User Tools

Site Tools


noah_2000_2005

PRO WRESTLING NOAH (2000-2005)

PRO WRESTLING NOAH - 2000/08/05 + 2000/08/06 - Tokyo, Differ Ariake - “DEPARTURE” [2 DISC-SET]
2000/08/05 - DEPARTURE
01. Takeshi Morishima vs. Makoto Hashi
02. Haruka Eigen & Jun Izumida & Tsuyoshi Kikuchi vs. Mitsuo Momota & Rusher Kimura & Takeshi Rikio
03. Masao Inoue & Yoshinobu Kanemaru vs. Kentaro Shiga & Naomichi Marufuji
04. Daisuke Ikeda & Masahito Kakihara & Yoshinari Ogawa vs. Satoru Asako & Takao Omori & Yoshihiro Takayama
05. ⅔ Falls Match: Akira Taue & Mitsuharu Misawa vs. Jun Akiyama & Kenta Kobashi
2000/08/06 - DEPARTURE # 2
01. Akira Taue & Jun Izumida vs. Takao Omori & Yoshihiro Takayama
02. Daisuke Ikeda & Kentaro Shiga vs. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa
03. Kenta Kobashi vs. Jun Akiyama
2 Discs - 210 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2000/08/05 – Tokyo, Differ Ariake – “Departure”
01. Takeshi Morishima vs. Makoto Hashi
02. Haruka Eigen & Jun Izumida & Tsuyoshi Kikuchi vs. Rusher Kimura & Mitsuo Momota & Takeshi Rikio
03. Kentaro Shiga & Naomichi Marufuji vs. Masao Inoue & Yoshinobu Kanemaru
04. Yoshinari Ogawa & Masahito Kakihara & Daisuke Ikeda vs. Takao Omori & Yoshihiro Takayama & Satoru Asako
05. 2/3 Falls: Kenta Kobashi & Jun Akiyama vs. Mitsuharu Misawa & Akira Taue
Running Time: 135 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2000/08/06 – Tokyo, Differ Ariake – “DEPARTURE ~ FREEDOM AND BELIEF”
01. Satoru Asako vs. Kenta Kobayashi
02. Rusher Kimura & Mitsuo Momota & Makoto Hashi vs. Haruka Eigen & Tsuyoshi Kikuchi & Yoshinobu Kanemaru
03. Masao Inoue & Takeshi Morishima vs. Naomichi Marufuji & Takeshi Rikio
04. Akira Taue & Jun Izumida vs. Takao Omori & Yoshihiro Takayama
05. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa vs. Daisuke Ikeda & Kentaro Shiga
06. Jun Akiyama vs. Kenta Kobashi
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – March to April 2001 – “GHC Heavyweight Title Tournament”
01. Opening Ceremony
*** Round 1 ***
02. Mitsuharu Misawa vs. Akitoshi Saito (2001/03/18 – Tokyo, Differ Ariake)
03. Yoshihiro Takayama vs. Jun Izumida (2001/03/22 – Tokyo, Korakuen Hall)
04. Vader vs. Akira Taue (2001/03/25 – Kyoto City Gym)
05. Daisuke Ikeda vs. Tamon Honda (2001/03/29 – Kagoshima Arena)
06. Kentaro Shiga vs. Scorpio (2001/03/30 – Kumamoto City Gym)
07. Jun Akiyama vs. Takao Omori (2001/04/01 – Fukuoka International Center)
*** Round 2 ***
08. Jun Akiyama vs. Takeshi Rikio (2001/04/09 – Tokyo, Differ Ariake)
*** Semi-Final ***
09. Mitsuharu Misawa vs. Jun Akiyama (2001/04/11 – Hiroshima Sports Center)
10. Yoshihiro Takayama vs. Vader (2001/04/12 – Osaka Prefectural Gym # 2)
*** Final ***
11. Mitsuharu Misawa vs. Yoshihiro Takayama (2001/04/15 – Tokyo, Ariake Coliseum)
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2001/12/09 – Tokio, Ariake Coliseum – “NAVIGATION IN RAGING OCEAN 2001″
01. Rusher Kimura & Mitsuo Momota & Masashi Aoyagi vs. Haruka Eigen & Tsuyoshi Kikuchi & Kishin Kawabata
02. Kentaro Shiga & Yoshinobu Kanemaru vs. Michael Modest & Donovan Morgan
03. KENTA vs. Takuma Sano
04. Daisuke Ikeda & Takashi Sugiura vs. Makoto Hashi & Akitoshi Saito
05. Takeshi Morishima & Takeshi Rikio vs. Richard Slinger & Scorpio
06. Tamon Honda & Masao Inoue vs. Jun Izumida & Akira Taue
07. GHC Jr. Heavyweight Title: Naomichi Marufuji vs. Tatsuhito Takaiwa
08. GHC Tag Team Titles: Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa vs. Yoshihiro Takayama & Takao Omori
09. GHC Heavyweight Title: Jun Akiyama vs. Vader
Running Time: 180 minutes – Source: VHS

