda & Susumu Mochizuki vs. Masaaki Mochizuki & Chocoball KOBE (2000/04/18)
05. CIMA & Sumo “Dandy” Fuji vs. Yasushi Kanda & Susumu Mochizuki (2000/04/22)
06. Masaaki Mochizuki vs. Yasushi Kanda (2000/04/25)
1 Disc – 120 minutes – Source: VHS

TORYU-MON - MAY 2001 / JANUARY 2002 - “SHU PURO VIDEO MAGAZINE VOL. 37 - TORYUMON 2000: LLAVE MUCHO”
01. Masato Yoshino & Milano Collection AT & Yasushi Tsujimoto vs. Big Fuji & SUWA & TARU (2001/05/19 - Arena Coliseo)
02. Shuji Kondo vs. Jun Ogawaguchi
03. Toru Owashi vs. Noriaki Kawabata
04. Shuji Kodno vs. Toru Owashi
05. Handicap Match: Toru Owashi vs. Syachihoko Machine 1 & 2 (2002/01/23 - Tokyo, Korakuen Hall)
06. Masato Yoshino & Milano Collection AT & Stevie Tsujimoto vs. Anthony W. Mori & Ryo Saito & Takayuki Yagi (2002/01/23 - Tokyo, Korakuen Hall)
1 Disc - 105 minutes - Source: VHS

TORYU-MON - 2002/09/08 - Tokyo Ariake Coliseum - “ABSOLTAMENTE 2002” [2 DISC-SET]
01. Susumu Yokosuka & Genki Horiguchi vs. Second Doi & Takamichi Iwasa
02. Kinya Oyanagei vs. Raimu Mishima
03. Stalker Ichikawa Reckless-Run Series 10th: Ultimo Dragoncito vs. Stalker Ichikawa
04. Lucha Libre Classica Rules: SAITO & Kenichiro Arai & Super Shisa vs. Anthony W. Mori & Henry III Sugawara & Phillip J. Fukumasa
05. SUWA vs. Toru Owashi
06. Ultimo Dragon Return Exhibition Match: Ultimo Dragon vs. Masaaki Mochizuki
07. Japan, US, Mexico Dancing Fever: Magnum TOKYO & Disco Inferno & Latin Lover vs. Condotti Shuji & Pescatore Yagi & Berlinetta Boxer
08. UWA Trios Title: CIMA & Don Fuji & TARU vs. Milano Collection A.T. & YOSSINO & “brother” YASSINI
09. Mask vs. Mask Match - 2/3 Falls Match: Dragon Kid vs. Darkness Dragon
2 Discs - 240 minutes - Source: VHS

TORYU-MON – 2003/01/10 – Ultimo Dragon Comeback Special (Samurai TV)
01. Yoshihiro Asai & Kendo & Super Astro v Shu El Guerrero & Espanto jr. & Negro Casas (Hamada’s UWF – 01.03.1990)02. Yoshihiro Asai v Bestia Salvaje (Hamada’s UWF – 07.06.1991)03. Ultimo Dragon & Great Sasuke v Jinsei Shinzaki & Gedo (Michinoku Pro – 30.07.1994)04. Ultimo Dragon v Negro Casas (Arena Naucalpan – 11.05.1997)05. Ultimo Dragon & Solar I & ??? v Nitro & Mano Negra sr. & ??? (Mexico, 12.11.2002)06. Ultimo Dragn & Chilango & Zarco & Durango Kid v Poison & MASADA & NOSAWA & Misterioso (WPW – 16.11.2002)07. Ultimo Dragon & Dragon Kid &Masaaki Mochizuki v Bestia Salvaje & Scorpio jr. & Genio (Mexico – 07.12.2002)08. Ultimo Dragon & Dragon Kid v Ultimo Guerrero & Rey Buccanero (Tokyo – 20.12.2002)09. Ultimo Dragon v Genki Horiguchi (Tokyo – 25.12.2002)10. Ultimo Dragon & Norman Smiley & PerrySaturn v Masaaki Mochizuki & Kenichiro Arai & Touru Owashi (26.12.2002)
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

