User Tools

Site Tools


boyz

BOYZ

BOYZ – 2009/04/24 – Tokyo, Benoa Ginza – “BOYS 4″ [Dramatic Fantasia # 221]
01. Kazuhiro Tamura vs. Yumeto Imasei
02. Isami Kodaka vs. Rion Mizuki
03. Tsutomu Oosugi & Hercules Senga vs. Daisuke Sasaki & Yuki Sato
04. Madoka & Mineo Fujita & Daisuke Masaoka vs. Makoto Oishi & Masa Takanashi & Keita Yano
05. HARASHIMA vs. KUDO
Running Time: 45 minutes – Source: SAT TV

BOYZ - 2015/11/29 - Tokyo, Korakuen Hall - “ULTRA ~ONCE IN A LIFETIME WOMAN FESTIVAL~” [2 DISC-SET]
01. Kazuki Hirata & Shigehiro Irie vs. Soma Takao & Kouki Iwasaki
02. BOYZ-gun vs GuyZ-gun: Makoto Oishi & Shunma Katsumata & Mizuki Watase vs. Joey Ryan & Hiroshi Fukuda & Super Ikemen Higuchi
03. BOYZ Refreshing Grudge Liquidation: Daisuke Sasaki vs. Masa Takanashi
04. Yukio Sakaguchi & Keisuke Ishii vs. Konosuke Takeshita & Kota Umeda
05. HARASHIMA vs. Akito
06. Tetsuya Endo vs. Isami Kodaka
2 Discs - 150 minutes - Source: DDT Universe

BOYZ - 2016/06/01 - Tokyo, Shinjuku FACE - “DRAMATIC RAIN SPECIAL ~WOMEN FESTIVAL 11~“
01. Keisuke Ishii & Kouki Iwasaki vs. Hiroshi Fukuda & Mizuki Watase
02. Daisuke Sasaki vs. Rekka
03. Joey Ryan & Guanchulo vs. Yukio Sakaguchi & Kazuki Hirata
04. Makoto Oishi & Shunma Katsumata & Mao Inoue vs. Konosuke Takeshita & Kota Umeda & Nobuhiro Shimatani
05. HARASHIMA & Masa Takanashi vs. Soma Takao & Tetsuya Endo
1 Disc - 120 minutes - Source: DDT Universe

BOYZ - 2017/01/12 - Tokyo, Shinjuku FACE - “NEW YEAR SPECIAL ~WOMEN FESTIVAL 13~“
01. BOYZ Tournament Rules: Nobuhiro Shimatani vs. Yuki Ueno
02. BOYZ Tournament Rules: Guanchulo & Yoshihiko vs. Kazuki Hirata & Shunma Katsumata
03. BOYZ Tournament Rules: KUDO & Kouki Iwasaki vs. Soma Takao & Mizuki Watase
04. BOYZ Tournament Rules: Masahiro Takanashi vs. Yasu Urano
05. BOYZ vs. GuyZ vs. DAMNATION: Daisuke Sasaki & Tetsuya Endo vs. Rekka & Daiki Shimomura vs. Antonio Honda & Ryuichi Sekine
06. BOYZ Tournament Rules: Konosuke Takeshita vs. Keisuke Ishii
07. BOYZ Tournament Rules: Mike Bailey & Akito vs. Yukio Sakaguchi & Makoto Oishi
08. BOYZ Tournament Rules: HARASHIMA vs. MAO
09. Extended Sudden Death - BOYZ Tournament Rules: Makoto Oishi vs. HARASHIMA
1 Disc - 105 minutes - Source: DDT Universe