PRO WRESTLING NOAH - 2002/02/17 - Tokyo, Nihon Budokan - “NAVIGATE FOR EVOLUTION 2002” [2 DISC-SET]
01. Mohammed Yone & Ray Gordy vs. KENTA & Kotaro Suzuki
02. Haruka Eigen & Jun Izumida & Kishin Kawabata vs. Masashi Aoyagi & Mitsuo Momota & Rusher Kimura
03. Daisuke Ikeda & Takashi Sugiura vs. Donovan Morgan & Michael Modest
04. Richard Slinger & Scorpio vs. Takuma Sano & Yoshinari Ogawa
05. Akira Taue & Masao Inoue & Tamon Honda vs. Akitoshi Saito & Kentaro Shiga & Makoto Hashi
06. Jushin Liger & Wataru Inoue vs. Tsuyoshi Kikuchi & Yoshinobu Kanemaru
07. GHC Junior Heavyweight Title: Naomichi Marufuji vs. Juventud Guerrera
08. GHC Tag Team Titles: Takao Omori & Yoshihiro Takayama vs. Takeshi Morishima & Takeshi Rikio
09. Jun Akiyama & Yuji Nagata vs. Kenta Kobashi & Mitsuharu Misawa
2 Discs - 240 minutes - Source: TV

PRO WRESTLING NOAH – 2003/11/30 – Sapporo
01. Jun Akiyama v Takuma Sano
02. GHC Junior Heavyweight Title: Takashi Sugiura v KENTA
03. GHC Tag Team Titles: Kenta Kobashi & Tamon Honda v Hiroshi Tanahashi & Yuji Nagata
Running Time: 75 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2004/03/13 – Tokyo
01. Mitsuo Momota v Haruka Eigen
02. Kenta Kobashi & Tamon Honda v Takeshi Rikio & Trevor Rhodes
03. Naomichi Marufuji & Kotaro Suzuki & Ricky Marvin v Yoshinobu Kanemaru & Tsuyoshi Kikuchi & Makoto Hashi
04. Mitsuharu Misawa & Masao Inoue v Jun Akiyama & Kishin Kawabata
05. Akira Taue & Takuma Sano v Daisuke Ikeda & Mohammed Yone
06. Yoshinari Ogawa v KENTA
07. WLW Heavyweight Title: Takeshi Morishima v Jun Izumida
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH - 2004/04/25 - Tokyo, Nihon Budokan - “ENCOUNTERING NAVIGATION 2004” [2 DISC-SET]
01. Trevor Rhodes vs. Mitsuo Momota
02. Kishin Kawabata & Takeshi Morishima vs. Masashi Aoyagi & Tsuyoshi Kikuchi
03. Daisuke Ikeda & Mohammed Yone vs. Akitoshi Saito & Jun Izumida
04. Masao Inoue & Tamon Honda vs. Akira Taue & Takuma Sano
05. Yoshinobu Kanemaru vs. Ricky Marvin
06. Jun Akiyama & Makoto Hashi vs. Kotaro Suzuki & Takeshi Rikio
07. GHC Tag Team Titles: Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa vs. KENTA & Naomichi Marufuji
08. GHC Heavyweight Title: Kenta Kobashi vs. Yoshihiro Takayama
2 Discs - 180 minutes - Source: TV