TORYU-MON – 2003/06/29 – Kobe World Hall – “IVrt ANIVERSARIO” [2 DISC-SET]
01. Milano Collection A.T. & “brother” YASSINI & Pescatore Yagi vs. SUWA & Don Fujii & TARU
02. Anthony W. Mori & Takamichi Iwasa vs. Second Doi & Raimu Mishima
03. Three Way Match: JUN vs. Condotti Shuji vs. Toru Owashi
04. Great Sasuke vs. Stalker Ichikawa
05. NWA Welterweight Title: YOSSINO vs. K-ness
06. UWA Trios Title: Masaaki Mochizuki & Dragon Kid & Kenichiro Arai vs. Susumu Yokosuka & Genki Horiguchi & Ryo Saito
07. UDG Title: Magnum TOKYO vs. CIMA
Running Time: 2 Disc-Set – Source: SAT TV

TORYU-MON - 2003/09/26 - Tokyo, Nihon Budokan - „ABSOLUTAMENTE 2003“ [2 DISC-SET]
01. Dragon Kid vs. Susumu Yokosuka
02. TARU vs. Touru Owashi
03. K-ness & YOSSINO vs. Hagure Gundam (Dotti Shuji & YASSHI)
04. Crazy MAX (CIMA & Don Fujii & JUN) vs. Shin M2K (Masaaki Mochizuki & Second Doi) & Anthony W. Mori
05. Ultimo Dragon Gym Title - No. 1 Contendership Five Way Escape Cage Match: SUWA vs. Genki Horiguchi vs. Milano Collection AT vs. Magnum TOKYO vs. Kenichiro Arai
2 Discs - 210 minutes - Source: VHS

TORYU-MON - 2004/03/28 - Tokyo, Differ Ariake - „EL NUMERO UNO 2004 - DAY # 10“ [2 DISC-SET]
01. Kenichiro Arai & Second Doi vs. Do FIXER (Genki Horiguchi & Susumu Yokosuka)
02. Florida Brothers (Daniel Mishima & Michael Iwasa) vs. Crazy MAX (Don Fujii & TARU)
03. Anthony W. Mori & Milano Collection AT & Ryo Saito vs. Aagan Iisou (Shuji Kondo & Takuya Sugawara & YASSHI)
04. El Numero Uno 2004 - Block C: YOSSINO vs. Touru Owashi
05. El Numero Uno 2004 - Block A: CIMA vs. Masaaki Mochizuki
06. El Numero Uno 2004 - Block B: SUWA vs. Dragon Kid
2 Discs - 180 minutes - Source: VHS

TORYU-MON – 2004/04/28 – Tokyo – “El Numero Uno PPV”
Ultimo Dragon & Kenichiro Arai & Second Doi & Super Shisa v Genki Horiguchi & Milano Collection AT & Susumu Yokosuka & YOSSINO; Michael Iwasa & Daniel Mishima v Takashi Okamura & TARU; El Numero Uno – Semi-Final: Dragon Kid v Masaaki Mochizuki; El Numero Uno – Semi-Final: Shuji Kondo v CIMA; Touru Owashi v Don Fujii; Anthony W. Mori & Naoki Tanisaki v YASSHI & Takuya Sugawara; El Numero Uno – Final: Dragon Kid v Shuji Kondo
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