BOYZ - 2017/03/03 - Tokyo, Shinjuku FACE - “HINAMATSURI SPECIAL ~WOMEN FESTIVAL 14~“
01. Shunma Katsumata & Guanchulo vs. Kouki Iwasaki & Daiki Shimomura
02. I Am Like Him And He Is Like Me Part 2: Masahiro Takanashi vs. Rekka
03. BOYZ Refreshing Struggle With GuyZ!: Antonio Honda vs. Nobuhiro Shimatani
04. KUDO & MAO vs. Soma Takao & Mizuki Watase
05. DAMNATION Vs Blooming Flower High School Tag: Daisuke Sasaki & Tetsuya Endo vs. Konosuke Takeshita & Yuki Ueno
06. BOYZ Being BOYZ Special 6-Man Tag Match: Keisuke Ishii & Akito & Kazuki Hirata vs. HARASHIMA & Yukio Sakaguchi & Makoto Oishi
1 Disc - 135 minutes - Source: DDT Universe

BOYZ - 2017/06/14 - Tokyo, Shinjuku FACE - “DRAMATIC RAIN SPECIAL ~WOMEN FESTIVAL 15~“
01. Keisuke Ishii & Soma Takao vs. Mizuki Watase & Rekka
02. Daisuke Sasaki & Tetsuya Endo vs. Lady Beard & Shunma Katsumata
03. HARASHIMA vs. Yuki Ueno
04. Yukio Collection A.T. & Hirata Collection A.T. vs. Konosuke Takeshita & Nobuhiro Shimatani
05. KUDO & Makoto Oishi vs. Akito & Masahiro Takanashi
1 Disc - 105 minutes - Source: DDT Universe

BOYZ - 2017/10/30 - Tokyo, Shinjuku FACE - “HALLOWEEN SPECIAL ~ WOMEN FESTIVAL 16~“
01. The Most Scary Thing Is The Enemy Monster Or Maybe…: Shunma Katsumata & Diego & Rekka vs. Kazuki Hirata & Yukio Sakaguchi & Makoto Oishi
02. Non-Halloween Generation And Halloween Generation Halloween War: Keisuke Ishii vs. Yuki Ueno
03. Same Class Raw: Konosuke Takeshita vs. Nobuhiro Shimatani
04. Trick Or Treat! The Monsters Come Down For Halloween!: Daisuke Sasaki & Tetsuya Endo & Pumpkin Paulie vs. Masahiro Takanashi & MAO & Mizuki Watase
05. The Secret Weapon Finally Appears In BOYZ With Fullness!: Akito & Soma Takao vs. HARASHIMA & Super Higuchi Ikemen
1 Disc - 90 minutes - Source: DDT Universe

BOYZ - 2020/02/11 - Tokyo, Kitazawa Town Hall - “(BRAND NEW) BOYZ α -VALENTINE EDITION-” [2 DISC-SET]
01. Soma Takao & Tetsuya Endo vs. Jun Masaoka & Kazuki Hirata
02. Keigo Nakamura BOYZ Assessment Match: Hiroshi Yamato vs. Keigo Nakamura
03. Konosuke Takeshita & Masahiro Takanashi vs. Shuichiro Tominaga & Shota
04. Kazusada Higuchi & Naomi Yoshimura vs. Yasu Urano & Antonio Honda
05. MAO vs. Yuki Ueno
06. HomoClo Revival: Danshoku Dieno & Makoto Oishi & Akito vs. HARASHIMA & Keisuke Ishii & Mizuki Watase
2 Discs - 165 minutes - Source: DDT Universe

BOYZ - 2021/04/04 - Tokyo, Itabashi Green Hall - „BOYZ BE AMBITIOUS! 2021“
01. Yuki Ueno & Kazuki Hirata vs. Makoto Oishi & Hideki Okatani
02. Keisuke Ishii vs. MAO
03. Tetsuya Endo & Soma Takao vs. Chris Brookes & Jun Masaoka
04. Akito vs. Shota
05. HARASHIMA & Shunma Katsumata & Toui Kojima vs. Antonio Honda & Yuki Iino & Keigo Nakamura
1 Disc - 120 minutes - Source: Wrestle Universe

boyz.txt · Last modified: 2024/02/07 19:34 by 127.0.0.1