NOAH – “Encountering Navigation 04″ + “Accomplish Our Fourth Navigation 04″ (TWC – 2005/05/10)
01. GHC Heavyweight Title: Kenta Kobashi v Yoshihiro Takayama (Tokyo, Nihon Budokan – 25.04.2004)
02. KENTA Single Match Trial 4th: KENTA v Yoshihiro Takayama (Tokyo, Korakuen Hall – 27.06.2004)
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2004/07/10 – Tokyo Dome – “DEPARTURE 2004″
01. Mitsuo Momota vs. Haruka Eigen
02. Tamon Honda & Jun Izumida & Tsuyoshi Kikuchi vs. Masao Inoue & Kishin Kawabata & Masashi Aoyagi
03. Michael Modest & Donovan Morgan vs. Kotaro Suzuki & Ricky Marvin
04. Scorpio & Richard Slinger vs. Akitoshi Saito & Makoto Hashi
05. Akira Taue & Takuma Sano vs. Daisuke Ikeda & Mohammed Yone
06. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Titles: Naomichi Marufuji & KENTA vs. Takashi Sugiura & Kendo Kashin
07. GHC Jr. Heavyweight Title: Yoshinobu Kanemaru vs. Jushin Liger
08. IWGP Tag Team Titles: Yoshihiro Takayama & Minoru Suzuki vs. Takeshi Morishima & Takeshi Rikio
09. GHC Tag Team Titles: Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa vs. Keiji Muto & Taiyo Kea
10. GHC Heavyweight Title: Kenta Kobashi vs. Jun Akiyama
Running Time: 270 minutes – Source: SAT TV

NOAH – “Exceeding Our Dreams 2004″ (TWC – 2005/04/08)
01. Takashi Sugiura & Daisuke Ikeda & Mohammed Yone v Richard Slinger & Bison Smith & Rick Steiner (Tokyo, Differ Ariake – 24.07.04)
02. Akira Taue v Mitsuharu Misawa (Aichi Prefectural Gym – 01.08.04)
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

NOAH – “Navigation Over The Date Line 2004″ (TWC – 2005/03/09)
01. Yoshinari Ogawa & Scorpio v Akitoshi Saito & Masao Inoue (Tokyo, Differ Ariake – 28.08.04)
02. Akira Taue & Superstar Steve v Tamon Honda & Takashi Sugiura (Tokyo, Differ Ariake – 28.08.04)
03. Jun Akiyama & Takashi Rikio & Tsuyoshi Kikuchi v Kenta Kobashi & Takuma Sano & Yoshinobu Kanemaru (Tokyo, Differ Ariake – 28.08.04)
04. Low Ki v Kotaro Suzuki (Tokyo, Differ Ariake – 28.08.04)
05. Minoru Suzuki v Naomichi Marufuji (Tokyo, Nihon Budokan – 10.09.04)
Running Time: 60 minutes – Source: SAT TV