TORYU-MON – 2004/06/20 – Tokyo, Differ Ariake – “EL CAMINO PARA ANIVERSARIO 2004″ [Vamonos Amigos # 82]
01. “brother” YASSHI & Takuya Sugawara & Shogo Takagi vs. Dragon Kid & Kenichiro Arai & Second Doi
02. Michael Iwasa & Daniel Mishima vs. TARU & Stalker Ichikawa
03. Susumu Yokosuka vs. Naoki Tanisaki
04. Anthony W. Mori & Super Shisa vs. Genki Horiguchi & Ryo Saito
05. CIMA & Don Fujii vs. Milano Collection A.T. & YOSSINO
06. UDG Title Tournament Participation Determination Handicap Match: Toru Owashi & Shuji Kondo vs. Masaaki Mochizuki
07. UDG Title Tournament Participation Determination: Toru Owashi & Shuji Kondo vs. Masaaki Mochizuki & Susumu Yokosuka
Running Time: 105 minutes – Source: SAT TV

TORYU-MON – 2004/07/04 – Kobe World Hall – “Vo ANIVERSARIO” [2 DISC-SET]
01. Genki Horiguchi & Ryo Saito & Naoki Tanisaki vs. Milano Collection A.T. & YOSSINO & Super Shisa
02. UDG Title Tournament – Semi Final: CIMA vs. YOSSINO
03. UDG Title Tournament – Semi Final: Shuji Kondo vs. Dragon Kid
04. Akira Hokuto vs. Stalker Ichikawa
05. Michael Iwasa & Daniel Mishima vs. Kensuke Sasaki & Akira Hokuto
06. Ultimo Dragon vs. Katsuhiko Nakajima
07. Masaaki Mochizuki & Susumu Yokosuka & Kenichiro Arai & Second Doi vs. Toru Owashi & “brother” YASSHI & Takuya Sugawara & Shogo Takagi
08. Magnum TOKYO Return Match: Jinsei Shinzaki & Magnum TOKYO vs. Don Fujii & TARU
09. UDG Title: CIMA vs. Shuji Kondo
Running Time: 2 Disc-Set – Source: SAT TV

TORYU-MON X – 2004/09/09 – Tokyo, Korakuen Hall
01. Mango Fukuda & Pineapple Hanai & Takeshi Minamino v Mini CIMA & Small Dandy Fujii & SUWAcito v Gallardo & Lambo Miura & Murcielago
02. UWA Welterweight Title: Mango Fukuda v Pineapple Hanai v Takeshi Minamino
03. Shinji Nohashi v Manabu Murakami
04. King Ali Baba v Karaoke Machines II & III
05. Kaz Hayashi & Yuji Nagata & Hiroshi Tanahashi v Manabu Nakanishi & Minoru Suzuki & Ultimo Dragon
06. UWA Trios Titles: Jado & Gedo & Katsushi Takemura v Taiji Ishimori & Kei Sato & Shu Sato
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

TORYU-MON – 2004/10/14 – Tokyo, Korakuen Hall – “The Final Challenge” (TV – 2004/11/13)
01. Hair v Mask: Los Salseros Japaneses (Mango Fukuda & Pineapple Hinai & Passion Hasegawa) v Los Carros Exoticos (Gallardo & Lambo Miura & Murcielago) v Mini Crazy MAX (Mini CIMA & Small Dandy Fuji & SUWAcito) v Manabu Murakami
02. Michinoku Pro Tag League: Jinsei Shinzaki & Shinji Nohashi v Kei Sato & Shu Sato
03. Toru Yano v King Ali Baba
04. UWA Welterweight Title: Takeshi Minaminno v Taiji Ishimori
05. Ultimo Dragon Farewell Match: Ultimo Dragon & Jushin Liger & Great Sasuke v Original Tiger Mask (Satoru Sayama) & Tiger Mask III (Koji Kanemoto) & Tiger Mask IV
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