NOAH – 2004/09/23 – Tokyo, Differ Ariake – “W.E.lcome to Noah” (NTV)
01. EAST vs. WEST – PART 1: Four Way Match: Ricky Marvin v Naomichi Marufuji v KENTA v Kotaro Suzuki
02. Tamon Honda v Mitsuo Momota
03. Jun Izumida v Tsuyoshi Kikuchi
04. Takuma Sano v Trevor Rhodes
05. Three Way Dance: Mitsuharu Misawa v Akira Taue v Yoshinari Ogawa
06. EAST vs. WEST – PART 2: Makoto Hashi v Haruka Eigen
07. Yoshinobu Kanemaru v Makoto Hashi
08. Takashi Sugiura v Yoshinobu Kanemaru
09. Mohammed Yone v Kishin Kawabata
10. Takeshi Rikio v Mohammed Yone
11. Daisuke Ikeda v Takeshi Rikio
12. Masao Inoue v Go Shiosaki
13. Kenta Kobashi v Masao Inoue
14. Jun Akiyama v Kenta Kobashi
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2004/10/24 – Osaka Prefectural Gym – “NAVIGATION AGAINST THE CURRENT 2004″ [2 DISC-SET]
01. Tsuyoshi Kikuchi & Go Shiozaki vs. Mitsuo Momota & Trevor Rhodes
02. Doug Williams & Donovan Morgan vs. Tamon Honda & Masashi Aoyagi
03. Takeshi Rikio & Masao Inoue & Takashi Sugiura vs. Daisuke Ikeda & Mohammed Yone & Kishin Kawabata
04. SUWA & Michael Modest & Ricky Marvin vs. Naomichi Marufuji & KENTA & Kotaro Suzuki
05. Bison Smith & The Gladiator & Low Ki vs. Jun Akiyama & Jun Izumida & Makoto Hashi
06. GHC Junior Heavyweight Title: Yoshinobu Kanemaru vs. TAKA Michinoku
07. GHC Tag Team Titles: Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa vs. Akira Taue & Takuma Sano
08. GHC Heavyweight Title: Kenta Kobashi vs. Akitoshi Saito
Running Time: 2 Discs – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2004/11/13 – Tokyo, Korakuen Hall – “NAVIGATION, UPRISING SPIRIT 2004″ [2 DISC-SET]
01. SUWA & Ricky Marvin vs. Daisuke Ikeda & Mitsuo Momota
02. Akira Taue & Takuma Sano vs. Masao Inoue & Richard Slinger
03. Jun Izumida vs. Kishin Kawabata
04. Scorpio & The Gladiator vs. Takeshi Rikio & Mohammed Yone
05. Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi vs. Kenta Kobashi & Go Shiozaki
06. Michael Modest & Donovan Morgan & Ace Steel vs. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki
07. KENTA Single Match Trial 7th: Naomichi Marufuji vs. KENTA
08. Akitoshi Saito & Shiro Koshinaka & Takashi Sugiura vs. Jun Akiyama & Yoshinobu Kanemaru & Makoto Hashi
Running Time: 2 Discs – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2004/12/04 – Yokohama Bunka Gym – “NAVIGATION, UPRISING SPIRIT 2004″
01. Makoto Hashi vs. Go Shiozaki
02. SUWA & Takuma Sano vs. Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi
03. Scorpio & Ace Steel & Ricky Marvin vs. Daisuke Ikeda & Mohammed Yone & Kishin Kawabata
04. Takeshi Rikio & Naomichi Marufuji & KENTA vs. Akira Taue & Richard Slinger & Kotaro Suzuki
05. Akitoshi Saito & Masao Inoue vs. Jun Akiyama & Jun Izumida
06. GHC Jr. Heavyweight Title: Yoshinobu Kanemaru vs. Takashi Sugiura
07. GHC Tag Team Titles: Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa vs. Michael Modest & Donovan Morgan
08. GHC Heavyweight Title: Kenta Kobashi vs. The Gladiator
Running Time: 225 mins – Source: VHS

PRO WRESTLING NOAH – 2004/12/24 – Tokyo, Differ Ariake – “NOAHFUL GIFT IN DIFFER 2004″ [2 DISC-SET]
01. Kenta Kobashi vs. Mitsuharu Misawa
02. Naomichi Marufuji & Tiger Emperor vs. Takuma Sano & Go Shiozaki
03. Yoshinari Ogawa & Akitoshi Saito & Haruka Eigen vs. KENTA & Kishin Kawabata & Tsuyoshi Kikuchi
04. Jun Akiyama & Akira Taue vs. Masao Inoue & Reindeer (aka. Makoto Hashi)
05. Daisuke Ikeda & Tamon Honda & Takashi Sugiura vs. Takeshi Rikio & Mohammed Yone & Mitsuo Momota
06. Yoshinobu Kanemaru & Jun Izumida vs. Ricky Marvin & Masashi Aoyagi
2 Discs – 165 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2005/01/08 – Tokyo, Nihon Budokan – “GREAT VOYAGE 2005″
01. Haruka Eigen vs. Mitsuo Momota
02. Akitoshi Saito & Masao Inoue & Takashi Sugiura vs. Jun Izumida & Tsuyoshi Kikuchi & Kishin Kawabata
03. Yoshinari Ogawa & SUWA & Ricky Marvin vs. Mohammed Yone & KENTA & Kotaro Suzuki
04. Akira Taue & Takuma Sano vs. Tamon Honda & Go Shiozaki
05. Takeshi Morishima Return Match: Takeshi Morishima & Naomichi Marufuji vs. Jun Akiyama & Makoto Hashi
06. GHC Jr. Heavyweight Title: Yoshinobu Kanemaru vs. Tatsuhito Takaiwa
07. Mitsuharu Misawa & Takeshi Rikio vs. Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka
08. GHC Heavyweight Title: Kenta Kobashi vs. Minoru Suzuki
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2005/01/23 – Kobe World Hall – “THE FIRST NAVIGATION 2005″ [DiColesseo # 146 – 2005/02/07]
01. GHC Hardcore Title Match: Naomichi Marufuji vs. Haruka Eigen
02. Richard Slinger & SUWA & Ricky Marvin vs. Makoto Hashi & Kotaro Suzuki & Mitsuo Momota
03. Akira Taue & Masao Inoue & Shiro Koshinaka vs. Tamon Honda & KENTA & Tsuyoshi Kikuchi
04. Takeshi Rikio & Takeshi Morishima & Mohammed Yone vs. Rick Steiner & Michael Modest & Donovan Morgan
05. Minoru Suzuki & Takuma Sano & Takashi Sugiura vs. Jun Akiyama & Jun Izumida & Yoshinobu Kanemaru
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