UWA HARDCORE – 2007/05/25 – Mississauga, ONT – “UWA HARDCORE vs. TORYU-MON JAPAN – NIGHT 1″
01. Dan Paysan vs. Daisuke Hanaoka
02. Arik Cannon vs. Hiromi Horiguchi
03. Larry Sweeney vs. Passion Hasegawa
04. UWA Lightweight Title Match: Lionel Knight vs. Amigo Suzuki
05. Claudio Castagnoli vs. Toshiya Matsuzaki
06. Triple Threat Match: Chris Sabin vs. Bryan Lee vs. Sonjay Dutt
07. UWA Canadian Title Match: Josh Prohibition vs. Alex Shelley vs. M-Dogg 20
08. Special Attraction Main Event: Jushin Liger & Puma vs. Ultimo Dragon & Kazuchika Okada
Running Time: 180 minutes – Source: DVD

UWA HARDCORE – 2007/05/26 – Mississauga, ONT – “UWA HARDCORE vs. TORYU-MON JAPAN – NIGHT 2″
01. Triple Threat Match: Puma vs. Derek Wylde vs. Daisuke Hanaoka
02. Arik Cannon vs. Amigo Suzuki
03. Dan Paysan vs. Passion Hasegawa
04. M-Dogg 20 vs. Bryan Lee
05. Sonjay Dutt vs. Toshiya Matsuzaki
06. UWA Lightweight Title Match: Lionel Knight vs. Hiromi Horiguchi
07. UWA Canadian Title Match: Josh Prohibition vs. Kazuchika Okada
08. Special Attraction Main Event: Jushin Liger & Ultimo Dragon vs. Motor City Machine Guns
Running Time: 150 minutes – Source: DVD

TORYU-MON MEXICO – 2009/08/22 – Arena Mexico – “DRAGONMANIA IV”
01. Raven Hiroka & Mima Shimoda vs. Ayuki Kurihara & Marcela
02. Mascarita Dorada vs. Nitrito vs. Pequeno Boriqua vs. Pequeno Damian 666
03. Dragon Scramble
04. Solar vs. Negro Navarro
05. Mistico & Shocker & Tiger Mask vs. Arkangel de la Muerte & Atlantis & Ultimo Guerrero
06. Mask vs. Hair: Ultimo Dragon vs. Hajime Ohara
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

TORYU-MON MEXICO – 2012/05/12 – Arena Mexico – “DRAGONMANIA 2012″
01. Negro Navarro & Solar #1 vs. Trauma #1 & Trauma #2
02. Daisuke Hanaoka & Hisamaru Tajima & Masao Orihara vs. Aaron Alexander & Alex de Angelo & La Amenaza
03. Kana vs. Syuri
04. NWA International Junior Heavyweight Title – No. 1 Contender Match – Dragon Scramble: Ultimo Guerrero vs. Angelico vs. Durango Kid vs. Escandalo vs. Hajime Ohara vs. El Hijo del Fantasma vs. Magnus vs. Nitro vs. Tatsuhito Takaiwa vs. Taurus vs. Ultimo Dragon
05. Handicap Match: Akebono & Brazo de Plata vs. Arkangel de la Muerte & Loco Max & Rey Bucanero
06. NWA International Junior Heavyweight Title – Three Way Match: Ultimo Dragon vs. Hajime Ohara vs. Ultimo Guerrero
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

TORYU-MON MEXICO – 2013/06/15 – Arena Mexico, Mexico City – “DRAGONMANIA VIII” (Samurai TV – 2013/07/09)
01. Baby Star & Dallys la Caribena & Marcela vs. Bastet & La Comandante & Mima Shimoda
02. Dragon Scramble Match: Aeroboy vs. Comando Negro vs. El Hijo del Signo vs. Epidemia vs. Fusion vs. Gran Guerrero vs. Kato Kung Lee vs. Laberinto vs. Lucifer vs. Magnus vs. Relampago vs. Robin vs. Violento Jack
03. Electrico & Voladorcito Jr. vs. Mascarita Dorada II & Shockercito
04. Mask vs. Hair Match: Los Hermanos Celestick (Celestick I & Celestick II) vs. Los Japoneses del Mal (Daisuke Hanaoka & Douki)
05. Brazo de Plata & Brazo de Platino & La Mascara vs. Loco Max & Magno & Otoko Sakari
06. Atlantis & El Rayo de Jalisco Jr. & Ultimo Dragon vs. Hajime Ohara & Mike Knox & Ultimo Guerrero
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

TORYU-MON MEXICO – 2014/05/11 – Arena Mexico – “DRAGONMANIA IX” [Samurai TV]
01. Mixed Handicap Match: Demus 3:16 & Krator & Pequeno Nitro & Silvie Silver vs. Astral & Electrico & Shockercito
02. Dark Angel & Io Shirai & Kairi Hojo & Mayu Iwatani vs. Baby Star & Diosa Atenea & Mystique & Princesa Ahy Leen
03. Dragon Scramble Battle Royal (w/ Patan, Akuma, Arquero, Brazo de Platino, Chavo Lomeli, Douki, Hijo del Signo, Grako, Infierno, Latino, Loco Max, Magnus, Piel Roja, Robin Hood)
04. Copa Mundial de Lucha Libre – Quarterfinal: Veneno vs. Prince Of Aesthetic
05. Copa Mundial de Lucha Libre – Quarterfinal: Ultimo Dragon vs. Rob Rage
06. Atlantis & Brazo de Plata & Zeus vs. Arkangel de la Muerte & Gran Guerrero & Rey Bucanero
07. Copa Mundial de Lucha Libre – Semi-Final: Ultimo Guerrero vs. Veneno
08. Copa Mundial de Lucha Libre – Semi-Final: Tiger Ali vs. Ultimo Dragon
09. Mask vs. Hair Match: Super Ciudadano vs. Yoruba
10. Copa Mundial de Lucha Libre – Final: Ultimo Guerrero vs. Tiger Ali
1 Disc – 120 minutes – Source: TV (1:1)

TORYUMON MEXICO - 2015/05/23 - Arena Mexico - “DRAGONMANIA X”
01. Daisuke Hanaoka & Douki vs. Fiero & Imposible
02. Diosa Atenea & Io Shirai & Mayu Iwatani & Mima Shimoda vs. India Mazahua & India Sioux & Maligna & Xena
03. Keisuke Okuda vs. Heddi French
04. Dragon Scramble Battle Royal (w/ Super Ciudadano, El Hijo de Kendo, El Hijo del Medico Asesino, El Hijo del Signo, El Pantera I, Epidemius, JC Navarro, Magnus, OT Fernandez, Patan, Piel Roja, Principe Orion)
05. Handicap Match: Akebono & Maximo vs. Arkangel de la Muerte & El Hijo del Signo & Nitro
06. Gran Guerrero & Rey Bucanero & Ultimo Guerrero vs. Atlantis & La Mascara & Marco Corleone
07. Mask vs. Hair Match: Ultimo Dragon vs. Tiger Ali
1 Disc - 120 minutes - Source: TV (1:1)

TORYUMON MEXICO – 2016/05/28 – Arena Mexico - „DRAGONMANIA XI“
01. Misterious Dragon vs. Douki
02. Dalys la Caribena & Mima Shimoda & Reyna Isis vs. Lady Boricua & Princesa Sugehit & Xena
03. Shockercito vs. Pierrothito
04. Jason Larusso vs. Saime Sahin
05. Dragon Scramble Match (w/ Super Ciudadano, Carpatio, Daisuke Hanaoka, El Padrino, Fiero, JC Navarro, Mohicano I, Muerte Azteca, OT Fernandez, Patan, Piel Roja, Principe Orion, Tigre Rojo, Tigre Rojo Jr., Tommy Diablo)
06. Arkangel de la Muerte & Negro Casas vs. Solar & Virus
07. Jun Akiyama vs. Yohei Nakajima
08. Caristico & Octagon & Ultimo Dragon vs. Fuerza Guerrera & Mephisto & Tiger Ali
09. Caristico & Marco Corleone & Octagon & Ultimo Dragon vs. Fuerza Guerrera & Mephisto & Rey Bucanero & Tiger Ali
1 Disc – 120 minutes – Source: TV