NOAH – 2005/01/23 – Hyogo – “First Navigation in Kobe '05″
01. GHC Openweight Hardcore Title: Naomichi Marufuji v Haruka Eigen
02. Richard Slinger & SUWA & Ricky Marvin v Makoto Hashi & Kotaro Suzuki & Mitsuo Momota
03. Akitoshi Saito v Kishin Kawabata
04. Akira Taue & Masao Inoue & Shiro Koshinaka v Tamon Honda & KENTA & Tsuyoshi Kikuchi
05. Takeshi Rikio & Takeshi Morishima & Mohammed Yone v Rick Steiner & Michael Modest & Donovan Morgan
06. Kenta Kobashi v Go Shiosaki
07. Minoru Suzuki & Takuma Sano & Takashi Sugiura v Jun Akiyama & Jun Izumida & Yoshinobu Kanemaru
08. GHC Tag Titles: Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa v Doug Williams & Scorpio
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – January 2005 – “THE FIRST NAVIGATION 2005″ [DiColesseo # 147 – 2005/02/14]
01. GHC Tag Team Title Match: Scorpio & Doug Williams vs. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa (2005/01/23 – Kobe Wold Hall)
02. Akitoshi Saito vs. Kishin Kawabata (2005/01/23 – Kobe World Hall)
03. Go Shiosaki Trial Series 2nd: Go Shiosaki vs. Jun Akiyama (2005/01/15 – Fukuoka, Hakata Star Lane)
04. Go Shiosaki Trial Series 4th: Go Shiosaki vs. Mitsuharu Misawa (2005/01/18 – Hiroshima Prefectural Gym # 2)
05. Go Shiosaki Trial Series 7th: Go Shiosaki vs. Kenta Kobashi (2005/01/23 – Kobe World Hall)
Running Time: 120 minutes – Source: SAT TV

NOAH – 2005/02/20 – Tokyo – “Navigate For Evolution '05″
01. Kishin Kawabata v Mitsuo Momota
02. Tamon Honda & KENTA v Masao Inoue & Makoto Hashi
03. Yoshinobu Kanemaru & Takashi Sugiura v SUWA & Ricky Marvin
04. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki v Akira Taue & Takuma Sano & Tsuyoshi Kikuchi
05. Jun Akiyama & Jun Izumida v Akitoshi Saito & Shiro Koshinaka
06. Scorpio & Doug Williams & Ace Steel v Bison Smith & The Gladiator & Low Ki
07. Kenta Kobashi & Mohammed Yone & Go Shiosaki v Takeshi Rikio & Takeshi Morishima & Naomichi Marufuji
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH – 2005/03/05 – Tokyo, Nihon Budokan – “NAVIGATE FOR EVOLUTION 2005″ [2 DISC-SET]
01. Takuma Sano & Jun Izumida & Makoto Hashi vs. Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi & Kishin Kawabata
02. Yoshinobu Kanemaru & Takashi Sugiura & SUWA vs. KENTA & Low Ki & Ricky Marvin
03. Bison Smith & The Gladiator & Ace Steel vs. Akira Taue & Yoshinari Ogawa & Go Shiozaki
04. Scorpio & Doug Williams vs. Akitoshi Saito & Masao Inoue
05. GHC Hardcore Openweight Title: Mohammed Yone vs. Naomichi Marufuji
06. Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa vs. Mitsuharu Misawa & Kotaro Suzuki
07. Genichiro Tenryu & Minoru Suzuki vs. Jun Akiyama & Takeshi Morishima
08. GHC Heavyweight Title: Takeshi Rikio vs. Kenta Kobashi
2 Discs – 210 minutes – Source: VHS

NOAH – 2005/04/03 – Tokyo, Korakuen Hall – “Encountering Navigation at Korakuen”
01. Takuma Sano vs. Tsuyoshi Kikuchi
02. Tamon Honda & Jun Izumida vs. Shiro Koshinaka & Kishin Kawabata
03. Scorpio vs. Go Shiosaki
04. Rick Steiner & Michael Modest & Donovan Morgan vs. Yoshinari Ogawa & Richard Slinger & Kotaro Suzuki
05. Jun Akiyama vs. Makoto Hashi
06. Mitsuharu Misawa & Yoshinobu Kanemaru & Takashi Sugiura vs. Kenta Kobashi & KENTA & Ricky Marvin
07. Minoru Suzuki & Naomichi Marufuji vs. Akira Taue & SUWA
08. Takeshi Rikio & Takeshi Morishima & Mohammed Yone vs. Akitoshi Saito & Masao Inoue & Bison Smith
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

NOAH – 2005/04/17 – Fukuoka, Hakata Star Lanes – “Encountering Navigation in Hakata” (NTV)
01. Jun Izumida vs. Kishin Kawabata
02. Scorpio & Rick Steiner vs. Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi
03. Michael Modest & Donovan Morgan vs. Yoshinari Ogawa & Richard Slinger
04. Mitsuharu Misawa & Mohammed Yone vs. Kenta Kobashi & Go Shiosaki
05. Takeshi Rikio & Jun Akiyama & Bison Smith vs. Akira Taue & Takuma Sano & Masashi Aoyagi
06. Genichiro Tenryu & Takeshi Morishima vs. Akitoshi Saito & Masao Inoue
07. Captain’s Fall Elimination Match: KENTA & Naomichi Marufuji & Kotaro Suzuki & Ricky Marvin vs. Takashi Sugiura & Yoshinobu Kanemaru & Makoto Hashi & SUWA
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

NOAH – 2005/04/24 – Tokyo, Nihon Budokan – “Encountering Navigation at Budokan”
01. Jun Izumida & Makoto Hashi vs. Masao Inoue & Kishin Kawabata
02. Tamon Honda & Yoshinobu Kanemaru & Takashi Sugiura vs. Bison Smith & Rick Steiner & Ricky Marvin
03. Scorpio & Michael Modest & Donovan Morgan vs. Yoshinari Ogawa & Tsuyoshi Kikuchi & Richard Slinger
04. Akira Taue & Takuma Sano vs. Mohammed Yone & Takeshi Morishima
05. KENTA vs. SUWA
06. Minoru Suzuki & Naomichi Marufuji vs. Mitsuharu Misawa & Kotaro Suzuki
07. Jun Akiyama & Genichiro Tenryu vs. Kenta Kobashi & Go Shiosaki
08. GHC Heavyweight Title: Takeshi Rikio vs. Akitoshi Saito
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

NOAH – 2005/05/07 + 2005/05/08 – Tokyo, Differ Ariake – “Differ Cup – 2nd Stage”
2005/05/07 – Tokyo, Differ Ariake:
01. Differ Cup Tag Team Tournament – Round 1: Tiger Emperor & Super Shisa vs. Takehiro Murahama & Katsuhiko Nakajima
02. Differ Cup Tag Team Tournament – Round 1: Ikuto Hidaka & Minoru Fujita vs. TAKA Michinoku & PSYCHO
03. Differ Cup Tag Team Tournament – Round 1: Naomichi Marufuji & KENTA vs. KUDO & Kota Ibushi
04. Differ Cup Tag Team Tournament – Round 1: Kaz Hayashi & Leonardo Spanky vs. Takashi Sasaki & GENTARO
05. Sonjay Dutt vs. Ebetaro
06. Differ Cup Tag Team Tournament – Semi Final: Ikuto Hidaka & Minoru Fujita vs. Tiger Emperor & Super Shisa
07. Differ Cup Tag Team Tournament – Semi Final: Naomichi Marufuji & KENTA vs. Kaz Hayashi & Leonardo Spanky
2005/05/08 – Tokyo, Differ Ariake
08. Amazing Kong vs. Stalker Ishikawa & DJ Nira
09. Takehiro Murahama & KUDO vs. Hi69 & Kota Ibushi
10. Tomohiro Ishii & Tatsuhito Takaiwa & Yoshihito Sasaki vs. TAKA Michinoku & PSYCHO & Sonjay Dutt
11. Differ Cup Tag Team Tournament – 3rd Place Playoff: Kaz Hayashi & Leonardo Spanky vs. Tiger Emperor & Super Shisa
12. Differ Cup Tag Team Tournament – Final: Naomichi Marufuji & KENTA vs. Ikuto Hidaka & Minoru Fujita
Running Time: 240 minutes – Source: SAT TV