TORYUMON MEXICO - 2017/05/27 - Arena Mexico - “DRAGONMANIA XII”
01. Blood Eagle & Fidel & Laberinto vs. Adrian Quest & Dicky Maier & Eli Everfly
02. Threy Way Match: Mima Shimoda vs. Reyna Isis vs. Vanilla Vargas
03. Dragon Scramble Match: Super Ciudadando vs. Dany Cruxiel vs. El Gallo vs. El Hijo de Black Silver vs. El Hijo del Signo vs. Fiero vs. JC Navarro vs. Malefico vs. OT Fernandez vs. Patan vs. Piel Roja vs. Ulises Jr. vs. Villano III Jr. vs. Voltech Rivera
04. Arkangel de la Muerte & Rey Bucanero vs. Shocker & Yohei Nakajima
05. Dick Togo vs. Solar
06. The Big Guns (The Bodyguard & Zeus) vs. Los Japoneses del Mal (Daisuke Hanaoka & Douki)
07. Caristico & Jun Akiyama & Ultimo Dragon vs. Joe Doering & Sam Adonis & Ultimo Guerrero
1 Disc - 120 minutes - Source: TV

TORYU-MON MEXICO - 2018/05/27 - Arena Mexico - “DRAGONMANIA XIII”
01. Fidel Bravo & Jay Baker & Koto Hiro vs. Blood Eagle & Laberinto & Puma Negro
02. La Diva Salvaje & Stephanie Vaquer vs. Mima Shimoda & Zatara
03. Negro Navarro vs. Solar I
04. Dragon Scramble Match: Argos vs. Dick Riviere vs. Gallo Frances vs. Karonte Jr. vs. Magnus vs. Misterioso vs. Mysterious Movado vs. Nitro vs. Polvora vs. Sangre Azteca vs. Tiburon vs. Ulises Jr. vs. Ultimo Panda
05. Distrito Federal Middleweight Title - 2/3 Falls Match: Piel Roja vs. El Hijo del Signo
06. Douki & Jun Akiyama & Musashi & Zeus vs. Jungle Boy & La Migra & Vapor & Vinny Massaro
07. Atlantis & Diamante & Volador Jr. vs. Euforia & Ultimo Guerrero & Rey Bucanero
08. Patan & Super Ciudadano vs. Sam Adonis & Ultimo Dragon
09. Mask vs. Mask Match: Patan vs. Super Ciudadano
1 Disc - 120 minutes - Source: TV

TORYU-MON MEXICO - 2019/05/25 - Arena Mexico - “DRAGONMANIA XIV”
01. Astro Boy & Escarabajo vs. Black Drago & Dragón de Fuego
02. Adrenalina & Manchas & Rugido vs. Jorge el Salvaje & Rey Sicario & Verzal
03. Lightning Match: Vinnie Massaro vs. Keisuke Okuda
04. Dragon Scramble Match: El Ultimo Panda vs. Águila Blanca vs. El Corsario Jr. vs. Demonio Infernal vs. Dick Riviere vs. Dr. Karonte Jr. vs. Drako vs. El Hijo del Cobarde vs. El Hijo del Impostor vs. Johnny Villalobos vs. Leviatán Jr. vs. Obett vs. Ocho Power vs. Ulises Jr.
05. Argos & Ricky Marvin vs. Nitro & Tyson la Bestia
06. Rey Bucanero & Último Guerrero vs. Atsuki Aoyagi & Atlantis
07. Carístico & Kento Miyahara & Último Dragón vs. Diamante & La Migra #1 & La Migra #2
1 Disc - 120 minutes - Source: TV

toryumon.txt · Last modified: 2024/02/07 19:35 by 127.0.0.1