NOAH – 2005/06/05 – Sapporo, Media Park Spica – “Navigation with Breeze 2005″
01. SUWA & Abismo Negro & El Oriental vs. Makoto Hashi & Kotaro Suzuki & Mitsuo Momota
02. Michael Modest & Donovan Morgan vs. Masashi Aoyagi & Low Ki
03. Jun Akiyama & Takeshi Morishima vs. Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi
04. Mitsuharu Misawa & Akira Taue & Jun Izumida vs. Akitoshi Saito & Masao Inoue & Bison Smith
05. Takeshi Rikio & Mohammed Yone vs. Kenta Kobashi & Go Shiosaki
06. Minoru Suzuki vs. Takuma Sano
07. Yoshinari Ogawa & Richard Slinger vs. Genichiro Tenryu & Kishin Kawabata
08. GHC Junior Heavyweight Tag Team Titles: Naomichi Marufuji & KENTA vs. Yoshinobu Kanemaru & Takashi Sugiura
Running Time: 180 minutes – Source: SAT TV

NOAH – 2005/07/18 – Tokyo Dome – “Destiny 2005″
01. Takashi Sugiura & SUWA & Masashi Aoyagi vs. Tsuyoshi Kikuchi & Mitsuo Momota & Katsuhiko Nakajima
02. Mohammed Yone & Takeshi Morishima vs. Tamon Honda & Go Shiosaki
03. Akira Taue & Takuma Sano & Jun Izumida & Haruka Eigen vs. Akitoshi Saito & Shiro Koshinaka & Masao Inoue & Kishin Kawabata
04. Mushiking Terry Debut Match: Mushiking Terry vs. Black Mask
05. GHC Jr. Heavyweight Title: Yoshinobu Kanemaru vs. KENTA
06. GHC Tag Team Titles: Minoru Suzuki & Naomichi Marufuji vs. Jun Akiyama & Makoto Hashi
07. GHC Heavyweight Title: Takeshi Rikio vs. Hiroshi Tanahashi
08. Yoshinari Ogawa vs. Genichiro Tenryu
09. Kenta Kobashi vs. Kensuke Sasaki
10. Mitsuharu Misawa vs. Toshiaki Kawada
Running Time: 300 minutes – Source: SAT TV

PRO WRESTLING NOAH - 2005/09/18 - Tokyo, Nihon Budokan - “2nd GREAT VOYAGE 2005” [2 DISC-SET]
01. Kentaro Shiga Return Match: Tamon Honda vs. Kentaro Shiga
02. Kishin Kawabata & Mitsuo Momota vs. Jun Izumida & Haruka Eigen
03. Masao Inoue & Tsuyoshi Kikuchi & Mushiking Joker vs. Scorpio & Eddy Edwards & Mushiking Terry
04. Akitoshi Saito & Shiro Koshinaka & Takashi Sugiura vs. Yoshinari Ogawa & Makoto Hashi & Go Shiozaki
05. Takeshi Morishima vs. Yoshinobu Kanemaru
06. Minoru Suzuki vs. Mohammed Yone
07. GHC Jr. Heavyweight Title: KENTA vs. SUWA
08. Kenta Kobashi & Akira Taue vs. Jun Akiyama & Genichiro Tenryu
09. GHC Heavyweight Title: Takeshi Rikio vs. Mitsuharu Misawa
2 Discs - 225 minutes - Source: TV

noah_2000_2005.txt · Last modified: 2020/03/28 18:25 (external edit)